Świadoma Obecność

.

 Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka, edycja Anna Burakowska, dziękuję Ludmiło i Anno za udostępnienie 🙂

.

Niech światło wrażliwości i wewnętrznego przebudzenia będzie dla was mistrzem kierującym ścieżką waszego duchowego wzrastania.

Cieszy nas ogromnie możliwość współdziałania z wami, braćmi wirtualnego wszechświata, w którym wszyscy żyjemy.  To, co postrzegacie w fizycznym wszechświecie za pośrednictwem waszych przyrządów technologicznych, stanowi wirtualną kopię Rzeczywistości. Rzeczywistość – plan Świadomej Obecności – jest fundamentem, który zaopatruje, utrzymuje i dezintegruje wszelkie kosmiczne manifestacje, które wy odbieracie jako rzeczywiste, chociaż są one wirtualne.  Żyjecie w ekspresji rzeczywistości wirtualnej i dlatego wasze badania naukowe oparte są na mylnych przesłankach.  Wasze fizyczne zmysły i dualistyczny umysł akceptują jako pewne to, co jest tylko sekwencją błędnych przesłanek traktowanych przez was jako rzeczywiste. Wychodząc z tego założenia, wszystko, co wywodzi się z rzeczywistości wirtualnej jest fałszywe. Dlatego doświadczacie niepewności, rozterek i wielu różnorodnych obaw.

Pierwszym błędem, jaki popełniacie, jest uznawanie waszej istoty biologicznej jako realnie istniejącej, a jest ona tylko pozbawioną mocy ekspresją waszej Świetlistej Istoty manifestującej się poprzez umysł i ciało wirtualne.  Cały egzystencjalny konglomerat, w którym jesteście zanurzeni, jest wirtualną sekwencją względności, która kreuje następstwo błędnych przekonań, perspektyw, uczuć oraz myśli zaćmiewając wasze zrozumienie i postrzeganie rzeczywistości.  Dlaczego nieubłaganie nękają was zamieszanie, frustracja oraz inne egzystencjalne wirusy?  Ponieważ nie wibrujecie w usposobieniu “Świadomej Obecności”, która jest mechanizmem używanym przez waszą Świetlistą Istotę w celu zestrojenia się ze Źródłem wiecznego i nieskończonego światła Boga.

Przechodzicie obecnie przez sekwencję ewolucyjną, która, w zależności od tego jak jej będziecie doświadczać, może stać się dla was źródłem odnowy i uaktywnienia Świadomej Obecności.   Świadoma Obecność jest siłą zdolną do przeniknięcia ciemnych, podstępnych rejonów waszego mentalnego ego, które wciąż sabotuje doświadczanie przez was Rzeczywistości.  Na skutek silnego uwarunkowania psychologicznego i emocjonalnego, zawsze jesteście pogrążeni w energetycznych zawirowaniach, które oddziałują na waszą duchową świadomość.  W fazie ewolucyjnej przemiany, jakiej obecnie doświadczacie, konieczne staje się ponowne uaktywnienie Świadomej Obecności, która umożliwi wam przyjęcie wskazówek dotyczących duchowego wzrostu niezbędnego dla umocnienia waszego ciała światła.  Ego jest zdeprawowane przez energie, które kreujecie poprzez waszą postawę i planowanie przyszłości opieranej na niepewności i obawach.  Wszystkie fizyczne patologie, z powodu których cierpicie, są wynikiem tego, że nie podążacie za boskim planem. Celem tego planu jest uaktywnienie waszej Istoty Światła skrywającej się za ciemnymi i podstępnymi maskami ego.

Zamiast w pełni otworzyć się na Boską Łaskawość działającą we wszystkich sferach wszechświata, wybieracie ingerowanie w proces. Tworzycie w ten sposób konfliktowe dynamiki egzystencjalne, zakłócające wasze ciało mentalne oraz emocjonalne. W konsekwencji żyjecie w stanie trwałego napięcia, które stopniowo zmniejsza waszą energię oraz zdolność zrozumienia i postrzegania duchowego. Gdy wasze zdolności umysłowe i emocjonalne karmią się powrotem do przeszłości lub oczekiwaniem przyszłych wydarzeń, niszczycie zapisy mądrości i wrażliwości waszej Świetlistej Istoty. Jest to wzorzec ego, mocno zakorzeniony w waszej podświadomości twórczej, który hamuje bieg chwili obecnej przynoszący zawsze informacje nasycone Łaską Stwórcy.  Jesteście w ciągłym konflikcie z planem boskim uważając, że sprzeciwia się waszym celom, które rzekomo mają wam zapewnić wygodę, harmonię i wewnętrzny spokój. Jednak dowody ukazują coś wręcz przeciwnego.  Duchowe wyzwolenie stanowi czynnik dominujący, który rządzi wszechświatem i stanowi sposób pełnego uaktywnienia waszej duchowej tożsamości przyćmionej teraz przez opór wobec boskiego planu.

Nieskończony Stwórca stworzył ten plan, by przyczynić się do waszego duchowego wyzwolenia; byście osiągnęli wyższy, doskonalszy poziom ewolucyjnej ekspresji. Ten poziom doskonałości jest stanem nieustannej komunii z boskimi intencjami, które przyczyniają się do uaktywniania naturalnej, wrodzonej służby opartej na miłości i bezwarunkowości. Cierpicie,  gdyż opieracie się temu, by wasza Świetlista Istota wchłonęła kody  energetycznej i wibracyjnej mutacji dokonującej się poprzez Świadomą Obecność. Ona przejawia się tylko wtedy, gdy jesteście zakotwiczeni w teraźniejszości, bez żadnego rodzaju oczekiwań. Powinniście otworzyć się w pełni, aby światło boskiej przemiany nasyciło każdy aspekt waszego życia, którego celem jest zintegrowanie wyższej świadomości i duchowej wrażliwości.

Świadoma Obecność jest najdoskonalszą i najpotężniejszą ekspresją waszej Świetlistej Istoty, która zawsze dąży do synchronizacji z Boską Łaską transformacji. Transformacja nie jest czymś, czego musicie się obawiać. Przyjmijcie ją z głęboką wdzięcznością, ponieważ stanowi istotę waszej Świetlistej Istoty.  Zakotwiczając się w bezczynności, doprowadzacie do zaćmiewania Rzeczywistości, co utrudnia przepływ boskiego światła do waszych umysłów i ciał fizycznych.  Gdy wasz umysł nie przyjmuje tego ładunku świetlistej energii, wasze ciała fizyczne chorują odpowiadając w ten sposób na zahamowanie przepływu Boskiej Łaski.  Celem, doświadczanego przez was procesu ewolucji, jest umożliwienie tego, by Świetlista Istota przejawiała się w waszym umyśle i ciele fizycznym poprzez procesy przemiany ewolucyjnej.

Gdy wasze działania oraz oczekiwania nie są zharmonizowane z boskim planem, od razu pojawia się konflikt psychiczny i emocjonalny niosący ze sobą cierpienie. Cierpienie to mechanizm, poprzez który Świetlista Istota oraz Stwórca pragną zwrócić waszą uwagę i ochronić wasze umysły przepełnione szkodliwymi myślami, pragnieniami, przekonaniami oraz uczuciami w konsekwencji waszego silnego połączenia z egzystencją wirtualną, którą uznaliście za rzeczywistą. Żyjecie zanurzeni w iluzji kreującej wiele konfliktów, zamieszania i cierpienia. Stan ten jest syntezą procesu ewolucji, który teraz musicie zharmonizować Świadomą Obecnością, a oznacza to stosowanie w codziennym życiu najlepszej i najbardziej odpowiedniej dla was dynamiki. Ego odbiera tylko zniekształconą rzeczywistość wynikającą z historycznego i psychologicznego czasu, który nie ma wartości dla teraźniejszości ani przyszłości.

Nadszedł moment, abyście dostroili się w pełni do waszej Świetlistej Istoty. Dostrojenie to wymaga waszej Świadomej Obecności, bez przeoczenia jakichkolwiek okolicznościowych czy ewolucyjnych uwarunkowań.  Czas ewolucyjny, w którym żyjecie, jest najcenniejszą i najważniejszą sposobnością, by na nowo uaktywnić waszą świadomość oraz duchową wrażliwość.  Strach i inne psychiczne wirusy pochodzą z niewłaściwych reakcji na proces ewolucyjnych zmian, jakie przechodzicie.  Nie chodzi tu o przeżycie zgodne z parametrami mentalnego ego, lecz o poczucie rozpuszczania się istoty wirtualnej, w której funkcjonowaliście do tej pory.  Niezbędna jest wasza otwartość oraz konstruktywne nastawienie na to, co każdego dnia Istota Świetlista i Stwórca organizują dla was.  Czas planowania egocentrycznego zakończył się. Teraz otwórzcie się na przyjęcie Boskiej Łaski w każdej okoliczności i sytuacji waszego życia.

Zawsze organizowaliście swoje życie zgodnie z tym, co mentalne ego uznało za adekwatne, chociaż w rzeczywistości mogło być to dla was wielce szkodliwe. Parametry ego związane są z czasem historycznym oraz dysfunkcyjnymi reakcjami psychicznymi i emocjonalnymi.  Ewolucyjne wyzwania, którym w tym momencie stawiacie czoła, służą nie temu byście odrzucili ofiarowane wam duchowe wyzwolenie, lecz przyjęli Boską Łaskę okazywaną wam w każdej chwili waszego życia. Okoliczności i sytuacje, których teraz doświadczacie, są narzędziami służącymi temu, abyście przyjęli tę Łaskę bez zastrzeżeń oraz uaktywnili Świadomą Obecność jako wyraz miłości Nieskończonego Stwórcy.

Jesteście przyzwyczajeni, by działać z poziomu mentalnego ego oraz rzeczywistości wirtualnej, której nie możecie zrozumieć ani zastosować w życiu w inny sposób. Uzależnienie od tej iluzorycznej rzeczywistości jest tak silne, że pogrążacie się w nurcie nieustannego zamieszania i cierpienia. Dlatego tak ważne jest, byście uaktywnili Świadomą Obecność życia w teraz jako jedyną możliwą do zrealizowania opcję,  konstruktywną dla waszego duchowego wznoszenia.  Bycie w teraz oznacza życie pełne zaufania i przekonania, że wszystko, co jest niezbędne dla waszego duchowego, psychicznego i fizycznego wzrostu zawsze będzie obecne w waszym życiu, ponieważ stanowi część gry ewolucji.

Mistrzowie Alfa Centauri, spisał Ramaathis-Mam

Luty 2012

http://www.nameya.net

8 Komentarzy (+add yours?)

 1. Marek
  Mar 15, 2012 @ 22:39:45

  Witajcie Przyjaciele!
  Każda walka jaka rozgrywa się w wewnątrz nas nie służy dobremu i musi znaleść ujście na zewnątrz . A może by tak te brzydkie ego pokochać i przekazać światło miłości .
  z poważaniem:Marek

 2. Q.
  Mar 15, 2012 @ 14:35:13

  Coś do tematu..

  Uwielbiam go słuchać 🙂

  Proszę.. http://www.youtube.com/watch?v=dFQCbLAMmyU

  Pozdrawiam
  Q.

 3. planetariusz
  Mar 15, 2012 @ 13:56:35

  Przekaz piękny ale walka z Ego jest nie łatwa.Nie zawsze wiemy jak rozróżnić wszystkie nasze ciała ,świadomości ,podświadomości,wyższe jaźnie a my?Kto jest kim jeżeli coś postanawiamy,nie zawsze wiemy skąd to wychodzi,czy są to potrzeby Ego czy naszej jaśniejszej strony.Harmonia całej naszej złożonej osoby fizycznej i eterycznej nie jest łatwa do osiągnięcia w naszym za wirowanym 3 wymiarze.Potrzebne są nam przyspieszone kursy które GF mogła by nam zaoferować .Pozdrawiam i wszystkim życzę dużo światła nie tylko fizycznego .

 4. Marek Portych
  Mar 15, 2012 @ 10:44:30

  Właśnie, jeszcze tak precyzyjnie pokazującego nam w jakiej stworzonej przez nas samych iluzji żyjemy i jak się z niej wyplątać nie czytałem, przypomina mi to sytuację, z młodych lat kiedy dopłynąłem do przeciwległego brzegu jeziora zmęczony i opuściłem nogi w płetwach, wtedy dla mnie bardzo cennych i się zaplątałem…nie chcąc ich stracić szarpałem coraz mocniej pod wodą, wreszcie oprzytomniałem po uderzeniu w głowę i popuściłem wtedy powoli szuwary puściły i wypłynąłem na plecy spokojnie w „tu i teraz”, tak samo i my musimy przestać się szarpać z życiem i odpuścić w ‚Świadomej obecności”
  Byłem zupełnie sam, więc nie wiem a raczej się domyślam od „kogo” dostałem w głowę by oprzytomnieć…..

 5. VEGETA
  Mar 15, 2012 @ 08:06:20

  Ja tam nie jestem jakimś proego, że tak powiem. Choć w tamtym tygodniu było ze mną nie najlepiej, ale ten tydzień to coś zupełnie innego. Ja podchodzę do treści tego przekazu indywidualnie. Można osiągnąć zamierzone cele, ale bez „kultywowania” w sobie tych negatywnych myśli. Właściwie to jak ktoś do mnie przemawia mową nienawiści to patrzę się na niego jak na psa, który jedynie umie głośno szczekać i stoję jak gdyby nigdy nic. Tłumaczę ludziom cały czas, że ze względu na nienawiść to do mnie nie dociera i żeby zechcieli ze mną naprawdę się porozumieć, to mają się pozbyć nienawiści, bo nie zamierzam z nimi psychicznie i umysłowo się utożsamiać, gdyż dla mnie jest to na dzień dzisiejszy dno umysłowo-psychologiczne. Wiem, ale ja póki co tak to określam. Wiecie dobrze, że te jakże dobrze znane nam siły zabawiają się jak tylko mogą tymi ludźmi, którzy mnie otaczają. Uważam, że duma i honor w moim przypadku mają ten pozytywny oddźwięk.

 6. Karandeep
  Mar 15, 2012 @ 00:42:34

  Przepiękny przekaz, dziekuję. Serdeczności, miłości i światła.
  Karina

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: