Zestrajając się z Ewolucją

.

dziękuję Ludmiło i Anczarze za udostępnienie

Rada Andromedy

 Spisał Ramaathis-Mam

 Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka, edycja Anna Burakowska

Luty 2012

Niech boska obecność Nieskończonego Stwórcy wypełni wasze wnętrze uaktywniając płomień miłości i mądrości w waszym życiu oraz otoczeniu egzystencjalnym.

Jako obserwatorzy i współpracownicy hierarchii waszej Galaktyki, pragniemy w tym komunikacie przekazać wskazówki, które poszerzą perspektywę postrzegania zmian wibracyjnych i wymiarowych mających obecnie miejsce na waszej planecie. Bieżący rok jest punktem zwrotnym i przyczyni się do określenia waszej ewolucyjnej przyszłości. Dlatego konieczne jest, abyście skupili się teraz na osobistej przemianie. Rok 2012 stanowi symbol końca jednego cyklu ewolucyjnego oraz początku następnego. Znajdujecie się w okresie przejściowym, który daje wam sposobność skoncentrowania się na waszym wnętrzu i stania się częścią nowej planetarno-społecznej i kosmicznej scenerii. Istnieje wiele intryg i przepowiedni pochodzących ze starożytnych źródeł, które przyczyniają się do generowania w waszych społeczeństwach zamieszania i strachu. Naszym pragnieniem jest rozproszyć wszelkie spekulacje o negatywnym i apokaliptycznym zabarwieniu, które sprzyjają silnym emocjom wpływając negatywnie i niszcząco na wasze niższe ciała.

Wasza historia pełna jest dramatycznych wydarzeń obfitujących w ból i cierpienie, bo Ziemia zaprojektowana została dla istot światła doskonalących się ewolucyjnie. Wielu z was ma za sobą liczne doświadczenia. Wcielaliście się na planecie przez tysiąclecia, nie tylko jako ludzie, lecz będąc częścią różnych gatunków.  Jeśli jesteście duchowo opóźnieni, to dlatego, że przyzwyczailiście się do popełniania błędów oraz naruszania praw życia i ewolucji. Czynicie tak drogą wyboru osobistego i ponieważ niesiecie dysfunkcjonalne kody ewolucyjne. Jeśli dokonacie obserwacji waszych zachowań (odnosimy się do całej ludzkości), zauważycie waszą skłonność do niszczenia, agresji, eksploatacji, chaosu, etc. Wszystko to jest wynikiem duchowej nieświadomości, w jakiej wibrujecie.

Istnieją różne teorie odnośnie waszej ewolucji. Niektóre mówią, że jesteście ofiarami spisku i manipulacji inwolucyjnych istot kosmicznych, które, drogą zmian genetycznych, zahamowały wasz wzrost duchowy. Stworzyły sieci wyodrębnienia energetycznego i wibracyjnego, by utrzymać was w oddzieleniu od reszty wszechświata. Te teorie są rozpowszechnione wśród operatorów światła. Oczywiście możecie brać je pod uwagę, jednak nie zwalnia was to z odpowiedzialności uznania faktu, że nie jesteście ofiarami żadnej siły zewnętrznej manipulującej wami wbrew waszej woli, gdyż to unieważniłoby kosmiczne prawo wolnej woli.  Jeśli ci międzywymiarowi napastnicy o cechach inwolucyjnych ingerują w wasze życie, oznacza to, że biorą udział w waszych procesach ewolucyjnych, na co wy nieświadomie wyraziliście zgodę.  Musicie pamiętać, że obecne życie jest syntezą wszystkich egzystencji, których doświadczaliście w przeszłości. Oznacza to, że w którejś z nich byliście zaangażowani we współdziałanie z istotami o charakterze inwolucyjnym.  Należy pamiętać o tym, że nie zawsze byliście zsynchronizowani ze światłem, a stany cienia, które przejawiają się w waszych zachowaniach, przekonaniach i myślach, wykreowaliście w minionych życiach. Byliście także częścią kolektywu ciemności, a w waszych sferach mentalnych zmagazynowane są różne wspomnienia.  Te dysfunkcyjne, inwolucyjne skłonności przejawiają się poprzez wasze mentalne ego, myśli i wsteczne zachowania, które czasem przejawiacie, ponieważ znajdują się jeszcze w rejestrach twórczej podświadomości. W związku z tym, by wznieść waszą częstotliwość do piątego wymiaru, konieczne jest, abyście w procesie introspekcji i poprzez obiektywną, bezstronną ocenę rozpuścili te negatywne prototypy ewolucyjne. Stan świadomości przejawia się w waszych myślach, przekonaniach i uczuciach. Jeśli je przeanalizujecie, będziecie mogli ocenić i rozpoznać swój poziom boskiej świadomości. Pojęcia teoretyczne przydatne są tylko wtedy, kiedy przyczyniają się do poszerzania perspektywy życiowej i duchowej wrażliwości.

Jesteście zainfekowani psychiczno-emocjonalnymi wirusami strachu, niepokoju i frustracji z powodu tego, co może się wydarzyć. Ponieważ nie jesteście zsynchronizowani z Boskim Źródłem, rodzi się w was niepokój. Wasz poziom świadomości nie jest optymalny i koniecznie musicie go zmienić, by nie ulegać więcej lawinie negatywizmu powodującego bardzo intensywne i bolesne doświadczenia. Gdy pokój, wewnętrzna harmonia oraz cisza są nieobecne, cienie ego rozprzestrzeniają się zaćmiewając waszą perspektywę rzeczywistości. Tworzą chaos, zamieszanie i strach. Dlatego właśnie w tym roku priorytetem jest podjęcie się, z całą szczerością i świadomością celu, pracy nad dysfunkcyjnymi ewolucyjnymi wzorcami domagającymi się rozpuszczenia.

Ten rok stanowi szczególny bodziec i wielką sposobność, by zakończyć nierozwiązane, zaległe procesy ewolucyjne, zintegrować wzorce wznoszenia się i wibrować w zestrojeniu i współdziałaniu z nimi. Oznacza to, że musicie określić waszą ewolucyjną przyszłość, wybrać, na jakim poziomie pragniecie wibrować i zdecydować, jakiej zbiorowości częścią być chcecie. Światło i ciemność – wielkie przeciwieństwa – jako narzędzia stosowane przez ewolucję są do waszej dyspozycji w każdej chwili.

Przyszłość zależy od waszych zachowań w każdym momencie życia. Oznacza to bycie w teraźniejszości, by wasza uwaga i energia nie rozpraszały się w przeszłości lub przyszłości. Wówczas uciekacie od podjęcia odpowiedzialności. Chociaż warunki w waszej społecznej strukturze ulegną pogorszeniu, musicie zrozumieć, że stanowią część sceny tego okresu nauk ewolucyjnych.  Jesteście głównymi bohaterami i reżyserami sceny życia, co zobowiązuje was do osobistej przemiany duchowej. Preteksty, dwuznaczności, nieświadomość oraz inne zachowania patogenne są nieskuteczne i nie pomogą wam zintegrować wibracyjnych wzorców wzniesienia.  Znajdujecie się w sekwencji ewolucyjnego przejścia i cieszycie się obecnością sił międzywymiarowego światła, które z ogromną uwagą i drobiazgowością troszczą się o przebieg waszego procesu zmiany ewolucyjnej.

Zalecamy, abyście odłączyli się od przyjmowania wszelkich wiadomości o charakterze apokaliptycznym i negatywnych zabarwieniach, bo niszczą waszą psychiczną i emocjonalną integralność.  Psychiczna i emocjonalna wrażliwość jest teraz bardziej wyrazista niż dawniej, ponieważ znajdujecie się w punkcie synchronizacji biegunowości. Tworzycie bardzo silne wiry energetyczne uaktywniające cienie, które nie zostały jeszcze przemienione. Jesteście światłem, które na waszym poziomie rozwoju tworzy czasem oczyszczenie z ciemności, abyście pojęli ostatecznie, że wszystko jest światłem, a ciemność stanowi tylko wirtualną projekcję waszego mentalnego ego. W obszarach wyższej ewolucji istnieje tylko światło, które przybiera nieskończone częstotliwości oraz formy energetyczne tworzące twórcze i harmonijne dynamiki ewolucyjne.

Jedyne, o co powinniście się troszczyć, to jak stosować moc wyboru i wolnej woli, którymi Bóg obdarzył wszystkie istoty wszechświata. Użycie ich w sposób prawidłowy lub nie, wpływa bezpośrednio na rezultaty. Nie istnieje nikt, kto mógłby was skrzywdzić, gdyż posiadacie moc, by wibrować w usposobieniu miłości i służby boskiej, która zawsze będzie was chronić. Pociąga to za sobą bycie świadomym, kim jesteście oraz łączności z Nieskończonym, Stwórcą, który nadzoruje całą scenę ewolucyjną wszechświata.  Strach, niepokój, niepewność oraz inne mentalne wirusy są wynikiem braku połączenia z waszą Świetlistą Istotą oraz Bogiem. Nie można uaktywniać Światła w waszym wnętrzu bez połączenia z Boskim Źródłem, gdyż ono stamtąd właśnie pochodzi i to ono daje życie, ekspresję oraz kreatywność całemu Wszechświatowi.

Przypominamy raz jeszcze, nie przywiązujcie wagi do negatywnych wiadomości, które uaktywniają wasze emocje oraz energię psychiczną. Teraz waszej uwagi domagają się wewnętrzne stany cienia. Nie są to czasy cofania się, lecz działania, ugruntowanych dążeń i przyjęcia pełnej odpowiedzialności za zintegrowanie ewolucyjnych wzorców piątego wymiaru. Egocentryzm oraz jego dysfunkcjonalne mentalne i emocjonalne ekspresje muszą rozpuścić się w procesie duchowej alchemii. Tylko uczucie bezwarunkowej boskiej służby ma dominować w waszym życiu. Zamanifestuje się, gdy wasze myśli zawsze będą szukały dobra innych, gdy wasze działania staną się źródłem harmonii i solidarności, wasze uczucia będą źródłem nieustannej miłości, szacunku i wspaniałomyślności w waszych relacjach z innymi, wasze słowa staną się wysłannikami pokoju i braterskiej współpracy, a wasze przekonania będą oparte na zasadach jedności oraz współdziałania z życiem i ewolucją. Tylko w ten sposób opanujecie przewrotne i niszczycielskie cienie mentalnego ego, które stworzyliście w waszej ewolucyjnej podróży z dala od jedności z Bogiem. Nastał czas, byście rozpuścili wirtualne cienie strachu będące wyrazem nieświadomości i braku duchowej wrażliwości w waszym wnętrzu. Zaćmiewają one wasze światło i harmonię wewnętrzną. Bądźcie silni, nieustraszeni i kompletni. Jako wasi bracia z kosmosu oraz międzywymiarowi przewodnicy, przybywamy z pomocą, by nowa cywilizacja i ludzkość wyłoniły się w całej pełni światła na waszej planecie. Pamiętajcie zawsze, że wszelkie zdarzenia będą miały miejsce tylko wtedy, gdy dacie im waszą energię, uwagę oraz przekonanie. Zatem, jesteście twórcami waszego losu, który przejawi się w waszym życiu tym, co poczujecie, pomyślicie i stworzycie.

Pytania:

Czy istnieje możliwość międzynarodowego wojennego konfliktu w tym roku?

 Wszystko zależy od poziomu przebudzenia ludzkiej świadomości. Jeśli masa krytyczna pracowników duchowych zintegruje minimum parametrów ewolucyjnych, na Ziemi dojdzie do zmiany duchowej na wielką skalę, a wzniesienie zapanuje na waszej planecie. Każdy będzie mógł go doświadczyć zgodnie ze swą umiejętnością zintegrowania się z procesem. Niektórzy, z powodu swego negatywizmu, doświadczą autodestrukcji. Ci, którzy znajdują się w stanie pośrednim ewolucji, doświadczą większego otwarcia. Natomiast ci, którzy już wibrują w zestrojeniu z wzorcami piątego wymiaru, wkroczą w bardzo fascynującą twórczą sekwencję ewolucyjną. Nie jest przewidziany wybuch wojny światowej, chociaż siły inwolucyjne szukają różnych możliwości, aby ją wywołać. Nie są świadome, że ich nikczemne strategie mają, wyznaczone przez spektrum ewolucyjne, granice kontrolowane przez nas. Nasze międzywymiarowe przenikanie w sprawy waszej planety powiększa swoje wpływy i kontrolę nad siłami inwolucyjnymi. Znamy ich strategie. Oczywiście siły te są bardzo zdesperowane i zrobią wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać proces wznoszenia się. Jednak sfery światła postanowiły pomóc w wyzwoleniu waszej ludzkości i chociaż trzeba oczyścić określone procesy zbiorowej i indywidualnej karmy, będą one transformowane poprzez procesy wewnętrznego przebudzenia i harmonizowania się operatorów światła oraz reszty ludzkości. Ten rok jest rokiem przejściowym a my, wasi kosmiczni bracia, angażujemy się w waszą ewolucję, by zakończyć już czas ewolucyjnej kwarantanny, której podlegaliście do tej pory.

Jakie skutki dla naszej planety mogą mieć występujące obecnie burze słoneczne?

 Burze słoneczne, występujące obecnie w wielkim nasileniu, są wynikiem aktywacji energetycznej i wibracyjnej, która nastąpiła w przeszłości. Najważniejsze byście zrozumieli, że poprzez te burze Słońce transmituje z centrum Galaktyki kody i przekształcone energie plazmatyczne mające wpływ na duchowy rozwój waszej planety i ludzkości. Zapowiadane trzy dni ciemności nie wydarzą się, raczej dojść może do przypływu energii kosmicznej, lecz niepochodzącej ze Słońca. To wpłynie na ziemski rytm – częstotliwość, która wzrośnie do 13Hz jednocześnie zmieniając lekko nachylenie osi magnetycznej Ziemi. Zmiana ta z kolei spowoduje ruchy sejsmiczne, o większej lub mniejszej sile, wywołane pęknięciami w ziemskich płytach tektonicznych. Inżynierowie galaktyczni Konfederacji Międzygalaktycznej pracują nad tym, by zmniejszyć siłę uderzeń sejsmicznych. Ziemia musi ponownie zorganizować się geofizycznie i magnetycznie. Nie dzieje się to po raz pierwszy, występowało cyklicznie. Wasi naukowcy nie znajdują na to dowodów tylko dlatego, że ich wiedza w tym zakresie jest mocno ograniczona.

strony źródłowe:  www.atlantisangelis.org
www.nameya.net

21 Komentarzy (+add yours?)

 1. Mister M
  Lu 20, 2012 @ 01:04:35

 2. KOSMITA
  Lu 20, 2012 @ 00:07:57

  Ten filmik odpowiada na pytania, wszystkim zatroskanym o swe pociechy i w ogóle o najbliższych, podczas Wzniesienia: 😀

  K.

 3. Sabrina
  Lu 19, 2012 @ 23:31:43

  Pani Rajska też twierdzi, że te 3 dni ciemności nie nastąpią. Podobno to zbadała.

 4. Ukochana1
  Lu 19, 2012 @ 16:54:08

  Dobry ,solidny, silny przekaz! Teraz juz wiadomo na 100%, ze dobro- to dobro, a zlo- to zlo. Czarne- to czarne, a biale- to biale i tak ma byc! Wybierac tak trzeba by w JEDNYM ZYC!

 5. Fred.
  Lu 18, 2012 @ 23:00:16

  Wszeczświat jest jednością. Obojętnie jak to rozumieć, to i tak jest jednością.Ktoś napisał o maszynie z niezbędnymi częściami, a ja dodam, że ta „maszyna” żyje! Jest nieskończoną kreacją, tworzoną również przez NAS ! Skoro jest jednością, nie ma i nie może mieć przeciwieństwa. Oponenci powiedzą, że widzą swoich wrogów lub wrogów jakich mają inni ludzie, ale czy to prawda? Każdy może być wrogiem dla drugiego, gdy nie będzie świadom jedności z nim. To w głowie powstaje wrażenie bycia poza jednością i tylko tutaj trzeba szukać naprawy. Myślami tworzymy rzeczywistość tak realną i tak często bolesną, bo jesteśmy tak potężni w swojej twórczości. Sami chcieliśmy doświadczać takiego życia, w zapomnieniu o jedności z całym wszechświatem. Powrót do światła wiedzy zajmie pewnie trochę czasu. Nawet tak prozaiczny filmik o szkodliwości fluoru uwidacznia jak dalek jesteśmy w drodze do pełni wiedzy o sobie.Z resztą, sama wiedza to nie wszystko, to dopiero pierwszy krok, jakże piękny i wspaniały doświadczania na własnej skórze zrzucania balastu bycia ograniczonym. Jesteście Wszyscy wspaniali, bez względu na jakim etapie jesteście obecnie. Kochajcie każdego i każdą sytuację w swoim życiu, bo to Wasze Własne Życie, tylko kochając możecie powiększyć własną świadomość i Własną Wielkość!
  Jeśli czegoś nie rozumiesz, nie odrzucaj tego i nie neguj, to twoje własne podpowiedzi na drodze poznania samego siebie! Zrozumienie może przyjść tylko do kochającego umysłu, do umysłu otwartego, powiększającego się do nieskończoności!

 6. Syriusz
  Lu 18, 2012 @ 18:31:55

  Jeśli chcecie mieć jasny i czysty umysł pozbądźcie się tego z domu:

  Dobra szczoteczka naprawdę wystarczy, a z chwilą przejścia na zdrowa dietę problem nieświeżego oddechu znika sam. Drugą szkodliwą substancją otępiającą umysł jest aluminium, które jest dodawane praktycznie gdzie się tylko da. Ja ostatnio odkryłem, że nóż w sokowirówce jest z niego zrobiony i pijąc pyszny soczek suplementowałem się tą „dobrocią” 🙂

 7. Michalina
  Lu 18, 2012 @ 17:25:32

  W jednych przekazach czytam żeby wrócić w myślach do błędów przeszłości i się z nich oczyścić a tu mam „Przyszłość zależy od waszych zachowań w każdym momencie życia. Oznacza to bycie w teraźniejszości, by wasza uwaga i energia nie rozpraszały się w przeszłości lub przyszłości. „… I co mam zrobić? Wracać do błędów i analizować czy zostawić to już w przeszłości i zacząć żyć teraz?

  • JaOla
   Lu 18, 2012 @ 18:02:28

   Droga Michalino!
   Ja to rozumiem w ten sposob, aby starac sie byc stale tu i teraz, natomiast gdy nam sie przydarzy cos co wydaje sie, ze juz cos podobnego przezylismy i teraz sie powtarza (lub przydarzylo sie np znajomemu- a my te sytuacje podswiadomie „przywlaszczylismy” sobie, tzn. przejelismy ten program, wzorzec i niestety sie na bierzaco z tego nie oczyscilsmy, poniewaz nie wiedzielismy, ze tak trzeba) (Zazwyczaj sa to zdarzenia, ktore osadzlismy, ktorym stawialismy opor, nie pozwolilismy energii swobodnie przeplynac- tylko jä zablokowalismy i musimy jä wreszcie uwolnic!). Te wzorce teraz wychodza z naszej poswiadomosci na powierzchnie, aby sie z nich oczyscic, uwolnic juz na zawsze, aby nie wracaly. Ja wteda mowie glosno: „Aha! to jest to! A to w takim razie musze to uwolnic!” i teraz stosuje Ho`oponopono i OCZYSZCZAM sie z tego!!! (pojawia sie wtedy u mnie uczucie blogosci, lekkosci, szczescia i przecudownej MILOSCI)
   A wiec gdy tylko zauwazysz ten stary wzorzec, natychmiast go wychwyc (ale juz sie wczuwaj- nie wracaj do tego, obserwuj jako swiadek), oczysc sie z niego i wroc do terazniejszosci 😉
   Bardzo serdecznie pozdrawiam
   Ola

   • Michalina
    Lu 18, 2012 @ 18:11:52

    Olu ogromnie dziękuję za odpowiedź! Wiele mi to rozjaśniło 🙂
    Właśnie te wracanie do przeszłości i patrzenie na bolesne wydarzenia raz jeszcze MIMO że z pozycji świadka jest wciąż bolesne w pewien sposób więc nie przynosiło mi nic dobrego. Ale teraz naprawdę wiele mi wyjaśniłaś 🙂
    Dziękuję Kochana 🙂
    Jesteś wspaniała!

    • Michalina
     Lu 18, 2012 @ 18:14:20

     Nawet nie wiecie jak niesamowicie cieszy mnie fakt że mogę tu zadać pytania które mnie nurtują i których w innym miejscu bym nie zadała.. Pomagacie mi wzrastać w swoim Świetle..
     KOCHAM WAS TAK MOCNO!!!
     Dziękuję za Was

    • JaOla
     Lu 18, 2012 @ 18:25:12

     Z przyjemnoscia 😉

 8. Mariusz
  Lu 18, 2012 @ 16:05:57

  Wiadomość dnia z wczoraj: polski rząd zmienił stanowisko w sprawie ACTA. Jak się okazuje warto działać. Dedykuję to tym, którzy pisali tu, że warto jedynie medytować w swoim domu. Jeśli oczekujecie zmian, zacznijcie je robić. 🙂

  • Syriusz
   Lu 18, 2012 @ 18:48:45

   Niech każdy robi to co uważa za słuszne pod warunkiem, że to robi. Jeśli chodzi o wiadomości podawane przez media to jeszcze będzie z 10 razy zmiana frontu w stylu jak nie kijem to pałą.

   Co do wartości medytacji to warto poczytać o Efekcie Maharishiego 🙂

   • Mariusz
    Lu 18, 2012 @ 19:18:12

    Zgoda, transformacja to również wzięcie odpowiedzialności w swoje ręce. Rozumiem to jako stałą część nowego życia, a nie jednorazową imprezę przy okazji ACTA.

 9. kamil
  Lu 18, 2012 @ 11:31:13

 10. Anna Bogusz-Dobrowolska
  Lu 18, 2012 @ 09:34:27

  Polecam gorąco ten przekaz. Z przykrością zauważam (bo nie wczytuję się) na forach posty pełne lęku, niechęci, doszukiwania się „galaktycznych teorii spiskowych”. Nikomu nie pomoże ta rzekoma mądrość i przezorność, szerzy jedynie wibracje lęku i nienawiści, o co zresztą chodzi operatorom ciemności. Pamiętajmy o tym, że jest NAJWYŻSZY STWÓRCA, który ustalił PRAWA KOSMICZNE, a my jako jednostki, wspaniałe kreacje BOGA, KTÓRY DOŚWIADCZA, mamy zapewnioną opiekę i wsparcie naszych Opiekunów Duchowych, których jest więcej i są nawet bardziej różnorodni niż nam się zdaje. WIARA NADZIEJA I MIŁOŚĆ te słowa nigdy się nie zestarzeją. Są tak proste, dlaczego więc niektórzy z nas zapominając o nich, tak bardzo unieszczęśliwiając siebie i innych, kładąc im kłody pod nogi na drodze … nie tyle do wyższych wymiarów, co do naszego STWÓRCY, NAJWYŻSZEGO OJCA WSZECHRZECZY?
  Dziękuję za ten przekaz Ludmile, Anczarowi i Krystal, jest w tej właśnie chwili wprost bezcenny jako dowód na to, że KTOŚ nad nami czuwa, byśmy nie popadali w negację w tych chwilach pełnych wyzwań. Pozdrawiam Wszystkich Was, Kochani, bardzo serdecznie.

  • KOSMITA
   Lu 18, 2012 @ 16:50:49

   Masz rację Aniu.
   ………….
   Ludzie mogą sobie negować wszystko co chcą, ale i tak będzie się działo tak,
   jak nasz Stwórca to zaplanował. To Jego wola i Jego prawo się realizuje.
   ………….
   Kto ufa i pokłada nadzieję w naszym Ojcu Wszechrzeczy, ten stoi na mocnym gruncie, niczym skała i wszelkie wiatry niepokojów się go nie imają.
   ………….
   Pozdrowionka dla Ciebie Aniu, Krystal, Ludmily, Anczara, oraz wszystkich Forumowiczów. 😉

   K.

 11. L'an-nu
  Lu 18, 2012 @ 09:33:45

  „Wyobrażałem sobie, że świat jest jedną, wielką maszyną. Maszyny nigdy nie mają żadnych dodatkowych części. Zawsze mają ich dokładnie tyle, ile potrzebują. Pomyślałem więc, że jeśli cały świat byłby jedną, wielką maszyną… to ja nie mogę być jego zbędną częścią. Muszę tu być z jakiegoś powodu. A to oznacza, że Ty również musisz tu być z jakiegoś powodu.” Hugo Cabret

 12. Miracle
  Lu 18, 2012 @ 06:39:14

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: