Wewnętrzna Synchronizacja

.

.

Hierarchia Logosów Solarnych

Błogosławieństwa ze sfer boskiego światła. Niech energia otwarcia świadomości i duchowej wrażliwości uaktywni się w waszym życiu.

Znajdujecie się w punkcie zwrotnym przemiany świadomości, która, pomimo opozycji ze strony sił inwolucyjnych na Ziemi, zacznie przejawiać się w waszym systemie społecznym we wszystkich jego strukturach. Wydarzenie planetarnego przejścia do wyższego wymiaru powoduje różnego rodzaju wstrząsy zarówno społeczne, jak i indywidualne. Jesteście świadkami i współuczestnikami sekwencji ewolucji, która odpowiada kosmicznym cyklom waszego Układu Słonecznego i całej Galaktyki. Ta sekwencja ma miejsce na waszej planecie nie po raz pierwszy, jak niektórzy utrzymują, lecz wydarzyła się w przeszłości, dwadzieścia sześć tysięcy lat temu z kilkoma odmiennymi aspektami.

Tak jak w ciele ludzkim, od momentu poczęcia aż do jego dezintegracji, dochodzi do serii zmian fizjologicznych, analogicznie we Wszechświecie, Galaktykach i Układach Słonecznych, mają miejsce przemiany, stanowiące część procesu kosmicznej ewolucji. Nie jesteście na waszej planecie jedyną cywilizacją, która doświadczała takich energetyczno-wibracyjnych zmian. W przeszłości były inne, dla których zaistniały podobne sposobności.  Problem leży nie w samym procesie, lecz w sposobie przyjmowania i integrowania kodów częstotliwości, które przyczynią się do udoskonalenia i wysubtelnienia waszych niższych ciał.

Istnieje mnóstwo przepowiedni dotyczących przyszłych wydarzeń. Niektóre mają charakter apokaliptyczny, niektóre są eklektyczne, a jeszcze inne bardziej łaskawe.  Te hipotetyczne wizje przyciągają waszą uwagę powodując lawinę szkodliwych emocji zakłócających wasze postrzeganie obecnej chwili i projektujących równie hipotetyczną przyszłość. Istnieje obszerna gama spekulatywnych teorii odnośnie tego, co ma nastąpić. Niektóre rzekomo mają charakter naukowy. Jednak te również, do pewnego stopnia, zabarwione są przesądami oraz pesymistyczną interpretacją.

Ewolucja jest pojęciem naturalnym, będącym częścią egzystencjalnej dynamiki Wszechświata oraz wszystkich jego atomowych i subatomowych struktur. Tym niemniej, na waszej planecie istnieje pewna bardzo silna, chorobliwa tendencja utrwalona w podświadomości zbiorowej oraz indywidualnej waszej cywilizacji, stanowiąca część dziedzictwa kulturalnego i edukacyjnego przodków.  Oczywiście należy ona do programu manipulacji i kontroli mas, jakiemu zawsze podlegaliście, a który na początku był stosowany, jako system ochrony rozwoju istot ludzkich mieszkających na Ziemi. Dlaczego hipotetycznie zostaliście zaprogramowani i zakodowani, aby doświadczać powolnej, zawiłej i bolesnej ewolucję waszego rodzaju? Dlatego, że tak Wybraliście. Chociaż jest to dla was niezrozumiałe, jest to fakt wynikający z prawa przyczyny i skutku oraz z wolnej woli istniejącej w całym Wszechświecie.

Wszystkie planety kształtujące kosmiczną strukturę są zaprojektowane wraz z serią kodów i systemów ewolucji właściwych dla zamieszkujących je istot, które wymagają określonego doświadczenia. Te systemy i kody są przekazywane zgodnie z potrzebami ewolucyjnymi istot. Przypominamy wam, że jesteście obywatelami Wszechświata i że nie zawsze mieszkaliście na Ziemi, lecz również w innych światach wyższej oraz niższej ewolucji. Wasz ewolucyjny zapis jest zakodowany w sferach mentalnych i stanowi holograficzną projekcję waszej Istoty Świetlistej. Projektuje i programuje wasze ewolucyjne doświadczenia oraz zawsze dąży do harmonizacji i najbardziej adekwatnej dla was scenerii. W związku z tym jesteście Odpowiedzialni za Waszą Ewolucję i wyposażeni w bardzo potężne i skutecznie narzędzia, jakimi jest moc wyboru i wolna wola. Do was należy, w jaki sposób ich użyjecie. Stanowi to waszą odpowiedzialność. a wyniki zawsze są dla was najkorzystniejsze. Zatem, nie istnieje błąd, tylko dysfunkcjonalny prototyp, dominujący w waszej genetyce ewolucyjnej. Jest nim skłonność do bycia ofiarą, która jak złośliwy nowotwór trawi niedostrzegalnie wasze postrzeganie rzeczywistości zaćmiewając duchową wrażliwość.

Opierając się na tej przesłance możemy kategorycznie stwierdzić, że jesteście ofiarami swej skłonności od bycia ofiarą, która stanowi wyraz braku łączności z waszą Świetlaną Istotą oraz skłonności do negatywnych odczuć, które w nieświadomy sposób kierują waszym życiem. Stawianie siebie na pozycji ofiary jest wynikiem niechęci do przyjmowania odpowiedzialności za korzystanie z wolnej woli oraz umiejętności dokonywania wyborów w sposób właściwy. Prawidłowe użycie wolnej woli oraz dokonywanie wyborów jest podporządkowane rozeznaniu, które, jako ludzie, musicie rozwinąć, a to pociąga za sobą integrację wzorców duchowej ewolucji istniejących na waszej planecie. Skoro zawsze istniały, dlaczego nie były powszechnie dostępne, jak to ma miejsce obecnie? Nie wszyscy zastanawiają się nad celem życia z perspektywy wymiaru duchowego, lecz traktują życie, jako walkę o przetrwanie i najbardziej przebiegłą adaptację. Ta dysfunkcjonalna mentalność przeważa jeszcze w waszej cywilizacji. Nie wszystkie sekwencje ewolucyjnogenetyczne są bezlitosne, ani z góry ustalane. Niektóre rzeczywiście są dysfunkcyjne; wywołują konflikty, chaos i utrapienia, a są wynikiem waszych wyborów.

Na Ziemi jest wiele dysfunkcjonalnych programów dla tych, którzy chcą negować swój aspekt duchowy i łączność z Boskością. „Bóg” władający waszą planetą działa na zasadzie Oszukiwania i Odłączenia od Stwórcy Nieskończonego, którego usunęliście z waszego życia, lub w najlepszym wypadku stał się on dla was pojęciem abstrakcyjnym. Przyczyniło się to tylko do wrastania waszego samolubstwa w sprawowaniu władzy oraz uznawaniu siebie za centrum wszechświata. Ta patologia głęboko zakorzeniła się w waszej cywilizacji, ponieważ w istocie pragniecie światła jedynie po to, by wzmacniać nieharmonijne oczekiwania mentalnego ego, które w końcu ujarzmia was i ciemięży.

Aby prawdziwie zsynchronizować się i zintegrować nowe kody wibracyjne oraz energetyczne instalowane na waszej planecie, musicie zacząć od synchronizacji wewnętrznej. Na czym polega ta wewnętrzna synchronizacja? Jest przeprojektowaniem i głęboką, całościową przemianą pojęć, szkodliwych nawyków oraz błędnych wzorców egzystencjalnych. To, co wy nazywacie wznoszeniem się, jest procesem odnowienia wewnętrznego, w którym dysfunkcjonalne prototypy i cienie panujące w waszym życiu zmieniają się i łączą z tym, kim jesteście: z waszą Istotą Nieśmiertelnego Światła wibrującą w zestrojeniu i współdziałaniu z Boskością.

Cały proces ewolucji zaczyna się i kończy w momencie zrozumienia, że jesteście istotami duchowymi pochodzącymi z Boskiego Źródła, a połączenie i komunia z Nim jest fundamentem harmonii, pokoju, pomyślności, szczęścia i miłości. To, bracia wszechświata, jest syntezą procesu ewolucyjnego przejścia, którego doświadczacie. Wielcy mistycy różnych duchowych kultur wskazywali wam drogę, a ich doświadczenia osobiste są świadectwem aksjomatycznej metodologii dającej się zastosować we wszystkich czasach i przestrzeniach kosmicznych.

Utrzymanie kontroli nad życiem jest rezultatem połączenia z Bogiem oraz rozwijania ducha służby i uczucia miłości poprzez jej przejawianie we wszystkich wymiarach. Otrzymujecie od życia to, czym w istocie jesteście i co koresponduje z potrzebami waszej ewolucji. Metody materializacji lub natychmiastowej przemiany duchowej bez użycia waszej mocy rozeznania i wzywania zawsze dostępnej, jeśli w waszym sercu gości Pokora i Dobro, łaski boskiej, są oszukiwaniem samego siebie. Życie nie jest procesem, w którym, by osiągnąć sukces, należy walczyć używając określonych strategii oraz intelektualnych mocy, lecz stanowi uczucie wdzięczności i miłości dla wspaniałości i obfitości Boskiego Źródła oraz cudu bycia Istotą Światła. Boskość oczekuje, że będziecie współpracować z planem boskim, by harmonia, pokój, radość, pomyślność oraz miłość dominowały w waszym życiu przepełniając każdą komórkę oraz cząsteczkę waszego ciała.

Synchronizacja wewnętrzna jest aktem Duchowego Odnowienia, w którym jesteście świadomi waszych ograniczeń i wzywacie łaskę Stwórcy, by być częścią planu boskiego. Będzie ona działała w was doskonale, jeśli tylko nie będziecie ingerować poprzez samolubstwo pragnące wszystko skatalogować, przeanalizować i zracjonalizować w oparciu o zniekształcone i ograniczające parametry czasoprzestrzeni.

Restrukturyzacja duchowa – wewnętrzna synchronizacja – jest w tej sekwencji przejścia ewolucyjnego paradygmatem niezwykle istotnym dla zintegrowania dobra, szlachetności, wdzięczności oraz duchowej empatii dla Boskiego Źródła, waszych bliźnich, innych gatunków życia oraz własnej ewolucji. Odczuwanie siebie jako części planu boskiego i gotowość, by bezwarunkowo z nim współpracować to przejaw pokory; to przejaw pragnienia, by jedność ludzka, planetarna i kosmiczna prawdziwie stały się rzeczywistością w waszym życiu, a nie tylko umysłową, racjonalistyczną metaforą, niszczącą waszą doskonałą duchową wrażliwość.

Spisał Ramaathis-Mam,  Wrzesień 2011

 Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka

6 Komentarzy (+add yours?)

 1. Maxea
  Paźdź 22, 2011 @ 06:23:07

  Absolutnie przepiękne! Dzięki Krystal…

 2. krystal28
  Paźdź 21, 2011 @ 11:40:59

  Jeden czytelnik zwrócił mi uwagę, że wstawiłam tu logo BP. Umieszczając ten piękny symbol uzdrawiającej energii Słońca, nie wiedziałam, że jest on też używany przez BP (British Petroleum), musiałam też trochę się zastanowić co BP oznacza.
  Osoba, która myśli, że jest właścicielem czegokolwiek na tej Ziemi, czy osoby, przedmiotu, symbolu, czy pieniędzy, mocno jeszcze tkwi w iluzji 3W i prędzej czy później jest narażona na cierpienie z powodu straty. Nic nie należy do nas, jesteśmy tylko chwilowymi opiekunami tych rzeczy. Wszystko co myślimy, że do nas należy możemy stracić w każdej chwili, łącznie z naszym ciałem, które beztrosko porzucamy jak stare, zużyte okrycie w czasie tranzycji.
  Może to zabrzmi paradoksalnie, ale tylko pełne uświadomienie sobie tego, że nie mamy żadnej pewności następnej chwili da nam poczucie pełnego bezpieczeństwa. To moje 2 grosze.

  Więc odpowiem, że ten symbol jest chwilowo w ‚posiadaniu’ tego blogu bez względu na to kto jeszcze go ‚posiada’.

 3. Syriusz
  Paźdź 20, 2011 @ 09:32:49

  Cześć
  Może przydadzą się bardzo fajne afirmacje:
  „Ja….uwalniam się od potrzeby bycia ofiarą”
  „Ja…Kocham i akceptuję siebie”
  Pozdrówka
  Syriusz

 4. Hawa
  Paźdź 20, 2011 @ 04:21:24

  Dzieki za tak piekne tlumaczenie.

 5. hasan
  Paźdź 20, 2011 @ 00:19:33

  tak to wszystko jest ciekawe. Gdy patrze na swoje wszystkie doświadczenia w tej dziedzinie to zastanawiam się dlaczego z jednej strony jest to takie proste a z drugiej tak trudne. Ja osobiście wielokrotni zderzyłem się ze wzorcami ze swych wszystkich żyć które jak tych tu na ziemi jak i poza nią. Ciekawe są wspomnieni ze światów gdzie nie było śmierci ciała trudno jest to przełożyć na ten świat szczególnie gdy kiedyś miałem moc która pozwalała mi wszystko. A teraz jestem tu na ziemi wdech wydech a biomechaniczny skafander który pozwala być tylko i aż człowiekiem. Tak w tym małym opakowaniu wędruje w raz z planetą przez galaktykę i dotykam każdym doświadczeniem samego siebie. Poznaje to czego nie chciałem poznać i zrozumieć w czasach gdy liczyła się dla mnie tylko moc. Ten świat jest niezwykła ale zarazem dla mnie trudny gdyż te wszystkie ograniczenia zmusiły i doprowadziły do tego że zderzyłem się z samym sobą jak nigdy dotąd.
  bo zeszli bogowie na ziemię by stać się ludźmi gdy staną się ludźmi znów będą bogami ale nie takimi którzy niszczą ale takimi którzy tworzą.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: