2012 – Rzut Oka na Wspaniały Nadchodzący Rok

.

Pozdrowienia dla Mistrzów!

Każdego z was otaczamy odżywczą energią i polem samo-pełnomocnictwa, ponieważ każdy z was naprawdę jest mistrzem na drodze wstępowania. Naszym celem jest proponowanie wam wyjaśnień i inspiracji, ale też ciągle jest konieczne, abyście WY jako święte i suwerenne BYTY ćwiczyli się w rozróżnianiu takich „channelingowanych” przesłań.

Zaczniemy analizę dotyczącą 2012 roku, zapowiadającego się rzeczywiście obiecująco, omawiając lęki, jakie niektórzy z was mogą odczuwać. Najpierw chcemy was zapewnić, że proces wstępowania postępuje zgodnie z planem i naprawdę się dokona. To wasza zasługa. W wielu aspektach wstępowanie już się dokonało. Pozostaje jeszcze kompletne uruchomienie kryształowej sieci i ostateczna aktywacja kryształowego przejścia.

Teraz, w związku z waszymi lękami prosimy was, abyście przez chwilę ostrożnie rozejrzeli się po świecie wokół was. Co widzicie?

Z perspektywy mediów są to doniesienia o wojnach, głodzie, katastrofach i przemysłowym załamaniu. I to, co jest przekazywane, jest tym, co jest dostrzegane w rzeczywistości trzeciego wymiaru. To jest wypełnione posępnością i osądzaniem ~ czyż nie?

Proroctwa „dnia sądu ostatecznego” są w tym temacie szczególnie na miejscu, czyż nie? Niektóre ze spekulacji związanych z zagładą padły na wyjątkowo owocny grunt w tej dziedzinie i wywołują obawy przed kolizją z kometą, asteroidą, katastrofalnym przebiegunowaniem planety i upadkiem gospodarczym. Niezależnie od tego, czy ci przeciwnicy zdają sobie z tego sprawę czy nie, wywołują i karmią strach.

Kochani, jeszcze raz wam powtarzamy, wstępowanie się dokona i dotyczy ono również ludzkości. Nadszedł czas, aby pozwolić odejść wcześniejszym energiom STRACHU. Proroctwa zagłady, globalnych rewolucyjnych katastrof NIE będą miały miejsca.

Mówimy wam, że wschodzi nowe Słońce i naprawdę jest to Słońce przemian. Przynosi światło wspaniałej Nowej Ziemi. I kochani, mamy na myśli – WSPANIAŁEJ.

Mistrzowie, na tej planecie zawsze byli przeciwnicy, którzy dostarczali lęków i ostrzeżeń przed ciemnością i zagładą. Ich celem jest służba dwoistości i na pewno wystarczy jedno spojrzenie wokół globusa, aby uzasadnić to stanowisko. Jednak mówimy wam, to jest stara energia. I nie jest rolą Ducha mówić wam, abyście porzucili nadzieje lub pozwolili odejść waszej wolnej woli. Naszym przesłaniem jest poinformować was o waszej boskości i jako punkt prawdy zawiadomić, że planeta i ludzkość naprawdę wstępują… , i że jesteście na właściwej drodze, aby tak się stało. Basta! Dlatego teraz mówimy o roku 2012!

Nadchodzący rok

2012 to niezwykle ważny rok. Utrzymuje pośród swojego kolejnego liniowego strumienia punkty wielowymiarowych skrzyżowań i bram czasu. W rzeczywistości są to poszerzone punkty wielorakiego czasu, co pozwoliło na dokonanie wstępowania. Punkty te są wejściami dla wielu z was, „przysłanych z przyszłości”, nawigatorów i nosicieli kodów z Syriusza i Plejad, którzy przybyli, aby być obecni na planecie dla jej wznoszenia się.

2012 jest ostatnim rokiem wezwania fanfar dla wielu nosicieli kodu. I w 2012 jest wiele do zrobienia. Pod wieloma względami w 2012 dopiero zaczyna się wasza praca.

2012 – Posłańcy

Teraz wielu z was podczas tego planetarnego wstępowania znalazło się w fazie ziemskich czasów, których tymczasem po części lub całkowicie nie możecie dokładnie zrozumieć lub zaakceptować. Chwilami jest tak, jakbyście byli gośćmi z dala od domu i jakby wasza energia nie pasowała do Ziemi roku 2011 i poza nim. W rzeczywistości w ostatniej dekadzie możecie czuć się chwilami zagubieni.

Kochani, wiedzcie, że zgodziliście się na te odczucia, i one są w pewnym sensie szokiem kulturowym, kiedy budzicie się w związku z rozkwitem wielowymiarowości, jaka otwiera się przed wami, i wkraczacie w 2012 rok. Bo widzicie, wielu z was ~ według waszych kategorii ~ w rzeczywistości pochodzi z przyszłości!

Istnieje ogromna liczba dusz, które zdecydowały się w tym czasie przyjść na Ziemię z wymiarów poza piątym z Ziemi z przyszłości i z przyszłości wyżej wymiarowych światów i oni będą przez was lepiej zrozumiani w liniowym upływie rozwoju czasu… zwłaszcza w 2012 roku.

Jesteście naprawdę wysłannikami Kryształowego Światła, posłańcami Miłości. Udaliście się z przyszłości, według waszych pojęć, do ziemskiego czasu liniowego, aby pomóc ludzkości w nawigacji przez burzliwe czasy, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 40 lat i przez czas, jaki będzie się manifestował w ciągu kolejnych 20 lat. Widzicie, że wielu z was budzi się tylko do „przyszłości” swoich ról w 2011 i 2012. Bramy czasu 2012 roku są punktami spustowymi.

Zaczynacie zbierać się w masy, jako tak zwane pokolenie „baby boom”, które pojawiło się po II Wojnie Światowej, a wasza liczba ciągle się powiększa do pokolenia X, które zostało nazwane dziećmi Indygo i Kryształowymi. Jesteście wysłannikami Kryształowego Światła, pionierami alternatywnej Ziemi… wstępowania. Wielu z was to Walk In, którzy wstąpili w obecne ciała podczas cyklu 7- i 8 – letniego ~ w wieku 49 i 56 lat ~ według liniowego wyrażania czasu. Weszliście w ciała fizyczne, które rzeczywiście były wersją was i przechodzicie przez to, co można określić jako 2 fazę Walk In. I jest to bardzo zaawansowana w rozwoju wersja waszego przyszłego Ja, która uczyniła krok w przeszłość dla określonego celu. To jest podobne, jednak całkiem inne, coś jak integracja duszy na krótki czas połączonej z mniej dojrzałym własnym Ja z przyszłości, w określonej roli wspierania procesu wstępowania w obecnej rzeczywistości.

Macie wiele ról, wiele zadań i wiele obowiązków. Jesteście strażnikami mądrości, strażnikami Ziemi, szamanami, tancerzami ognia, śniącymi wędrowcami, wojownikami Światła, zmiennokształtnymi, gwiezdnymi istotami, nestorami, nosicielami mocy i uzdrowicielami czasu!

Przybyliście tutaj, aby zorganizować odtworzenie innego wyniku na planecie dualności, Ziemi! Jesteście tutaj, aby przeprowadzić ludzkość przez paralele prawdopodobnych i potencjalnych katastrof, które mogłyby siać spustoszenie w taki sposób, jak to w dawnych czasach często się zdarzało za sprawą niespokojnych wód. Jesteście tutaj, aby zapewnić, że historia się NIE powtórzy. I powiadamy wam, okazaliście się skuteczni.

Widzicie, jesteście tymi, którzy rozwiązują problemy, apostatami, łamiącymi paradygmaty. Użyjemy analogii z morza, aby wyjaśnić pojęcie ambasadora Światła. Wyobraź sobie wstępowanie jako statek na morzu. Nawigatorzy wysłani przez Światło są fachowcami, którzy dokładnie wiedzą, gdzie prądy są niebezpieczne, gdzie fale rozbijają się o skały, i nawigatorzy wiedzą, jak ich uniknąć, jak powinno się żeglować oraz jaki balast utrzymać. Jesteście nauczycielami w wielu dziedzinach i w tym wielkim spotkaniu wnosicie do zbiorowości mądrość, która w tym czasie nie ma sobie równych na Ziemi.

Widzicie, wielu z was już wielokrotnie przeżyło wstępowanie na innych planetach i innych światach, i znacie zagrożenia. Znacie mechanikę i jesteście już prawie gotowi.

W roku 2011 i 2012 nastąpi jeszcze kilka uderzeń a później gra ulegnie zmianie, i pozostaniecie w niej, aby prowadzić masy z 2012 ku 2013…, do prawdziwego początku.

Być może najważniejszą rolą dla was, posłańców, będzie w 2012 roku wspieranie wszystkich oraz wysyłanie Światła, a także nie poddawanie się lękom i agonii starej energii. Nie zniechęcajcie się. W 2012 roku stare energie będą stać twardo na pozycji przeszkadzania zmianom. Powiększajcie poziom swojej energii i zakotwiczajcie światło. Udostępniajcie krystaliczność.

Co się wydarzy w 2012 roku

To, co zajdzie w 2012 roku, stanie się nowym początkiem. Ten nowy początek to nowe szablony dla Nowej Ziemi. Wstępowanie Ziemi umożliwi rozwój i zmiany wymiarów naszej planety. Ziemia podda się rozciągnięciu pola krystalicznego od wymiarów 4 do 12.

Krystaliczna matryca będzie generowana z pomocą niżej wymienionych zdarzeń i incydentów:

** Kodowanie tarczy kryształowego słońca i krystalicznego wiru na 11-11-11. MAX jest 13-tym paradygmatem, pierwotnie pozaziemską biblioteką i będzie przewieziony do Arkansas, aby zakodować częstotliwość wibracji kryształowego przejścia. To nastąpi 11-11-11 i 12-12-12. MAX jest źródłem kodu.

** Kryształowa sieć zostanie ukończona 12-12-12.

** Zespolenie 12 pierwotnych tarcz słonecznych reprezentuje nowe DNA lub kody dla nowych wibracji Ziemi.

** Globalne połączenie krystalicznych pól wirów, z których dwa pierwsze znajdują się w Arkansas i w Brazylii.

**Dokończenie sieci w kształcie ośmiościennych piramid, która przyłączy „krystaliczno – kosmiczną” transmisję przez tą piramidalną sieć energetyczną i struktury węzłów energetycznych na planecie Ziemia do planetarnych i kosmicznych sieci tworząc połączenie z Orionem i Arkturus.

I to jest koniec wyżej wymienionych ostatnich adaptacji, jakie są wymagane w latach 2011 i 2012, aby dokończyć zapowiadane wstępowanie. Proces wstępowania zachodzi na wiele sposobów już od 1987 roku, lecz muszą jeszcze zostać zoptymalizowane i dokończone sieci, słoneczne dyski, krystaliczne wiry i sieć w formie piramidalnej.

Wielu z was jest w rzeczywistości nośnikami kodów, krystalicznymi inżynierami i mechanikami kwantowymi, którzy pojawili się tutaj, aby dopomóc w realizacji. Niektórzy z was są ambasadorami wysłanymi „z przyszłości”. Inni są członkami sojuszu syriańsko – plejadiańskiego, przysłanymi, aby wspomóc transformację struktur władzy, przenieść centra wirów portalowych i magicznych linii (Ley Lines). Dotyczy to szczególnie tych z was, którzy są „strażnikami Ziemi”.

To jest powód, dla którego zostaliście zmobilizowani, aby dostosować swoją energię do mega – centr, kryształowych wirów z Arkansas i miejsc ulokowania dysków słonecznych. Jest to praca, do której będziecie przyciągani intuicyjnie, aby ją wypełnić i wiecie o tym bardzo dobrze. Wielu z was ma swoje odpowiedniki pośród Plejadian i Syrian, na statkach, które są przyciągane do pomocy w celu dokończenia przedsięwzięcia.

Dane dotyczące energii i fazy aktywacji w 2012 roku

Istnieją pewne kluczowe częstotliwości, które wystąpią podczas określonych dat w 2012 roku. Równonoce, przesilenie letnie, zaćmienia Słońca będą niezwykle silne i każde przedstawia ostateczne kodowanie dla wstępowania.

To, co będzie zaznaczone jako 12-ta fala procesu wstępowania, rozpocznie się w styczniu i potrwa do 12-12-12.

Poniżej kluczowe daty 2012 roku:

25 styczeń – inicjacja 12-tej fali procesu wstępowania.

3 luty – Neptun w Rybach – wielka wewnętrzna wizja zostanie w trakcie 12-tej fali ulepszona.

8 luty – Chiron w Rybach – doskonała okazja do indywidualnego uwolnienia i globalnego uzdrowienia.

20 marzec – równonoc, Kosmiczny Trygger osiąga 4-tą i ostatnia falę, importowanie i inicjalizacja krystalicznych kodów.

20 maj – zaćmienie Słońca – ludzka makro-integracja, równoważenie Boskiej Męskości.

4 czerwiec – zaćmienie Księżyca – ludzka mikro-integracja, równoważenie Boskiej Kobiecości.

6 czerwiec – tranzyt Wenus, integracja unii Syriańsko – Plejadiańskiej, pełny powrót energii Złotego Delfina, wstępna integracja Boskiej Kobiecości z Boską Męskością.

20 czerwiec – przesilenie letnie – niezwykle potężne uzupełnienie kwadryki danych z zaćmienia Słońca z 20 maja, zaćmienia Księżyca z 4 czerwca oraz tranzytu Wenus z 6 czerwca. To będzie bardzo intensywna energia, która pozwoli na zintegrowanie ostatniego napływu kodów energetycznych oraz na uwolnienie przeszkód.

22 wrzesień – jesienna równonoc – początek tworzenia sieci wszystkich 12-tu głównych tarcz słonecznych w formacie krystalicznym.

13 listopad – całkowite zaćmienie Słońca – aktywacja 144 satelitarnych dysków słonecznych do 12-tu głównych dysków. Ostatnia integracja sieci Boskiej Męskości w równowadze.

28 listopad – zaćmienie Księżyca – półcień – dokończenie i integracja Boskiej Kobiecości.

12 grudzień – 12-12-12 – portal potrójnej daty. Kulminacyjny finał i dokończenie krystalicznej sieci. Aktywacja ostatnich Atlantydzkich Kryształów Świątynnych z nowymi kodami i połączenie ze strukturami piramidalnymi oraz dyskami słonecznymi. Kombinacja równowagi energii męskich i żeńskich w Boskiej Jedności. MAX, ostateczne kodowanie w wirze krystalicznym.

21 grudnia – restart sieci wstępowania i osieciowania krystalicznego pola kwantowego. Poszerzenie z lepszym dostępem do 12-go wymiaru. „Palec Boży” składający się z energii Saturna, Jowisza i Plutona.

Restart z 12-12-12

Z datą 12-12-12 wszystkie systemy będą w pełni zakodowane. Aktywacja Kryształu Ognistego w Bimini. Skorelowane z krystalicznym wirem i kryształowym dyskiem słonecznym z Arkansas. Później nastąpi krótki restart i wszystko zostanie reaktywowane w pełnej funkcjonalności, wszystkie krystaliczne systemy pól w dniu 21-12-12, 21 grudnia 2012.

Gospodarka

Wielu postrzega gospodarkę jak górską kolejkę, to będzie się przedłużało powodując wielki strach i obawy. Niektórzy przewidzieli totalne załamanie. Kochani, system gospodarczy musi się zmienić i zmieni się, lecz totalne załamanie doprowadziłoby do globalnego chaosu i nie służyłoby Nowej Ziemi. Totalna zapaść nie nastąpi i nie będzie dozwolona. Przemiana w nowy system będzie potrzebowała wielu dziesięcioleci. To będzie proces stopniowy.

Amerykańskie wybory prezydenckie w 2012 roku

Teraz, zanim zakończymy ten przekaz. Pomówimy krótko o wyborach, jakie będą miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 2012 roku. Nie wskażemy żadnego zwycięzcy, lecz powiemy wam, że to będzie bardzo ważny czas. Powiemy, że prezydent Obama jest duszą o ogromnej światłości i oferuje lepszą drogę dla Stanów Zjednoczonych. Wybory będą dla niego trudne, lecz istnieje prawdopodobieństwo jego reelekcji. Jednak nie ma pewności, w grę wchodzi wiele czynników. Przyszłość zawsze jest celem ruchomym, i w tym scenariuszu nie jest naszym zadaniem przewidzieć wynik, w tym temacie pozostaje wolny wybór i nic nie jest jeszcze ustalone. Powiemy, że Obama jest człowiekiem, który coraz bardziej niepokoi się w związku z troską o wszystkich obywateli. Jednak Stany Zjednoczone mają jeszcze wiele dziesięcioleci, aby mieć prawdziwą reprezentację w swoim rządzie.

Na koniec

Mówimy wam, że rok 2012 to czas zapowiadany. Jest to liniowe zakończenie planetarnego wstępowania. Planetarne wstępowanie zapewnia Nową Ziemię z poszerzonymi szablonami i w pełni funkcjonującą 144-częściową krystaliczną sieć. To są energie, które umożliwią harmonijną masową przemianę ludzkości w celu osiągnięcia wstąpienia. Jednak mówimy wam też, że przemiany pośród ludzkości, wyrażone w liniowym czasie, muszą zachodzić stopniowo.

Większość ludzkości 22 grudnia rozejrzy się i powie: „Nic się nie stało, gdzie tkwił problem?” Ale oświeceni pośród was będą wiedzieli, że stało się coś wspaniałego, i że prawdziwy początek wstępowania rzeczywiście się pojawił.

Jam Jest Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami. Jesteście ukochani.

I tak to jest … i tak to jest.

Archanioł Metatron przez Tyberonna 28.10.2011 www.Earth-Keeper.com

Przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Wyjaśnienia od tłumaczki:
w tekście użyto kilku określeń astrologicznych i pojęć, które mogą być niezrozumiałe.
W lutym planeta Neptun i planetoida Chiron zmienią swoje położenie na mapie Nieba przechodząc ze znaku Wodnika do Ryb. Neptun jest tak zwaną planetą pokoleniową, a każda jej zmiana położenia owocuje globalnymi przemianami (w tym okresie czasowym również burzyciel Uran i transformator Pluton zmieniły znaki przebywania, co ma dodatkowy silny wpływ na przemiany na Ziemi). Planetoida Chiron, która gościnnie pojawiła się w naszym Układzie Słonecznym jest uznawany za „kosmicznego Chrystusa” i stanowi klucz do zrozumienia duchowego wymiaru życia. Uczy wyższej oktawy miłości.
Tranzyt Wenus, czyli jej przejście po tarczy Słońca (jak zaćmienie widoczne w postaci małej kropki na tarczy naszej gwiazdy) jest zaznaczony jako ważny moment, ponieważ takie tranzyty w parach – w 8-letnich odstępach mają miejsce co około 120 lat ( w cyklach 243 letnich). Ostatnia para takich przejść miała miejsce w latach 1876 i 1882, co zaowocowało wieloma ciekawymi przemianami na Ziemi.
Tak zwany „Palec Boży” , to figura geometryczna powstała na Niebie tworząca trójkąt równoramienny w tym wypadku składający się z Jowisza na jego wierzchołku i Saturna oraz Plutona. Taki układ planet oznacza działanie sił wyższych, Opatrzności. Związane to będzie z transformacją i przełamaniem starych schematów.

32 Komentarze (+add yours?)

 1. tomek
  List 17, 2011 @ 20:04:47

  Witaj Gabrielu.Dobrze wiem o czYm mowisz i doskonale znam strone www o ktorej piszesz.Wiadomo że na głebszym poziomie wsztscy jestesmy jednym ale,,,i tu mozna przytoczyc wiele takich ale.Dlatego piekna odpowiedzia jest zamieszczona tu rozmowa z WJ przez Dajamanti.Ja tez mam kontakt ze swoim WJ,ale bardzo czesto nasza ograniczona do 3 lub w najlepszym przypadku 4 wymiaru swiadomosc nie do konca pojmuje te przekazy i stara sie je uproscic.Stad biora sie oczekiwania ze 21.12,2012 bedzie totalnym przełomem.WSZYSTKO ZALEZY JEDNAK OD TEGO NA CZYM SKUPIMY SWOJA UWAGE.POZDRAWIAM WSZYSTKICH

 2. Kasia
  List 17, 2011 @ 15:45:46

  Niesamowite, że tak różnie odbieramy ten przekaz. To PIĘKNE!!! I właśnie to pokazuje mi jak różnie odbierzemy samo Wzniesienie :).
  Niektórzy nawet tego nie zauważą jeśli nie jest to im potrzebne do wzrostu. Ja tak na to czekam, że pragnę być w tej drugiej grupie i cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem od strachów i cierpień wszelkich.. Oczywiście razem z Wami:).
  Naprawdę Was Kocham!!! 🙂
  Dziekuję Krystal, że mogę znów czytać komentarze. Brakowało mi tego. Pozdrawiam zarówno „starych” jak i „nowych” blogowiczów.
  Kasia (prawie rok cudownie uzależniona od tej stronki :)))

 3. Michał
  List 17, 2011 @ 15:16:52

  Witajcie wszyscy
  Tak się zastanawiam nad sumarycznym skutkiem tego przekazu od AA Metatrona (?) – jaki jest jego efekt? Narobił troche zamieszania, troche frustracji, zawodu, zniechęcenia.
  Wyobraźcie sobie 10-cio letniego chłopaka, któremu obiecano nowiutki rower z przerzutką na imieniny. Dyskutowano jakiej ma być marki i o różnych innych szczegółach. Niespodziewanie, gdy już do imienin było bardzo blisko, ojciec oświadczył mu, że o żadnym rowerze nie ma mowy i w najlepszym razie może coś się o tym pomyśli jak już będzie dorosły. Dla 10-cio letniego chłopca dorosłośc jest czymś niezmiernie odległym. Odczucie zawodu ogromne.
  A co w istocie wywołał ten przekaz? – Podobne przykre uczucie zawodu.
  Powstało dużo NEGATYWNYCH EMOCJI.
  A kto się żywi naszymi negatywnymi emocjami?
  Czy to nie sugeruje Wam kto się mógł ukryć za autorem tego przekazu?
  Pozdrawiam Was wszystkich baaaaardzo serdecznie, w każdym razie ja dalej czekam na ten obiecany wspaniały piękny świat – jeszcze około roku i wszystko się wyjaśni.
  A na razie nie zawadzi stosować się do tych różnych pozytywnych zaleceń o których tyle się mówiło.

 4. gabriel
  List 17, 2011 @ 02:20:11

  Witaj Tomku!
  Poszukaj na stronie nowaatlantyda.com -jak zbudowany jest ludzki mózg.Może to pomoże Ci zrozumieć, że skoro wszyscy pochodzimy od Jedynego – Źródła – Wszystkiego Co Jest – Boga – Ojca-Matki, to każdy z nas – Istot L. jest :człowiekiem, reptilianinem,serpentenem,drakonidem,plejadianinem,kasjopejaninem, aniołem, demonem, drzewem,zwierzęciem itd. Bo na wyższym poziomie wszyscy jesteśmy – JEDNYM. I może mamy wszyscy nauczyć się od siebie nawzajem, od swojej inności-obcości szacunku i miłości do drugiego, bo skoro istniejemy to widocznie jest jakiś dla nas nieznany -ukryty cel . I może doświadczamy tych żyć, aby go odkryć?

 5. freeheart
  List 16, 2011 @ 15:22:34

  Ja także odebrałam ten przekaz bardzo pozytywnie. Pomyślałam: no to bierzmy się do roboty. Kochani, chyba chodzi o to, że jakoś mija się to z Waszym wyobrażeniem? Może jesteście zbyt niecierpliwi? Tak długo czekaliśmy … Cokolwiek teraz się zdarzy pozytywnego, lepszego dla wszystkich Istot, dla naszej ziemi, to przecież dobrze, prawda? Czy podawane terminy mają tak duże znaczenie? Te przekazy w całości albo tylko w części trafiają do nas, do naszych serc. I tam dzieje się rewolucja. To NAS transformuje bez względu na wszystko. Czy to nie cudowne?

 6. Dajamanti
  List 16, 2011 @ 14:27:00

  Witajcie Kochani,

  tak naprawdę, przekaz jest przekazem i tylko przekazem. Nie w tekście znajduje się problem, tylko w osobie która czyta dany przekaz i go interpretuje. Gdy czytam Wasze komentarze, chciałbym coś dodać, aby rozwiać te wszystkie wątpliwości.

  Chciałbym abyście wiedzieli, iż od czerwca tego roku, mam stały kontakt z moją Wyższą Jaźnią. Niektórzy z czytelników o tym wiedzą. Ja zadaje pytanie, i oczekuje na odpowiedź, która zaczyna się cichym szeptem w mojej głowie. Oczywiście, notuje każde usłyszane słowo. W tym momencie, mam tak dużo spisanych zeszytów, że zabrakło by mi życia, abym mógł Wam to wszystko tutaj podać. Dlatego próbuje opisywać tylko te najważniejsze fragmenty wypowiedzi mojej Jaźni, delikatnie wplatając je we własne komentarze.

  Otóż moich pytań na temat roku 2012 było tak wiele, iż nie potrafię przytoczyć dokładnej liczby. Gdy pytałem wprost o to, co wydarzy się w 2012 roku, zawsze usłyszałem tylko jedną odpowiedź: „A co takiego wydarzyło się w Tobie, abyś mógł dostrzec wyraźne zmiany na świecie?”

  A teraz, podam Wam szczególny fragment, wypowiedzi mojej Jaźni i stwierdzicie prawidłowość i sedno przekazu AA Metatrona.

  —————————————————————————————————–

  fragment moich zapisków z 4.07.2011 roku. Godz: 23:45 – 1:32

  Pytanie: „Czy mógłbyś mi bliżej omówić wydarzenia na świecie pod koniec 2012 roku?”

  Odpowiedź (moja Jaźń): „Zdefiniuj bardziej pytanie, oraz wyjaśnij dlaczego pytasz o rok 2012?”

  Pytanie: „Chciałbym się dowiedzieć, czy przekazy które czytam i opinie różnych, znanych ekspertów, opisują prawdę”.

  Odpowiedź: „Prawda jest Prawdą. Ale czy Ty też chcesz w to wierzyć”?

  Pytanie: „No Tak. Pragnę aby na świecie zapanował Pokój i Miłość, opisywany we wszystkich przesłaniach”.

  Odpowiedź: „Jeżeli tego pragniesz, to w porządku”.

  Pytanie: „Ale powiedz mi, czy pod koniec 2012 roku, Ziemia jak i jej mieszkańcy rzeczywiście przejdą do 5D i dlaczego ta data jest tak ważna?”

  Odpowiedź: ” Nie kieruje się waszym ziemskim kalendarzem. Ludzki ograniczony sposób postrzegania, doprowadził do stworzenia linearnego czaso-kalendarza. Musieliście go stworzyć, ponieważ obawialiście się o własną przestrzeń i czas. A tymczasem, postrzeganie życiu Tu i Teraz, jest równoznaczne z ewoluowaniem ducha. Pytasz o 5D, a czy nie mówiłem tobie że Gaia na swojej powierzchni zawiera wszystkie wymiary, włącznie z 12-tym?”

  Pytanie: „No tak, mówiłeś, mówiłeś. Ale dlaczego wszyscy mówią o tej dacie?”

  Odpowiedź: „Mylisz się, nie wszyscy mówią o tej dacie. Ale wiem do czego zmierzasz. Spróbuje Ci to wyjaśnić. Wyobraź sobie cywilizacje, która tworzy kalendarz. Patrząc na ruchy asteroid i układ gwiazd, wyliczyli iż według ich własnego kalendarza, przybliżony koniec starej ery a początek nowej, ma nastąpić pod koniec 2012 roku. Gdy znaczna część Waszego społeczeństwa w to wierzy i skupiają się na tym, rozpoczynają proces twórczy. Proces tzw. przejścia do Nowej Ery. Ale w tej grze mamy pewne grupy. Każda grupa wierzy w zupełnie coś innego niż poprzednia. A więc, spróbujmy nazwać i podzielić te grupy, aby było bardziej przejrzyście, na grupę A, B i C. Pierwsza Grupa A, wierzy iż aby dokonać przejścia do tzw. Nowej Ery, Ziemia nie uniknie katastrof naturalnych, co spowoduje iż faktycznie ta grupa zostanie dotknięta nieprzyjemnymi zjawiskami meteorologicznymi. Druga grupa B, wierzy iż przejście do nowej Ery, będzie bardzo łagodne, co spowoduje iż „pójdzie jak po maśle” bez żadnego „zadrapania”. Trzecia grupa C, nie wierzy lub nie ma pojęcia o jakimś przejściu do innego wymiaru i oni nie zobaczą żadnej Nowej ery, ponieważ w nią nawet nie wierzą. Dlatego gdy pytasz o rok 2012 i przejście do piątego wymiaru, z punktu widzenia całości, jest to niemożliwe do oszacowania, ze względu na różne systemy wierzeń”.

  Pytanie:” Zaraz, zaraz. Powiedziałeś że gdy ludzie się na tym skupili to uruchomili proces twórczy przejścia do nowej ery tak?”

  Odpowiedź: „Owszem”.

  Pytanie: „Czyli gdyby, nie odnaleziono żadnego kalendarza Majów i ludzie by się nie skupiali na tej dacie, to nie było by żadnego przejścia do innego wymiaru?”

  Odpowiedź: „Dokładnie tak”.

  Pytanie: „A czy można ten proces zatrzymać?”

  Odpowiedź: „Musiałbyś przekonać wystarczającą ilość społeczeństwa, aby przenieśli transformacje planety na inny, dogodny termin”.

  Pytanie: „Aleś Ty dowcipny…”

  Odpowiedź: „Tak naprawdę nie ma żadnego przejścia Planety do Piątego wymiaru. Tak jak Ci już mówiłem i zawsze będę to powtarzał, iż Gaia posiada wszystkie wymiary na swojej powierzchni i to tak naprawdę zależy od Ciebie na jakim wymiarze pragniesz egzystować. Przejdziesz do Piątego Wymiaru tylko wtedy jeśli będziesz wierzył i czuł świadomie iż już tam jesteś. I to się tyczy wszystkich wymiarów bez wyjątku. Nikt ani Nic nie może na siłę człowieka umieścić w innym wymiarze, bez jego zgody i decyzji”.

  Pytanie: „A gdybym chciał znaleźć się w 12-tym wymiarze co muszę zrobić? Jak mam w to wierzyć?”

  Odpowiedź: „Istota 12-sto wymiarowa to istota w pełni świadoma swojej wielowymiarowości. W Tym wymiarze, możesz całkowicie zmienić swoje ciało fizyczne w czystą energie i podróżować po wszystkich światach, oraz przemieszczać się po 12-stu wymiarach jednocześnie. Aby znaleźć się w 12-tym wymiarze, zacznij od prostego ćwiczenia. Kogokolwiek czy cokolwiek spotkasz, zacznij wierzyć iż tym, lub nim jesteś. Gdy spotkasz innego człowieka, poczuj iż Ty nim jesteś. Gdy stąpasz po Gai, poczuj iż Ty jesteś Planetą. Gdy poczujesz zapach powietrza, uwierz iż Ty jesteś tym powietrzem. I tak dalej. I tak dalej”.

  Pytanie: „hmm… i to wystarczy?”

  Odpowiedź: „Oczywiście że nie. Gdy przejdziesz to ćwiczenie i będziesz w tym biegły i szybki, dostaniesz ode mnie następne.”

  Pytanie: „Czyli to nie jest taka prosta sprawa…”

  Odpowiedź: „Na twoim obecnym etapie rozwoju ducha, raczej nie”

  Pytanie: „Czyli trzeba się napocić?”

  Odpowiedź: „Napocić raczej nie. Ale czeka Cię dużo treningu. 12-ty wymiar jest wymiarem na tzw. „mecie ewolucji”. Nie możesz do niego przejść z dnia na dzień, czeka Cię dużo pracy na poziomie wibracyjnej”.

  Pytanie: „Więc od czego tak naprawdę zacząć? Od 5D czy zająć się 12D?”

  Odpowiedź: „Jak wolisz. Ale znacznie łatwiej jest iść po tak zwanych szczeblach. Czyli zacząć od wymiaru piątego”.

  Pytanie: ” A w jakim wymiarze obecnie jestem?”

  Odpowiedź: „1, 2 ,3 i 4 wymiar.”

  Pytanie: „O…? Myślałem że jestem tylko w 3 wymiarze”.

  Odpowiedź: „Doszedłeś do 4 wymiaru. Dlatego możesz komunikować się ze mną. Ale to nie znaczy, że nie możesz podróżować do 1,2 i 3 wymiaru”.

  Pytanie:” Aha to oto chodzi”.

  Odpowiedź: :Dokładnie o to”.

  Pytanie: „A jak znajdę się w 12-tym wymiarze, to będę mógł podróżować po wszystkim wymiarach tak?”

  Odpowiedź: „Niezupełnie. Będziesz wszystkimi wymiarami jednocześnie. Innymi słowy, twoja świadomość będzie obecnością we wszystkich wymiarach. czy rozumiesz?”

  Pytanie: „No chyba tak”.

  Odpowiedź: „Cieszę się”.

  Pytanie: „No dobra, także od jutra zacznę postrzegać siebie we wszystkim”.

  Odpowiedź: „Jak chcesz. Tylko nie zapominaj o chwili Teraz i nie męcz umysłu wszystkimi wątpliwościami, jak nie znajdziesz się w mgnieniu oka w 12-tym wymiarze”.

  Pytanie: „He he. Dobra, dobra. Postaram się”.

  Odpowiedź: „Mam taką nadzieję”.

  Pytanie: „Jest 1:30 w nocy. Nie potrzebujesz snu?”

  Odpowiedź: „Nie potrzebujesz snu?”

  Pytanie: „Heh, mam wrażenie że gadam sam do siebie.”

  Odpowiedź „Taka jest prawda”.

  Pytanie: „Dobra to idziemy spać, dobranoc”.

  Odpowiedź: „Dobranoc”.
  —————————————————————————————————–

  A teraz chciałbym, abyście jeszcze raz przeczytali ten fragment:

  „Pierwsza Grupa A, wierzy iż aby dokonać przejścia do tzw. Nowej Ery, Ziemia nie uniknie katastrof naturalnych, co spowoduje iż faktycznie ta grupa zostanie dotknięta nieprzyjemnymi zjawiskami meteorologicznymi. Druga grupa B, wierzy iż przejście do nowej Ery, będzie bardzo łagodne, co spowoduje iż „pójdzie jak po maśle” bez żadnego „zadrapania”. Trzecia grupa C, nie wierzy lub nie ma pojęcia o jakimś przejściu do innego wymiaru i oni nie zobaczą żadnej Nowej ery, ponieważ w nią nawet nie wierzą. Dlatego gdy pytasz o rok 2012 i przejście do piątego wymiaru, z punktu widzenia całości, jest to niemożliwe do oszacowania, ze względu na różne systemy wierzeń”.

  I ten z przekazu Metatrona:

  „Większość ludzkości 22 grudnia rozejrzy się i powie: „Nic się nie stało, gdzie tkwił problem?” Ale oświeceni pośród was będą wiedzieli, że stało się coś wspaniałego, i że prawdziwy początek wstępowania rzeczywiście się pojawił”.

  Z Miłością.

  • krystal28
   List 16, 2011 @ 19:41:50

   Bardzo ciekawe, Dajamanti. W naszym istnieniu wszystko sprowadza się do tego na jakim poziomie wibrujemy i jakie mamy wierzenia. Odpowiedzi na nasze pytania kierowane na zewnątrz nigdy nie dadzą nam pełnej satysfakcji. Jedynym złotym środkiem na nurtujące nas dylematy egzystencjonalne to ciągłe odkrywanie swojej Boskości w Sobie, czyli w mikro-kosmosie, który jest odbiciem całego Stworzenia…. to jest ten Kosmiczny Żart tak trudny do pojęcia. Gdy jednak do tego dojdziemy, wtedy będziemy mogli z łatwością poruszać się po nieskończonych liniach czasowych, wybierając sobie swoją osobistą, preferowaną „przyszłość”.

  • Eve
   List 17, 2011 @ 05:48:13

   Tylko jak to się ma do obiecanej globalnej zmiany systemu gdzie nie bedzie już zakłamania i niewolnictwa?Jak to ma wyglądać, ja będę żyła w świecie wolnym a moi bliscy nadal w tyranii? I jak to zrobić żeby sie komunikować w taki sposób z WJ?

   • Dajamanti
    List 18, 2011 @ 00:58:25

    Kochana Eve,

    Przejście planety do wymiaru piątego jest nieuniknione. Ale czy trzeba czekać z własnym przejściem aż do grudnia 2012 roku? Oczywiście że nie. Gaia podjęła już decyzję o własnej ewolucji i rozpoczęła pobieranie energii kosmicznej i zakotwiczenie się w 5D.

    Chcesz aby Twoi bliscy żyli w radości i wyzwoleniu? Nic prostszego. Zacznij zmieniać siebie w taki sposób, jak byś już żyła w świecie miłości i tolerancji. I nie tylko zmieni się Twoje otoczenie w którym żyjesz, ale Twoi przyjaciele zaczną widzieć Cię taką jaką Jesteś i będą się do tego ustosunkowywać. Jeżeli naprawdę zależy Ci na innych, zawsze zacznij od Siebie. Od zmiany swojego wnętrza i zobaczysz stosowne zmiany w swoim życiu i we wszystkim co widzisz.

    Jeżeli pragniesz pomóc innej osobie, całkowicie dla Ciebie obcej, zacznij wyobrażać sobie że tamtej osobie dobrze się żyje, a poprzez połączenie Twojej istoty z Wszystkim co Istnieje, dostrzeżesz że posiadasz moc nie tylko zmiany swojego życia a świata w którym żyjesz.

    Gaia wybrała 5D, a Ty jaki wymiar wybierzesz? to zależy od Ciebie.

    Pamiętaj jesteś istotą wolną i suwerenną i nikt za Ciebie nie dokona tego wyboru. Tylko Ty sama.

    Z Miłością.

    • zrozumienie
     List 20, 2011 @ 13:58:54

     Kochany Dajamanti witam Cie serdecznie i z miłoscią, nie ukrywam że wywołałeś we mnie lekkie zamieszanie, chociaż staram się tylko ufac swemu sercu, to zawsze z uwagą i wdzięcznością czytam bardzo cenne wskazówki od Ciebie i innych, odpowiedż Twojej WJ jest jasna „Tak naprawdę nie ma żadnego przejścia Planety do Piątego wymiaru. Tak jak Ci już mówiłem i zawsze będę to powtarzał, iż Gaia posiada wszystkie wymiary na swojej powierzchni i to tak naprawdę zależy od Ciebie na jakim wymiarze pragniesz egzystować. Przejdziesz do Piątego Wymiaru tylko wtedy jeśli będziesz wierzył i czuł świadomie iż już tam jesteś. I to się tyczy wszystkich wymiarów bez wyjątku. Nikt ani Nic nie może na siłę człowieka umieścić w innym wymiarze, bez jego zgody i decyzji”. ale Twoja wypowiedż troszeczkę jakby przeczyła sobie 🙂 „Przejście planety do wymiaru piątego jest nieuniknione. Ale czy trzeba czekać z własnym przejściem aż do grudnia 2012 roku? Oczywiście że nie. Gaia podjęła już decyzję o własnej ewolucji i rozpoczęła pobieranie energii kosmicznej i zakotwiczenie się w 5D.” czy módłbyś mi to wytłumaczyć? ponieważ Twoje wypowiedzi zawsze działają na mnie jak balsam i bardzo,bardzo je cenię, me serce wysyla Ci moc światła 🙂 Barbara

 7. bramin
  List 16, 2011 @ 13:21:21

  Kochani.
  Wybaczcie mi to co powiem, ale odnoszę wrażenie, że wiele osób oczekuje, iż tej transformacji, tej zmiany dokona ktoś za nas. Kochani, nic z tego. Wszyscy z wyższych wymiarów, na których tak narzekacie, mogą nam tylko pomóc, a nie wykonywać za nas tej pracy, której sami się podjęliśmy. Nikt z nas drogie Istoty Światła, nie przypadkiem urodził się akurat w tym czasie i w tej rzeczywistości. Przypomnijcie sobie o Waszym celu w tym bardzo ważnym dla wszystkich momencie.
  Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wytrwałości oraz cierpliwości.

  P.s.Jeśli ktoś z Was potrzebuje wzmocnienia energetycznego, to jutro jak co czwartek o 21.30 przesyłam energię Reiki. Szczegóły na http://www.zlotaera.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=6&thread_id=100

 8. Janina Pachuła
  List 16, 2011 @ 12:55:12

 9. Mariusz 65
  List 16, 2011 @ 12:54:37

  Uważam , że nie powinniśmy podłamywać się i tracić nadziei na podstawie jednego tylko przekazu.Jest wiele publikacji i przekazów na stronie „Krystal 28” i na innych uduchowionych stronach od wielu Mistrzów które mówią nam , że już wkrótce nastąpi wzniesienie. Czujemy To przecież w Sercu !

 10. tomek
  List 16, 2011 @ 12:27:49

  tłumaczenie tego przekazu juz Emilka dokonczy bo zostało niewiele.tekstu.Zmylił nas troche tytuł, ale mimom wszytko niektore jego tresci sa naprawe fajne

  OK — K 🙂

 11. tomek
  List 16, 2011 @ 11:58:12

  dziekuje Krystal i pozdrawiam;).Moja żona Emilka własnie tłumaczy nowy przekaz Metatrona i ten przekaz tez do nas nie przemawia a przynajmniej jego czesc.Jest tam mowa o nieuniknionej smierci a przeciez jak wiemy nie musimy wcale umierac.Stwierdzilismy, ze bedziemy jednak zajmowac sie tłumaczeniem bardziej „prawdziwych” przekazow lub moze bardziej rezonujących z naszymi wibracjami.W naszej grupie Crystala, w ktorej sie co miesiac od 5 lat spotykamy dużo mowi sie o rozróżnianiu i czuciu sercem chanelingów. Wiele z nich zawiera tylko czesc prawdy, a wiele zawiera tylko jedna z mozliwych wersji wydarzen. My wiemy, ze rok 2012 to totalna transformacja na kazdym poziomie i nie bedzie juz mozliwosci rzadow ciemnych kabali/chociaz nie wykluczam ze w jednej z lini czasowych moze tak byc-mam nadzieje ze nie/.pozdrawiam wszystkich

  • krystal28
   List 16, 2011 @ 12:15:34

   Tomku, zawsze tłumaczę tylko te przekazy, które ze mną rezonują, trafiają do serca i zachęcam innych tłumaczy, aby robili to samo. Oczywiście, jeśli z Emilką nie rezonuje ten przekaz najlepiej go zostawić. Ja, przeglądając duże ilości materiału, czasem tylko przeczytam coś powierzchownie i zasugeruję do tłumaczenia, ale nie znaczy to, ze jest to ‚ten prawdziwy’ przekaz. Ciemność może być czasem sprytnie zakamuflowana w świetle. Wszyscy staramy się wybierać te najbardziej wartościowe przekazy do tłumaczenia, nikt nie chce spędzać godzin swojego czasu na coś co nie jest prawdziwe.

   • Tolemac
    List 18, 2011 @ 12:10:46

    To co mówisz to tyko potwierdza słowa Stuarta Wilda, którego często czytam. Mój ulubiony metafizyk. To nasza karma żyć w wymiarze, w którym „karmieni” bezużytcznymi informacjami, kłamstwami. To trwa od dawna. Alternatywni myśliciele, poeci i inni nigdy nie mieli za dużo do powiedzenia i nie są dopuszczani przez mainstream. Mogliby podważać linię partyjną status qwo rządzących od tysiącleci. Czyste informacje ze światów duchowych są zniekształcane.

    Pozytywna informacja jest taka, że świata ciemnych wycofuje się. Jak to nazywa Wilde „gouhls world” – świat upiorów.
    Żyjemy w niesamowicie ciekawym czasie. Jednocześnie trochę strasznym, bo jeszcze kolejne lata przed nami po upadku systemu i być może większej wojnie na BW.

 12. tomek
  List 16, 2011 @ 10:29:56

  jeszcze jedno spostrzeżenie.Jak wiemy jest wiele lini czasowych nakładających sie na siebie i mam takie dziwne uczucie , że ktos /w tym przypadku Metatron lub ktos kto sie za niego podaje/ chce utrzymac nasza swiadomosc na konkretnej lini, w ktorej beda przemiany ale nie rewolucyjne i w ktorej dalej rzadzic beda Reptilianie i inni ciemni.Ja sie na takalinie nie piszę!! pozdrawiam

  Ciekawe spostrzeżenie Tomku — K

 13. Mayan
  List 16, 2011 @ 10:23:05

  Myślę że warto poczytać, posłuchać co na ten temat się pisze ale nie tracić nadziei.
  Data 11-11-11 trochę mnie rozczarowała ale dlaczego ?widocznie nie byłam oczyszczona w sposób wystarczający i wszystkie moje fałszywe czy nieprawdziwe poglądy ujawniły się na zewnątrz, Jednak pewna myśl chodziła mi po głowie – zaczynasz od zera.Myślę o tym że coś w tym jest, Teraz inaczej podchodzę do przekazów czy do wiadomości które sa czasem sprzeczne Staram się wyrobić własne zdanie i raczej odbierać sercem niż rozumem.Wtedy jest to bardziej prawdziwe, przynajmniej dla mnie.Osobiście nie bardzo wierzę że 21,12 12 będzie
  złotą erą .Być może będzie początkiem ale wiele lat upłynie zanim to się stanie.
  Serdecznie pozdrawiam

 14. tomek
  List 16, 2011 @ 09:52:50

  zgadzam sie z trescia przekazu ale tylko po czesci.Zgadzam sie z tym co przekazał Metatron odnosnie najwazniejszych dat i tego co sie wtedy wydarzy i co uaktywni.Nie zgadzam sie absolutnie z tym co mowi Metatron o dniu 22 grudnia czyli ze wiele osob moze nie zauwarzyc zmian.Moim skromnym zdaniem nie ma takiej mozliwosci.Metatron nie pisze tez nic o ujawnieniu innych cywilizacji a jak to wynika z innych przekazów i z innych.rowniez moich sobisstych wglądów/ nastapi to niebawem Po ujawnieniu swiat nie moze byc juz taki sam.Nauczmy sie nie wierzyc slepo przekazom, bo niektore z nich sa przesączone opiniami mediów/channelerów/.pozdrawiam 😉

 15. bramin
  List 16, 2011 @ 07:35:30

  Drogi Michale.
  Pamiętaj,że przyszłość nigdy nie jest zdeterminowana i bardzo rzadko się zdarza,iż wizja czy przepowiednia ziści się co do joty. Wystarczy zmienić tylko jeden element w ciągu zdarzeń i już ta przyszłość jest inna, ponieważ my ją tworzymy.Starajmy się więc utrzymywać wizję jak najwspanialszej przyszłości, a stanie się według naszej woli.Ja też nie jestem młodzieniaszkiem /mam 57 lat/,ale ciągle staram się widzieć same wspaniałości i nic nie jest w stanie mi tego zakłócić.
  Serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości,śląc Światełko Miłości, Bramin 🙂

  • latarnik
   List 16, 2011 @ 10:12:53

   Zgadzam się z Tobą Bracie braminie…to jeden z bardziej optymistycznych przekazów na tym blogu.. Namaste

 16. Eve
  List 16, 2011 @ 06:50:50

  Po przeczytaniu tego przekazu poczułam się jakby nas wszystkich ktoś zrobił na szaro. Ciągle wymigiwanie się, ciagle mowa o jakis energiach, których wiekszosc z nas nie umie poczuć ani dostrzec, to wszystko brzmi jak jedna wielka kpina z nas. Zwodzili nas przez tak długi czas i teraz oznajmiają, że dokona się cała masa zmian ale gdzieś za kulisami a i wszystko możliwe, że się nic nie zmieni. To się nazywa igrać z nadziejami naiwniaków!!

 17. 1marian
  List 16, 2011 @ 00:31:20

  Michale ja również czytam wszystko co na ten temat jest napisane z przekazów i napisane książki. Przekazy jeszcze parę lat temu dawały otuchę, że się coś zmieni, coś wydarzy. Czym bliżej tej daty to i przekazy inne. Co będzie za 100 lat mnie nie interesuje. Ja żyję tu i teraz i to mnie interesuje. Mnie się wydaje że Iluminaci rządzą i dalej będą rządzić a niewolnictwo jak było jest tak i będzie. W chwili obecnej przeciętny młody człowiek na cztery ściany musi pracować całe swoje życie. Przeczytaj sobie książkę Jana van Helsinga ,,Ręce precz od tej książki,, tam o Iluminatach dowiesz się czegoś więcej – co nam szykują. Wszystkich z wielkim szacunkiem i miłością pozdrawiam.

 18. Alicja
  List 15, 2011 @ 22:30:24

  12.12. to również data moich urodzin. Będziemy więc 12.12.12 podwójnie świętować…Pozdrawiam Wszystkich słonecznie – Alicja

  • Lui
   List 16, 2011 @ 12:27:01

   Widzisz jaki ten świat jest mały??:) Kampai.. Ładne masz imię..podoba mi się jego brzmienie:)

   Pozdrawiam Wszystkich Słonecznie(>^_^)>

 19. Michał
  List 15, 2011 @ 21:35:33

  Witajcie moi mili
  Przeczytałem ten przekaz i sfrustrowałem się. Wynika z niego, że żadnych rewolucyjnych zmian nie będzie. Minie 21-12-12 i z naszego punktu widzenia nic się nie zmieni. Zmiany na poziomie energetycznym mogą być dla nas niezauważalne. Zamiast Obamy może znowu być wybrany ktoś z iluminatów, Putin, Janukowycz i Łukaszenka a u nas Tusk nadal będą rządzić a Tymoszenko pozostanie w więzieniu. W tej chwili na świecie 90% pieniędzy pozostaje w rękach 120 rodzin. AA Metatron mówi że na polu gospodarczym też żadnej rewolucji nie będzie, czyli to też się nie zmieni, a więc władza nadal pozostanie w rękach ciemnych? Jeżeli to ma się zmienić za kilkadziesiąt lat to ja dziękuję. Ja mam teraz prawie 70 i tego nowego wspaniałego świata po prostu nie dożyję. Jeżeli wierzyć w ten przekaz, to nasi bracia – kosmici obiecują nam gruszki na wierzbie. Ostatnio żyłem nadzieją na nowy wspaniały świat i spodziewałem się, że trzeba na to poczekać jeszcze około roku. Ten przekaz odebrał mi tę nadzieję. W tym przekazie jest to, czego się najbardziej obawiałem – minie rok 2012 i NIC SIĘ NIE WYDARZY!!!

  • krystal28
   List 15, 2011 @ 22:07:52

   Michale, nie frustruj się i bierz poprawkę na pewne informacje w przekazach. Nie są one prawdziwe w 100%, zazwyczaj są one trochę zabarwione przekonaniami mediów. Ten sam aa Metatron przez Tyberonna w jednym przekazie powiedział, że jeszcze przez następne 300 lat będą wojny na świecie. Patrząc na niesamowite zmiany w ostatnich latach, czy jest to możliwe? Choć dużo jest cennych informacji w tym przekazie to z pewnymi stwierdzeniami się też nie zgadzam. Jestem przekonana, że Ziemia przejdzie Wzniesienie pod koniec 2012 r. i ciemne siły nie będą mogły istnieć w tych wyższych wibracjach. Mateusz wielokrotnie powiedział w swoich przekazach, że Iluminaci będą usunięci CAŁKOWICIE od władzy do końca 2012 roku i po tym życie polepszy się dla ludzi w bardzo szybkim czasie. Jutro będzie opublikowany październikowy przekaz Mateusza, który zawiera bardzo pokrzepiające informacje. Serdecznie pozdrawiam!

   • Michał
    List 15, 2011 @ 22:24:34

    Dzięki Ci Krystal za słowa otuchy. A więc czekam do jutra na przekaz Mateusza.
    Pozdrawiam serdecznie.

  • latarnik
   List 16, 2011 @ 00:16:07

   Michale , jest to bardzo pozytywny i wartościowy przekaz… lecz nie pojmowany rozumem ….Namaste

 20. Lui
  List 15, 2011 @ 15:38:53

  12.12.12?? hmhh..akurat jest to dzień Moich urodzin (>^_^)>

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: