Transmisja Światła: Dostrojenie wymiarowe przysadki i Światowa Medytacja w dniu 11-11-11

.

także nowy przekaz AA Michała Głos Ducha Wzywa , od tłumaczki Teresy Serafinowskiej, dzięki serdeczne Tessi!

——————————————————————————————————————–

.

Z naszej perspektywy proces Wzniesienia może być postrzegany jako dwa zbiegające się strumienia energii.

Pierwszy dotyczy waszego ciała KA, waszego ciała energii subtelnej (czyli waszego eterycznego sobowtóra). Dowolna metoda, która podnosi częstotliwość wibracji KA, jest metodą służącą Wzniesieniu.

Drugi strumień energii związany jest z ciałem fizycznym i transformacją materii w światło. Kompletna przemiana materii w światło stanowi zaawansowaną formę Wzniesienia i zasadniczo manifestuje się to tylko u wysoce rozwiniętych adeptów. Jednakże zalążkowe formy tej przemiany mogą się pojawić i pojawiają się na rozmaitych etapach procesu Wzniesienia.

Medytacja oparta na dźwięku, jaką chcemy się z wami podzielić, jest narzędziem służącym zwiększeniu napływu duchowego światła (tj. światła międzywymiarowego) do waszego układu dokrewnego. Podczas procesu Wzniesienia hormony, jakie składają się na wasze biologiczne morze i wewnętrzną rzeczywistość waszego ciała, podlegają procesowi wysubtelnienia. Ta medytacja dźwięku jest łagodnym, lecz potężnym środkiem, ułatwiającym ten ruch ku górze.

Medytacja

Chcielibyśmy podzielić się dwiema metodami pracy z tym Dostrojeniem.

Pierwsza jest dla początkujących, dla tych z was, którzy nie są zaznajomieni z z wewnętrznymi królestwami waszej własnej świadomości. Druga metoda jest dla tych z was, którzy są bardziej zaawansowani.

Obie te metody działają całkiem dobrze. Rozpoznajcie, na jakim etapie swego rozwoju się znajdujecie, i stosownie do tego wybierzcie sposób medytacji.

Metoda pierwsza

Ten sposób polega na tym, że po prostu umieszczacie swoją skupioną uwagę na obszarze, gdzie znajduje się wasza przysadka, główny gruczoł, zarządzający waszym układem dokrewnym. Tak, jak we wszystkich innych poprzednich Dostrojeniach Wymiarowych, jakie od nas otrzymaliście, dźwięki, jakie usłyszycie, są odpowiednikami fluktuacji/przepływów w sferach światła, i stworzą one ruch energii w przysadce – tak długo, jak długo utrzymujecie swą uwagę na przybliżonym obszarze, w jakim znajduje się przysadka. Ten obszar jest zlokalizowany mniej więcej dwa centymetry za nasadą nosa.

Ten przybliżony obszar to wszystko, na czym macie się skupić. Nie jest tu potrzebna dokładność. Do wykonania tego zadania wystarczy, że po prostu umieścicie/spoczniecie swoją uwagą w tym obszarze. Istotnym słowem jest tu spoczęcie. Nie jest to koncentracja. Po prostu spoczywacie swą uwagą w obszarze przysadki i pozwalacie dźwiękom, jakie słyszycie, wpływać na ten obszar. Kiedy wasz umysł zaczyna błądzić, po prostu sprowadzacie z powrotem swą skupioną uwagę na obszar przysadki.

Metoda druga

Tym z was, którzy są lepiej zaznajomieni z waszymi wewnętrznymi królestwami, sugerujemy, abyście sobie wyobrazili, że obszar waszej przysadki jest białym kwiatem lotosu, unoszącym się na spokojnym i nieskończonym akwenie czystej wody. To mentalne wyobrażenie przenosi wasz mózg/umysł w stan wysoce receptywny i wytwarza stan świadomości, który jest bardzo pomocny w tym szczególnym rodzaju pracy z transformacją energii. Sugerujemy, żeby był to biały kwiat lotosu, ponieważ zawiera on wszystkie kolory i częstotliwości. Możecie wyobrazić sobie ten lotos jako częściowo lub całkowicie otwarty, albo, jeśli wolicie, może to być zamknięty pączek.

Utrzymujcie mentalne wyobrażenie tego białego lotosu w obszarze swej przysadki i, tak jak w pierwszej metodzie, gdy wasz umysł zaczyna błądzić, sprowadźcie ponownie swą uwagę na obszar waszej przysadki.

Czy użyjecie pierwszej metody, czy też drugiej, katalityczne dźwięki spowodują ruch subtelnych energii wewnątrz przysadki, co stworzy kaskadę energetycznych efektów we wszystkich gruczołach, które składają się na wasz system dokrewny. Gdy w dalszym ciągu będziecie doświadczać tego Dostrojenia, lepiej zaznajomicie się z jego subtelnym i potężnym wpływem.

Sugerujemy, żebyście przed rozpoczęciem tego doświadczenia spędzili parę chwil na odseparowaniu się od trosk waszego codziennego życia. Narysujcie linię pomiędzy tą krótką medytacją a resztą waszego życia. Medytacja trwa w przybliżeniu pięć minut, i gdy już jej wysłuchacie, proponujemy, żebyście spędzili parę chwil w ciszy, wyczuwając, czego doznajecie w obszarze swojej przysadki. Jeśli jesteście energetycznie uwrażliwieni i świadomi, będziecie mogli poczuć subtelne efekty we wszystkich swych gruczołach.

Jak powiedzieliśmy wcześniej, to Dostrojenie jest subtelne, lecz potężne. A dziwny ten paradoks opiera się na zawiłych związkach pomiędzy materią i energią. Gdy wejdziecie w bardziej subtelne poziomy materii (tj. w obszar cząstek sub-atomowych), energia jest tam bardziej potężna. Podobnie jest, gdy poruszacie się ku bardziej subtelnym poziomom waszej świadomości – energia także wzrasta (tj. siły świadomości).

Wzorce, jakie składają się na to Dostrojenie, są precyzyjne, i tworzą one złożone związki w subtelnych wymiarach świadomości.

Nie bądźcie zwiedzeni jego prostotą. To Dostrojenie jest potężnym transformatorem świadomości.

Dlatego też sugerujemy, abyście eksperymentowali i znaleźli swą własną sferę komfortu w odniesieniu do tego szczególnego Dostrojenia.

Gdy generujecie zwiększony napływ światła w przysadce i układzie dokrewnym, uwalniacie potężną moc oczyszczenia. Każde z was ma tu swą własną sferę komfortu.

Dla niektórych z was wysłuchanie tego Dostrojenia raz dziennie będzie wszystkim, na co będziecie mogli sobie pozwolić. Inni mogą się skłaniać ku słuchaniu tego wiele razy dziennie.

Gdy zaczniecie słuchać tego Dostrojenia regularnie, odkryjecie, że wasze energetyczne zagnieżdżenie czy też sfera komfortu się rozszerza, i będziecie wtedy mogli słuchać tego wielokrotnie. Ale główną wskazówką jest utrzymywanie się w waszej własnej sferze komfortu.

Jeśli będziecie słuchać tego Dostrojenia zbyt często, jak na potrzeby waszej rzeczywistości energetycznej, poczujecie, że przekroczyliście pewną linię. Dostrzeżecie, że uwalnia się w was więcej energii, niż ilość, z jaką możecie sobie swobodnie i komfortowo poradzić. Chodzi po prostu o to, że kiedy gruczoły, tworzące wasz system dokrewny, otrzymują przepływy/fluktuacje światła poprzez przysadkę, uwalniają one ograniczające wzorce energii i świadomości.

Jedyną wskazówką jest tu podążanie za tym procesem w sposób, który jest dla was samych wygodny. Ci z was, którzy mają raczej naturę wojownika, mogą, że się tak wyrazimy, popychać rzekę. Ale uświadomcie sobie, że w wielkim stopniu przyspieszacie energie transformacji waszego układu dokrewnego. A jeśli wasze wrażenia, wasze myśli i uczucia za bardzo przyspieszą – zwolnijcie. Słuchajcie tego Dostrojenia rzadziej i znajdźcie swą własną sferę komfortu.

Transmisja Światła

Światowa Medytacja w dniu 11-11-11

Tych z was, którzy zdecydują się przyłączyć do nas energetycznie – gdziekolwiek się znajdujecie – podczas Światowej Medytacji w dniu 11 listopada 2011, prosimy, aby pracowali regularnie z tym Dostrojeniem. Im bardziej będziecie z nim zaznajomieni, i im wygodniej się czujecie z jego subtelnymi efektami, tym większą odniesiecie korzyść ze Światowej Medytacji, gdy już się ona odbędzie.

Podczas tej medytacji sekwencja Dostrojenia będzie powtórzona siedem razy dla grupy zgromadzonej w Seattle dla celów tego wydarzenia. Będą oni utrzymywać fizyczną koncentrację dla celów Światowej Medytacji, ale energetyka Medytacji, tak jak i trzydniowego zgromadzenia w Seattle, przekroczy zarówno czas, jak i przestrzeń. Innymi słowy, możecie wkroczyć w głębokie stany wewnętrznej świadomości podczas tego wydarzenia, niezależnie od tego, gdzie będziecie się fizycznie znajdować.

Dzień i godzina

Światowa Medytacja odbędzie się 11 listopada pomiędzy 9 a 10 wieczorem czasu PST (Zauważcie – dla czasu GMT=Greenwich to pomiędzy 5 a 6 rano w sobotę, 12 listopada)(Dla Polski zaś to pomiędzy 6 a 7 rano 12 listopada)

Jeśli zdecydujecie się popłynąć na fali energii podczas tej szczególnej godzinnej medytacji, proponujemy, żebyście wysłuchali Dostrojenia siedem razy, a potem siedzieli w ciszy przez 20 do 30 minut z uwagą skupioną na obszarze waszej przysadki. Jeśli to możliwe, sugerujemy, żebyście potem położyli się i odpoczęli.

Energie transformacji, związane z tą Medytacją, będą mieć zasięg trzech dni, poczynając od godziny 7 wieczorem czasu PST dnia 11 listopada, i trwając do godziny 4 po południu w dniu 13 listopada. Medytacja związana z Dostrojeniem Wymiarowym Przysadki będzie szczególnie potężna w tym okresie czasu (Aby odnaleźć godzinę medytacji dla swojej strefy czasowej, można posłużyć się stroną www.timeandate.com).

Udostępniamy wam to Dostrojenie w sprzyjającym i niestabilnym czasie wznoszenia się ludzkiej świadomości. Czynimy tak z nadzieją, że pomoże wam ono odzyskać waszą suwerenną wolę współtwórców. Jest też naszym przekonaniem, iż to szczególne Dostrojenie posłuży wam jako narzędzie transformacji przez wiele lat waszej przyszłości.

Spośród wszystkich Dostrojeń, jakie wam udostępniliśmy, właśnie to jest dla nas najcenniejsze. Podczas jego stwarzania użyliśmy transformacyjnych energii wymiarów od piątego do dwunastego naszej międzywymiarowej rzeczywistości – z tych energii Dostrojenie powstało i nimi zostało napełnione.

Z samej swej natury Dostrojenie to niesie w sobie subtelną, lecz potężną energię ewolucyjną. Wielu z was użyje tego Dostrojenia po to, aby w jaśniejszy sposób ujrzeć tajemnicę wspólnego stwarzania waszych rzeczywistości. I gdy zasłony, które oddzielają fizyczną rzeczywistość od rzeczywistości subtelnych, rozdzielą się, przebudzicie się ku nowej wizji samych siebie, a również ku nowemu zrozumieniu swojego miejsca w kosmosie.
Hathorowie

Myśli i spostrzeżenia Toma

Najlepiej słuchać tego szczególnego Dostrojenia w stereofonicznych słuchawkach. Wynika to z faktu, że stereofoniczne wzorce dźwięku tego nagrania tworzą złożone ruchome wiry subtelnej energii. I wiry te obracają się gdziekolwiek umieścicie punkt skupienia waszej uwagi. Jeśli zdecydujecie się wysłuchać tego Dostrojenia bez słuchawek stereo, pomocne będzie rozdzielenie prawego i lewego głośnika, tak, abyście uzyskali więcej efektu stereo.
NIE słuchajcie tego Dostrojenia podczas prowadzenia samochodu ani w sytuacjach wymagających waszej pełnej uwagi.

Pracowałem z tym Dostrojeniem, używając zarówno pierwszej, jak i drugiej metody, o których wspomnieli Hathorowie. I, jak powiedzieli oni, obie działają całkiem dobrze.
Metody te są zrozumiałe same przez się, z wyjątkiem jednego szczegółu, odnoszącego się do białego kwiatu lotosu. Gdy wyobrażacie sobie „biały kwiat lotosu, unoszący się na spokojnym i nieskończonym akwenie czystej wody”, wyobrażajcie sobie lotos i akwen w sposób, który jest dla was wygodny. Innymi słowy, to nie jest ćwiczenie na wizualizację. Jeśli macie skłonność do wyobrażania sobie różnych rzeczy okiem umysłu, możecie jak najbardziej uzyskać wizualne wrażenie lotosu i wody. Ale jeśli nie macie skłonności do wizualizowania, doświadczycie wrażenia lotosu i wody za pomocą tego zmysłu, z jakim czujecie się najwygodniej.

Mogę osobiście zaświadczyć o subtelnej potędze tego Dostrojenia. I w oparciu o moje osobiste z nim doświadczenie, zgadzam się z ponawianymi sugestiami Hathorów, dotyczącymi odnalezienia naszej własnej sfery komfortu. To małe nagranie może rzeczywiście wywołać subtelne energetyczne oczyszczenia.

Pracując jakiś czas z tym Dostrojeniem nie mam wątpliwości, że wytwarza ono ruchome wiry subtelnej energii wewnątrz mojej przysadki. I stąd te subtelne energie spontanicznie rozchodzą się na cały mój system dokrewny.

Dostrojenie to przynosi zasadniczo ożywczy i głęboko wzmacniający efekt. Ale gdy słucham go zbyt długo, powoduje ono akcję oczyszczającą. W tym przypadku zaczynam się czuć podenerwowany i rozdrażniony. W taki sposób dowiaduję się, że przekroczyłem linię graniczną i wyszedłem z mojej sfery komfortu – albo, jak to nazywają Hathorowie, z mojego energetycznego zagnieżdżenia.

Kiedy słucham tego Dostrojenia, czuję, że otwieram się na ożywcze właściwości międzywymiarowego światła. Zaobserwowałem również, że te ożywcze energie czasami poruszają pewne rzeczy wewnątrz mnie. Kiedy to się dzieje, przychodzą mi na myśl „wewnętrzne” porządki w domu. Nie przestaję sprzątać tylko dlatego, że jakiś „kurz” zaczyna unosić się w powietrzu. Po prostu ustalam sobie właściwe tempo. I staram się być cierpliwy, ponieważ, tak czy siak, w moim wewnętrznym domu jest wiele pomieszczeń i wiele z nich wymaga posprzątania. Odkryłem, i wciąż odkrywam to na nowo, że Dostrojenie Przysadki ma wpływ głęboko transformacyjny. Uważam również za niezwykle fascynujące zgłębianie obszaru wzajemnego oddziaływania świadomości i materii, a zwłaszcza mojej świadomości i materii, która składa się na moje ciało. W Dostrojeniu tym wyczuwam olbrzymie możliwości dla zgłębiania i odkrywania samego siebie.

Moim zdaniem to Dostrojenie jest eleganckim i wyśmienitym narzędziem badania naszych wewnętrznych głębi. I w tym duchu życzę wam, moi współtowarzysze – Argonauci Umysłu – podróży pełnych głębi i spełnienia.
Tom Kenyon

Kliknijcie tutaj, aby wysłuchać lub pobrać Dostrojenie Wymiarowe Przysadki (Click here to listen to or download the Pituitary Dimensional Attunement) Gdy klikniecie na powyższy link, pojawi się „Zgoda na warunki wysłuchania nagrania”  (Listening Agreement) w sekcji „Podarunki Dźwiękowe” (Sound Gifts). Gdy zgodzicie się na te warunki, możecie posłuchać i/albo pobrać plik audio, zgodnie z waszym życzeniem. (Link bezpośredni do nagrania: https://tomkenyon.box.net/shared/18h6a6dpceq3a8ya5nyl  Klikamy DOWNLOAD – pobierz.  Warunki Toma: nagranie jest własnością Toma i może być przeznaczone wyłącznie dla osobistego użytku danej osoby)

Ci, którzy są zainteresowani tematem energetycznego oczyszczenia, mogą uznać za pomocny następujący artykuł: „Psycho-duchowa Detoksykacja” (Psycho-spiritual Detoxification)
Ci, dla których koncepcja Wzniesienia jest czymś nowym, mogą odnieść korzyść z przeczytania przekazu Hathorów: „Sztuka przeskakiwania linii czasowych” (The Art of Jumping Timelines – polskie tłumaczenie można znaleźć w archiwach Transformacji 2012 w 3 częściach – trzeba znaleźć w wyszukiwarce na głównej stronie)

Wiadomość planetarna od Hathorów przekazana przez Toma Kenyona
27 września 2011

Edycja Wika

11 Komentarzy (+add yours?)

 1. Eryk
  List 07, 2011 @ 07:05:54

  mam prośbę 😦 czy mógłby ktos przetłumaczyc ostatni przekaz salusa?? http://galacticchannelings.com/english/mike07-11-11.html jest w nim poruszane kilka ciekawych spraw mianowicie ta asteroida mnie interesuje co ma przeleciec w tym tyg w pobliżu ziemi zrozumiałem z przekazu ze to jakis inteligentny pojazd a nie asteroid ale tłumacz google aż tak dobrze nie tłumaczy 😦 bedę bardzo wdzięczny 🙂 wiem że tłumacze mają dużo do pracy nie musi być już jutro ale fajnie by było jak by sie pojawil w tym tygodniu a jeśli sie nie da to trudno 🙂

 2. asia
  List 07, 2011 @ 02:44:56

  „MIEJSCE DUSZY
  Dusza, świadomość, Boska Iskra Życia.. Gdybyśmy mieli odnaleźć miejsce, skąd dusza ubrana w aurę energetycznych ciał zawiaduje materialnym pojazdem, miejsce takie znajdziemy pośrodku głowy, w centralnej części mózgu. Jeżeli poprowadzimy poziomą linię prostą przez środek czoła, tuż nad brwiami, zaś drugą linię pionową od czubka głowy w dół, gdzieś na przecięciu tych linii natrafimy na niewielki, lecz niezwykle ważny obszar mózgu zwany Podwzgórzem (hypothalamus). To w tym miejscu zbiegają się wszystkie połączenia neuronowe oplatające gęstą siecią całe mózgowie i docierające do wszystkich jego komórek. Sieć tych połączeń zwana jest Tworem Siatkowatym. Centrum dowodzenia tego systemu to właśnie podwzgórze, z tego względu zwane również rozrusznikiem mózgu.”
  To sa slowa ,ktore napisal Michal Popiekski na swojej stronie internetowej „Fioletowy plomien „, Misle , ze dlatego ta dana nam medytacja swiatla prosi o kierownie naszej swiadomosci wlasnie w miejsce hypothalamusa, bo tam jestesmy polaczeni ze ZRODLEM a przez to z globalna energia wszechswiata.
  Byc moze Gregor masz racje co do tego globalnego instynktu …
  Pozdrawiam was i lacze sie z wami w transmisji SWIATLA.
  aska

 3. Szymon
  List 06, 2011 @ 16:26:59

  Czy moglby ktos podac ling do artykulu : „Psycho-duchowa Detoksykacja”?
  Z gory dziekuje.

 4. namasti
  List 06, 2011 @ 15:01:08

  Utwór do medytacji jest piękny , słuchanie go powoduje ze znika odczuwanie ograniczeń czaszki, głowa staje sie kosmosem , nieskończona przestrzenią pełną gwiazd , niesamowite 🙂

 5. Teresa Grzebien
  List 06, 2011 @ 12:35:04

  By nie przegapic i nie byc na samym koncu…juz cwiczyc zaczynam z energia skupiona ku Sloncu!:))) Bo co tam przysadka prosze ja Was moi mili..ja chce byscie ze mna przy Sloncu krazyli!

 6. Lucy,monika
  List 06, 2011 @ 12:07:01

  Bardzo bm prosiła o podanie dokładnej godziny medytacji w Polsce, 11.11.11.
  Z tego,co przeczytałam i zrozumiałam,u nas są to godziny 6-7 rano w sobotę 12. Ale poza tym ta światowa medytacja będzie trwała 3 dni. Choć podany był link ,aby sprawdzić samemu dokładny czas, strona ta jest tylko w j. angielskim.

  • wika
   List 07, 2011 @ 04:50:51

   Medytacja grupy związanej z Tomem Kenyonem i Hathorami odbędzie się w czasie, odpowiadającym naszej porze 6-7 rano dnia 12 listopada.

   Jest to jedna z wielu medytacji, odbywających się w okolicach 11-11-11

   Jedną z popularniejszych propozycji (różne osoby to proponują, podobno jest to sugestia Mistrzów) jest WSPÓLNE ODDYCHANIE / PRZYWOŁYWANIE OBECNOŚCI JAM JEST I ROZSZERZANIE TROISTEGO PŁOMIENIA W SERCU – przez 11 minut, od 11 rano do 11:11 (czasu danej strefy, więc dla wszystkich 11:00-11:11 – dzięki temu ta medytacja w ciągu doby ‚zatacza koło’ wokół całej Ziemi)

   Inna propozycja: równoczesna na całym świecie medytacja przez godzinę, od 11:11 czasu Grenwich (czyli w Poslce przez godzinę od 12:11), tematem jest pokój na świecie (‚stwórzmy pokój w ciągu 30dni’).

   W Polsce mamy wypas, tzn długi weekend, więc teoretycznie możemy sobie zrobić trzydniówkę i zaliczyć kilka tych medytacji 😛 Tylko ostrożnie, nie dostańcie zwarcia! (poważnie, ja nie mogę spać od równonocy, taki bulgot;)

   Inna rozsądną propozycją na ten czas jest stopniowe i systematyczne dostrojenie się do tych energii w dniach 8-14.11 – czyli codzienna medytacja solo lub w grupie (wystarczy ‚podpiąć się’ mentalnie pod dowolną medytującą grupę, z którą czujemy związek).

   A korzystając z okazji, krótkie streszczenie na temat 11-11-11 z paru przekazów, które przeczytałam ostatnio:
   @Jesteśmy w czasie idealnym na manifestowanie wspaniałości! W wielu przekazach piszą: „Niech wasze marzenia będą wielkie, a nawet szalone! Jeśli marzycie o małym, dostaniecie małe… Niech więc wasza intencja oraz ten aktualny zalew energii wzmocnią wasze największe marzenia”
   @Niektórzy twierdzą, że Wzniesienie już NAPRAWDĘ ruszyło – 28października. Wtedy ‚poleciały’ małe grupki zwiadowców, większa grupa ‚nosicieli nowych kodów światła’ wyruszy 11-11-11 i oworzy dla reszty portal Wzniesienia – po czym wszyscy ci, którzy zdecydują się na to, przejdą przez ten portal w odpowiednim dla swej duszy czasie, większość w przyszłym roku (nie róbmy zbędnego tłoku, proszę państwa, wszyscy chętni zdążą… :P) I oczywiście – jest to nasz portal WEWNĘTRZNY, NASA go raczej nie namierzy…to świadomość nad poziomy wylatuje, nic innego nie istnieje… 🙂
   @W tym roku aktywowany jest 11.kryształ i 11.’dysk słoneczny’ (vide przekazy AA Metatrona/J.Tyberonn), a nowa sieć krystaliczna, umożliwiająca wejście Ziemi w 5W, działa na 92%. Niedługo dostaniemy ‚krystaliczny firmament’ – dwie przecinające się pod kątem 90stopni wstęgi, jedna złota, druga platynowa (na Gwiazdkę miałam sen o dwóch przecinających się tęczach, wtedy jeszcze o tym firmamencie ani mi się nie śniło…a jednak się śniło! 😉 ) W 2012 w grudniu aktywacja ostatniego kryształu (w Brazylii) i dysku. Z tym wszystkim ma związek 13 kryształowych czaszek, które są największymi ‚świadomymi bibliotekami’ Ziemi i współpracują z kryształami i dyskami. 11-11-11 o 11:11 (czasu Arkansas zapewne) 13.czaszka, zwana Max, w wirze 11.kryształu pod Arkansas otrzyma impuls z kosmosu i aktywuje nowe kody światła – w ludziach ‚nosicielach kodów’ oraz 11.dysku słonecznym (to jeden z głównych elementów nowej sieci krystalicznej).
   @Z przekazu AA Metatrona/N.Glasson wynika, że nowe kody, które otrzymujemy co roku od 01-01-01, jeszcze nie są wystarczająco w nas zintegrowane (gdyby były, być może moglibyśmy hurtowo wskoczyć w portal wzniesienia już w tym roku…) Warto poprosić o wzmocnienie tych kodów i ich łatwiejszą integrację, czemu oczywiście sprzyja oczyszczenie ze starych myślokształtów i programów 3W.
   @No i deser: wg niektórych przekazów KARMA JUŻ NIE DZIAŁA! Bo należy do programów 3W (na ten temat oczywiście można wyczytać sprzeczne rzeczy, ale to MY stwarzamy nasz świat, więc może załóżmy po prostu, że nie działa… że mamy co najwyżej jej powidok – tak samo, jak ludzie, którzy umarli jako chorzy, „budzą” się często po 2.stronie jako „chorzy”, choć już nie mają ciała i mogliby funkcjonować w swobodny sposób…po prostu przynieśli ze sobą stary program, i to właśnie jego się potem pozbywają, a nie choroby – bo chorobę pozostawili za sobą wraz z ciałem! Myślę, że jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji, po prostu nie wierzymy jeszcze, że MOŻEMY, i tylko tyle nas dzieli od Wzniesienia… :D)

   Serdeczności dla wszystkich! Do zobaczenia przy portalu! (można przynajmniej obejrzeć…podobno najlepsze widoki będą z „miejsc mocy” na Ziemi, i pod nie warto się podłączać w medytacjach)

   • bramin
    List 07, 2011 @ 13:21:39

    Droga Wiko.
    Masz rację co do T.Kenyona.Ta medytacyjna muzyka jest rewelacyjna,oprócz tej darmowej dokupiłem inne. Polecam wszystkim.
    Jeśli chodzi o 13 kryształowych czaszek, miałem okazję przebywać w obecności jednej z nich -a nawet mieć ją w rękach -na spotkaniu z Desy Shapiro.Te kryształowe czaszki mają niesamowite pokłady energii.Ludzie,którzy nie pracują z energiami,omdlewali.Nawet tłumacz nie wytrzymał potęgi tych energii i musiał być zmieniony przez innego.
    A co do najbliższych wydarzeń, to mój wewnętrzny doradca podpowiada mi, że będą się działy wspaniałe rzeczy.
    Pozdrawiam wszystkich radośnie i serdecznie oraz życzę Wam wspaniałych wrażeń:):):)

 7. gregor
  List 06, 2011 @ 05:31:37

  witajcie
  wiele grup bedzie medytowac w tym czasie
  czy to nie chodzi o to aby ten duzy kawał gruzu
  który leci w kierunku ziemi aby …..
  polecial sobie dalej….?
  planetarny instynkt…………………….przetrwania?
  ……………….
  trzeba robić kule światła i zmieniać kerunek
  damy radę …………………………………..

  POZDR…………….

 8. Mira
  List 06, 2011 @ 02:42:40

  Kochana Krystal. Wielkie dzieki za tak wazne wskazowki odnosnie przygotowania sie do okresu globalnego Wzniesienia.
  W tym okresie, dokladnie w dniu 11.11.11. uaktywni sie takze ostatni, jedenasty krysztal atlantydzki – Platynowy Krysztal Komunikacji.
  Jest to niezmiernie korzystny okres do zaktywowania (odblokowania) naszego piatego glownego centrum energetycznego – czakry krtani, odpowiedzialnej za nasza indywidualna umiejetnosc komunikacji.
  Na moim nowym blogu, poswieconym medytacji, podaje m.in. wizualizacyjna technike pracy z czakrami, glownymi centrami przeplywu przez nasze cialo witalnej energii prany. Serdecznie zapraszam.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: