Raport Galaktycznej Federacji Światła i Wzniesionych Mistrzów, 6 września 2011

.

Dratzo!  Powracamy!  Wasz świat kontynuuje doświadczanie nowej wolności!  Przeróżne rządy, które pracowały ciężko, ażeby stworzyć nowy globalny system finansowy są uradowane.   Amerykańska Federalna Rezerwa została skutecznie subsydiowana przez nowy system Skarbu Państwa i teraz wszystko co jest potrzebne, to jest szereg oświadczeń od nowego, amerykańskiego nadzoru rządowego.  Kluczowym komponentem tego nowego ustalenia bankowego jest światowy system mocnej waluty.  Przekształci  on nielegalny, bardzo zmanipulowany i zależny od władzy system w żywy i zdolny do odzwierciedlenia ‚prawdziwej’ wartości dóbr i do funkcjonowania jako ‚prawdziwy’ środek wymiany. Pamiętajcie, że wasz świat jest tylko pokrótce systemem opartym na fizycznym środku wymiany. Zrobione jest to, ażeby tą świetną obfitość można było naprawdę odzwierciedlić,  która teraz jest ustanowiona aby was zalać falą wolności i luksusu.  Ten dobrobyt wytworzy w efekcie most do bezgotówkowego społeczeństwa.  Stanie się to poprzez zezwolenie na bardzo szybkie rozprzestrzenienie się technologii, która zastąpi potrzebę pieniędzy i przygotuje was do w pełni świadomego królestwa, które bardzo szybko odziedziczycie.  To jest takie królestwo w którym i my rezydujemy.
.
Wasza dobra koniunktura ułatwi nagłe rozprzestrzenienie się nowych technologi na całą waszą planetę.  Niektóre z nich zastąpią sklepy i supermarkety jako podstawowe źródło  waszej żywności i odzieży.  Ponadto, natura tych technologii drastycznie zreformuje sposób w jaki wasza ekonomia operuje, poprzez zwolnienie zbytecznych już ‚od’ i ‚do’ dostaw dóbr i usług na dalekie odległości. Kiedy wylądujemy mamy zamiar rozpocząć waszą edukację wszystkich rzeczy odnoszących się pełnej świadomości.  Zaczniemy od powiązania z innymi żyjącymi istnieniami w waszym środowisku.  Przekażemy wam bezpośrednie doznania natury waszych przyszłych ról jako strażników Gai.  Gaja potrzebuje wielkiego porozumienia w pomocy, by podtrzymywać wiele aspektów i nisz jej globalnego ekosystemu.  I zobowiąże to was, jako jednostki i kolektyw, by uczyć się jak najlepiej asystować jej w tym przedsięwzięciu.  My będziemy waszymi mentorami, zapoznając was z tym, co powinniście wiedzieć i kiedy to wprowadzać w życie.  To wszystko jest po prostu wstępnym krokiem zanim wejdziecie w to królestwo pełnej świadomości.
.
Ujawnienie stanowi następny wielki krok zaraz po tym, jak nowy system finansowy będzie w pełni operatywny i wyjaśniony światu.  Główną funkcją tego nowego systemu finansowego jest wdrożenie uniwersalnego wybaczenia długów, w myśl nowych zasad i przepisów bankowych i razem z nimi uformowanie fundamentów do uwolnienia funduszy dla wspaniałego dobrobytu.  Przejrzystość tego nowego systemu bankowego wraz z nowymi pieniędzmi stworzą dopasowaną strukturę dla waszej wspaniałej koniunktury, sprawiając, że będzie można dodawać Ujawnienie do całości pakietu.  To jest ten nadchodzący rozwój, który rozszerzy to, co wasze społeczeństwo jest w stanie robić.  W tym celu, mamy zamiar przedstawić nowe technologie i połączyć je z urządzeniami ukrywanymi poprzez dekady przez wasze rządy.  Natura tych rozmaitych urządzeń przyniesie waszym osobistym doznaniom całkowicie różne sposoby postrzegania ‚rzeczywistości’, zapoznając was z koncepcjami, które przeprowadzą was bezpiecznie do pełnej świadomości.  Za pomocą tej praktycznej metody zamierzamy was zapoznać z Niebiańską i Gwiezdną Mądrością.
.
Jak zawsze, wasz rozwój do wspaniałego galaktycznego obywatelstwa jest naszą główną sprawą.  Wasi Agarthańscy kuzyni wystosowali program i chcieliby, abyśmy was go nauczyli.   Chcieliby również, abyście nabyli pewnych perspektyw, które są do zademonstrowania poprzez serię udowodnionych przykładów zaraz po tym jak masowe lądowania będą ukończone.  Poprosili, żebyśmy poinstruowali waszych osobistych mentorów, by postępowali zgodnie z tym złożonym programem.  My zgodziliśmy się i zaraz po tym jak wasi mentorowie spędzili czas z Agarthiańskimi odpowiednikami tego programu, ogólnie i jednomyślnie zgodzono się, że te ćwiczenia są w rzeczy samej ważne dla waszego całkowitego programu treningowego.  Wymagają one niezwykle świadomej, subtelnej interakcji z Gają.  Te dzienne wymiany mogą być użyte, by wytłumaczyć prawdziwą naturę działania waszych życiowych pól energii i mogą demonstrować rzeczywistość waszej ciągłej zarządzającej roli dla Gai.  Ten program może być również pomocny, by wytłumaczyć kilka rzeczy o waszej transformacji w pełną świadomość.
————————————————————————————————
.
Błogosławieństwa!  Jesteśmy wzniesionymi Mistrzami!  Wielka rewolucja w duchu, świadomości i wolności właśnie dokonuje się dokoła całego globu.  Ta potrzeba transformacji doprowadziła do upadku rządów na Bliskim Wschodzie, wołania o nowy system ekonomiczny w Ameryce Łacińskiej i płaczu w Afryce o sprawiedliwość i wolność dla wszystkich.  To głośne wołanie jest dowodem wiatrów przemiany, która zamiata jak niepowstrzymana burza piaskowa wzdłuż całego waszego świata.  Ta potrzeba zmiany, jest teraz gotowa, aby manifestować się i rozpocznie się przez lawinę dostaw sponsorowaną przez Fundację St. Germaina.  Tym dostarczanym funduszom będą towarzyszyły zmiany w rządach kilku głównych narodów i serii ogłoszeń prowadzących do globalnego wybaczenia długów.   Te transmisje będą również mówić o nowych walutach opartych na metalach szlachetnych i nowych, bardziej przejrzystych globalnych systemach finansowych i bankowych.
.
Naszym zamiarem jest użycie nowych finansowych systemów do wsparcia programu dobrobytu St. Germaina.  Jest to niezmiernie ważne, aby pieniądze dane Światłu były rozpowszechnione wewnątrz systemu zachęcając do pomysłowości i nietuzinkowego myślenia.  Gaja prosi was, abyście zgłębiali wasze zasoby duchowe i nową świadomość, a jako że rozpoczynacie dzielenie się tym z innymi, będziecie wymagali wsparcia w tych wysiłkach.  Wkrótce, szerokie rozpowszechnianie bogactwa zapewni, że wy i wszyscy sprzymierzeni z wami będą posiadali takowe zasoby.  Te ogromne ilości pieniędzy są na finansowania centrów, uzdrawiania waszych  towarzyszy i sponsorowania wszelkiego rodzaju cudownych wynalazków i pomysłów.  Także mogą sfinansować tych, którzy życzą sobie wspierać Boskość i pomagać tym programom zapoczątkowanym przez dedykację Galaktycznej Federacji Światła.
.
Widzimy już te promieniujące Centra Światła mieniące się i łączące się ze sobą, pokrywające glob,  tworzące fundamenty dla wybudowania waszego globalnego społeczeństwa i  w końcu połączeniu się z galaktycznym społeczeństwem, które już istnieje w Wewnętrznej Ziemi.  Agarthanie czekali poprzez milenia, aby pomóc współtworzyć ten system planetarny nowego gwiezdnego narodu.  To będzie wysoce uhonorowane, kiedy formalnie przyłączycie się do Galaktycznej Federacji, jako w pełni rozwinięci członkowie.  Waszym przeznaczeniem jest, aby być mentorami dla blisko połowy tej galaktyki, gdy ona zbliża się do chwili zaakceptowania pełnej świadomości.  Dawno temu, Niebo powiedziało nam, że ten świat ma bardzo szczególne miejsce w ewolucji świadomości w Galaktyce Drogi Mlecznej.  Częścią naszego duchowego zadania było przewodzenie ludzkości w kierunku najbardziej okazałej przyszłości. Czas teraz nadszedł, aby wyjawić i wspólnie doświadczyć manifestację tej przepowiedni.
.
Dzisiaj, rozmawialiśmy o tym co się dzieje w was i w waszej rzeczywistości.  Wszędzie, świetlana przyszłość podnosi się z pomiędzy parzących pokrzyw, które były zasadzone przez ciemnego cabala.  Ponury mrok ciemnego świata teraz jest wypierany przez oświecenie i rozradowanie Światła!  Razem My jesteśmy, w rzeczy samej Zwycięscy!   Wiedzcie, Kochani, że te niezliczone zapasy i nigdy nie kończący się Dobrobyt Nieba jest rzeczywiście wasz!  Niech tak się stanie.
Selmat Gajun! Selmat Ja! (Syriańskie: Bądźcie Jednością! Radujcie się!)
.
Galaktyczna Federacja
przekazał Sheldan Nidle,  6 września 2011
.
Przetłumaczyli Sławek i Viola, edycja Krystal

Bliźniacze Płomienie i Bratnie Dusze

.

.
.
Laura:  Dobry wieczór,  SaLuSa.  Jeden z naszych czytelników zapytuje, czy mógłbyś opowiedzieć więcej o  bliźniaczych płomieniach i bratnich duszach.
.
SaLuSa:  Dobry wieczór.  Bratnie dusze dzieliły wiele żyć jako para. Role są często odwrócone, albo te same na przestrzeni wielu żyć, które one dzieliły. Charakter tego związku może być różny – od przyjaciół do więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem i oczywiście jako kochająca się para.  Jest możliwym, aby płeć została odwrócona w związku bratnich dusz na krótki okres, aby rozwinąć  poznanie w waszych doświadczeniach.  Często w tych związkach jest dużo karmy do odrobienia  i przykro nam widzieć jak czasami dochodzi do pewnego poziomu, którego nie możecie pokonać własnymi siłami.  Szablon związku wydaje się niezmiennie powtarzać poprzez inkarnacje.  Na podświadomym poziomie, obie osoby wiedzą o swojej bliskości, trudach poprzednich żyć i traumach przeżytych razem.  Są również świadomi wielkiej miłości, którą dzieliły w pewnym momencie w dalekiej przeszłości.
.
Może tam było wiele bólu i strachu.  Często  najlepszą rzeczą jaką można zrobić jest poproszenie o pomoc świetlanych istot, jak na przykład waszych aniołów stróżów i przewodników.  Oni zawsze oferują swoją pomoc, bo jesteście ich specjalnym przedsięwzięciem.   Zrobią oni wszystko,co jest w ich mocy, aby wam pomóc.
.
To może być bardzo trudne, kiedy związki pełne miłości i spełnienia skończyły się w przeszłości.  Można mieć do czynienia z wielu traumami.  W niektórych przypadkach występuje poczucie winy i strach przed nieznanym.  Więź poprzez wiele żyć konsoliduje związek pomiędzy bratnimi duszami i często w nowych życiach, po tym jak karma została oczyszczona, wolą one ruszyć w swoją własną drogę rozwoju.  To też może być prawdziwym wyzwaniem dla jednej albo obu osób.
.
Często jest dla nich prawie niemożliwym odpuścić przeszłość i atrakcję, którą czują do siebie.  Więcej karmy może być wygenerowanej kiedy jedna bratnia dusza życzy sobie połączyć się  z drugą bratnią duszą; kiedy jedna albo obie  są już w związku z kimś innym i możliwe, że też mają dzieci.  To może doprowadzić do niemożliwych sytuacji na zwykłym ludzkim poziomie.  Dlatego pomoc z góry jest potrzebna jak również głębsze kwestionowanie wszystkiego, co wiedzieliście, że jest realne.  Poziom winy podnosi się znowu.  Bratnie dusze często grawitują w tej samej bratniej grupie i są reinkarnowani w grupie ludzi w tym samym czasie.
.
Niemniej jednak jest to częścią waszej podróży wzrostu i ewolucji, aby doświadczać różne typy związków, z różnymi ludźmi i odkrywać siebie w nowych rolach.  Jest to częścią nauki o miłości bezwarunkowej.  Bardzo często obie bratnie dusze znajdują się na różnych poziomach świadomości
w nowym życiu  – i jest to główną trudnością.  Ktoś może się czuć często zatrzymywanym i ograniczonym.  Taki stan rzeczy może być niesamowicie trudnym do poradzenia sobie na poziomie duszy, ale to zachęci obie bratnie dusze do wspierania ich poszukiwań lepszego zrozumienia i miłości bezwarunkowej.  To popchnie was do dalszego rozwoju samych siebie, a poprzez to pobudzi was  w kierunku wyższych wibracji.  Wszyscy możemy mieć pewną ilość bratnich dusz w przeciągu naszych inkarnacji, ale bliźniaczy płomień możemy mieć tylko jeden.
.
Zwykle bliźniacze płomienie nie inkarnują się w tym samym czasie.  Jeden zostaje w wyższych wymiarach po to, aby pomagać bliźniakowi, który się inkarnował.  Więź pomiędzy bliźniaczymi płomieniami jest najmocniejszą z możliwych.  O ile to nie zawsze jest dla was możliwe by usłyszeć swoich przewodników, o tyle znacznie łatwiej jest usłyszeć swój bliźniaczy płomień, zwłaszcza kiedy śpicie.  Inkarnowany bliźniak działa przeważnie jako przedłużenie bliźniaka w wyższych wymiarach.  Jednakże, są oni w rzeczywistości częścią tej samej istoty, tylko rozdzieleni w dwóch różnych wymiarach.
.
Kiedy czyste światło otacza związek bliźniaczych płomieni, bliźniak inkarnowany może zostać przedłużoną ręką tego, co jest na górze.  Bliźniak inkarnowany staje się czystą ekspresją boskiego na Ziemi przez jakiś czas.   Poprzez zamieszkiwanie ziemskiego ciała swojego bliźniaka, który inkarnował  na waszej planecie, bliźniak na górze doświadcza tego świata.   To również pozwala nam na lepsze zrozumienie waszego świata i dzielenie się naszą miłością, świadomością i współodczuwaniem z naszym inkarnowanym bliźniakiem na Ziemi.  W ten sposób poziom wibracji inkarnowanego bliźniaka również rośnie  progresywnie, co z kolei przyczynia się do globalnego zwiększenia wibracji miłości i współodczuwania.
.
Wyższe świadomości bliźniaczego płomienia są często splecione i wzajemnie połączone.   Kiedy śpicie, drodzy przyjaciele, jesteście w ramionach swojego bliźniaka, otoczeni wieczną miłością.   Chociaż dla waszego Wzniesienia nie jest konieczne, aby się zjednoczyć z waszym bliźniakiem, nastąpi taki etap w waszej powrotnej podróży do Źródła, kiedy będziecie musieli znowu zostać jednością.
.
Będziecie potrzebowali obopólnego wsparcia, miłości, wiedzy i doświadczenia, aby powtórnie połączyć się z boskością.  Tym punktem są wymiary, gdzie wy i wasz bliźniak byli początkowo rozdzieleni.  Pełna Jedność z waszym bliźniakiem jest warunkiem wstępnym, aby iść dalej.  Jest to robione, aby powrócić do wymiarów, gdzie oryginalnie byliście rozdzieleni.  Ponowne połączenie jest możliwe w niższych wibracjach również, jednakże tylko i wyłącznie wtedy jeśli obaj bliźniacy osiągną niezbędny poziom wibracji.    Obie dusze powinny osiągnąć określony poziom dojrzałości, aby być znowu Jednością z bliźniakiem.  Nie ma szczęśliwszego momentu dla istot świetlistych niż takie ponowne połączenia i bycie świadkiem takich połączeń.  Są to stosunkowo rzadkie przypadki i są one źródłem wielkiej radości dla istot duchowych ze wszystkich wszechświatów.
.
Jeśli obaj bliźniaki inkarnują się razem będzie to wielkim wyzwaniem dla nich, aby rozwijać się szczęśliwie i harmonijnie na Ziemi.  Jednakże, wielu podjęło się tego wyzwania teraz, aby podnieść świadomość planety.  Wiele bliźniaczych płomieni zgłosiło się na ochotnika, aby inkarnować razem w tym czasie.  Jeśli obaj bliźniacy istnieją na planecie teraz, poziom wibracji podniesie się bardzo szybko, gdy kilka bliźniaczych płomieni ponownie się połączy na całym globie.  Kiedy to się wszystko rozwinie, kochani, będziecie, kochani przyjaciele daleko na drodze procesu Wzniesienia.
.
Laura:  Dziękuję SaLuSa.   Rozumiem, że chciałeś również nam podać dzisiaj aktualizację  załogi naziemnej.
.
SaLuSa:  W rzeczy samej.  Kochani przyjaciele, zauważyliśmy zwiększenie poziomu waszych wibracji i świadomości.  Jest nam miło widzieć wasz postęp.  Wielu  z was teraz częściowo i tymczasowo przebija się poprzez zasłonę iluzji.  Jak niektórzy z was lubią mówić przebijacie się przez Matrix. Wasze światło i kolory się zmieniają podczas tego jak się przebudzacie.  Docieracie  do znacznie większego i współodczuwającego zrozumienia ustroju Wszechświata, jak również jesteście bliżej zrozumienia waszej wielowymiarowej natury.
.
Wasze trzecie oko otwiera się stopniowo.  Wasze fale mózgowe wahają się pomiędzy wymiarami, biegunowość przepływu waszej krwi zmienia się w ciągu dnia.  Wasze światło przebija się poprzez iluzję i świeci z najbardziej charakterystyczną poświatą.  Zaczynacie poważnie kwestionować wszystkie otrzymane wcześniej idee i koncepcje.  W miarę postępowania tego procesu będziecie potrzebowali mniej godzin snu i mniej pożywienia.  Będziecie w stanie przetworzyć wchodzące energie bezpośrednio w ich najczystszych formie.  Możecie potrzebować coraz więcej czasu tylko dla siebie po to, aby pozwolić na rozwój swojej wewnętrznej przestrzeni.  Będziecie się stawali bardziej  świadomi komunikacji, które otrzymujecie od świetlistych istot dookoła was.
.
Niektórym z was wyda się to emocjonalnym wyzwaniem i większość z otrzymanej informacji będzie miało do czynienia z oczyszczeniem karmy.  Doświadczycie uzdrawiających bólów i nie będziecie mogli znieść ludzi dookoła was bo wiele rzeczy wyjaśnia się w waszych sercach i umyśle.  Jest to bardzo delikatny czas, kochani, kiedy wasi bliscy będą się czuli, że muszą chodzić jak po skorupkach jajek dookoła was.  Będziecie musieli wytłumaczyć te zmiany, przez które przechodzicie waszym bliskim, którzy może nie będą przechodzić przez ten proces.  Prosimy, bądźcie dla nich dobrzy i zaakceptujcie  to, jeśli wybiorą oni inną drogę od waszej.  Będziecie musieli umówić się ze swoim partnerem o potrzebie czasu i przestrzeń dla siebie.
.
Kochani, większość z was przechodzi przez te zadziwiające zmiany, przynoszące wam połączenie z waszym światłem w waszych codziennym życiu i działaniach.  Łącząc się z waszym wyższym centrum emocjonalnym odkryjecie ponownie, że macie zdrowe i pracujące serce.  Po tym jak nowe synapsy będą się rozwijały w waszych mózgach odkryjecie, że macie wysokiej jakości pracujący mózg.  Wasz system nerwowo – rdzeniowy będzie współpracował lepiej z wyższymi energiami i wasza prędkość również się zwiększy, aczkolwiek będzie Wam się wydawało, że się stajecie bardziej powolni.
.
Jestem SaLuSa z Syriusza i jest mi miło wam powiedzieć, że jeśli czytacie te przesłania, to jest bardzo możliwe, że potrzebujecie wsparcia. Te przesłania są dla was, kochani.  Jak już mówiliśmy wcześniej jesteśmy bezpośrednio połączeni z wami wszystkimi, którzy czytają te przesłania. Niektórzy  z was mogą mieć kwestie karmiczne do załatwienia zanim nastąpią ponowne spotkania.  Jednakże, mając na uwadze nasze nieuniknione przybycie możemy potrzebować nawiązać z wami kontakt szybciej niż czas jest dany na wasze rozwiązania karmiczne.  Jeśli tak się sprawy będą  miały, życzymy aby wszystkie nasze interakcje były tylko pokojowe i oparte na zrozumieniu.  Drobne kwestie karmiczne będą wybaczone we właściwym czasie i sprawy pomiędzy nami znów zrównoważą się nawzajem w sposób naturalny.  Czas kiedy wasza pomoc będzie potrzebna przybliża się z każdym dniem.
.
Dziękuję SaLuSa
Laura Tyco, 14 Sierpnia, 2011
.
Przetłumaczyli Sławek i Viola, edycja Krystal
.
http://lifeafteryear2012.blogspot.com/2011/08/twin-flames-and-soul-mates.html

Manuskrypt Przetrwania 11

.
Dzisiaj chcielibyśmy wejść głębiej w szczegóły dotyczące pewnych nadchodzących wydarzeń.  Dużo już się o tym mówi.  Wielu jest nastawionych na czytanie o pewnej śmierci wyłaniającej się z nieba na podstawie tego co już spostrzegli.   Pozwólcie nam wyjaśnić.  Jest pewien układ planetarny, który niektórym z was zdjął kajdany w tym momencie.  To jest powiązane z tzw. ‚końcem czasu’, jak przepowiedziane przez Majów.  Jak już oświadczyliśmy, ten tzw. kalendarz ‚dnia zagłady’ jest niczym specjalnym.  Po pierwsze, zapamiętajcie, że to nie jest kalendarz, z którego możecie wskazywać znaczące daty.  Musimy powiedzieć, że trochę nas to bawi obserwując jak wielu z waszych ludzkich towarzyszy przyłącza się do większości mówiąc o śmierci i o zniszczeniu.  Zwróćcie uwagę,  że jak już wyjaśnialiśmy, ten nadchodzący proces z pewnością nie będzie miły i usłany różami.  Koniecznym jest, aby pamiętać, że to nie jest umyślne zniszczenie tylko przestawienie energii, które zrestartują wasz gatunek.  Mówiąc to, mamy na myśli, że wielu, wielu z waszej obecnej populacji na tej planecie, wpadnie w czarną rozpacz kiedy ten tzw. ,pokaz’ ukaże się na drodze, możecie być tego pewni.  Musicie jednak wszyscy pamiętać, że to jest dobrze zaplanowane zadanie wprowadzone do akcji, ażeby ciemne elementy obecnie kontrolujące wasz świat były ugaszone raz na zawsze.  Więc przynajmniej dla nich i dla tych, którzy podążają ich ścieżką będzie to zwiastunem totalnego unicestwienia ich świata jaki znają.  Dla innych, mianowicie tych, którzy wybrali objęcie światła, będzie to tylko zwiastunem początku ich prawdziwego raju.  Z naciskiem powtarzamy, że wy wszyscy bardzo szybko ujrzycie rozwijające się wydarzenia, które mogą odstraszyć światło od wielu z was.  Pamiętajcie, to nie polega na całkowitym zniszczeniu waszej planety i wszystkiego co na niej żyje.  To polega na zniszczeniu wszystkich  tych starych, zakorzenionych i skorumpowanych zachowań, które muszą być usunięte raz na zawsze.  Jak już było wspomniane wcześniej ciemne siły nie mają  jeszcze żadnych zamiarów, aby oddać ich kontrolę, więc powiedzmy, że mocno przekonująca’  interwencja została uznana za konieczność.
.
Jak zwykle, będzie to niezwykle trudnym zadaniem, aby utrzymać jasny umysł, kiedy wszystko wokół was dosłownie zacznie się rozpadać.  Odnosimy się oczywiście nie tylko do ruiny spowodowanej przez Ziemię – tzw. – ziemskich wstrząsów i innych ‚naturalnych katastrof’.  Nawiązujemy również do faktu, że tak wiele z waszych fundamentalnych wierzeń, na których zbudowaliście wasze życie zniknie niemal natychmiastowo.  Czy kiedykolwiek myśleliście, co się stanie w dniu, gdy wszyscy obywatele tej planety zobaczą po raz pierwszy kogoś, kto nie należy do ich własnego gatunku, ukazującego się w pełnej glorii?  Zużyliście tak dużo czasu i wydaliście tak ogromne pieniądze na poszukiwanie ‚inteligentnego życia w kosmosie’, jak to normalnie nazywacie.  Co zrobicie, kiedy to ‚inteligentne życie’ nagle pokaże się wprost na przeciw was i zacznie się z wami komunikować?  I co zrobicie, kiedy uzmysłowicie sobie, że oni tak naprawdę są znacznie, znacznie bardziej rozwinięci jako gatunek, niż jakakolwiek rasa może sobie wyobrazić?  Czy zrobicie to, co inni robią we wszystkich filmach jakie widzieliście, mianowicie, zaczniecie uciekać w góry, wrzeszcząc i oczekując, że zostaniecie unicestwieni przez jakiegoś rodzaju śmiercionośną broń, jakiej dotychczas nigdy nie widzieliście na waszej planecie?  To musi zabrać trochę czasu, aby rozważyć odpowiedź na to pytanie, gdyż taki do dzień nadejdzie w bardzo bliskiej przyszłości. I pomimo tego, że jesteście dobrze przygotowani  na taką okoliczność, wiemy, że wielu z was zareaguje dokładnie ‚tak jak w filmach’.  Przyczynę tego łatwo zauważyć. Jak już wcześniej stwierdziliśmy, jesteście zaprogramowani, aby reagować właśnie w taki sposób przez te kontrolujące was siły.  To jest właściwie ironiczne, gdyż to oni są tymi, których powinniście się obawiać i uciekać od nich od dłuższego czasu.  Oni są bardzo, bardzo przebiegli w ukrywaniu na pełnym widoku.  Teraz nadszedł czas, aby ostatecznie ujrzeć prawdę na własne oczy i lepiej być na to przygotowanym.
.
Jak już wcześniej powiedzieliśmy, wielu straci rozum, kiedy uzmysłowią sobie, że żyli w kłamstwie przez wszystkie swoje życia.  Tak, użycie liczby mnogiej jest celowe.  Pamiętajcie, to jest historia, która sięga daleko, daleko wstecz i to nie było wczoraj, kiedy ciemni wysiedli na waszym brzegu.  Oni byli częścią waszego istnienia tak długo, a wy byliście dosłownie ślepi na ich obecność. Teraz, w rzeczy samej kończą im się miejsca gdzie mogliby się ukryć.  Pamiętajcie tylko, nie jest waszym zadaniem, aby ich zdemaskować, jest to naszym priorytetem.  W dodatku, upewnimy się, że reszta z was otrzyma najlepszą szansę, aby przejść przez tą zawieruchę w całości.  Wasz stan psychiczny jest oczywiście tym, do czego nawiązujemy.  Nie możemy jednak ukryć faktu, że to jest coś, co będzie przyczyną opuszczenia ciał dla wielu dusz.  W niektórych przypadkach będzie to masowy exodus, jak już wspomnieliśmy o tym wcześniej.  Pamiętajcie, to jest również naturalną częścią tego procesu oczyszczania, mianowicie fakt, że wielu pozostawi swoje stare, fizyczne formy, ażeby powrócić w innych, bardziej przystosowanych do nowego poziomu energii, którą będzie otoczona wasza planeta.  Więcej o tym później.  Na ten czas, pozwól nam skoncentrować się na tym, czego możecie się spodziewać w tym nadchodzącym okresie czasu.  Nie, nie podamy wam żadnej konkretnej daty.  Naprawdę istnieje szczególna, sprecyzowana rama czasowa dla tych wydarzeń, ale ona także może być zmieniona w ostatniej chwili.  Nie mówimy tak, ażeby brzmieć jak typowi prorocy, którzy wychodzą wysoko na mównicę i rzucają ‚precyzyjnymi’ datami, aby później oczyszczać się z zarzutów, znajdując kiepskie wymówki dla niedotrzymania daty.  Raczej myślimy, że to tylko stworzyłoby zbyt wiele oczekiwań w waszych umysłach, a to nie jest zbyt dobre.  Powiedzmy tylko, że napotkacie wiele z tych wydarzeń w bardzo krótkim okresie czasu i tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, wiele z nich już się wydarzyło.  Jesteśmy pewni, że wielu z was już dostrzegło wcześniejsze ostrzeżenia nadchodzących wydarzeń, więc i tym razem będziecie wiedzieli czego się spodziewać.
.
Porozmawiajmy o waszych niebiańskim sąsiedzie, mianowicie o Słońcu.  Ono znacznie się rozgrzewa przez ostatnie miesiące.  Wystarczy tylko spojrzeć na to, co naukowcy odkrywają w jego heliosferze, aby zobaczyć, że notowane jest  wzmożone poruszenie działalności na jego powierzchni.  Więc dotyczy to również i Ziemi, jako że jesteście na linii ognia, kiedykolwiek ono zdecyduje się wypalić jeden ze swoich strzałów.  To może zabrzmieć jak banalnie, lecz jak już to opisywaliśmy w pewnych szczegółach wcześniej, cząsteczki emitowane przez Słońce mają niezwykle ogromny wpływ na waszą planetę.  To jest dosłownie lawina informacji spadająca na waszą drogę każdego dnia, a teraz jej intensywność jest nawet zwielokrotniona.  Niech nawet przez myśl wam nie przejdzie, że jest to tylko zbieg okoliczności, to tak naprawdę jest pierwszym znakiem nadchodzących zmian.  Wiele z tych informacji wędruje prosto do waszych ciał i wytwarza wiele zmian w waszych fizycznych układach.  Pamiętacie, naukowcy powiedzieli wam, że promienie słoneczne mogą być szkodliwe, ponieważ mogą modyfikować kody DNA w waszych komórkach w taki sposób, który spowoduje raka skóry.  Niech wam nawet do głowy nie przyjdzie, że to jest to, o czym tutaj mówimy.  Tak, to co te promienie słoneczne robią, jest aktywnym nadpisywaniem waszego DNA, nie tylko w komórkach skóry, lecz także w każdej innej komórce w całym waszym ciele.
.
To przez co przejdziecie, nie będzie tylko transformacją waszej tkanki skóry, to jest coś, co dotyczyć będzie waszego całego ciała.  To mogło zabrzmieć groźnie, lecz pamiętajcie, to nie jest coś co spowoduje chorobę.  To jest raczej coś, co ją usunie, a mianowicie, błędne i uszkodzone kodowanie, które obecnie rezyduje w waszych genetycznych układach.  Jeżeli nie wierzycie, że to jest możliwe, popatrzcie na coś co jest nazywane ‚neutrinem’.  Wasi naukowcy są wielce zaskoczeni, obserwując jak te cząstki przenikają przez waszą planetę, nawet nie będąc spowolnionymi.  Czy nie myślicie, że są również i siły, które są zdolne do penetrowania waszego ciała aż do ‚szpiku kości’?  I pamiętajcie, te cząsteczki mają misję, aby naprawiać a nie niszczyć, nawet jeśli w waszych mediach będzie wiele wiadomości mówiących coś innego.   Jak już zapewne wiecie, wiele z tych cząsteczek – a jest ich tam cała różnorodność – zawierają energię, która bardzo wpłynie na wasze społeczeństwo w pozornie szkodliwy sposób.  Oczywiście, odnosimy  tutaj do tej – tzw. – burzy elektromagnetycznej, która może i zaingeruje w wasze elektroniczne urządzenia, satelity i całą sieć przesyłową.  Czy kiedykolwiek myśleliście jak kruche jest to wasze – tzw. nowoczesne społeczeństwo?  Jesteście totalnie zależni od elektryczności i od tych wszystkich urządzeń, nie wspominając już, jak bardzo bylibyście wszyscy zagubieni, gdyby nagle wszystkie urządzenia pamięci przechowujące dane na komputerze zostały skasowane przez takie właśnie wydarzenie.  Co byście wtedy zrobili?  Czy myślicie, że to byłaby katastrofa, lub czy może okazja, aby wszystko zacząć od nowa z czystym kontem?  Pytamy was o to, ponieważ to jest coś, na co musicie być przygotowani.  I ponownie pytamy: czymże więcej jest wasz system ekonomiczny, niż tylko liczbami na ekranie komputera?  Zostawimy was w tym miejscu, abyście rozważyli to przez chwilę.  Zapewniamy was, że wrócimy wkrótce z czymś więcej.
.
Przekaz przez Aisha North
.
Przetłumaczyli Sławek i Viola, edycja Krystal

Hilarion, 18-25 września 2011

.

.

.

Ukochani,

Wszyscy jesteście w trakcie integrowania przychodzących energii w niewiarygodnym tempie. Odczucie niepokoju w obszarze waszego splotu słonecznego wymaga, żebyście się częściej relaksowali i praktykowali głębokie oddychanie, najlepiej na świeżym powietrzu. Zachodzi w was wciąż wiele przemian i w miarę, jak ten proces posuwa się naprzód, odczujecie większą ulgę i uspokojenie. Niektórzy z was już odczuwają więcej swobody w waszych czterech niższych ciałach i oni właśnie odkryją, że życie staje się radośniejsze i wypełnione gracją i lekkością.

Zasłona pomiędzy wymiarami staje się coraz cieńsza i dostrzegalne jest wiele przypadków oddziaływania pomiędzy tymi sferami. Są to chwile, kiedy niektórzy z was tylko potrząsają głową i myślą, że doznają chwilowych zaburzeń w polu percepcji – i rzeczywiście właśnie to się wam przydarza. Czasem może to być bardzo dezorientujące i sprowadzać was z waszej ścieżki. Wzywajcie nas każdego ranka i proście, abyśmy byli bliżej was, codziennie prowadząc was i ochraniając, gdyż te zaburzenia będą się wydarzać z większą częstotliwością.

Wszędzie wokół was wzrasta świadomość, a ludzkość zaczyna sięgać ku swojemu trofeum i pojmować, że wyrażanie poparcia dla tego, w co się wierzy, przynosi potężne efekty. Gdy ludzie łączą się ze sobą, dodając swe głosy do wielu rozmaitych inicjatyw i przedsięwzięć w celu położenia kresu jawnemu lekceważeniu obywateli tego Świata oraz bogactw tej Planety ze strony tych, którzy chcą tylko sprawować kontrolę – Przebudzeni zaczynają sobie uświadamiać, że w liczbie tkwi wielka siła, a ta świadomość wyzwala efekt domina. Gdy coraz więcej ludzi podnosi się i opowiada za swymi prawami i prawami wszystkich na waszym Świecie, ta przemiana dokona się w nadzwyczaj pokojowy sposób.

Gdy ukochani pracownicy światła i ci, którzy się budzą na całej Planecie biorą udział w zbiorowych medytacjach i innych inicjatywach, które odbywają się w najbardziej sprzyjających terminach w każdym miesiącu, sieć świadomości masowej ulega oczyszczeniu w sposób bardziej efektywny, niż kiedykolwiek przedtem. Gdy tworzy się więcej przestrzeni dla wyższych energii Kosmicznej Miłości, która przenika wszystko na Ziemi, wewnątrz i wokół niej, te wyższe energie przyswajane są przez wszystkich i wszystko na Planecie i w jej wnętrzu. Być może zauważyliście, że ludzie skłonni są o wiele częściej niż przedtem okazywać sobie nawzajem cierpliwość, mają w sobie więcej skromności i życzliwości wobec innych i gotowi są zatrzymać się i wysłuchać tej drugiej osoby. Ta tendencja będzie z każdym dniem coraz bardziej narastać.

Wszystko, co zawarliście w swoich wizjach lepszego świata, zaczyna teraz wydawać owoce, błagamy więc was, abyście robili to dalej, nawet gdy przyglądając się wydarzeniom na świecie odnosicie wrażenie, że robi się coraz mroczniej. To tylko iluzja, pod wpływem której żyliście przez całe wcielenia, a która teraz jest przywołana w celu zwrócenia na nią uwagi, przeanalizowania, zrozumienia i wyciągnięcia wniosków, a co najistotniejsze: w celu jej oczyszczenia i rozpuszczenia. Wiele nowych i realnych rozwiązań dla starych problemów zacznie się wyłaniać w świadomości wielu osób i zaczną się krzewić nowe idee, które zrewolucjonizują ten Świat i przemienią go w taki, który zdolny jest do tego i godny, by raz jeszcze stać się częścią Galaktycznej rodziny Światła.

Uchwyćcie tę chwilę, Kochani, nowa historia Nowej Ziemi właśnie teraz się tworzy, a wy, każde z was, stanowicie integralną tego część. Przeżywajcie każdy dzień w Boskiej Chwale, a wszystko będzie dobrze, jak dotychczas. Wiara i cierpliwość naprawdę zdolne są przenosić góry.

Do następnego tygodnia…

JAM JEST Hilarion

Przekazała Marlene Swetlishoff, 18-25 września 2011

Przetłumaczyła Wika

Moment Równowagi

.

 

.

Medytacja na jesienną równonoc

Gdy zbliżamy się do równonocy, nie tylko dni i noce zbliżają się do zrównoważenia swej długości, ale do równowagi dąży również globalna zbiorowość ludzka.  Ujrzycie to w swym osobistym doświadczeniu, gdy staracie się stworzyć połączenie pomiędzy swym światem wewnętrznym i zewnętrznym, lub próbujecie pogodzić dwa dowolne pozornie rozbieżne elementy w swoim życiu.  Ujrzycie to w społeczeństwie, ponieważ jego grupy będą dążyć do stworzenia harmonii (i to często za cenę autentycznego ruchu naprzód).  To samo odbywa się w naturze.  Trzęsienia ziemi wokół globu – na Fidżi, w Japonii i na Wyspach Aleuckich – to wysiłki Gai w celu uwolnienia energii potrzebnych dla osiągnięcia pewnej równowagi.

Ale czemu w ogóle mielibyśmy dążyć do równowagi?  Skąd ten impuls?  A gdy już tę równowagę osiągniemy, czy możemy ją utrzymać?  Czy powinna ona być utrzymana?  W jaki sposób?

To doniosłe pytania.

Impuls ku równowadze to po części próba dostosowania się do energii natury.  Wszyscy czujemy energie wokół nas, niezależnie od naszej zdolności dostrzeżenia czy nazwania tych energii czy uczuć.  Na nas wszystkich wpływa to, co nas w przyrodzie otacza.  Zatem, gdy codziennie doświadczamy silnego wpływu słońca, które w swej podróży stwarza pewną dynamikę, naturalnym pragnieniem wszystkich istot jest zharmonizowanie się z tą dynamiką.  Chcemy być dostrojeni do naszego otoczenia.  To wydaje się bardziej właściwe, wszystko płynie swobodniej, a my odczuwamy mniej bólu, a więcej przyjemności.

Innym powodem, dla którego pragniemy być w równowadze jest to, że stanowi ona odpoczynek dla ciała, umysłu i ducha.  Część natury ludzkiej została tak zaprojektowana, aby tego rodzaju regularnych oddziaływań właściwie nie dało się zignorować.  Dlatego też piękno niestrudzonego marszu słońca przez niebiosa polega również na stwarzaniu dwa razy do roku pola równowagi, na które mogą zareagować wszystkie istoty.  Zwierzęta instynktownie wiedzą, co wtedy robić.  Wasz kot, na przykład, najprawdopodobniej gubił sierść przez parę ostatnich tygodni, co stanowiło część jego przygotowań i wewnętrznej regulacji.  Rośliny również reagują na zmiany w natężeniu światła słonecznego.  Każdy element świata przyrody w swoisty dla siebie sposób reaguje na ten czas dostosowania, zrównoważenia i połączenia tego, co wewnętrzne i zewnętrzne.

Pomyślcie jednakże o równowadze jako o chwilowym punkcie czasu.  Wahadło kołysze się w jedną stronę, a potem w drugą, przekraczając linię środkową tylko na króciutką chwilę przed podążeniem dalej swoją drogą.  Bardzo podobnie rzecz ma się z ruchem słońca, a zatem i z równonocą.  Nasz moment równowagi jest właśnie tym – jedną chwilą.  Gdy słońce powędruje dalej po swym łuku ku następnemu przesileniu, chwila równowagi minie.  Jest czymś ulotnym.  A mimo to jest ona potężnym zjawiskiem. Bezowocne jest spodziewanie się, że chwila ta uleczy nasze wszystkie bolączki i wywoła długotrwałe zmiany, jednakże możemy wykorzystać ten moment jako punkt podparcia, jako coś, co popchnie nas w wybranym przez nas kierunku i dostosuje naszą świadomość do tego celu.

Wykorzystajcie zatem ten czas, by zastanowić się, gdzie byliście i dokąd chcecie podążyć.  Czy istnieje coś, co chcecie uwolnić?  Czy poczyniliście potrzebne ku temu przygotowania?  Zróbcie to teraz i zaprogramujcie swe intencje, dotyczące przyszłości.  Wykorzystajcie ten czas, aby stworzyć silne wyobrażenie, które będziecie mogli ze sobą zabrać, zmierzając ku następnemu przesileniu.  Jakie zmiany stworzycie dzięki temu punktowi podparcia?  W jakim kierunku ma teraz podążyć wasze osobiste wahadło?  Bądźcie twórczy i konkretni.  Nie zapomnijcie poprosić o to, czego naprawdę pragniecie. Sprawdźcie, co na to wasze serce, zapytajcie je, czego chce.

Praktyka:
Usiądźcie przez chwilę w ciszy, pozwalając rozluźnić się waszemu ciału.  Zamknijcie oczy.  Oddychajcie pełną piersią, głęboko, uważnie. Teraz zacznijcie oddychać do swego serca i poczujcie, jak napełnia się ono poczuciem ciepła i energią, którą weń wdychacie.  Przez chwilę poczujcie, jak wasze serce uspokaja się, jak miarowo bije w cieple i bezpieczeństwie.  Gdy będziecie na to gotowi, zadajcie mu dwa pytania: „Jaką jedną rzecz mogę teraz uwolnić?  Jakiej rzeczy najbardziej pragnę i chcę teraz stworzyć?” Poczekajcie na swe odpowiedzi.  Mogą one pojawić się w formie słów, myśli, wyobrażeń lub uczuć. Cokolwiek do was przyjdzie, zapiszcie te odpowiedzi na kartce.  W dzień równonocy* odprawcie dla siebie mały rytuał i spędźcie trochę czasu ze swoją kartką papieru, z tym co chcecie uwolnić i tym, co chcecie stworzyć.

Uczcijcie swą równonoc posiłkiem symbolizującym czas, jaki właśnie nadchodzi: czas zbiorów na półkuli północnej i czas zielonych wiosennych kiełków na półkuli południowej.  Uczcijcie drogę słońca w swojej części świata i dzięki temu posiłkowi połączcie się z pamięcią swych przodków i wyraźcie dla nich swój szacunek.  Jeśli to możliwe, podzielcie się tym z innymi w swojej społeczności, być może stwarzając rytuał, który będzie kontynuowany w przyszłości i zacieśni wasze więzy z ludzkością i całą planetą.

Polaris

Przekazała Talyaa Liera , 19 września 2011

* W Polsce punkt równonocy przypada w tym roku 23 września o 11.04.

Przetłumaczyła Wika

Copyright (C) 2006 – 2011 by Talyaa Liera.
www.polarisrising.com

Previous Older Entries Next Newer Entries

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.