Mateusz, 1 marzec 2012

.

Ustępujący strach w kolektywnej świadomości; łaska Boża w karmicznym zakończeniu; sukces sił Światła przeciw Iluminatom; wydarzenia w nadchodzących miesiącach; syjonizm; dwoistość, podziały; rodzinne przedurodzeniowe umowy, dzieci mieszkające w nirwanie

.

1. Z miłosnymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji, tu Mateusz.  Jest tak różnorodna i żarliwa aktywność na świecie, nawet pracownicy Światła mogą mieć trudności, aby połączyć wszystkie punkty pokazujące, że Światło obala wysiłki ciemnych na każdym kroku.  Jest to budujące, że wielu z was prawidłowo dostrzega, że Iluminaci używają już tylko jedyną taktykę, która pozostała w ich arsenale: strach.  Rozmowy na temat prewencyjnych uderzeń wobec Iranu, aby zapobiec  możliwość tego kraju wyprodukowania broni nuklearnej, możliwość ataku terrorystycznego na Nowy Jork; możliwość kolejnego trzęsienia ziemi w Japonii; możliwość, że Korea Północna może stać się na tyle groźna, aby spowodować wojnę w Azji Południowo-Wschodniej.

2. Z naszego punktu widzenia, który pozwala na oglądanie świadomości zbiorowej, wiemy, że niewielu kupuje takie scenariusze i żaden nie jest częścią przeznaczenia Ziemi.  Nawet ci, którzy nadal drzemią w jakimś stopniu rozumieją, że te obecne momenty szybko prowadzą do Złotego Wieku Ziemi i wspomagają Światło odmawiając życia w strachu „możliwości”.
.
3.  Niemniej jednak, pozwól nam w tym miejscu odpowiedzieć na pytanie czytelnika:  Strach może być skierowany pozytywnie, więc dlaczego wciąż powtarzasz, że musimy być poza strachem?  Mówimy „bądź poza strachem”, ponieważ jego powiększona energia zapobiega Światłu na dotarcie do świadomości, w ten sposób utrzymując osoby pogrążone w trzeciej gęstości, niezdolne do rozwoju duchowego i intelektualnego.  Strach wyklucza należyte rozumowanie, zdrowy rozsądek, logiczne pytania i wolę, aby powstać przeciwko tyranii i korupcji.  Dlatego marionetki w rękach sił ciemności były w stanie kontrolować ludzi Ziemi przez wiele tysiącleci.  Ciemni „karmią się” energią strachu – bez niego nie mogą istnieć!
.
4. Z uniesieniem, widzimy redukcję strachu w zbiorowej świadomości, ale jest jeszcze silny indywidualnie.  Poprzez uniwersalne prawo przyciągania, energia bojaźliwych osób wychodzi do Wszechświata i przyciąga pasującą energię, jak bumerang wraca i niesie ze sobą jeszcze bardziej trwożne okoliczności dla osoby do doświadczania.  Każdy, kto „flirtuje” ze strachem w przekonaniu, że może on być ukierunkowany pozytywnie, igra z ogniem.  Mogłoby być mylące, że potężna negatywna energia ze swoim bardziej potężnym przeciwieństwem: pozytywnością życia niezachwianie w Świetle, co daje podstawy do pewności siebie, duchową siłę, odwagę, mądry osąd i determinację, mogłaby przezwyciężyć napotykane trudności.
.
5. Prawdą jest, że miliardy żyją w okropnych warunkach, które są gorsze lub trwają dłużej niż jest to konieczne, aby zakończyć aspekty ich umów duszy.  To właśnie w tych przypadkach kontrakty są zmodyfikowane na poziomie duszy tak, aby  osoby te mogły opuścić wcielenie na Ziemi przed zakończeniem innych prowizji  karmicznych, a przez łaskę Bożą, są one uznane za w pełni zakończone karmy trzeciej gęstości.  W innych przypadkach, oryginalny kontrakt wymaga krótkiego życia w tych strasznych okolicznościach i to wystarczy, aby zrównoważyć inne wcielenia i dusze posuwają się do przodu w duchowej ewolucji.  W obu przypadkach podwójne korzyści to: znika energia strachu poprzednio obecna na tej planecie i te dusze następnie przesyłają swoje światło z Nirwany na Ziemię.
.
6. Podczas tego bezprecedensowego czasu we Wszechświecie jeszcze inny sposób łaski Bożej jest oferowany.  Rozwinięte dusze ochotniczo biorą na siebie część najtrudniejszych karmicznych doświadczeń słabszych dusz, tym samym pozwalając im zakończyć inne prowizje kontraktu.  Na poziomie duszy poruszają się one wspólnie, dzięki czemu słabsze dusze są wzmocnione i mogą ewoluować z trzeciej gęstości.  Jest w zwyczaju, aby duchowo rozwinięte fizyczne cywilizacje pomagały słabszym, które proszą o pomoc – to jest dokładnie to, co wielu z nich z bliska i z daleka robi dla Ziemi i dla was!  Jednakże, w tej wyjątkowej epoce, ta współpraca na  poziomie duszy również jest dostępna dla duchowego rozwoju – jeszcze jeden przykład bezgranicznej miłości świetlanych istot.
.
7. Teraz więc, dzięki drobiazgowym zaaranżowaniom gwarantującym, że wszystko jest zgodne z waszymi prawami, górna warstwa Illuminati w bankowości i przemyśle kredytowym została usunięta ze swoich stanowisk i czeka na prawne sankcje.  „Czując gorączkę”, inni odchodzą dobrowolnie i odzyskiwanie fortun ukradzionych przez Illuminati jest w toku.  Dowódcy wojskowi współpracują z siłami Światła utrudniając agresję wojsk nadal po stronie Illuminati i zniszczenie niektórych ich jamistych, podziemnych obszarów wstrzymała potworne eksperymenty i inne tajne działania.
.
8.  W ciągu najbliższych miesięcy, rządowe wstrząsy przerzedzą członków Illuminati lub tych działających pod ich kontrolą i osoby o moralnej i duchowej integralności wkroczą.  Nowe rządy zrodzone w „arabskiej wiośnie” będą ustabilizowane i tyrańskie reżimy upadną.  Pleniąca się korupcja w międzynarodowych korporacjach spotka się zasłużonym końcem.  Dyrektorzy, którzy służą interesom ludności pozostaną, a ci, co są chciwi i służący sobie odejdą.  Gospodarka krajów w  zbankrutowanym stanie nie będzie pomyślnie odbudowana.  Globalna gospodarka osiągnie dno i honorowy system rozpocznie działalność na całym świecie.  Wojny, przemoc, oszustwo, ucisk i cenzura mediów ustaną stopniowo, gdy ciemne serca i umysły pomiędzy wami będą opuszczać planetę.

9. Nie może być inaczej, po prostu, to jest fizyka, która reguluje życiem w tym Wszechświecie.  Gdy Ziemia nadal, w szybkim tempie kontynuuje swą drogę do sukcesywnie wyższych płaszczyzn, nic z niskich wibracji w jakiejkolwiek formie – ciał fizycznych, wywrotowych planów, kradzieży, nieuczciwości, niesprawiedliwych ustaw prawnych, więzień, bigoterii, okrutnych zwyczajów i  czynów – nie może przetrwać.

10. Idąc dalej, nie, to nie będzie zupełnie jak religie będą „całkowicie odrzucone i zastąpione przez uniwersalne prawa Złotym Wieku”.  Kiedy prawdy wyjdą na jaw, że nauka i duch to jedno i to samo, i że dogmaty religijne zostały zapoczątkowane przez pierwszych liderów kościoła i państw w celu kontroli mas, ludzie, których świadomość wzrosła ponad ograniczenia trzeciej gęstości będą stosować się do duchowych aspektów swoich religii, a dzielące, kontrolujące aspekty odpadną na bok.

11. Jedną z prawd, która wyjdzie na jaw jest to, że syjonizm, który przez ciemną intencję został skojarzony równoznacznie z judaizmem, faktycznie jest wojowniczym ruchem politycznym Iluminatów, a jego celem od ponad sześciu dziesięcioleci było tworzenie konfliktu i niestabilności na całym Bliskim Wschodzie.  Syjoniści, którzy sprawowali silny wpływ wewnątrz i w cieniu głównych rządów i ich sił wojskowych, nie reprezentują żydowskich ludzi w Izraelu, czy gdziekolwiek indziej.  I jak wszystkie inne frakcje Illuminati, zostały one zaangażowane w celu globalnej dominacji.

12. Chociaż Semici są różnego pochodzenia etnicznego i religijnego, syjonistom udało się przekonać wielu, że „antysemityzm” jest wyłącznie uprzedzeniem wobec ludu żydowskiego i opozycyjnym prawem Izraela do samoobrony przed jego „wrogami”.  Poprzez te jawne zniekształcenia uzyskali nie tylko sympatię świata, ale także ogromne fundusze obronne od sojuszników Izraela, a szczególnie Stanów Zjednoczonych, z których wszystkie służyły do zwiększenia ogromnych zysków Illuminati i ich machiny przemysłowo-wojskowej.

13. Oprócz sterowania masami poprzez dogmatyczne nauczania, religie służyły do ciemnego celu podziałów do tego stopnia, że spowodowało to wielowiekową traumę i rozlew krwi.  Dowodem są wyprawy krzyżowe, wojny pomiędzy katolikami i protestantami, pogromy Żydów, egzekucje „bluźnierczych” osób, które odmówiły „wyparcia się swych poglądów”.

14. Podziały od dawna były skutecznym narzędziem ciemnych.  Nie zadowalając się  podziałem ludzi tylko poprzez religie, rozdzielili was na inne sporne obozy poprzez dołączanie etykiet do warstw społecznych, ideologii i filozofii, rodzajów rządzenia i partii politycznych, a także poprzez etykietowanie „spiskowca teorii” każdego, kto kwestionuje oficjalne stwierdzenia o każdej sytuacji lub zdarzeniu.  Te rozdzielanie  utrzymywało dualizm w rozkwicie z pokolenia na pokolenie, co pogrążało ludzkość w mentalności trzeciej gęstości.  Cieszcie się z nami, że dwoistość odgrywa ostatnią scenę swojego bardzo długiego przedstawienia na tej planecie!

15. Czy owady szkodliwe dla ludzi i zwierząt są w czwartej gęstości?  Nie.  W istocie całe życie we Wszechświecie pochodzi od Boga poprzez esencję miłości-światła  Stwórcy i taka jest dusza.  Jednak ciemność skaziła streamery energetyczne wielu form życia, które stały się szkodliwe dla cywilizacji trzeciej gęstości.  Życie ziemskie jako ślimak, maleńkie formy wodne lub szkodliwe owady może być krokiem w górę ewolucyjnej drabiny dla osób, które kiedyś miały inteligencję i zdolność rozumowania, ale których wybory wolnej woli podczas fizycznych wcieleń stały się tak ciemne, że spadły do prymitywnej egzystencji pierwszej gęstości.

16. Czy czarni ludzie mają jakąś specjalną karmę?  Nie, ani też ludzie z innej rasy na Ziemi.  Każdy z was miał wcielenia w różnych rasach, płci, formach ciał i cechach, relacjach, predyspozycjach, poziomach inteligencji, wierzeń i lokalizacjach w tym Wszechświecie, a przy okazji każdy z was dokonał kontraktów duszy w celu osiągnięcia równoważącego doświadczania.  Selekcja, jaką każdy z was w tym życiu zrobił  jest tak wyjątkowa, jak każdy z was.

17. Jak mogę trzymać się wytrwale Światła, gdy członkowie mojej rodziny są w najgłębszej ciemności?   Wasze myśli, przekonania i szczere uczucia są znane tylko wam i w sobie można zawsze trzymać wasze Światło.  Znacznie można pomóc po cichu „nadając” skłonnym do ciemności członkom rodziny właściwości Światła jakie chciałbyś, aby mieli.  „Widzenie” ich w Świetle może obniżyć twoje uczucia  ograniczenia przez ich ciemne aspekty.

18. Proszę pamiętać, że umowa rodzinna jest wykonana z bezwarunkową miłością do siebie.  Ponieważ umowa ma na celu korzyść każdego uczestnika, niektórzy są „ciężcy” dla własnego równoważenia, co pozwala innym doświadczyć tego, czego potrzebują do osiągnięcia równowagi i wszyscy mogą podążać  w rozwoju swej duszy.  Żaden z uczestników świadomie nie zna roli jaką wybrał i wszyscy są odpowiedzialni jedynie za swoje własne decyzje i działania.  Nie możesz kontrolować działań członków rodziny, o których myślisz, że są w ciemności, ale możesz kontrolować swoje reakcje – reagowanie w Świetle umożliwia przepływ lekkości ducha w tobie i promieniuje na zewnątrz do wszystkich wokół ciebie.

19. Jak ludzie będą racjonalizować większą liczbę zgonów, gdy planeta zbliża się do czwartej gęstości?  Najprawdopodobniej ludzie, którzy tkwią w świadomości trzeciej gęstości będą przypisać śmierć oczywistym przyczynom, a nie spekulować na temat możliwości, że „wyższy cel” jest w to zaangażowany, a ludzie, których świadomość została podniesiona przez Światło będzie rozumieć co się wydarza.  Naturalnym jest mieć żałobę, kiedy ukochane osoby umierają, ale przewidując, że ich życie jest w chwale Nirwany także pozwoli na poczucie szczęścia dla nich.

20. Co możemy powiedzieć małym dzieciom, których rodzice zdecydują się raczej umrzeć niż zmienić swoje przekonania religijne i kto będzie się opiekował wszystkimi dziećmi, które zostaną sierotami?  Wybór o tym, kiedy opuścić to życie jest na poziomie duszy w oryginalnych lub zmodyfikowanych umowach i nikt nie zna nawet swojego własnego kontraktu, znacznie mniej kogokolwiek innego.  Wszystko, co możesz wiedzieć o czyjejś śmierci jest to, że przyczyną był wypadek samochodowy, na przykład, czy rak, niewydolność serca, tętniak lub każda inna diagnoza lekarska.  Także jest nierozważnie, aby myśleć, a tym bardziej zakładać, że religijnie pobożni ludzie, którzy umierają, gdy ich dzieci są małe zdecydowali się to zrobić raczej niż zmienić swoje przekonania.

21. Jawna pobożność dla religii nie jest taka sama jak to, co jest w czyimś sercu i umyśle.  Osoby, o których myślisz, ze nigdy by nie uwierzyły w coś, co jest sprzeczne z nauczaniem ich kościoła mogą słuchać wiadomości na poziomie duszy i odwrotnie, niektóre z najciemniejszych osób między wami uczestniczą w nabożeństwach, a nawet posiadają wysokie stanowiska kościelne.  Proszę, nie stawiajcie żadnej osoby  w kategoriach  „wyboru odejścia”, tak jak już wspomnieliśmy we wcześniejszych przekazach.

22. Jeżeli oboje rodzice umrą, ich dzieci będą pod opieką ich członków rodziny, przyjaciół lub prawnych opiekunów, którzy wkroczą, tak jak dzieje się to do tej pory.  Ze wzrostem świadomości tak samo, jak wibracyjnych poziomów, dzieci są bardziej świadome i odporne niż myślisz.  A kiedy telepatyczne połączenie się otworzy, one i ich rodzice będą mogły dyskutować o czymkolwiek zechcą.

23. Pomówmy teraz o rodzinach, którzy się smucą po śmierci swojego dziecka. Ostatnio znajomy mojej matki zapytał, czy mógłbym zaoferować pocieszające słowa dla rodziny czteroletniego Filipa, który dzielnie walczył z białaczką, dopóki jego wątły organizm poddał się.  Esmeralda, którą moglibyście nazwać moją chrześniaczką, zarządza opiekowaniem się dziećmi w Nirwanie, i to byłoby najbardziej właściwe, że przyznamy jej prośbę o  przesłanie wiadomości dla rodziny Filipa.  Jego matka dała pozwolenie na udostępnienie słów Esmeraldy, dzięki temu mogą one dać komfort dla wszystkich rodzin, których dzieci żyją w ziemskim świecie duchów.
——————————————————————
Witaj, moja droga babciu na Ziemi.  Moją radością jest z tobą porozmawiać i przekazać wiadomość dla rodziny Filipa.  Poszłam się z nim spotkać, jaki piękny chłopczyk!  To była krótka, powitalna wizyta w delikatnym obszarze terapii, gdzie dbające dusze są z nim nieustannie podczas gdy jego ciało (astralne – tłum) wzmacnia się po długiej chorobie.  Już Philip uśmiecha się i śmieje się, a jego oczy się skrzą!

Wkrótce będzie on ze mną i przyjrzymy się wielu różnym domom, aby mógł zdecydować, gdzie chce na początku zamieszkać.  Domy różnią się wielkością, kolorami i stylem wewnątrz i na zewnątrz i architektura krajobrazu różni się też, chociaż wszystko jest piękne.  Może zdecydować się mieszkać w tropikalnym otoczeniu lub takim z pastwiskami dla koni, krów i innych zwierząt, lub w jednym z domów nad jeziorem lub w górach, jakiekolwiek środowisko najbardziej mu się spodoba.  Pozwolę Filipowi, aby dokonał wyboru, w jaki sposób zechce podróżować w naszym poszukiwaniu domu – autobusem, samochodem, pociągiem, lub możemy wybrać się na wycieczkę łodzią, a nawet samolotem.

Muszę wam powiedzieć, że istnieją dwie podstawowe grupy dzieci, które przychodzą, młodzieńcy tacy, jak Filip, którzy byli bardzo kochani i pod opieką innych, i których życie było w strasznych warunkach, takich jak strefy wojenne, obozy dla uchodźców lub „zapomniani ludzie”, którzy są chorzy i głodujący.  Ci z drugiej grupy najpierw mieszkają w innym miejscu, gdzie każde dziecko otrzymuje taką obfitość miłości i uwagi, że wkrótce cały smutek i wspomnienia o strasznych warunkach rozpływają się.  Wtedy te dzieci łączą się z tymi w pierwszej grupie i rozpoczynają  zdrowe, szczęśliwe i aktywne życie.

Obie grupy są podzielone według wieku przez pewien czas tak, aby otrzymały opiekę, uwagę i nauczanie odpowiednio dla nich.  Na przykład, niemowlęta potrzebują specjalistycznej opieki i większą uwagę, której dzieci w wieku Filipa i starsze nie potrzebują, ale wymagają wiele innych rodzajów sytuacji i instrukcji do pielęgnowania swoich zainteresowań i uzdolnień.  Każde dziecko jest traktowane jako unikalna istota, jaką on lub ona jest – nic z surowości lub oczekiwań przystosowania się nie jest częścią tutejszego życia.

Wszelakie pożywienie jest zgodne z tym, co nazywacie „bezcielesnym”, ale nasze ciała na pewno są widoczne dla nas wszystkich!  Mamy wiele rodzajów smacznych owoców, warzyw i zbóż – nie ma mięsa, ale są rośliny produkujące mięsne smaki i cudowne soki i różnego rodzaju zupy z różnymi przyprawami.

We wszystkich domach, oprócz żłobków, opiekunowie prowadzą Rodzinną Godzinę, gdzie każde dziecko ma swoją kolej do mówienia o swojej ziemskiej rodzinie.  Zakres ich indywidualnych więzi miłości jest oczywista, a w przypadkach, gdy niewiele uczucia i uwagi dostały, dziecko jest zachęcane do zrozumienia i uczucia przebaczenia.  Można by to nazwać częścią modlitwy Godziny Rodzinnej.

Nauczanie jest w zależności od wieku i zrozumienia.  Filip rozpocznie w klasach z dziećmi w jego wieku i może on robić postęp w studiowaniu tak szybko jak to lubi i wybierać zagadnienia będące przedmiotem jego zainteresowania.

Istnieje wiele form, odpowiednich do wieku, rozrywek  – spektakli, festiwali muzycznych, filmów, programów komediowych i różnych gier w pomieszczeniach i na zewnątrz, i sportów takich, jak pływanie, tenis, turystyka i łyżwiarstwo.  Często starsze dzieci uczą młodszych i także uczą ich dobrych manier i innych uprzejmości, jak się ubierać zawiązać buty, budować coś z klocków, puszczać latawce, budować modele statków i samolotów i czytają im opowieści – to jest tak samo jak duzi bracia i siostry na Ziemi!  Ale specjalnie przeszkoleni opiekunowie zawsze są świadomi każdej działalności, więc proszę nie myślcie, że dzieci są pozostawione samym sobie, aby decydować co jest stosowne a co nie!

Każdy może porozumiewać się telepatycznie, ale zwłaszcza młodzież lubi mówić.  A  co to za radość słyszeć ich śmiech z brzmienia słów w ich różnych językach!

Patrząc w przyszłość, Filip wzrośnie w posturze i w wiedzy szybciej niż dzieci na Ziemi i stopniowo będzie przypominał sobie inne życia jego skumulowanej duszy.  Ale zawsze on będzie tylko Filipem!  Stanie się znacznie mądrzejszy i bardziej inteligentny, bardziej kompetentny i duchowo świadomy niż mógłby w długim życiu na Ziemi, ale jego miłosne więzi z rodziną ziemską nigdy się nie zmienią.

Moja droga babciu, dziękuję ci za zapis mojego opisu życia tutaj w celu, aby rodzina Filipa łatwo mogła wyobrazić sobie go w tych okolicznościach jakie wyjaśniłam.

**********

Dziękuję, mamo.

24. Z tą podnoszącą na duchu wiadomością i naszą bezwarunkową miłością, zegnamy się z wami w tej chwili.

______________________________________

Miłość i pokój

Suzanne Ward

http://galacticchannelings.com/english/matthew01-03-12.html

57 Komentarzy (+add yours?)

 1. Reddin
  Mar 19, 2012 @ 11:39:38

  Witam państwa. I ja także dodam swój komentarz. 🙂 Przede wszystkim – nie kłóćmy się o to kto z nas ma rację. Oni chcą żebyśmy byli podzieleni i skłóceni nawet wśród środowiska lightworkersów. Myślmy za to nad rozwiązaniem, co zrobić aby wzniesienie nasze i zbiorowości stało się faktem. A więc co my możemy zrobić aby tak się stało? Jako jednostka stosunkowo niewiele, ale jako zbiorowość? Owszem ale przy tym pojawia się bardzo duża odpowiedzialność. I tutaj właśnie proponuję, żebyśmy robili skupianie się tu i teraz przez np 5-10 minut, w danej umówionej porze np o godzinie 17.00. To nie będzie wymagało jakiejś dodatkowej wizualizacji bo bardzo wiele osób może mieć z tym kłopot, nie mówiąc też o czystości wibracji. Po prostu skupienie tu i teraz i obserwacja własnych myśli, uczuć – zdystansowanie się od własnej osobowości. I wydaje mi się że to będzie najlepszy skutek, pomyślcie że taka zbiorowa medytacja stworzy o wiele większą ilość energii i światła potrzebną do transformacji naszego życia i całej planety. 🙂 Co o tym sądzicie, jest to wg was dobry pomysł? Czekam na opinie. 🙂

 2. adamem
  Mar 19, 2012 @ 07:41:27

  święta prawda. tak dalej trzymać.

 3. Michał
  Mar 19, 2012 @ 00:43:42

  Kochani Przyjaciele
  Czytam te wasze komentarze i muszę się wtrącić. Coraz bardziej szerzony jest pogląd, że każdy z nas jest Bogiem. Jest to niestety kompletne pomylenie pojęć. Nikt z nas NIE JEST BOGIEM, nigdy Nim nie był i nie będzie!!!
  Mylone jest pojecie Boskiej natury z byciem Bogiem.
  Kilka razy już to pisałem i napiszę raz jeszcze. To Bóg nas stworzył jako nieśmiertelne i wieczne duchowe istoty. Uczynił to z potrzeby miłości. Po prostu chciał mieć kogo kochać. To my jesteśmy Jego dziełem a nie odwrotnie. Bóg stwarza całe wszechświaty a my co możemy stworzyć? Jak na razie to niewiele.
  Po wzniesieniu będziemy mogli co nieco zmaterializować ale nigdy nie dorównamy Bogu.
  Tak jak pisałem NIE JESTEŚMY BOGAMI, mamy jedynie Boską naturę. Pisanie, że każdy z nas jest Bogiem zaprzecza istnieniu jednego nadrzędnego nad całym wszechświatem Boga. Kto to jest Bóg? Jest to istota NAJWYŻSZA. Nie może być przecież niezliczona ilość istot najwyższych. Najwyższy z samej definicji tego słowa może być tylko jeden.
  Pomiędzy nami a Bogiem różnica jest taka jak pomiędzy kroplą wody a oceanem.
  I kropla i ocean to jest woda ale to nie to samo.
  Tego typu teorie spotykane są w Indiach w pewnych istniejących tam filozofiach.
  Dlatego teorię taką szerzył Ramtha pochodzący z Indii. Jest to chętnie podchwytywane przez różne osoby gdyż taka teoria sprzyja niewyobrażalnemu rozdymaniu ego tych ludzi.
  Teraz co do aresztowań ciemnych. Jest to na obecnym etapie element niezbędny do naszego wzniesienia. Pomijam to, że ci ciemni maja na sumieniu grube miliony istnień ludzkich i całe morze cierpień, chodzi o to, że do wzniesienia potrzebny jest swobodny przepływ informacji a ciemni te informacje blokują. Ludzie muszą się dowiedzieć o tym wszystkim co my wiemy czytając bloga i wszystkie przekazy naszej nieocenionej Krystal. Ta wiedza szalenie ułatwi im przejście wzniesienia.
  Zresztą jak Wam zapewne wiadomo, we wszechświecie obowiązuje prawo nieingerencji w sprawy innych planet. To prawo obecnie w odniesieniu do Ziemi zostało zawieszone. I stało się to na polecenie Boga, który zarządza naszym wszechświatem. Po prostu w obecnej sytuacji ta ingerencja stała się koniecznością. Bez tego byłby to koniec życia na Ziemi.

  • Revenant
   Mar 19, 2012 @ 09:42:21

   Panie Michale pozdrawiam bardzo serdecznie.
   W pełni zgadzam się z tym, że My posiadamy Boską Naturę, jednak każdy z osobna nie jest Bogiem. Podtrzymywanie tej drugiej wersji może być wynikiem zbyt dużej działaności naszego ego. Jak ono uwielbia karmić się zaszczytami i tytułami. Nie rozumiem czemu posiadanie Boskiej Natury miałoby być czymś, co jeszcze trzeba ‚upiększyć’. To wspaniale, że jesteśmy częścią Nieskończonej Miłości. Czyż nie dzięki temu wszyscy jesteśmy tak wyjątkowymi istotami? Po co zamiast zaakceptować ten fakt i napełnić się wdzięcznością musimy wciąż dokarmiać ego i stawiać samych siebie coraz wyżej?
   Przypomniało mi to w pewnym postać Konrada w Wielkiej Improwizacji (3 część ‚Dziadów). On także w pewnym momencie stawiał się na równi z Bogiem (nie Chcę wspominać już o jego kolejnych działaniach). Sądzę, że nie tędy droga. Nasza Boska Natura jest czymś wspaniałym, nauczmy się to doceniać i wypełniać miłością oraz wdzięcznością wobec Stwórcy i wszystkich istot.
   Praca Pani Krystal jest nieoceniona. Dzięki tej stronie zrozumiałam wiele rzeczy. Jestem naprawdę wdzięczna za pomoc, którą nam Pani niesie.
   Gorąco wszystkich pozdrawiam i życzę wszystkiego, co najlepsze.

   [♥] – K

  • - piotr -
   Mar 19, 2012 @ 11:42:09

   Dzięki Michał!!
   Nareszcie konkretne słowa w całej tej dyskusji.

  • Veliergunde
   Mar 19, 2012 @ 13:30:53

   Michale,

   Jesteś jednym z tych co szerzą bardzo ograniczoną wiedzę na tej wspaniałej stronie. Zapamiętaj nigdy nie pisz że Nie Jesteśmy Bogami, i że wiesz że tak jest na pewno. Skąd możesz wiedzieć jak jest? Spójrz na siebie, jesteś osobą w podeszłym wieku trzymasz się swojego ograniczonego rozumowania i szpikujesz tą trzeciowymiarową wiedzą innych, którym bardzo szkodzą takie komentarze. Nie obchodzi mnie jaka jest Twoja wiara, ale nie jest ona zbyt kompletna.
   Gdy Jezus siedział ze swoimi uczniami opowiadał im że Bóg znajduje się w ich wnętrzach, że nie potrzebują szukać go na zewnątrz, oni popatrzyli na niego jak na dziwoląga, a on od razu rzekł: „Pamiętajcie Ja i Bóg jesteśmy jednym. Wy i Bóg jesteście jednym. Ten związek zawsze będzie miał miejsce. Ale zanim kur zapieje wy wyrzekniecie się Go po trzykroć”.
   Widzisz Michale to właśnie teraz robisz. Wyrzekasz się go twierdząc że jesteś kimś niższym niż Bóg, że świadomość Boga która przez nas doświadcza wcale nie doświadcza przez Ciebie. Twoje postępowanie zakotwicza cię w trzecim wymiarze, jak więc możesz oczekiwać że wzniesiesz się do nieograniczonego piątego wymiaru, gdy ciągle wierzysz w ograniczenie. takie jednostki jak ty nie mają otwartego umysłu, trzymając się ograniczając wiary, która zachacza o duchowość mówiąc o reinkarnacji ale żadna religia czy podreligia nie jest korzystna dla osoby która chce osiągnąć Wieczną wolność. Jedynie otwarty umysł na nieograniczoność!
   Nasze zgrupowanie „Złotego Księżyca” już od ponad 200 lat ma stały channeligowy kontakt z Mistrzami Wzniesionymi, i pragnę wszystkim tutaj powiedzieć że na 100 % albo nawet na 1000% JESTEŚCIE BOGIEM. Nie Bogami, tylko Bogiem. Który podzielił własną świadomość. Każdy z nas ma tą świadomość dlatego możemy manifestować wszystko co pragniemy, bez ograniczeń.
   Poza tym Michale, jakąkolwiek przyjmiesz za prawdę, ona stanie się Twoją rzeczywistością. Faktem jest że JESTEŚ BOGIEM, ponieważ istnieje tylko jeden fakt, natomiast prawd jest nieskończenie wiele.
   Twoja prawda że jesteś jakimś tam boskim dzieckiem, który został stworzony od Boga, no dobra a gdzie jest Bóg w takim razie? W Niebie? Nie. W całym życiu. W tobie i we wszystkim co widzisz. Jesteś tak nieograniczony że możesz nawet stworzyć ograniczone życie i takie własnie życie toczysz. nie pisz że nie jesteśmy Bogiem, ponieważ nie wiesz tego, nie masz wiarygodnego źrodła i nie znasz tego faktu. Masz wolną wolę, pytaj jak czegoś nie wiesz, ale nie wolno Ci siać takiej dezinformacji na tym wspaniałym blogu przeznaczonym dla Istot Światła.
   Pamiętaj taką ograniczoną postawą nie pomagasz, a szkodzisz innym. Nie rób tego.
   Wiemy że będziesz chciał nam odpisać, ale my już nie odpiszemy Tobie. Ponieważ wszelkie jasne informacje masz tutaj w przekazach. Nie wdrążaj czegoś, jak czegoś nie rozumiesz.

   Ostatnie pytanie które chcielibyśmy Tobie zadać to: „Skoro Bóg jest we Wszystkim co Jest, to kim Ty jesteś? Wyjątkiem?”
   Pozdrawiamy!

   • Michał
    Mar 19, 2012 @ 16:12:09

    Jestem tylko ciekawy co na ten temat mieliby do powiedzenia nasi przyjaciele z Federacji Galaktycznej oraz SaLuSa. Myślę, że ONI są chyba lepiej od nas poinformowani w tym temacie…

   • danna
    Mar 19, 2012 @ 18:12:26

    Pięknie powiedziane i trafia do serca – przynajmniej mojego ,pozdrawiam serdecznie d.

 4. Revenant
  Mar 18, 2012 @ 23:43:02

  Bardzo Ci dziękuję Piotrze.
  Książkę przeczytam i jestem pewna, że w jakiś sposób mnie naprowadzi oraz pomoże lepiej pojąć pewne rzeczy.
  Dziękuję wszystkim za pomoc. Wasze odpowiedzi już same w sobie rozwiały część moich wątpliwości.
  Pozdrawiam Was serdecznie.

 5. Lucy
  Mar 18, 2012 @ 20:36:54

  Drogi Miracle. Bardzo mnie dziwi to,co piszesz. Na pewno wielu z nas,gdyby nie ta strona i publikowane na niej przekazy, miało by bardzo znikomą wiedzę o tym,co się dzieje na Ziemi, o całym procesie Wzniesienia. Przez wieki byliśmy okłamywani i manipulowani,wtłoczono nam wiele „tzw. prawd”, które uznaliśmy za prawdę. Jakim to sposobem mielibyśmy się wszyscy sami obudzić? Możliwe że Ty jesteś na takim poziomie rozwoju,że nic ci już nie jest potrzebne, ale większość z nas, dzięki stronie naszej kochanej Krystal, stopniowo rozwijało swoją świadomość. Zobacz ile wokół jest ludzi, którzy nie mają świadomości czasu, w którym żyjemy.
  Ja sama znalazłam tą stronę ponad rok temu, i dlatego jestem dziś w miejscu,w którym jestem. A jeśli chodzi o naszą Kosmiczną Rodzinę, -jestem im wdzięczna za pomoc dla Ziemi i ludzi. Oni przecież ciągle powtarzają, że najważniejsi jesteśmy my, ludzie, Oni nie chcą ingerować w naszą wolną wolę, i, jak ja to odczuwam, bardzo delikatnie nas prowadzą.
  Tak bardzo nie podobają ci się słowa o aresztowaniu sił zła,więc co Twoim zdaniem? zostawić ich,żeby dalej niszczyli Ziemię i ludzi? Nasi Kosmiczni Bracia i Siostry tylko nam pomagają unieszkodliwić siły ciemności, a co do ich ukarania-to przecież mówią nam często, że należy to do ludzi, podkreślają też.abyśmy pamiętali,że siły ciemności też przybyły na Ziemię z misją,że tez miały swoją rolę w rozwoju ludzi.
  Ale nadszedł ten czas, że pomimo respektowania wolnej woli, nie ma już teraz przyzwolenia na czynienie zła,na niszczenie Ziemi i życia na Niej.

 6. Elunia
  Mar 18, 2012 @ 19:34:42

  Dziękuję Crystal za Twoją pracę, dziękuję wszystkim Osobom, których zainspirowałaś do wspólpracy.
  Jestem bardzo wdzięczna, że codziennie mogę tu wejść i przeczytać to, co jest dobre dla mojego serducha i mojej duszyczki.
  Kocham Was tworzących ten blog, również Czytelników.
  Serdecznie pozdrawiam. E.

 7. alleksa
  Mar 18, 2012 @ 18:59:04

  Inspirująca przemowa – Steven Seagal [Lektor PL]

 8. Miracle
  Mar 18, 2012 @ 18:14:54

  Witaj droga Krystal…

  Kilka razy już wysyłam swój komentarz i nie dochodzi. Obiecałem kilku osobom, które czytają Twojego bloga, że się dzisiaj wieczorem ukaże i nie ma go jeszcze do tej pory. Czy mogłabyś sprawdzić, czy gdzieś nie „uciekł”, być może do spamu? 🙂

  Z Miłością i Światłem…

  Drogi Miracle, Twój komentarz został opublikowany tak jak inne. Czasami oprócz blogowania, muszę spać, jeść i wykonywać inne czynności 🙂 wiec czasem komentarze nie są od razu publikowane – K

 9. Miracle
  Mar 18, 2012 @ 16:29:52

  Witam Was moi Drodzy…

  Znaleźliśmy się w momencie, który wnosi do naszej Świadomości i naszych serc coraz więcej Światła. Energie, które płyną do nas bezpośredniego ze Słońca i z całego Kosmosu mogą wpływać na Nas w zależności od tego, jakimi uczuciami i emocjami się kierujemy. Pragnę podzielić się z Wami swoimi uczuciami, które niekoniecznie mogą być bliskie temu, co czujecie w tej chwili. Jednak jestem przekonany, że dla wielu czytających te słowa, to co piszę wyda się bardzo bliskie.

  Około 13 lat temu poczułem w sobie pewne zmiany w postrzeganiu Życia i ludzi i wówczas narodziła się we mnie chęć poznawania niewidzialnej sfery Życia. Wcześniej byłem bardzo sceptycznie nastawiony do duchowości i nawet naśmiewałem się z tych, którzy twierdzili, że istnieje Bóg, który się nami opiekuje i do którego możemy się zwracać w razie potrzeby. Niemalże w jednej chwili moje doświadczenia życiowe zmusiły mnie do tego, że stałem się osobą religijną i poszukującą Prawdy. Domyślam się, że wielu z Nas miało podobne początki i nie chciałbym tutaj nikogo zanudzać. Chodzi mi przede wszystkim o to, że tak naprawdę duże i mocno odczuwalne zmiany w mojej świadomości, a także u wielu innych ludzi nastąpiły dokładnie rok temu, czyli około marca 2011 roku. Ja osobiście miałem wówczas dość wszelkich poszukiwań i byłem pewny, że Boga, czyli Źródło wszelkiego Życia, mogę odnaleźć tylko w sobie i we wszystkim, co mnie otacza. W tym czasie zacząłem w internecie odnajdywać różne informacje na temat Transformacji, przez jaką przechodzi Ziemia. Zacząłem sobie uświadamiać, że w krótkim, zaledwie trwającym kilka tygodni czasie, zrozumiałem i nauczyłem się więcej, niż przez całe swoje dotychczasowe Życie. Coraz bardziej, aż do dnia dzisiejszego odczuwałem i nadal odczuwam, że cała planeta Ziemia wraz ze wszystkim co się na niej znajduje przechodzi przez wielkie i nieodwracalne zmiany.

  Również w tym samym czasie, czyli około marca 2011 roku, odnalazłem blog Krystal i zacząłem bardzo uważnie czytać przekazy od istot pozaziemskich. Nawet bardzo się w to wciągnąłem i po każdym czytaniu z niecierpliwością oczekiwałem kolejnych wiadomości. Jednak w pewnym momencie zacząłem odczuwać duże różnice w energii, jaka płynęła z tych przekazów. Owe istoty pozaziemskie coraz bardziej próbowały sugerować, iż są od nas o wiele bardziej rozwinięte i że tylko od nich zależy nasze powodzenie we Wzniesieniu się do wyższego wymiaru. Jestem przekonany, że nasza Świadomość jest nieskończona i nieograniczona tak samo jak wszystkie Wszechświaty, które istnieją w Kosmosie. Więc dzięki temu wiedziałem jeszcze na początku tej transformacji, że aby osiągnąć Wzniesienie, wystarczy uświadomić sobie i poczuć JEDNOŚĆ ze Źródłem i ze wszystkim, co nas otacza, To jest właśnie to minimum, które każdy z nas powinien osiągnąć do wejścia w wyższy wymiar Życia. Dlatego nie mogłem się już dłużej zgadzać z tym, co mówiły owe istoty pozaziemskie na temat „ciemności” i konieczności karania czy aresztowania „kabała” lub innych osób, które były coraz częściej nazywane „kryminalistami”, „przestępcami” itp. Poza tym wiem też o tym, że jako istoty wzniesione nie musimy oczekiwać jakiejkolwiek pomocy czy wiedzy, ponieważ każda istota wzniesiona jest oświecona i czerpie nieograniczoną wiedzę oraz wszystko to, czego potrzebuje bezpośrednio ze Źródła. Więc taka oświecona istota, spoza trójwymiarowej iluzji jest czystą i Bezwarunkową Miłością, która powinna emanować swoim Światłem i w taki sposób wpływać na wszystkie żyjące istoty. Więc też łatwo jest wyczuć, gdy taka „oświecona” istota przekazuje nam informacje o konieczności aresztowań „przestępców”, to jej wibracje Miłości muszą być na stosunkowo niskim poziomie, który jest na tyle niski, że nie tylko nie jest w stanie być dla Nas pomocą do podniesienia naszych wibracji a nawet jest w stanie jeszcze bardziej obniżyć to, co do tej pory osiągnęliśmy. Oczywiście nie można powiedzieć, że informacje zawarte w takich przekazach są dobre albo złe. Jeżeli uważamy, że aresztowania „kabała” i nowe rządy oparte na zmienionej polityce finansowej są tym, czego oczekujemy, to staje się to wówczas naszą prawdą. Wtedy przyciągamy i materializujemy dokładnie taki sam świat i niebawem stanie się on naszą rzeczywistością. W taki sposób nasz nowy świat nadal będzie budował więzienia, umacniał prawo karmy, które musi w takim świecie obowiązywać i będzie nam tej karmy dostarczał w nieskończoność. Sami decydujemy TERAZ o tym, jakiego Życia będziemy doświadczać i wszelkie energie, które teraz płyną do nas z coraz większą mocą, przyczynią się do tego, że materializacja tego będzie coraz szybsza.

  Przez pewien czas utrzymywałem kontakt mailowy z Dajamantim. Wiem, że dla wielu z Nas jego słowa były pomocne. Chciałbym podzielić się teraz dwoma cytatami jednego z listów, które od niego otrzymałem – „Istota ludzka już nigdy nie będzie potrzebowała pomocy lub wsparcia duchowego, ponieważ będzie wszechwiedząca. Stanie się przewodnikiem dla innych istot, potrzebujących rady lub wskazówek na ich własnych ścieżkach duchowych. I tak będzie.” – „Nie sugeruj się tym co mówią inni o istotach pozaziemskich. Są przekonani, że przylot obcych cywilizacji, sprawi iż ludzie automatycznie osiągną wzniesienie. Nie jest to prawdą. Prawdą jest że ujawnią się, ale nastąpi to dopiero po wzniesieniu. Nie opieraj swojej mocy na barkach innych istot. Twoja moc to TY.” Jeśli byłoby to dla kogoś pomocne, to mógłbym umieścić tutaj kilka listów, które otrzymałem od Dajamntiego . Uważam, że mogłyby one teraz służyć pomocą dla wielu z Nas i sam Dajamanti nie miałby nic przeciwko temu. Oczywiście też chciałbym, aby Krystal była zgodna, co do tego.

  Teraz nawiążę jeszcze raz do nieograniczonej Kosmicznej Świadomości czyli Świadomości Chrystusowej. Na pewno coraz częściej odczuwamy potrzebę Jedności ze wszystkim co nas otacza. Czym jest ta JEDNOŚĆ? Jezus podczas swojej ziemskiej misji wiele razy używał słów: „JA i BÓG jesteśmy JEDNYM”. Słowa te odnoszą się do naszej obecnej Świadomości. Świadomości, która opiera się na nieograniczonym i niepodzielnym TU, oraz nieskończonym i wiecznym TERAZ, czyli będącej poza iluzją dwoistości. Ta Świadomość jest Świadomością Chrystusową. Gdy nasze emocje i uczucia znajdują się na poziomie Miłości Bezwarunkowej, to znaczy, że Świadomość Chrystusowa została przez Nas osiągnięta. Więc aby tą Świadomość zakotwiczyć w JEDNOŚCI, niezbędne jest, aby ją połączyć ze Źródłem, czyli Bogiem, który jest Nami i zamieszkuje naszą Duszę. Więc, aby to się stało, to należałoby zacząć żyć w Świadomości naszej pełnej boskości. Pełna boskość, polega na ciągłym przypominaniu sobie JAM JEST. Właśnie w tych dwóch słowach zawiera się, to, że jesteśmy BOGIEM, który jest z Nami JEDNYM. Wszyscy Wzniesieni Mistrzowie używają bardzo często tych słów. W językach wschodnich brzmią one OM lub AUM i oznaczają Najwyższą Prawdę, która przy dokładnym zrozumieniu jest potężną Mocą czyniącą cuda. Spotykam na swojej drodze wielu ludzi, którzy nadal żyją w przekonaniu, że są czymś o wiele mniejszym i niegodnym stwierdzenia, że BÓG i ONI to JEDNO. Często też słyszę od innych, że możemy być jedynie cząstką Boga. Oczywiście, ze możemy być tylko cząstką Boga, jeśli tak chcemy, wierzymy w to i nie mamy odwagi, aby wyjść poza ramy naszych dotychczasowych wierzeń. Jednak myśląc i wierząc w taki sposób, nigdy nie możemy połączyć się z JEDNOŚCIĄ, ponieważ BÓG, który był Nami od zawsze, poprzez nasze wnętrze wyłania się na zewnątrz i obejmuje Sobą całe otoczenie, ludzi, świat i wszechświaty, które nas otaczają.

  To właśnie miał na myśli Jezus, gdy mówił te słowa, jednak nikt w tym czasie nie potrafił ich zrozumieć. Jezus, przejawiający się obecnie jako energia, czyli Świadomość Chrystusowa, jest obecny w każdym człowieku. Więc jako ludzie z przebudzoną Świadomością Chrystusową, do pełnego Wzniesienia potrzebujemy połączenia się z Bogiem w JEDNO. Dlatego ludzie są nadal śmiertelni, ponieważ przyczyną tej śmiertelności jest brak nieograniczonych myśli, czyli Świadomości, którą porównać można do nieograniczonego i nieskończonego Kosmosu. Tylko dzięki takiej Kosmicznej, Nieograniczonej Świadomości Chrystusowej jesteśmy w stanie zatrzymać proces starzenia i zabrać ze sobą nasze obecne ciała do wyższych wymiarów a także, gdybyśmy tego chcieli, powracać z nimi do niższych wymiarów, nigdy już nie zaznając śmierci fizycznej. Więc pewne jest też to, że nikt oprócz Nas samych, nie jest w stanie nam pomóc osiągnąć Wzniesienia. Czytając te słowa, niektórzy z nas mogą pomyśleć, że to jest bardzo egoistyczne, gdy myślimy o sobie, że jesteśmy Bogiem. Odniosę się tutaj, do słów Ramthy, Wzniesionego Mistrza, który w „Białej Księdze” określił się do tego tematu w taki sposób: „egoistyczny” oznacza w tym przypadku „bógistyczny”. Powiedział on też, że jedynie ograniczona i społeczna świadomość jest przyczyną, która blokuje nas przed właściwym tego zrozumieniem.

  Na koniec pragnę zwrócić się do wszystkich tych, którzy poczuli bliskość z tym, co teraz przekazuję. Wiem, że poprzez poprawne zrozumienie JEDNOŚCI jesteśmy w stanie rozpalić wielkie Światło nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Właśnie TERAZ jest odpowiedni moment, aby tego dokonać. Nie trzeba wcale czekać do 21.12.2012, ponieważ wystarczające energie, aby tego dokonać już TERAZ są dla nas dostępne w nieograniczonej ilości i napływa ich falami coraz więcej. Prosiłbym o ujawnienie się wszystkich tych, którzy chcieliby poprzez wspólnie połączone myśli zogniskować to Światło i rozniecić je po całym Świecie. Za około 3 dni popłynie do nas jeszcze potężniejsza energia ze Słońca i z Kosmosu. Gdy uda nam się tą energię odpowiednio przyjąć, wykorzystać i nakierować, to Wzniesienie Ziemi może nastąpić o wiele szybciej niż nam się wydaje. Nie potrzeba do tego żadnej medytacji, czy jakichkolwiek technik. Potrzebna jest tylko Świadomość, tego, że każdy z nas jest BOGIEM zjednoczonym w JEDNOŚCI. Tylko Świadomość tego, że każdy z nas jest BOGIEM, jest w stanie dokonać Wzniesienia maksymalnej liczby osób, a jestem przekonany, że nawet wszystkich. Tylko Moc wytworzona z takiej Świadomości posiada możliwość czynienia cudów i przemienienia naszych ciał w nieśmiertelne. To jest właśnie ta Moc, która zaczyna być ponownie w naszym posiadaniu po całkowitym Przebudzeniu z iluzji dwoistości. Tą Moc posiadał Jezus i dzięki niej pokazał całemu Światu, że możliwe jest zmartwychwstanie ciała i Ducha. Taka Świadomość, jeśli jest przebudzona nawet u niewielu osób, jest potężną siłą, która poprzez samą odpowiednio nakierowaną myśl jest w stanie przemienić cały świat w w najwyżej wibrujące Światło nawet w mgnieniu oka.

  Z Miłością i Światłem do Nas wszystkich…

  • krystal28
   Mar 18, 2012 @ 18:25:36

   Drogi Miracle, masz prawo do swojego zdania, jednak w tych ostatnich, krytycznych miesiącach przed Wzniesieniem Ziemi będziemy tłumaczyć i publikować te pomocne, informatywne przekazy, bez względu na opinie czy nastroje poszczególnych osób. Ten czas następnych kilku miesięcy jest zbyt ważny, aby zaprzestać naszą działalność.

   Twoje stwierdzenie jest moim zdaniem nie poparte faktami “aby istoty pozaziemskie coraz bardziej próbowały sugerować, iż są od nas o wiele bardziej rozwinięte i że tylko od nich zależy nasze powodzenie we Wzniesieniu się do wyższego wymiaru” Nie znajdziesz na blogu przykładów, które poprą Twoje stwierdzenie.
   Zawsze myślałam i rozumiałam z przekazów, ze nasza gwiezdna rodzina jest tu, aby pomoc ZIEMI we Wzniesieniu, a nam ciągle powtarzają, ze nasze INDYWIDUALNE wzniesienia zależą tylko od nas, gdyż oni nie mogą i nie chcą ingerować w nasza wolna wole. To ze duchowe, nastawione dla służby dla innych (STO) cywilizacje są od nas bardziej rozwinięte duchowo i technologicznie to fakt, którego nikt nie może podważyć.

   Sugeruje Ci zaprzestanie czytania przekazów dla lepszego poczucia duchowego. Serdecznie pozdrawiam – Krystal

   • blueray21
    Mar 18, 2012 @ 19:34:09

    Witaj Krystal,
    niezależnie od odczuć Miracle odnośnie przekazów GF zaproponował on umieszczenie korespondencji Dajamantiego do niego na Twojej stronie. Ja chętnie poczytałbym te myśli i przekazy. Według mnie Dajamanti przekazywał wiele o JEDNOŚCI = Świadomości Chrystusowej. Jest gotowa zakładka więc można to tam włożyć. W tej części popieram Miracle i proszę opublikuj tą korespondencję.

    Witaj blueray21, nie jestem jeszcze w posiadaniu tych listów, jeśli Miracle czuje, ze nie jest to naruszeniem prywatności Dajamantiego i chce je udostępnić, oczywiście, chętnie je opublikuję — K

   • Miracle
    Mar 18, 2012 @ 19:50:46

    Droga Krystal…

    Dziękuję Ci za zrozumienie i zapewniam Cię, że nie mam nic przeciwko tłumaczeniu i publikowaniu przekazów. Wszystko jest Prawdą i te przekazy, które mi nie służyły i nie służą, mają jakieś znaczenie dla innych. Zapewniam Cię też, że od dawna już ich nie czytam i na dzień dzisiejszy uważam, że najwyższy czas, aby wejść w swoje wnętrze i tam odnajdywać Prawdy, które są najcenniejsze. Odniosłem się w tych słowach tylko do tych, którzy odczuwają i myślą podobnie do mnie. Przede wszystkim jestem pewny, co do tego, co mówię i wiem, że istota wzniesiona, która jest oświecona i zza zasłony przekazuje nam jakieś informacje nie może się kierować chęcią zemsty w postaci aresztowań, czy innych kar, używać zwrotów w postaci „kryminaliści” itp. a tym bardziej propagować takich form do osób, które chcą się uwolnić z iluzji dualizmu. Taka istota nie mogłaby być Wzniesiona. To nie są wibracje Miłości Bezwarunkowej :). Jednak przekazy te nie są, tak jak już powiedziałem ani „dobre” ani „złe” i trafiają do osób, które tego oczekują.

    Z Miłością…

    Drogi Miracle, nie wiem skąd masz takie informacje, ze nasza rodzina kosmiczna kieruje się chęcią zemsty, nie widzę tego w przekazach na naszym blogu, ale widzę informacje o tym, ze są już masowe rezygnacje na wysokich szczeblach, które są udokumentowane na wielu stronach Internetowych, wiec biorę to za fakt. Masowe aresztowania są nieuniknione i konieczne dla procesu Wzniesienia, bez względu na to jak bardzo chciałbyś, aby Iluminati zostali pozostawieni w spokoju i oszczędzeni. Bardziej mi zależy na szczęśliwości ludzkości i zakończeniu wojen i innych okropności na Ziemi niż na losach Illuminati. Ich ciemna działalność bezsprzecznie, musi się zakończyć przed Wzniesieniem. Jeśli nie czytasz przekazów, to na pewno nie wiesz, ze kosmici wielokrotnie powtarzają, ze ludzkość będzie ich sądzić według sprawiedliwego prawa i według swojej wolnej woli. Kosmici w to nie będą ingerować. W Świetle i Miłości – K

    • Nowadanusia
     Mar 18, 2012 @ 21:58:15

     Zgadzam się z Miracle.
     Najwazniejsza jest praca wewnętrzna poniewaz Kosmos jest wewnątrz nas .
     Chodzi o to aby nic nas nie rozpraszało.

     Wielu ludzi odrzuca prawdę ze są Bogami poniewaz nie wiedzą kim jest Bóg .
     Kim/Czym jest Bóg?
     Kim /Czym nie jest Bóg?

     Dziękuję Krystal za tak wiele zawartych inspiracji na tej stronie oraz mozliwosc wypowiedzi .

     Pozdrawiam wszystkich

    • tomkan
     Mar 19, 2012 @ 00:05:51

     Czytając komentarze chcialem cos dodac i zamknąlem oczy aby sobie jakos poukladac w glowie ale zamiast tego przyszlo to : ” kto jest bez grzechu niechaj pierwszy rzuci kamień” nie wiem jak tam u was ale u mnie a raczej we mnie kabal nie zostal jeszcze aresztowany….:-) i dlatego ja sie nie podpisuje pod aresztowaniami

     z miloscią dla wszystkich

    • elzbieta
     Mar 19, 2012 @ 03:45:06

     Miracel , jestem całym sercem z Tobą . Dużo przeszłam w życiu , dużo sie nauczyłam , w chwili kiedy wzięłam całą odpowiedzialność za wszystko co mnie otacza , gdy zdałam sobie sprawę , że każdy człowiek, który wzbudza we mnie emocje , którego widzę w krzywym zwierciadle , jest dokładnie odbiciem mojego wnętrza , rozpoczęłam uzdrawianie siebie , wszystkich moich ciał subtelnych wokół ciała fizycznego , w których podczas każdego wcielenia , zapisywałam , składałam pieczęć , moich kreacji stwórczych zasilonych emocją . Kreacji , które w tej chwili , pod wpływem napływająego Światła , oraz ŚWIATŁA W NASZYM SERCU DUCHOWYM , którym JESTEŚMY , nie możemy się od NIEGO oddzielić , dają bardzo wyraźnie znać o sobie , dają nam znać , że są gotowe do oczyszczenia , do transformacji . Nie zrobi tego za nas NIKT . Możemy tego dokonać tylko MY sami jako JEDNOSTKA . Podczas uzdrawiania siebie , ludzie wokół mnie , którzy wciąż byli i nadal pozostali , zaczęli zmieniać swoje podejście do mojej osoby . Dziś wiem to ja się zmieniłam , Ja oczyściłam każdy Magnesik w sobie , na który reagowali Inni . Każda z tych osób była dla mnie WIELKIM NAUCZYCIELEM .
     Ja Uzdrowiłam SIEBIE Sama . Samoobserwacja , transformacja każdej negatywnej myśli , która pojawia sie , a która jest dokładną naszą kreacją z przeszłości , jeżeli jest nie rozpoznana przez nas , ponownie będzie zasilona emocją , i powędruje do ciała emocjonalnego , ale już znacznie silniejsza . Każda nasza Myśl wypełniona emocją , jest naszym hologramem wysłanym w przyszłość , który oczekuje na dogdne częstotliwości energetyczne , aby stać się nami , tak stać się nami . To co spotyka nas w życiu są to hologramy , które stworzyliśmy na swój własny urzytek .
     Myślę , że każdy z nas przyszedł w tym ważnym czasie , dokładnie w swoim celu . Jest jeszcze jedno , Ci , którzy tak uparcie trwają w ” ciemności ” jak ją nazwano , niejednokrotnie biorą na siebie bardzo trudne zadanie , pokazać nam i pomóc wybrać ŚWIATŁO , poprzez swoje postępowanie . Czy jeżeli byłoby nam dobrze , rozpoczęlibyśmy poszukiwania , aby coś zmienić w swoim życiu .
     Jezus , Mistrzowie Wzniesieni kochają bezwarunkowo . We wszystkich widzą ŚWIATŁO . Osiągnęli Oni ŚWIADOMOŚĆ CHRYSTUSOWĄ , a właściwie stali się TĄ ŚWIADOMOŚCIĄ . A co dalej , przekonamy się gdy każdy , z nas dotrze do Poziomu ŚWIADOMOŚCI CHRYSTUSOWEJ .
     I właśnie teraz jest ten czas , aby popracować nad sobą , jeżeli chcemy doświadczyć WZNIESIENIA , Każdy Człowiek , dokonał swego wyboru na Poziomie Duszy . Nie walczmy ze sobą , uzdrawiając siebie , poczujecie ile pracy należy w ten proces włożyć , wtedy , każdy kto stanie na waszej drodze , nie ważne czy taki , czy taki , będzie waszym Bratem , Siostrą . Jesteśmy Jedną Wielką ŚWIADOMOŚCIĄ I TYLKO W CAŁOŚCI , JESTEŚMY STWÓRCĄ NAJWŻSZYM . kAŻDA NASZA KREACJA , JEST WAŻNA , PRZYSZLIŚMY ABY UWOLNIĆ SIĘ Z TRZECIEGO WYMIARU , DO KTÓREGO WESZLIŚMY DOBROWOLNIE .
     Nikt nas do tego nie zmuszał , a więc , od naszej decyzji zależy , czy pozostaniemy w nim , aby doświadczać trzeciowymiarowości opartej na dualiźmie , czy jesteśmy gotowi , aby wspiąć się wyżej .Otrzymujemy wsparcie do Istot ŚWIATŁA z Innych Wymiarów , ale należy również być Świadomym , że są również Ci , którzy dawno temu , za naszą zgodą , którą wyraziliśmy , nie będąc Świadomymi jej konsekwencji , próbują egzekwować w dalszym ciągu od nas , posłuszeństwo , poddaństwo , itp. Posługują się energią strachu , i właśnie ta energia , pod postacią emocji , pieczęci , znajduje się w naszych ciałach subtelnych , wokół naszego ciała fizycznego . Tylko MY , możmy to rozpoznać i poddać transformacji . MY, jako Jednostka , i dlatego tak ważne jest ,aby dbać o swój indywidualny rozwój .To MY Mamy się Wznieść , to MY mamy włożyć prace , Swoją pracę dla Siebie .
     i Tego Wam i Sobie ŻYCZĘ .
     Z MIŁOŚCIĄ Elżbieta

   • Q.
    Mar 18, 2012 @ 21:13:37

    Ja może jeszcze nieco postaram się trochę rozjaśnić wypowiedź użytkownika Miracle ”

    Miracle, nie miał na myśli to, że w przekazach jest dosłownie napisane, że „Ci źli będą gnębieni, zamykani, że będą musieli zapłacić za swoje uczynki” Miracle ,miał na myśli to,że przekaz ten wywołuje u ludzi negatywne uczucia, które zamiast nas prowadzić do światła z powrotem ciągną nas w dualność czyli ‚dobro’ i ‚zło’. Oczywiście, zazwyczaj taka osoba jest jeszcze tego nieświadoma.Takie przekazy mogą być odpowiednie, kiedy mamy duży dystans do dualności, tzn kiedy już żyjemy w Świadomości Chrystusowej. Taki człowiek potrafi sobie radzić z informacjami o charakterze dualnym (kwestia duchowości). Kiedy człowiek jest już ‚całością’ może spokojnie czytać taki przekaz na zasadzie,że nie zaszkodzi to jego rozwojowi ale zazwyczaj omija takie przekazy. Natomiast ludzie, którzy są na etapie wyjścia z dualności , chcąc/nie chcąc mogą przyciągać te energie, gdyż one jeszcze z nimi współgrają. Dlatego takie przekazy, nie powinny być czytane przez osoby, które są na początku swej drogi rozwoju duchowego. Wszystkie te rzeczy, o których mówią nasi bracia kosmiczni, które na nas czekają one będą tylko dla tych, którzy będą na to gotowi. Co to oznacza? To oznacza, że człowiek sam musi poszukiwać w sobie Prawdy, poznawać i uczyć się na podstawie swojego ‚wnętrza’. Do tego w naszym życiu są pomocne doświadczenia, które nas spotykają. I tutaj ważne jest aby wtedy ,w pełni wziąć za nie odpowiedzialność. Nie ma innej Drogi do poznania tego co Jest.

    W Świetle,
    Q.

    • Miracle
     Mar 18, 2012 @ 22:50:24

     Drogi Q….

     Dziękuję Ci za Twoje braterstwo i Światło. Istotnie, właśnie to miałem na myśli, gdy pisałem te słowa. Również podobnie dziękuję pozostałym braciom i siostrom za zrozumienie tego przekazu jak i również przepraszam tych, którzy być może poczuli się urażeni. Moim zamiarem było to, aby słowa te trafiły do tych, którzy myślą i odczuwają podobnie. Jeśli ktoś z Nas miałby potrzebę bardziej intensywnego łączenia się w Jedność, wysyłania Światła do całego świata oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami na drodze do Wzniesienia, to możemy prowadzić rozmowy na ten temat poza blogiem, drogą mailową lub w inny możliwy sposób. Mój e-mail to: jawa13@wp.pl

     Wysłałem na maila Krystal 6 listów Dajamantiego, które według mnie zawierają informacje i wartości, mające moc podnoszenia Świadomości i mogące pomóc niektórym z Nas. Listy o bardziej osobistej treści pominąłem. Jeżeli chodzi o informacje na temat GF, to w listach tych była tylko jedna wzmianka o tym i umieściłem to w swoim dzisiejszym komentarzu. Dziękuję też Krystal, za umieszczenie ich na blogu. Zaznaczam jeszcze, iż zawierają one wiedzę uniwersalną i dlatego nie ma powodów do obaw z powodu, że Dajamanti mógłby sobie tego nie życzyć. Nie ma znaczenia w takim przypadku, kto jest tego autorem, ponieważ wiedza uniwersalna odnosi się do JEDNOŚCI i jest czerpana z nieograniczonej Zbiorowej Świadomości, więc każdy z Nas może czuć się autorem tych treści.

     Z Miłością…

    • krystal28
     Mar 18, 2012 @ 23:21:54

     dziękuję za listy Miracle, opublikuje jutro, poniewaz przysłałeś je w plikach, a nie w tekście mailu, a to trochę wymaga czasu, którego dziś już wiele nie mam, jeśli zechciałbyś przesłać jeszcze raz w wszystkie w tekście maila, ułatwiłoby mi to życie, dzięki i dobranoc 🙂 — K

  • Janina Pachuła
   Mar 18, 2012 @ 19:00:07

   Drogi Miracele
   Długo czekałam na taki komentarz. Myślę że jest wiele istot na ziemi które myślą podobnie. Napisałeś dokładnie to o czym zawsze nas uczył Adamus ,Ramtha. Jezus ,i inni Mistrzowie wzniesieni. Jestem w sercu i świetle z Tobą.
   Boskość we mnie, skłania się przed Boskością w Tobie..
   Pozdrawiam w Miłości Janina.

  • Q.
   Mar 18, 2012 @ 19:58:09

   Niestety, zgadzam się z tobą w 100 % Miracle, dlatego, że jestem użytkownikiem tego forum. Osobiście nie miałem odwagi tego napisać, ponieważ w pewnym momencie zacząłem myśleć, że może ta Droga, jest dobra dla mniej zaawansowanych duchowo ludzi.Myliłem się, ponieważ umieściłeś tą informacje. Nie chcę umniejszać roli i tego co robi dla Wszystkich Droga Krystal, ponieważ ta praca jest nieoceniona. Miałbym tutaj tylko jedną prośbę do wszystkich użytkowników tego forum, aby więcej czasu poświęcali na pracy wewnętrznej, na własnym rozwoju. To prawda, żaden statek, żadne istoty nie wykonają za nas tej pracy. Nie dadzą nam tych wszystkich dobroci, które zostały przepowiedziane, dopóki my sami tego dla siebie nie uczynimy. Sami musimy pracować nad sobą, nad własnym rozwojem wewnętrznym w poszukiwaniu tego co Jest.

   W Miłości..
   Q.

   • Q.
    Mar 18, 2012 @ 20:07:11

    Każdy człowiek jest Bogiem, a celem jego życia jest uświadomienie sobie tego.

    W Miłości i Świetle..
    Q.

  • Dorota
   Mar 18, 2012 @ 20:11:08

   Miracle, zgadzam się w 95 % z tym, co tak pięknie napisałeś, jednak pozwól, że z Tobą popolemizuję troszeczkę. 🙂
   Chrystus jest Synem Boga i jest naszym Stwórcą i Bratem. My wznosząc się osiągamy Boską Jakość i zbliżamy się do Jego Jakości. Jesteśmy istotami stworzonymi obdarzonymi boską cząstką, która podczas naszego rozwoju zwiększa swoją moc – ewoluuje i dojrzewa do Pełni Boskości. Gdy uświadamiamy sobie istnienie Stwórcy oznacza to, że w Niego wierzymy i to jest pierwszym krokiem. Następne kroki polegają na rozwijaniu prawości i miłości do wszystkich stworzeń na Ziemi. Taka postawa gwarantuje nam prawdziwe Wzniesienie do Jakości Boga-Stwórcy. Jeśli uświadomimy sobie związek ze Źródłem i będziemy mieć prawość w sercu i w naszym postępowaniu, wtedy można powiedzieć, że awansujemy jakościowo, co daje nam możliwość czynienia tzw. „cudów”, czyli rzeczy i zdarzeń pozornie niemożliwych. My jesteśmy połączeniem Ducha Boga i naszej wolnej woli. Kiedy współpracujemy z naszym Stwórcą oznacza, że wypełniamy Jego Wolę i gdy nasza wola jest zgodna z Wolą Stwórcy oznacza, że my i Bóg jesteśmy JEDNO TU I TERAZ, co daje nam prawo powiedzieć: JAM JEST.
   Jest jeszcze jedna sprawa: Jezus nie zmartwychwstał w ciele. O zmartwychwstaniu w ciele mówi Biblia, natomiast Księga Urantii mówi, że Jezus zmartwychwstał w postaci morontialnej. Taka postać ma inną gęstość, potrafi przenikać mury, bo nie podlega działaniu grawitacji, podlega tylko Świadomości tej morontialnej Osobowości. Ciało materialne Jezusa zostało zdematerializowane przez Istoty wyższe, które zastosowały odpowiednią technikę, aby rozpadło się na atomy.
   Całkowicie się z Tobą zgadzam co do tego, że do wzniesienia nie potrzeba żadnych specjalnych medytacji, wystarczy tylko UCZUCIE MIŁOŚCI w naszych sercach. Ono ma ogromną BOSKĄ MOC, która wraz z jakością postępowania.na co dzień Istot L zwiększy ich liczbę, bo podobne przyciąga podobne. W ten sposób nasza Matka Gaja wraz z nami będzie znajdowała się w Świetle i Życiu 🙂

   Pozdrawiam świetliście Ciebie i Wszystkich .

  • Marmaris
   Mar 18, 2012 @ 20:20:46

   Drogi/aMiracle. Muszę przyznać, że w pewnym momencie miałam podobną bardzo wątpliwość co do jednej rzeczy na którą zwracasz uwagę. A mianowicie…ja akurat jestem zdania, że potrzebujemy pomocy w drodze do Wzniesienia..Patrząć tak bardziej ogólnie na Naszą kolektywną a nie jednostkową świadomość sądzę, że jednak we Wszechświecie istnieją Istoty o wyższym poziomie świadomości i duchowego rozwoju, czego nie powinniśmy odbierać w żadnym wypadku negatywnie i nie powinniśmy czuć się w żaden sposób gorsi czy mniej wartościowi.Poprostu w naszym rozumieniu czasoprzestrzeni podlegaliśmy w innym tempie prawom ewolucji..Natomiast faktycznie uderzyło mnie kiedyś to o czym piszesz, pozwolę sobie zacytować:”Więc też łatwo jest wyczuć, gdy taka “oświecona” istota przekazuje nam informacje o konieczności aresztowań “przestępców”, to jej wibracje Miłości muszą być na stosunkowo niskim poziomie” Dokładnie podobnie kiedyś pomyślałam…ale wytłumaczyłam to sobie po pierwsze tym, że ze względu na ograniczoność języka i werbalnego przekazy siłą rzeczy nie są w 100 procentach precyzyjne i przekazywane są poprostu w bardziej dostepny i zrozumiały dla Nas sposób-czasem na tyle wprost, że gdzieś się gubi ta wyższa i głębsza tresć.Poza tym, w wielu przekazach pojawiła się informacja o tym ,że aresztowania mają służyć rehabilitacji tych istot i zaadaptowaniu ich do nowej rzeczywistości a nie ich pognębieniu, ukaraniu czy upodleniu….Nie wiem, czy rozumiem to wszystko tak jak trzeba, ale ja akurat rozumiem to w ten sposób. Pozdrawiam wszystkich cieplutko!

  • freeheart
   Mar 18, 2012 @ 20:57:37

   Miracle – Świadoma Istoto.
   Nie ukrywam, że nie mam potrzeby brania udziału czy wspierania akcji aresztowania kogokolwiek. Oczywiście, że nie dlatego, że coś mi jest obojętne lub, że ciemni nie dokuczyli mi zbytnio. Rozumiem też, że nie jestem w stanie wiedzieć na dzień dzisiejszy jakie są najlepsze rozwiązania tej sytuacji i kto ma tym się zająć. Czuję, że branie w tym udziału jest dla mnie personalnie niewłaściwe. I tyle.
   Nie mogę zgodzić się jednak z Tobą co do „insynuacji” naszych Braci z kosmosu. Niczego takiego nie poczułam. Myślę, jestem pewna, że nie damy sobie bez nich rady. I to nawet dobrze. Lubię być w towarzystwie, od którego mogę się uczyć 🙂
   Nie wszyscy mają jeszcze potrzebę pracy nad swoim wnętrzem by wznieść się jak np. Dajamanti. Wiele Istot nie rozumie wciąż jak można decydować o swoim życiu, o swoich uczuciach, że nikt i nic oprócz nas nie ma na to wpływu. Dlatego niezbędna jest pomoc. To, że Wszechświat nam ją oferuje wydaje się być bardzo właściwe, bo czego nie robi się z Miłości 🙂 Oczywiście nie oznacza to, że mamy siedzieć na progu lub w wysokiej wieży i oczekiwać przybycia Rycerza. Tego, który rozwiąże za nas wszystkie problemy jakie mamy sami ze sobą. Tak to nie działa. Dlatego nie ustawajmy w staraniach aby nasze myśli, które nas stworzyły, były przepełnione miłością. I oczekujmy nieoczekiwanego, ponieważ mam coraz silniejsze przekonanie, że jeszcze wszyscy bez wyjątku będziemy zaskoczeni.
   W Miłości.

  • Miranda
   Mar 18, 2012 @ 20:58:05

   Miracle jestem w sercu i w swietle z Toba.Jestem tego zdania co JANINA Pachula.Podziel sie z nami korespondencja od Dajamantiego.Jak zwykle moje szczere uznanie za madrosc i wnikliwosc.Glebokie uznanie dla naszego Aniola Krystel i jej pracy za to ze czuwa nad tak ogromem materialu ktorym sie dzieli z nami.Zmilossia i w swietle Miranda

  • Ola
   Mar 18, 2012 @ 22:00:57

   Drogu Miracle
   Dziękuje za Twoje Myśli – odczuwam tak samo.
   Bliskie są memu Sercu, nauki Mistrza Jezusa i Ramtha ich piekno i prostota spowodowały, że pragnę każdego dnia praktykować „Prawidłową Myśl”.
   Uświadamiam sobie, że Moja wola i Wola Boga jest jedną a Wolą Boga dla Jego Syna jest pokój, że Nasz umysł jest częścią Umysłu Boga więc jesteśmy Światłem
   a funkcją Światła jest przebaczenie i nie żywienie urazy. Dzięki temu prawda
   jest przywracana Naszej pamięci i wypełniamy plan Bożego Zbawienia 🙂 a każdy dzień staje się radosną przygodą przywracającą mnie do jedynego prawdziwego Życia 🙂
   Nie neguję istnienia kosmicznych Braci i ich ujawnienia a kiedy to nastąpi
   chętnie będę im pomagać w służbie dla dobra wszelkiego dla Naszych Braci i Sióstr.
   Jednak w kwesti Przebudzenia, uświadomienia sobie, że jesteśmy Jednością z Bogiem to Serce, Dusza i Umysł mówi mi, że to zależy wyłącznie od mojej woli i każdego z Nas 🙂
   z Miłością
   O.

  • zofija-lekka
   Mar 18, 2012 @ 22:03:21

   jestem pod wrażeniem Twojego wpisu Miracle i bardzo dziekuje .Od pewnego czasu ,jak już tu nawet gdzieś wspomniałam że nie potrafie cieszyc się razem ze wszystkimi ,,z tym co sie stanie ,albo z tym co się aktualnie dzieje. Prawie ogarniał mnie lęk i strach ,a przedewszystkim smutek z powodu radości z aresztowań kryminalistów i przestępców .Walka przeciw jest umocnieniem tegoż .Miłość i powrót do źródeł boskości nie polega na czekaniu i na oskarżeniu „przestępców „.Matka Teresa mawiała ;nie protestujcie przeciw wojnie ,bierzcie udział w paradzie pokojowej .
   Jestem za uporządkowaniem swojego podwórka ( wnętrza ) ,a kręgi miłości rozchodzić będą się coraz dalej i dalej .Jakżesz pięknie opisuje to tu zamieszczona książka Zero ograniczeń .Kochaj ,wybaczaj ,przepraszaj i dziekuj ,a miłość rozciągnie się wszędzie tam gdzie zło nie bedzię miało dostępu .Uwierz w Miłość .
   pozdrawiam wszystkich miłujących .

  • Luxy
   Mar 18, 2012 @ 22:24:59

   Miracle! Mam wrażenie,że widziisz wyłącznie własne podwórko…Jak widać nawet nie masz pojęcia, jakie krzywdy i szkody ONI wyrządzili wysoko rozwiniętym istotom światła, co zrobili ich duszom, jak zostały zmienione matryce wielu istot itp. A ile wymarłych cywilizacji poszło w stan zapomnienia? Proces, który teraz ma miejsce, prowadzi do sukcesywnego naprawiania tych szkód, do powrotu wielu dusz (przechwyconych siłą do ciemności) do światła. Boginie i Bogowie, którzy żyli nawet w starożytnosci, budzą się teraz ze stanu uśpienia, zniewolenia, sponiewierania. Podobnie planety – każda planeta to istota, sponiewierali je tak, jak ludzi. Teraz ten proces pozwala ludziom i planetom odzyskiwać swą siłę i moc. Nasza Matka- Ziemia już czuje te zmiany, ale też Słońce i inne planety z Układu Słonecznego. Dzięki naszemu Słońcu ten proces przechodzi też do Galaktyki, Wszechświata…
   Ok. 300 tys. lat temu było życie na planecie Wenus. Tam żyły wysoko rozwinięte istoty światła, z sercami pełnymi miłosci. A jednak w zetknięciu z przebiegłością Ciemnych – przegrali. Potrzeba było tyle tysięcy lat, aby stawić im czoła, ale teraz już mamy pomoc cywilizacji z Wszechśwata.
   Może więc warto wyjść poza własne podwórko? Tego Ci życzę

   • freeheart
    Mar 19, 2012 @ 00:04:49

    A ja mam nawet pewność nie wrażenie, że Miracle widzi również Twoje podwórko Luxy. Jego wypowiedź można by rzec była nie ograniczona. Nie zrozumiałaś. Czy chcesz aresztowania czy nie to tylko Twój wybór, bo to Twoja droga. Pozwól innym na ich własne decyzje jak ma wyglądać ich życie. Ciemni też wybrali, razem z konsekwencjami. Nie musisz się o nich martwić. Miracle swoim wpisem zrobił dobrą robotę. Chciał pokazać jaki wpływ mają Twoje myśli na Twoje życie. I nie chodzi o ten konkretny przykład ciemnych. Istotą jego wpisu jest Miłość i Współczucie.

  • emin
   Mar 18, 2012 @ 23:25:13

   Witam,
   uważam, że iluminatów należy aresztować i pozbyć się ich z tej pięknej planety. Nie należy ich zabijać, tylko wysłać na planetę, z której kiedyś tu przybyli. Na Ziemi nie powinno być tak negatywnych istot. One powinny jeszcze wiele doświadczyć cierpienia i innych nauk, aby zrozumieć, że nie wolno pasożytować na innych istotach. Dopiero po kilku lub kilkunastu tysięcy wcieleń, będą gotowe do Wzniesienia, czego serdecznie im życzę. Ziemia i ludzie o wiele szybciej dokonają Wzniesienia bez nich. Oni propozycję poddania się i skierowaniu się ku Światłu odrzucili, więc należy uszanować ich wybór pozostania w Ciemności. Namaste 🙂

 10. danna
  Mar 18, 2012 @ 13:03:55

  Steve Bassett mówi o ważności petycji II – jaka szkoda, że jeszcze tylko 6 dni – a brakuje ponad 18.500 podpisów

  pozdrawiam cieplutko d.

  • emin
   Mar 18, 2012 @ 22:52:55

   uważam, że to nie ma znaczenia. Nawet gdyby była wymagana ilość podpisów, to i tak nie wymusiłoby to ujawnienia, gdyż Obama może ponownie odrzucić petycję. A swoją drogą Ujawnienie i tak nadejdzie w odpowiednim czasie, gdy iluminaci będą aresztowani, więc uważam, że nie należy się niepokoić. Namaste 🙂

   Emin, GF cały czas monitoruje jakie jest nasze nastawienie na Ujawnienie. I to, ze nie chce się niektórym poświęcić kilku minut na pokazanie swoich intencji i podpisanie petycji, mówi wiele. A rzad amerykański cieszy się, ze nie musi się ustosunkowywać do petycji i utwierdza się w przekonaniu, ze ogromna większość ludzi jeszcze śpi i tak naprawdę nie wie o co chodzi. Smutne to, ze ludzie nadal nie wierzą we własną moc i nie domagają się swoich praw. Wierzę, ze tylko przebudzeni i budzący się Polacy, mogliby złożyć z łatwością wymaganych 25 tysięcy podpisów, a obecnie globalnie jest tylko 6711. Opublikowałam link i instrukcje do petycji, ale nie będę do tego nikogo namawiać – każdy buduje swoją rzeczywistość na własnej, obecnej linii czasowej– Namaste – K

 11. Revenant
  Mar 18, 2012 @ 12:01:36

  Bardzo dziękuję za ten wspaniały przekaz.
  Serdecznie wszystkich pozdrawiam.

  Od pewnego czasu zaczęłam zastanawiać się kim/czym jest Stwórca. Oczywiście na pewno wykracza poza moje, ludzkie poznanie, które dodatkowo bywa ograniczane przez ego. Chciałam jednak dowiedzieć się czy sposób w jaki Go „rozumiem” jest ‚właściwy’ czy jednak odbiegłam od prawdziwej Jego natury w znacznym stopniu.
  Otóż nie wierzę w Boga ‚osobowego’ ani w
  to jakoby miałby być duchem. Dla
  mnie jest nieskończoną energią,
  światłem, które wypełnia wszystko to, co nas otacza.
  Tak naprawdę pojedynczy element
  jest Jego częścią, jednak go nie wyczerpuje. Dlatego też Jego fragment w nas (i we wszystkim) nazywam boską naturą. Poza
  tym określam Go także Nieskończoną
  Miłością pozbawioną ego, która po
  prostu jest. Nie ocenia, nie poddaje się myślom, nie krytykuje, nie karze ani nie nagradza. Po prostu jest. Dla mnie to byt w najczystszej postaci, który ‚stoi’ ponad wszystkim, a mimo to wszystko jest Jego częścią.
  A osiągając Oświecenie/Wzniesienie po szeregu inkarnacji sami się z Nim łączymy, stając się tą Czystością, Miłością i Światłem.

  Problem ten jest dla mnie niezwykle nurtujący. Staram się zapytać samej siebie Kim naprawdę jestem? Sądzę, że to pomogłoby „zrozumieć” albo raczej poczuć kim/czym jest Stwórca.
  Będę niezwykle wdzięczna jeśli ktoś spróbuje odnieść się do mojej wypowiedzi i da jakąś wskazówkę.

  Niech Miłość i Światło cały czas goszczą w Waszych sercach.

  • danna
   Mar 18, 2012 @ 19:09:55

   W odpowiedzi na twoje rozmyślania -jak mozna zrozumieć kim jest Stwórca – Bóg ?-w moim mniemaniu Boga nie można ogarnąć naszym umysłem – Boga można tylko doświadczać – dla mnie On jest czystą, bezwarunkową Miłością , pozdrawiam cieplutko d.

  • Krzysztof
   Mar 18, 2012 @ 19:41:45

   Kim jest Źródło… Jest Absolutem… Wszystkim i każdym kogo spotykasz, powietrzem którym oddychasz, wiatrem który czujesz, słońcem które oświetla Twoją twarz, jest po prostu Życiem i Twoim „domem”:) A skoro jest absolutnie wszystkim to również i Tobą. Czasem tak czuję, że On sam sobie rzucił wyzwanie i wcielił się w ułomne i ograniczone ciało, postawił sobie na drowdze wiele przeciwności/doświadczeń aby się sprawdzic…
   Jest też Twoim Najświętszym Partnerem/Partnerką Jednym i Drugim bowiem ma w sobie i Kobietę i Mężczyznę, Matkę i Ojca, podobnie jak każde z nas ma w sobie takie części.
   Był z Tobą od samego początku i zostanie przy Tobie już na zawsze czy o tym pamiętasz czy nie On jest cierpliwy i trwa przy Tobie… Jakiej drogi byś nie wybrała każda prowadzi do niego.

   Prawda że jest wspaniały:)

   Przypomnę Ci o czymś o czym już wiesz On jest Twoim PRZEZNACZENIEM:)

   Taka jest moja prawda, której słowa nie są w stanie wyraźic jedynie serce może to poczuc.

  • Oualander
   Mar 18, 2012 @ 19:42:13

   Witaj Revenant:

   Polecam przeczytać „Białą Księgę” Ramthy, blask prawdy i prostota przekazu emanująca z tej książki znacznie przybliży ci odpowiedzi na pytania które cię nurtują.

   Serdecznie pozdrawiam

   Piotr 🙂

 12. Rick
  Mar 18, 2012 @ 00:24:06

  Witam. Pozwolę sobie niespodziewanie wtrącić w sprawie pana G. Kavasillasa… Wiele się mówi o tym by rozróżniać przekazy, aby mieć rozeznanie – kieruję to do do was, bo powinniście wiedzieć a przynajmniej uczyć się kto jest kim i jaki przekaz co sobą prezentuje realnie (poza schematami ego i odczuć które mogą być mylące). Czytałem i słuchałem akurat tego gościa przed paroma chwilami bo powiedziałem sobie czytając opinię pani Krystal: „Nie będe słuchał czyiś opinii na temat danej osobistości. Muszę sam sprawdzić kim on jest i wypróbować zdolność rozróżniania poprzez własne wnętrze” i powiem że nawet jeśli jest coś w nim niepokojącego i być może nawet moje odczucia i pierwsze wrażenia są mylące – to ten gość jednak zwraca uwagę abyśmy nigdy nie byli naiwni i abyśmy polegali na swojej świadomości bo wtedy nikt nas nie oszuka i nie ograbi z energii. Tak faktycznie jest. Nie powiem wam, że ten G.Kavasillas jest nawet całkiem wporzo, w końcu to nawet nie o to chodzi… Zresztą sami to już wiecie, przynajmniej ogólnie, dokąd podążać i czym się kierować, problem jest z całkowitym przełożeniem teorii na praktykę – aby wreszcie w życiu się dokonało to COŚ… COŚ co zapewni trwałe szczęście i wolność i jedność. Pozdrawiam.

  Witaj Rick, nie lekceważ geniuszu Ciemnych, że się powtórzę po raz n-ty. Oczywiście, że znajdziesz, w jego prezentacjach dużo duchowych, mądrych słów, inaczej nikt by nie uwierzył. Taka jest receptura na łatwowiernych stosowana od wieków. Jego główną rolą jest zaszczepianie strachu przed naszą rodziną gwiezdną – dokładnie ta sama agenda co kabalistyczna propaganda hollywoodzka, która wyprodukowała 8 filmów ze złymi kosmitami tylko w sezonie letnim 2011! Czy to nie jest oczywiste, co się dzieje?

  Czytałam wiele o nim na lightworkers.org. Jest dużo nieścisłości i straszenia w jego prezentacjach, jednak niektórzy ludzie z jakiegoś powodu mu wierzą. Wiele dezinformacji teraz krąży, a Kavassilas pracuje nadgodziny! Opowiadał przez lata swoim słuchaczom, że się na pewno wzniesie w 2011 i zniknie z Ziemi, co on tu jeszcze robi? 😉

  • danna
   Mar 18, 2012 @ 09:29:48

   wdzieczna jestem Krystal za uświadomienie mnie odnośnie G.Kavassilasa, nie znam angielskiego, więc od pewnych informacji jestem odcięta.Nie w moim zwyczaju wierzyć innym – na ślepo – wcześnie słuchałam kilka wykładów tego gościa i wiele rzeczy po prostu mi nie pasowało , dopiero ten , który starałam się tu wstawić – spodobał mi się.Jestem szczęśliwa, że trafiłam na blog Krystal – przynajmniej mam możliwość konfrontacji w tematach, które mnie interesują.Pozdrawiam wszystkich cieplutko d.

  • Adam Bernal
   Mar 18, 2012 @ 10:23:47

   Jestem pod wrażeniem jak Pani Krystal potrafi pięknie pomóc uzytkownikom. Mnie Pani pomogła nawet nie wie Pani jak bardzo. Kiedyś puścił mi przyjaicel informacje w internecie Pana Kavasillasa. mój przyjaciel był wręcz zachwycony jego przekazami, ja na początku też byłem zachwycony tym że bynajmniej jest jakims kosmitą który przybył na Ziemie, dla mnie to był wręcz niesamowite. Ale gdy zapytałem mojego „sennego nauczyciela” o Kavasillasa odpowiedział: „Uważaj, oszustów nie brakuje”. Sam nie wiedziałem co o tym myśleć, a potem przeczytałem jak Pani Krystal potwierdza słowa mojego nauczyciela. Dziękuję Pani Krystal, jestem wdzięczny.

   dziękuję Panie Adamie 🙂 – Krystal

   • blueray21
    Mar 18, 2012 @ 19:46:32

    Panie Adamie,
    pisząc poprzednio nie znałem jeszcze wielu szczegółów. Jak widzę radzi Pan sobie świetnie. Dlatego ponawiam propozycję publikacji niektórych nauk/ snów. Bloga mogę założyć ja, czy ktokolwiek inny, zastanawiam się tylko jak ułatwić Panu przeniesienie tego do komputera. Chyba mam pomysł, ale lepiej byłoby nie zaśmiecać bloga Krystal naszą korespondencją. Jeśli używa Pan e-mail i jest Pan zainteresowany publikowaniem Pańskich snów / nauk to proszę dać znać na mój e-mail o2012bl@poczta.fm.
    z poważaniem.

 13. zrozumienie
  Mar 17, 2012 @ 23:07:52

  piekny przekaz, dziekuje 🙂

 14. danna
  Mar 17, 2012 @ 22:33:00

  Droga Krystal – serdecznie dziękuję Ci za tę uwagę – nie miałam o tym pojęcia -pozdrawiam serdecznie d.

  Danna 🙂 – K

 15. Krzysztof
  Mar 17, 2012 @ 22:04:34

  Nie wiem jaka liczba jest potrzebna, wiem jedno moje Wyższe Ja poprowadziło mnie do informacji o Fioletowym Płomieniu. Teraz dziele się tym z Wami gdybym tego nie zrobił byłoby to sprzeczne z celem mojego pobytu tutaj, jeśli chcecie zapoznajcie się z tą wiedzą

 16. Mariusz
  Mar 17, 2012 @ 21:41:32

  Przekazuję:

  „Aby żyć po nowemu, pozwól odejść tym, którzy chcą żyć po staremu.”

  Namaste

 17. Krystian
  Mar 17, 2012 @ 21:29:15

  Krzysztofie, napisałeś owe słowo-klucz: masa krytyczna… Bardzo ciekawe. Czy to chodzi o tajemniczą liczbę 144 tys. ludzi, którzy zaprowadzą zmiany na tej planecie?

 18. Krzysztof
  Mar 17, 2012 @ 21:16:48

  „Masa Krytyczna…
  Punkt przesilenia w zbiorowym polu świadomości planety.
  Punkt, którego osiągnięcie wyzwala niezwykłą, zwielokrotnioną moc.
  Moc, która prowadzi do reakcji łańcuchowej zdarzeń.
  Reakcji, której zwieńczeniem jest Kosmiczna Transformacja.
  W tej reakcji, jak w reakcji jądrowej syntezy powstaje moc tak potężna, że stara rzeczywistość się w niej stapia.
  Stapia się po to, aby wyłonił się całkiem nowy wzorzec.
  Wzorzec nie obciążony żadnymi wadami wzorca dotychczasowego.”

  Do wszystkich Strażników Klucza:
  Nasi kosmiczni bracia nic za nas nie zrobią, to my decydujemy co wydarzy się na tej planecie. Jeśli odczujesz potrzebę wejdź na tę stronę http://www.fioletowyplomien.com może brakuje właśnie Ciebie aby osiągnąc Mase Krytyczną

  Nie jest to reklama strony. Pochodzę z Jedności, zamieszczam tę informację aby wypełnic wołanie mojego serca

  • Mariusz
   Mar 17, 2012 @ 21:40:39

   Któreś źródło wspominało już, że 144k już się „aktywowało” i ten etap mamy już za sobą. To jak to w końcu jest? 🙂

   Co masa krytyczna ma jeszcze do zrobienia?

   Przecież wszystko idzie tak gładko… 🙂

   • gabriel
    Mar 18, 2012 @ 18:09:40

    Witajcie!
    144000 Istot L. są potrzebne do zapoczątkowania i podtrzymania procesu Wzniesienia.
    Masa krytyczna to ilość „obudzonych” – świadomych zmian Istot L.; 65% ludności Ziemi powinno zmienić świadomość, aby ta właśnie „masa krytyczna” zapoczątkowała spokojny, zrównoważony (bez wielkich kataklizmów) proces Wzniesieniowy. Obecnie jest 40% świadomej zmian ludzkości, więc mogą wystąpić perturbacje (pamiętajcie, że nie wszyscy wytrzymują do końca i cofają się zawiedzeni długością czasu zmian).
    Pozdrawiam w Miłości – M’

    • Domi
     Mar 18, 2012 @ 20:01:41

     Kochani,

     czy naprawdę musimy do wszystkiego przykładać liczby, miary i ziemskie pojmowanie?… czy wiarę można mierzyć lub warzyć?… wierzmy więc i ufajmy… wszystko przed nami.. a czarne scenariusze dyktowane znaną nam dobrze, choć zdecydowanie trzeciowymiarową ekonomią i matematyką, raczej straszą niż napawają optymizmem… życzę więc optymizmu…. który nie będzie dawał się mierzyć żadną miarą….

     Pozdrawiam gorąco

    • blueray21
     Mar 18, 2012 @ 22:42:03

     Kochani,
     gabriel jest optymistą i pesymistą naraz. Te 40% jest świadome zmian geopolitycznych, zgoda, ale nie zmian w świadomości dotyczących Wzniesienia. To i tak wszystko gdybania. Udowodniono empirycznie, że do zmiany masowej świadomości grupy potrzebny jest pierwiastek kwadratowy z 1% populacji grupy. Dla ziemi po odliczeniu dzieci to około 8 milionów. Od tego progu może występować efekt setnej małpy i podobne. Więc nie potrzeba 65% cały czas, potrzeba tylko wpływać na masową świadomość. Z kolei w tłumaczonym starym przekazie planety Wenus – mówi się, że przyrost zła w świadomości masowej jest liniowy, natomiast przyrost miłości następuje w postępie geometrycznym (2,4,8…).
     Więc może nie zaklinajmy rzeczywistości liczbami, tylko róbmy swoje, aby nasze obawy nie miały szans na manifestację. Nie dawajmy energii (uwagi) niedoborom!

    • Veliergunde
     Mar 19, 2012 @ 13:50:36

     Pragniemy się tutaj wtrącić że faktycznie, chociaż procenty i te liczby są nieważne dla innych mogą one zakotwiczyć przekonanie zmian. Gabrielu trafnie tutaj powiedziałeś że 65% mas musi się przebudzić, my skorygujemy ten wynik do liczby 70%. W pewnym tutaj przekazie od Dajamantiego jest podany wynik 70%, że tyle potrzeba do wzniesienia planety i My się z tym zgadzamy. 70%, tyle jest potrzebne do całkowitego przejścia całej planety w wyższe wymiary. 30% którzy pozostaną w swoich trzech wymiarach, zostaną w nich niszcząc siebie nawzajem, ponieważ nie będą już mogli kontrolować tych 70% przebudzonych, jest to zbyt duża przewaga, oni po prostu nie zniosą magii piątego wymiaru. Poza tym pragniemy Wam powiedzieć że w tych 70% będą również Wasi Bracia i Siostry z miast podziemnych, którzy już od tysięcy lat żyją w piątym wymiarze i już są wzniesieni. Miasto Telos jest jednym z wielu miast w którym żyją oświecone istoty ludzkie w milionowych ilościach, ukrywając się przed trzema wymiarami i czekając aż światło piątego wymiaru zaświeci na powierzchni aby mogli do Was wyjść. Oni również przyczynią się do tego wyniku 70% przebudzonych. Dlatego nie musicie się martwić, że w waszym otoczeniu nie ma osób przebudzonych, trzymajcie tylko własne światło najmocniej jak tylko potraficie. Zróbcie to. Prosimy i Pozdrawiamy!

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: