Ewolucyjne Przeprogramowanie

.

 Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka

Listopad 2011

 Z gwiazdy Alkione przesyłamy naszą energię wznoszenia i świadomej przemiany dla wszystkich istot zamieszkujących planetę Ziemię.

Jako kolektyw biorący udział w waszej kosmiczno-duchowej ewolucji, jesteśmy połączeni z rasą ludzką silną więzią emocjonalną i ewolucyjną. Jesteśmy waszymi genetycznymi i ewolucyjnymi braćmi, którzy od tysiącleci przyczyniali się do prowadzenia i kształtowania ludzkiego społeczeństwa. Ludzkość znajduje się obecnie w fazie przejściowej, która, dzięki swoim szczególnym cechom charakterystycznym, wyznaczy przebieg uaktywniania i poszerzania waszej duchowej świadomości. Wszyscy niesiecie zbiór ładunków ewolucyjnych, z którymi musicie skonfrontować się z godnością oraz odwagą, aby przekształcić i uaktywnić wiry gwiezdnej świadomości zapisane w waszych sferach umysłowych.

Wasza Istota Świetlista doświadcza przemiany, a to oznacza stawianie czoła osobistym i zbiorowym wyzwaniom, które są związane z wysubtelnianiem emocjonalnych, psychicznych i energetycznych częstotliwości niższych ciał.  Nacisk energetyczny, jakiemu podlega wasz Układ Słoneczny oraz planeta, będzie wzrastał w nadchodzącym roku powodując głębokie egzystencjonalne oczyszczanie związane z waszym energetycznym przeciążeniem.  Najważniejsze, abyście zrozumieli, że wydarzenia, jakie będą miały miejsce na poziomie planetarnym i społecznym nie są negatywne, lecz stanowią część programu przemiany i duchowego oczyszczenia.  Macie bardzo zakorzenione negatywne przekonania na temat mających miejsce w waszym życiu anomalii, które w rzeczywistości są niezbędnymi elementami procesu nauki i transformacji, niezbędnymi dla waszego duchowego, psychicznego i emocjonalnego rozwoju.

Perspektywa rzeczywistości jest wprost proporcjonalna do poziomu, na jakim wibrują wasze myśli i emocje. Pamiętajcie, że świat, jaki postrzegacie i w jakim żyjecie, jest projekcją waszych przekonań, które tworzą specyficzne egzystencjalne dynamiki. To one kształtują wasze emocje będące dynamizującą energią uaktywnianą przez myśli – wynik waszych przekonań.  Dynamika życia jest sekwencją budowaną na emocjonalnych kodach, które wynikają z waszych przekonań zintegrowanych przez wpływ zewnętrzny i wybór osobisty. Kiedy nie korzystacie z waszej mocy wyboru, podświadomość zbiorowa wprowadza w was dominujące w niej prototypy wytworzone przez ludzkość wibrującą obecnie w chorobliwych częstotliwościach energetycznych i emocjonalnych. Jesteście podatni na manipulację oraz wrażliwi na psychiczny i emocjonalny wpływ zbiorowej podświadomości. Dlatego tak istotne jest, abyście pojęli swą wielką odpowiedzialność i możliwość korzystania w harmonijny i twórczy sposób z waszej mocy wyboru. Decyzje, jakie podejmujecie, muszą wynikać z introspekcji i zrozumienia skutków, jakie te decyzje spowodują. W przeciwnym razie staniecie się ofiarami własnych decyzji. Wasze życie stanowi syntezę wyborów, jakich dokonujecie. To one wpływają na stopień wzrostu świadomości i duchowej wrażliwości.

Destabilizujące i pełne agresji okoliczności, jakie panują obecnie na scenie społecznej są skumulowanym wynikiem nieświadomych decyzji i działań, które mają wpływ na was wszystkich.  Jednak, nie powinniście postrzegać ich jako zgubnych, lecz jako konstruktywne działania, które pozwolą wam oczyścić i wysubtelnić życiową perspektywę oraz wrażliwość duchową.  Jesteście coraz bardziej świadomi potrzeby poszukiwania harmonijnej oraz braterskiej zbieżności, zamiast dotychczasowej izolacji i obojętności. Jeśli wy nie działacie świadomie opierając się na wzorcach duchowej ewolucji, Inwolucyjny System rozwija swoją moc i kontrolę, by was usuwać i przemieniać w nieczułe automaty.

Ewolucyjna odnowa to mechanizm, który przekazujemy wam za pośrednictwem wielu różnych źródeł międzywymiarowej transmisji. Stanowi konstruktywną i twórczą alternatywę, która pozwoli wam wyjść ponad zgubny wpływ sił ciemności, tak brutalnie was uciskających i eksploatujących. Jednak niezmiernie ważne jest, abyście zrozumieli, że to wy jesteście odpowiedzialni za aktualne sytuacje społeczne, ponieważ dla osobistej wygody byliście współuczestnikami pogrążania się w dynamice egocentrycznej. Jest to pojęcie archaiczne, charakterystyczne dla osób niedojrzałych i nieświadomych połączenia, jakie mają ze środowiskiem oraz innymi. Egocentryzm stał się śmiertelnym wrogiem, który w ewolucji ludzkości powodował wszystkie konflikty i cierpienia na planecie.

Przeprogramowanie prowadzi do zrozumienia konieczności zmiany paradygmatów tworzących przekonania i perspektywy egzystencjalne niekreujące uczuć spójnych z innymi. Konformizm, wygoda i ociężałość są czynnikami chorobotwórczymi, które wzmacnialiście w ciągu długiego czasu, a których skutki to niedyspozycja psychiczno-emocjonalna oraz społeczne zaburzenia, jakich doświadczacie. Innym ważnym czynnikiem jest obezwładniający strach, który powoduje spowolnianie i hamowanie ewolucyjnego przemodelowania. Strach jest uczuciem powodującym powstawanie myśli na temat nieistniejących zdarzeń, do których mogłoby dojść w przyszłości oraz mechanizmu ucieczki ego w celu nie konfrontowania się z aktualną rzeczywistością. Jeśli rzeczywiście pragniecie powołać do życia niezniszczalne siły pokoju i miłości, musicie zogniskować wasze myśli w teraz. To pociąga za sobą zastosowanie wspaniałomyślności, szczerości we właściwym postępowaniu oraz twórczych i harmonijnych praw egzystencjalnych opartych na dobrej woli, braterskiej i solidarnej współpracy oraz uczciwości moralnej, która odrzuca wszelkie ideologie oraz polityczne i społeczne mechanizmy prowadzące do ograniczania wolności i duchowej ekspresji człowieka.

Zakończyły się czasy adaptacji i społeczno-ewolucyjnego konformizmu. Okoliczności zewnętrzne nie muszą być powodem strachu, lecz narzędziem do wprowadzenia parametrów rzeczywistości korzystnych dla wszystkich, generujących strukturę komunikacji i współpracy opartej na szacunku i pomyślności. Waszą odpowiedzialnością jest rozpoczęcie przebudowywania dysfunkcyjnej infrastruktury ideologicznej, aby stała się konstruktywna i twórcza dla każdego, bez wyjątku.

Przeprogramowanie ewolucyjnie jest procesem, który oznacza świadomą potrzebę zmiany dysfunkcjonalnych aspektów emocjonalnych i egzystencjalnych zniekształcających postrzeganie rzeczywistości. Postrzegana i doświadczana przez was rzeczywistość jest konsekwencją wierzeń, uczuć i myśli, jakie przejawiacie każdego dnia. Wielu z was nie jest świadomych uzależnienia od swych nieświadomych obsesyjnych myśli i poglądów. Reagujecie emocjonalnie na dynamiki zewnętrzne, których celem jest przekazanie wam informacji, byście byli obecni, czujni i świadomi tego wszystkiego, co myślicie i czujecie w związku z nimi. Jesteście rezultatem waszych uczuć, myśli i wierzeń, a to ma wpływ na wszystkie wasze interakcje z otoczeniem.

Aby móc podlegać przemianie, trzeba być świadomym tego, co ona oznacza i mieć jasność, co pragnie się przetransformować. Nie znaczy to, że macie wszyscy działać zgodnie ze stereotypowymi modelami zachowania, myśli i uczuć, lecz że powinniście kwestionować ich skutki oraz celowość. Niezbędne jest, abyście zaczęli stosować waszą siłę wyboru i wnikliwości, jako unikalne istoty duchowe, mające moc manifestowania swojej wyjątkowości poprzez piękno i bezinteresowną miłość. Jesteście niezwykle pięknymi, ewolucyjnymi istotami mającymi potencjał, by okazać swe boskie, twórcze przymioty i przyczyniać się do zaprowadzania na Ziemi harmonii, piękna i miłości. Jesteście rezultatem waszych myśli, a kiedy myśl łączy się z twórczym, harmonijnym uczuciem, wynik jest fascynujący. Czujecie wówczas, że jesteście światłem Stwórcy, który rozprzestrzenia miłość i piękno w całym wszechświecie.

Nie znajdujecie się na Ziemi, tylko po to by przetrwać. Takie myślenie znieważa waszą godność i duchową wrażliwość. Nie uważajcie się za ofiary spisków elit ciemności, lecz przyjmijcie odpowiedzialność za samolubstwo, które przejawialiście aż dotąd, bez zastanowienia się nad jego konsekwencjami. Teraz, Dzieci Gwiazd, nadszedł moment, by się podnieść i przywołać swe prawa, nadane istotom nieśmiertelnego światła, które mają w sobie siłę, by zarządzać swym życiem i tworzyć spiralę światła nasycającego Ziemię, ludzi i stworzenia w kręgu współodczuwania, jedności i miłości. Tylko tak będziecie mogli być świadkami wznoszenia się waszej świadomości i wibrować w usposobieniu starszych gwiezdnych braci, którzy pragną waszego wyzwolenia i prawdziwej duchowej przemiany.

Rada Rektorów Plejad

 Spisał Ramaathis-Mam

www.atlantisangelis.org

www.nameya.net

16 Komentarzy (+add yours?)

 1. zrozumienie
  Sty 14, 2012 @ 03:22:17

 2. gabriel
  Sty 13, 2012 @ 08:46:31

  Witajcie Najmilsi!
  Lady Gaja nie opustoszeje.Okres przygotowawczy będzie jeszcze trwał kilkanaście lat.W drodze Łaski Ojca-Matki wszystkie Dusze „zobaczą” życie w 5/6D.Istoty będą odchodziły sukcesywnie, zgodnie ze swoją wolną wolą.Po wzniesieniu będzie inny Świat, nikt sobie jeszcze nie wyobraża jak On wygląda -to będzie zależało w dużym stopniu od wyobrażenia-wyobraźni Istot L. Istoty L. będą musiały się nauczyć innego sposobu myślenia i działania. Nazywam to „myśleniem i działaniem sercem” w przeciwieństwie do obecnego myślenia ego. Wszyscy jesteśmy równi wszyscy godni szacunku i Miłości, bo każda Istota (człowiek, ptak, zwierzę,roślina, reptoid) są dziećmi Jedynego – Ojca/Matki. Jak możemy myśleć o Wzniesieniu jeśli krzywdzimy zwierzęta? Nie wyobraża sobie Istota L., że może obyć się bez mięsa. Wszak zwierzę jest bezmyślne i nic nie czujące – czyżby?
  Z tych 7 miliardów Istot L. – 1 mld, to Istoty tzw Zadaniowe- zeszły aby pomóc i po Wzniesieniu powrócą do siebie. Pozostają jeszcze Istoty, które będą pomagać człowiekowi w przystosowaniu się do nowych warunków, te Istoty schodzą cały czas, bo tylko jako Ziemian mogą pomagać nie łamiąc Praw Kosmicznych. W tej chwili jest ok. 15 % Istot, gotowych do wzniesienia. Było już więcej, ale niestety , „stare dobre kapcie” są znane i wygodne, a w „nowych” trzeba cały czas się pilnować, co wymaga samodyscypliny. Problem jest ze starszymi ludźmi, bo oni są najbardziej przyzwyczajeni do znanego ( nawet choroba- uciążliwa, ale znana, a brak choroby ? trzeba zmienić stare przyzwyczajenia i wymagania do najbliższych). Niestety wiem co piszę, bo mam 63 lata i znajomych w takich latach. Opór przed zmianą jest ogromny.
  Pamiętajcie Najmilsi, aby każdego dnia, w każdej chwili patrzeć i myśleć sercem, a wtedy pomożecie Innym,sobie i Gai.
  Niech Światło i Miłość rozświetla Wasze wybory.

  • lucy pracownik swiatla
   Sty 13, 2012 @ 21:02:16

   Drogi Gabrielu chyba brak ci wnikliwosci a Twoje mentalne ego az krzyczy bo chce miec racje.Mam nadzieje ze w przyszlosci wszyscy bedziemy zyli w pelnej smbiozie i dieta bedzie calkiem inna.Teraz jest jak jest Jezus mowi;cale doswiadczenie jest swiete i wazne.Nie pozwalaj sobie zostac prowadzonym przez dodatkowe zasady, dyktanda co jest zdrowe sluszne i duchowe dla ciebie Dotknij fundamentu swego wlasnego serca;jesli cos wydaje ci sie prawe dla ciebie,w takim razie to jest niezle .nie potrzebujesz niczego wiecej,Zrobienie czegos zle moze przyniesc wiekszy rozwoj niz probowanie unikniecia bledow .Jedynie przez doswiadczanie zlego od wewnatrz mozesz doswiadczyc dobra jak piekna czystosci i prawdy.Nie mozesz uczyc sie rezygnacji,TY.Bog wewnatrz ciebie, zanurzyl sie gleboko w materialna zeczywistosc,poznal wiedze przez doswiadczenie a nie stosowac wiedze do doswiadczenia.Swiatlo i ciemnosc maja swoja wlasna role w tej grze i akceptacja dwoistosci oznacza ze sie rozwijasz, Nie powinnismy nawet zle oceniac ciemnosci bo stwarzamy brak rownowagi inieznaczny opor i pogarde dla zycia na ziemi. Przekaz pt.poddanie a kontrola Jezusa. TO JEST DLA MNIE AUTORYTET

   • zrozumienie
    Sty 14, 2012 @ 02:19:18

    Kochana Lucy, nie wiem dlaczego nazywasz siebie pracownikiem swiatla?, czy to Twoje serce wytyka innym ich EGO? czy to Twoje EGO to robi, jestem przekonana ze EGO dochodzi jeszcze do glosu u wielu innych jak RONIEZ U MNIE, bo jescze nie zostalo calkowicie uciszone, ale czy brak wnikliwosci jest dowodem na to ze EGO nami rzadzi? czy tez odwrotnie uczucie wnikliwosci, polegajace na tym ze moja prawda jest prawdziwsza od twojej, jest prowadzone przez nasze EGO? moze mi to wyjasnisz kochana, bo przyznam ze sama sie juz w tym wszystkim gubie 🙂 z miloscia Barbara

    • lucy nie pracownik swiatla
     Sty 14, 2012 @ 11:20:19

     Kochana Basiu wyjasnialam juz nazwe pracownik swiatla w poprzednich komentarzach i tak naprawde kazdy w jakims stopniu nim jest. Jak dobrze pamietam to wlasnie T.y w swoich komentarzach ocenilas ludzi czyli swoich znajomych bardzo bardzo krytycznie – chyba to bylo ego?.Ty mialas poczucie ofiary twierdzac ze jestes od dawna tu i tak idalej Twoje ble ble. wnikliwosc nieodlacznie jest powiazana z doswiadczeniem.Aby wiedziec czy cos jest pozytywne i konstruktywne trzeba tego doswiadczyc.znajdujemy sie na planecie,ktorej infrastruktura zapewnia eksperymentowanie w ewolucji.Mentalne ego jest stale gotowe i chetne do bycia w centrum uwagi .Na naszym planie kazdy musi dokonac ich repolaryzacji,jesli zyciem rzadzi dysharmonia, to jest tak dlatego ze istnieje ona w was i to my ja generujemy swiadomie i nieswiadomie.Dostajecie to czego potrzeba wam doswiadczyc dla swego duchowego wzrastania.Czasem dochodzi do tarc miedzy nami czasem szukamy swiadomie ich z kims innym zatym stoi ogromny stres swiadomosci zbiorowej a my tez nie jestesmy od tego wolni. W moich komentarzach Basiu staram sie ukazac ze mamy byc sami dla siebie sterem zeglarzem i okretem mamy ufac samemu sobie aby otrzymac laske pozostalych czesci siebie ktore czekaja aby obiac je swiadomoscia i z nami sie polaczyc .Wten sposob otrzymujemy kontakt z WJ i wlasnie wtedy juz nie musimy pytac czyjejs WJ.Wiem Basiu ze masz wysoki pozim zrozumieniai nic nie ignorujesz ale nikt i nic nie moze narzucac nikomu diety medytacji sposobu myslenia bo w ten sposob bedziemy jak choragiewka na wietrze.Decyzja jest nasza zawsze,zaufanie do samego siebie, jest bardzo wazne z powodu braku zaufania do siebie samego utracilismy lacznosc z istota samego siebie.Nie ufamy wlasnemu cialu umyslowi nie mamy zaufania do ducha ktorym jestesmy,owszem szukamy go ale to my sami nim jestesmy.Nasze cialo to jedno wielkie krolestwo przebogate we wspaniale atrybuty, pod warunkim ze spojrzymy na nie przez pryzmat jego energi a nie biologi .mamy dostarczyc mu tego co potrzebuje na dana chwile a one poprowadzi nas dalej do odpowiedniej diety cwiczen itp.nasze cialo wypelnia prosty a jednoczesnie wyrafinowany system komunikacji majacy wymiar magnetyczny elektryczny energetyczny oraz fizyczny przez ktore nieustannie przesylane sa wszelkiego rodzaju impulsy. Z mojej autopsji pisze ze osiagnelam komunikacje ze swoim cialem a ono doskonale wie jak samo ma sie uzdrowic i to zrobilo Wyciagnelo mnie z powaznych chorob i w tej chwili niewiem co to tabletka nawiazalam lacznosc z WJ i ona potrai mnie postawic do pionu gdy od niego odbiegam.Od dawna stosuje wschodnia metode ktora sprawdza sie dzis JIN SHIN JYUTSu AUTOR WALTRAUD RIEGGER-KRAUSE ,goraco polecam.Tym systemem rozpieszczam sama siebie a cialo to uwielbia.Nawiazuje jeszcze raz do tego ze prawda jest bardzo plynna.Nasze ego jest bardzo przebiegle i doskonale wie jak prowadzic do tarc aby zaistniec w centrum,uwazam ze wszyscy mamy duzo z nim pracy. Pieknie to tlumaczy jEZUS w swojej serii od Ego do Serca i to jest dla nas autorytet.Co dziennie rano otwieram oko i mowie;Wbieram radosc i akceptuje wszystko jakie jest zeby niedac pozywki dla umyslu bo on na to czeka a ja mu niedam papu.JESTEM TOBA BASIU.Zmiloscia lucy.

    • lucy pracownik swiatla
     Sty 14, 2012 @ 17:31:41

     Jako osoba OSWIECONA dziele sie prawda jaka zostala mi objawiona i zachecam kazdego do poszukiwan wlasnej prawdy jaka im sie objawia.Jest duzo drog a cel ten sam.PRAWDA JEST PLYNNA .A MICHAL mowi ze prawdziwy mistrz nie musi zawsze dochodzic swojej prawdy i zdania. wazny dla mnie teraz jest spokoj aby sie budowac wiec na tym koncze .Zmiloscia lucy.

    • zrozumienie
     Sty 14, 2012 @ 20:54:22

     Dziekuje Lucy Twoje slowa trafily do mnie w moje podobne myslenie, przyjelam je z bardzo duzym spokojem, wiec me serce takze sie z nimi zgadza, z miloscia Barbara 🙂

   • Michael
    Sty 14, 2012 @ 23:39:14

    Witaj, Lucy! Jak zapewne wiesz, Energia podąża za uwagą i wzmacnia to, na czym tę uwagę skupiliśmy. Jestem świadomy istnienia zła… i mam zawsze możliwość dokonania wyboru. Gdy np. idę ulicą i widzę leżący na chodniku papier, mogę podnieść go i wrzucić do najbliższego kosza na śmieci będąc zadowolonym, że TU jest czysto lub pomyśleć: „co za …….., jaki chlew robi z miasta” i… pójść dalej, pełen oburzenia. Zawsze dokonuję jakiegoś wyboru.
    Ja wiem, że nawet ktoś zły jest Dzieckiem Bożym i mogę się zastanowić, jak mu pomóc, aby odzyskał swoją godność Dziecka Bożego (bo źle czynić może ze strachu, braku miłości czy niewiedzy) lub uznać jedynie, że on jest zły, a JA – dobry. To też jest kwestia wyboru.
    Dlatego w moim życiu nie będzie kataklizmów, ponieważ wiem (to wynika z wiedzy i zrozumienia Praw Wszechświata, a nie z ego), że to ja myślą i działaniem stwarzam własny Wszechświat i pomagam innym w stwarzaniu pozytywnych kreacji, dzięki czemu wspólnie tworzymy Raj na Ziemi. Tak zadecydowałem i wziąłem za to odpowiedzialność.
    A tak na marginesie – nawet ci, którzy jeszcze nie doznali oświecenia wiedzą, że oceniać można uczynki Istot, a nie same Istoty. Spójrz w lustro, droga Lucy. Czy nie widzisz u innych WŁASNYCH wad?

    Pozdrawiam w Miłości – Michael, Jestem, Jaki Jestem

    • lucy pracownik swiatla
     Sty 15, 2012 @ 10:56:59

     Drogi Michaelu zasada lustra to podstawa aby isc do przodu dla kazdego.Pisalam o tym w poprzednich komentarzach.Wlasnie w ten sposob uratowalam moje malzenstwo.Dzien witam sniadaniem przygotowanym chociaz moj malzonek robi malutkie kroczki zeby zrozumiec to co ja robie. Ale moje serce cieszy sie z tego i blogoslawie go dziekujac za doswiadczenia.Doswiadczenia ucza nas milosc mnie tez nauczyly i nie wstydze sie do tego przyznac a bylo ciezko. jestem po slubie36 lat.Zmieniajac siebie zmieniasz wszystko w okol siebie.Kiedy moje nizsze ego zaczyna mnie kolowac np.dlaczego ja tyle ciepialam ,przeciez tak sie staralam ,tyle poswiecen nikt mnie nie docenial .i takie tam moje slabosci moje ble ble lapie sie na tym natychmiast i mysle sobie teraz bierzesz mnie z tej strony.Samokontrola wewnetrzna jest bardzo wazna.Nzsze ego nie odpuszcza wymysla co innego i tak w kolko.Wtedy mowie sobie;. Lucy nie stawiaj rowera obok lodowki , zaczynam sie smiac a ono daje mi spokuj na jakis czas,oczywiscie az ,wymysli cos innego .Jestem na tym etapie ze blogoslawie nawet swojego tyrana bo on tez jest aniolem przyszedl tu zeby mnie czegos nauczyc i tak to jest.Bedziemy zdziwieni jak kurtyna opadnie nie jedna osoba pomysli w tedy jak to ? przeciez tak sie staralem a ta osoba nic nie robila ”a dano jej tyle”.Bedziemy zdziwieni bardzo.Ego jest nam potrzebne do przetrwania i niema w tym nic zlego ale to nizsze mentalne nie odpuszcza u nikogo.Dlatego Drogi Michaelu pragne spokoju zeby nad soba pracowac .A propo papierkow ja tez je zbieram bedac na plazy w super w kurorcie w Tunezji zbieram sobie smieci,tego moj maz nie zrozumial i powiedzial co mysli.Obecnie sam zbiera papierki i leci do marketu odnies stara baterie.Te drobne rzeczy sprawiaja mi wielka radosc i to jest przyklad lustra.Zmiloscia lucy.

 3. tylnabelka
  Sty 13, 2012 @ 03:40:22

  Ciekawe

 4. planetariusz
  Sty 13, 2012 @ 00:05:22

  Ja również dziękuję za ten pouczający przekaz,wiedzy nigdy nie za dużo,szkoda ,że jest nas tak mało.Czasu zostało niewiele ,ilu z nas zdąży przygotować się do wzniesienia?Nasza Gaja opustoszeje,6 miliardów powiedziało nie.

  • Mariusz
   Sty 13, 2012 @ 09:53:23

   Nie martw się, zostało jeszcze trochę czasu na zmianę decyzji. Jeśli nawet tego nie zrobią, dołączą w swoim czasie. Każdy kreuje swoją drogę, według potrzeb rozwoju. To co najlepiej służy Tobie, nie musi działać tak samo w przypadku kogoś innego.

   Namaste

 5. elzbieta
  Sty 12, 2012 @ 21:19:59

  Dziękuję Radzie Rektorów Plejad za ten pouczający przekaz, tłumaczowi za przetłumaczenie oraz Transformacji 2012 za umieszczenie na blogu, z wyrazami uznania, szacunku, miłości i pokoju dla wszystkich istot i naszej pięknej Gai

 6. Danina Serda
  Sty 12, 2012 @ 17:13:26

  Wspaniałe strony cudowna wiedza za którą bardzo dziękuję

 7. zrozumienie
  Sty 12, 2012 @ 11:48:24

  Dziekuje,dziekuje za ten przekaz, odczuwam calkowicie, cala soba, te prawde , tak czysta i pelna milosci do nas wszystkich, z miloscia Barbara 🙂

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: