Sierpniowe Wiadomości Mateusza 2

.

Teraz odniesiemy się do innych kwestii i pytań, a dla wielu nowych czytelników z radością załączamy krótkie komentarze na tematy poruszone wcześniej.  [Dla szerszej informacji na tematy was interesujące skorzystajcie z indeksu lub wpiszcie słowa kluczowe w funkcji wyszukiwania na górze „Wiadomości Mateusza” na www.matthewbooks.com, albo zejdźcie w dół strony, aby zobaczyć główne zagadnienia pod każdą datą przekazu.]

1.  Poważne zamieszki na świecie zmniejszą się podczas, gdy planeta kontynuuje swój kurs na wyższe poziomy energetyczne, gdzie światło jest tak intensywne, że osoby z ciemnymi skłonnościami nie mogą fizycznie przetrwać –  ci, którzy są odpowiedzialni za ogromne cierpienia nie będą wtedy na Ziemi.

2.  Nie tylko gospodarki krajowe, ale ekonomia światowa zmierza w kierunku upadku; uczciwe osoby przejmą ster i zminimalizują zakłócenia.

3.  Rządy nie będą konfiskować złota prywatnych ludzi – złoto wartości wielu bilionów dolarów nielegalnie zgromadzonych przez Iluminatów zmieni ręce.

4.  Nie jest w naszej kompetencji, aby dawać rady finansowe, jak wielu z was prosi, ale możemy powiedzieć, że jest rozsądnie mieć jakieś pieniądze w gotowce, jak również inne zasoby potrzebne na wypadek przerw w zasilaniu prądu, itp.

5.  W następnych miesiącach wszystkie niesprawiedliwe prawa będą poprawione i proponowane prawa z ciemnym zamiarem nie będą wdrożone w życie.

6.  Żadna tajemnicza planeta X, lub jakiekolwiek inne ciało niebieskie nie zderzy się z Ziemią lub zbliży się na tyle, aby mieć jakiś wpływ, a pas fotonowy jest tak odległy od waszej planety, że jej meandry są bez znaczenia.

7.  Bombardowanie i masakra w Norwegii nie była „fałszywą flagą”. Sprawca jest przykładem tego, co powiedzieliśmy o „złym”  w ludzkości będącym najgorszym.

8.  Przez długi czas tłumiony rozwój wolnej energii przez Illuminati zakończy się w ciągu kilku miesięcy, tak jak ich wykorzystywanie HAARPu na szkodę ludzkości i planety.

9.  Aktualne bezprzewodowe instrumenty do komunikacji, które są szkodliwe dla mózgu nie będą działać na poziomach wyższych wibracji i nieszkodliwe instrumenty z tymi samymi możliwościami, albo lepsze staną się dostępne.

10.  Będzie miała miejsce eliminacja zanieczyszczeń w glebie, wodzie i atmosferze włącznie ze zubożonym uranem i radioaktywnymi odpadami nuklearnymi.  Nuklearne stacje będą rozebrane.

11.  Wszystkie walki stopniowo zakończą się i wojska w innych krajach, czy to w walce, czy siłach okupacyjnych lub po prostu dlatego, że tam istnieją bazy wojskowe, powrócą do swoich krajów.

12.  Bezrobocie i ubóstwo przestanie być problemem, gdy pieniądze i zasoby naturalne waszej planety będą sprawiedliwie rozdzielone.  Ten sposób jest kluczowym celem Istot światła , które prowadzą do Złotego Wieku Ziemi.

13.  Zwierzęta w łańcuchu pokarmowym zgodziły się na to na poziomie duszy i brutalność, której teraz są poddawane w ich życiu i śmierci zmieni się na łagodne traktowanie i wdzięczność za ich służbę dla ludzi.  WSZYSTKIE zwierzęta będą honorowane i respektowane jako dusze, którymi są.

14.  Ani absorpcja światła, ani życie w Złotym Wieku nie wymaga diety wegańskiej.  Jednak, gdy przechodzicie do  lżejszych planów gęstości, wasze ciała staną się odpowiednio lżejsze i dla wielu już ciała zwierząt nie będą smakowały.

15.  Gdybyśmy wiedzieli, kiedy nasza uniwersalna rodzina wyląduje en masse, to byłoby dla nas wielką radością do oznajmienia!  Nie możemy dać dokładnej daty tego lub innego ważnego wydarzenia, ponieważ składa się na to  wiele czynników, zwłaszcza wolny wybór, co może zmienić projekcję czasu w mgnieniu oka.

16.  Czwarta gęstość nie jest pojedynczym „warunkiem” lub stacją ewolucji duszy oddzieloną od trzeciej gęstości przez niezmienną barierę,  żadna gęstość nie jest.  Wszystko w tym wszechświecie jest energią przypływów i odpływów, lub bardziej naukowo; rozszerza się i kurczy i energia nie ma zamkniętych pomieszczeń. Gęstości zostały ponumerowane tylko dla waszego zrozumienia, gdzie podczas gdy dusze wzrastają, przechodzą one do poziomów wibracji, które oferują nowe możliwości uczenia się i rozwoju i każda gęstość ma wiele poziomów.  Ponadto, dusza z czwartej gęstości może cofnąć się do trzeciej lub niższej, w zależności od inkarnacji swoich osobowości.  [„Zbiorcza Dusza” rozdział w Rewelacjach dla Nowej Ery wyczerpująco wyjaśnia wiele osobowości duszy.]

Trzecia gęstość jest szczególnie uciążliwym doświadczeniem, ponieważ obejmuje tak wiele poziomów.  Różnica pomiędzy najniższym i pierwszym poziomem czwartej gęstości jest tak dramatyczna jak dzień i noc.  Proces ewolucyjny z trzeciej do czwartej gęstości można porównać do niezliczonych, podobnych obiektów, dajmy na to domino dla zobrazowania – niektóre u podnóża góry a inne wspinające się po niej. Obserwując bliżej, możesz zobaczyć, że nie tylko kostki domina poruszają się z różnymi prędkościami, ale niektóre podczas wspinania się idą w górę, inne odrobinę w lewo potem w prawo, a niektóre są w tyle za tymi domino, przed którymi kiedyś byli z przodu.

Używając tej analogii, kiedy ta era duchowej odnowy i przemiany świata rozpoczęła się około siedemdziesięciu lat temu, większość mieszkańców Ziemi zgromadzona była na dole góry.  Od tego czasu wielu zrobili tak wiele zwrotów na boki, że są zaledwie w połowie drogi.  Niektóre dusze zostały tak daleko w tyle, że mogą zobaczyć górę  tylko z oddali i wielu innych wspięło się tak szybko i stabilnie, że już niemal osiągnęli szczyt i do tej ostatniej grupy, mówimy: „Brawo dla was!”

17.  Będziecie w stanie porozumiewać się telepatycznie w Złotym Wieku, ale mówienie na głos nadal będzie ważne i przyjemne.  Kiedy telepatyczne rozmowy będą ponownie powszechne, będziecie w stanie komunikować się telepatycznie z ludźmi, których języki są inne, ponieważ proces tłumaczenia jest nieodłącznym aspektem telepatii.

18.  Karma nie zawsze jest inna dla każdego nowego życia.  Na poziomie ewolucji, gdzie karma istnieje, najczęściej reinkarnowanie jest dla ponownej próby pomyślnego zakończenia tej samej lekcji, którą w innych wcieleniach, osobowość duszy zdecydowała przerobić, ale bez sukcesu.

19.  Wszystkie dusze mają wolną wolę, niezależnie od ich statusu ewolucyjnego, czy żyjąc w świecie ducha czy w fizycznych cywilizacjach, lub ich miejsca we wszechświecie. Wybory wolnej woli wszystkich, którzy będą żyć w Złotym Wieku na Ziemi będą w świetle, ponieważ żadna ciemność nie może istnieć w tych wysokich wibracjach.

Złoty Wiek został tak nazwany, poniewaz życie w tym świecie jest tak fenomenalnym kontrastem do przeszłych tysiącleci życia na Ziemi.  Nie wszystkie wspaniałości tego Wieku spadną z nieba.  Wszystko co było oparte na ciemności odejdzie, ale jak wasza planeta będzie wędrować do przodu, będziecie odkrywać cudowną „nową” wiedzę i umiejętności. „Nową” jest w cudzysłowie, ponieważ wasze dusze mają całą  wiedzę i wszystkie umiejętności.  Wystarczy tylko skontaktować się z nimi świadomie i otrzymacie!

Oprócz światła wytrwale przesyłanego od świetlanych dusz w świecie ducha i fizycznych cywilizacji, otrzymujecie też pomoc techniczną od załóg tysięcy statków na waszym niebie i macie dobroczynny wpływ członków uniwersalnej rodziny, którzy mieszkają pośród was.  Jesteście otoczeni przez niewidzialnych pomocników, waszych aniołów stróży i aniołów, którzy dostarczają posiłki w razie potrzeby.  Aniołów w niższych królestwach, którzy ucieleśniają się na krótko, aby przewodzić i chronić. Duchowych przewodników, których specjalistyczne doświadczenia często robią różnice pomiędzy waszym zastanawianiem się nad czymś, a potem tym, że nagle genialnie to rozumiecie.  Ludzi przyrody –  różnego rodzaju dusz, których nazywacie Dewicznym królestwem – którzy mogą pomóc wam w znalezieniu zagubionych kluczy lub kolczyków.  Że złośliwie one ukrywają rzeczy jest przesądem!  Mogą   przypominać wam o czymś, co mieliście na myśli, aby zrobić, ale zapomnieliście.  Te niezliczone dusze, które są wszystkie wysłannikami Boga, są ciągle obecnymi pomocnikami.

Kontynuujcie swoją podróż z radością, wiedząc, że jestescie Jednością w Chrystusowym Świetle, nieskończoną, wieczną bezwarunkową esencją miłości Stwórcy, w którym wszystkie dusze mają swój początek.

______________________________________

Miłość i Pokój

Suzanne Ward

Mateusz Ward – 11 sierpnia 2011

Przetłumaczyła Krystal

Comments are closed.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: