Teraz jest ten Moment

.

Ile razy macie mieć powiedziane, że sprawy  nie będą kontynuowane w taki sam sposób?  Ile razy musimy powiedzieć, że wszystko się zmieni?  Jak często musimy powtarzać, że ​nie przepłyniecie przez tę transformację nie będąc tym niedotkniętym?  Nic nie będzie tak jak jest teraz.  Wszystko się zmieni.  Nie przejdziecie tej zmiany bez bycia dotkniętymi.  Wy się zmienicie.  Inni się zmienią.  Wszystko o was się zmieni.

Będzie okres tranzycji – „Czas Przejściowy” –  gdy Ziemia i wszyscy, którzy się zdecydują przeniosą się do wyższych częstotliwości.  Po Czasie Przejściowym wszystko na Ziemi będzie znacznie inne.  Jedyną drogą do nowej Ziemi jest zmienić siebie.  Nauczcie się wibrować na wyższej częstotliwości, widzieć wszystko w Jedności i myśleć poprzez serce.

Teraz jest moment waszej transformacji.

Zmiany, które widzicie w wyświetlanych filmach i wideach są 3- wymiarowe, oparte na strachu reprezentujące zbliżające się zmiany dla waszej planety i dla was, jej ludzkich mieszkańców.  Większe zmiany będą doświadczane przez ludzi, podczas gdy będą sobie radzić z energiami wyższych wibracji, z lżejszym sposobem bycia.  Ponieważ miłość przyjdzie nagle, obezwładniając wszystkich, tylko ci, którzy są przygotowani ją zaakceptują.  Ci, którzy nie są przygotowani będą tym przytłoczeni i zaczną się bać  –  dokładnie to, czego nie powinni robić.

Postrzeganie ciemności jako kolejnego przejawu Jedności wszystkiego jest poprawnym sposobem widzenia rzeczy.  Nie uciekajcie od ciemności.  Nie odwracajcie do niej pleców ze strachu.  Nie odsuwajcie jej, mówiąc: „Nie chcę nic z tym mieć do czynienia.”  Takie postępowanie jedynie rozzuchwala ciemność.  Chociaż prawdą jest, że ciemność odczuwa przytłoczenie i jej na ostatnim etapie, to nadal ma moc usidlenia tych, którzy się jej boją, ponieważ żywi się na ich słabości.
.
W nadchodzących dniach i tygodniach wydarzenia mogą odwrócić waszą uwagę od koncentracji na sercu.  Pośród nich to upadek systemów monetarnych i rządów.  W tym samym czasie pewne zewnętrzne energie przybędą na Ziemię powodując fizyczne wydarzenia. Te wydarzenia jednak nie będą tak katastrofalne, jak pokazano to w filmach.
.
Pozwólcie, że powiem więcej: biegun magnetyczny przesunie się tak, jak miało to miejsce przedtem, podczas gdy Ziemia przemierza przez płaszczyznę galaktyki.  Już zanika pole magnetyczne Ziemi.  Kiedy będzie minimalne, bieguny magnetyczne się przemieszczą. Nie lekceważcie tego skutków, ponieważ będzie to miało wpływ na emocje wszystkich.
Jeśli chodzi o fizyczne przesunięcie biegunów, powierzchnia Ziemi przesunie się tak, że fizyczny biegun Ziemi wyda się być w innym miejscu, choć rdzeń Ziemi będzie kontynuować obrót jak wielki żyroskop.  Przewidujemy, że biegun północny przesunie się w stronę południa na Syberię.  Powłoka Ziemi tak się obróci, że równik przetnie Amerykę Północną. Towarzyszyć będzie temu reorientacja lądów.
Co do obrotu osi Ziemi, wasi bracia i siostry z całej galaktyki są w procesie prostowania osi Ziemi obrotu tak, że oś Ziemi będzie pionowa. Oznacza to, że Ziemia zaprezentuje się do Słońca w raczej pionowych obrotach, a nie przechylona tak jak obecnie.  Nie będzie już więcej sezonów.  Księżyc będzie usunięty przez wasze gwiezdne siostry i braci, gdyż jest sztuczną satelitą umieszczoną przez ciemną energię i nie będzie miała żadnego pożytku dla planety 4-tej gęstości.

Te zmiany na Ziemi spowodują ogromne zmiany w królestwie roślin, gdy drzewa, krzewy i trawy, które są przyzwyczajone do zimy nie będą w stanie przystosować się do życia na równiku i vice versa.  To z kolei będzie miało wpływ na zwierzęta, ryby, ptaki i owady.  Więc zaraz po przesunięciu wszystko będzie w chaosie.  Następnie wszystko zacznie się układać, jak wszyscy przyzwyczają się do nowej Ziemi i do swoich nowych możliwości  w 4-tej gęstości.
Możnaby sądzić, że ten wielki projekt wymaga znacznego czasu.  Rzeczywistość jest taka, że ​​stanie się to szybko.  Z jej wzmocnioną energią, Ziemia bez wątpienia zregeneruje się w ciągu jednego obrotu wokół Słońca.  Jednak zajmie wiele lat, aby stworzyć ludzką cywilizację opartą na miłości.
.
Jest to czas konwergencji –  czas przyspieszenia, gdy wszystko się porusza do wyższej częstotliwości – to zaciemnia badania tej transformacji z perspektywy 3-go wymiaru.  Zobaczmy, czy mogę wyjaśnić to w inny sposób.  W miarę zapadania się czasu na drodze do tego momentu, kiedy wszystko przenosi się do nowego paradygmatu, więcej nieugiętej rzeczywistości ciemności i światła się zamanifestuje.  To jest ta nieugiętość w połączeniu z załamującym się czasem, co ostatecznie sprawią, że ​​wszystkie aspekty zmian się razem spotkają.
Ludzkie instytucje upadną w połączeniu z licznymi re-aranżacjami Ziemi, w połączeniu z oczyszczaniem planety, w połączeniu z przybyciem waszych gwiezdnych braci i sióstr, naprzeciw waszej osobistej przemiany w kierunku wyższych gęstości waszego wyboru.  Jak osoby odniosą się do tej przemiany jest niemal całkowicie zależne od ich osobistych wibracji.  To nie będzie się zbytnio różnić od obecnej sytuacji, w której osoby bojące się, będą rezonować ze strachem 3-go wymiaru.  Jednocześnie ci, których podstawą jest miłość nie rezonują z 3-cim wymiarem, chociaż będą dobrze sobie z tego zdawać sprawę.  Nie włączamy Ziemi i wszystkich naturalnych rzeczy w 3-ci wymiar, ponieważ służą one jako scena w tym głównym przedstawieniu, w którym wszyscy odgrywacie swoje role.
Ci, którzy rezonują z wyższą częstotliwością Ziemi będą mieli przyjemność być jej gośćmi.  Ci o niższych wibracjach nie będą w stanie tolerować wyższych wibracji Ziemi i zdecydują się odejść.  Robimy prowizje dla wszystkich tych, którzy odchodzą z powodu nierównowagi częstotliwości.
Nie trzeba mówić, ze ci o wiele wyższej częstotliwości są w stanie żyć na Ziemi dzisiaj pomimo, że wibruje ona niższą częstotliwością  niż ich.  To samo będzie prawdą o tych wibrujących na wyższej częstotliwości nowej Ziemi.  Będą oni mieć swobodę przychodzenia i odchodzenia, kiedy tylko zechcą.
.
Spójrzmy na niektóre detale.  Dzisiaj stworzyliście społeczeństwo, które funkcjonuje wypełnione strachem w ograniczeniach rządów, systemu monetarnego, korporacji, systemów opieki zdrowotnej, religii i systemów edukacji 3-go wymiaru.  Dostosowaliście swoje życia do tych różnych sposobów, niektórzy z powodzeniem, niektórzy osiągnęli bogactwo, niektórzy pozostali ubodzy.  W większości jest to połączenie wyboru duszy, karmy i dedykacji do ziemskiej drogi.  Nie ma dobra ani zła, tylko doświadczenia w gromadzeniu.  Niektórzy osiągnęli wystarczająco ześrodkowanie serca do życia w szerszym społeczeństwie, pracy w jego strukturach, a pomimo tego nie są jego częścią.  Nazwalibyśmy ich pracownikami światła lub tych, którzy wskazują drogę.
.
Na nowej Ziemi będą konstrukcje, ale będą one oparte na miłości służąc potrzebom wszystkich.  Te nowe struktury pojawią się według wyborów mieszkańców nowej Ziemi.  Stworzą oni rząd, który jest naprawdę dla ludzi.  Niektóre z tych rządów i struktur przyjdą łatwiej niż inne ze względu na indywidualne środowiska zaangażowanych osób.  Po tym przyjdzie nowa struktura walutowa i struktury dostarczania towarów niezbędnych do życia, pracy i zabawy.  Wasze społeczeństwo nie będzie prymitywne, ponieważ ludzie przeniosą ze sobą znajomość struktur z ich poprzednich żyć w niższej gęstości Ziemi, i teraz będąc scentrowanym w sercu, po prostu zorganizują rzeczy inaczej.  Będą oni wspomagani przez swoich braci i siostry z innych planet w tworzeniu źródeł energii, transportu i komunikacyjnych urządzeń i systemów.
W tym wszystkim będzie pewna liczba osób, które będą wibrować na częstotliwości 5, 6 i wyższych wymiarów.  Będą oni asystować swoim ziemskim braciom i siostrom w tworzeniu nowych sposobów widzenia i zachowania i w dalszym podnoszeniu ich wibracji.  Są to Opiekunowie nowej Ziemi, wraz z tymi z innych planet, którzy podobnie wibrują na wyższych częstotliwościach.  Wszystko będzie skierowane w kierunku wznoszenia się do nowych perspektyw, do nowych sposobów bycia, do Jedności ze wszystkim i ostatecznego zjednoczenia wszystkich ze Źródłem.  Instytut, który organizujemy pomoże to stworzyć.

Jestem Adrial, niebiański duch tego wszechświata. Moim życzeniem jest, aby wszyscy zdecydowali się wznieść do lżejszych wibracji nowej Ziemi.  My na pokładzie Athabantian bardzo oczekujemy na ten dzień, kiedy będziemy mogli pojawić się wśród was i przyczynić sie do budowy nowej cywilizacji.

Przekazał Mark Kimmel, 16 września 2011

Przetłumaczyła Krystal

http://www.cosmicparadigm.com/Athabantian/

Comments are closed.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: