Raport Galaktycznej Federacji Światła i Wzniesionych Mistrzów, 6 września 2011

.

Dratzo!  Powracamy!  Wasz świat kontynuuje doświadczanie nowej wolności!  Przeróżne rządy, które pracowały ciężko, ażeby stworzyć nowy globalny system finansowy są uradowane.   Amerykańska Federalna Rezerwa została skutecznie subsydiowana przez nowy system Skarbu Państwa i teraz wszystko co jest potrzebne, to jest szereg oświadczeń od nowego, amerykańskiego nadzoru rządowego.  Kluczowym komponentem tego nowego ustalenia bankowego jest światowy system mocnej waluty.  Przekształci  on nielegalny, bardzo zmanipulowany i zależny od władzy system w żywy i zdolny do odzwierciedlenia ‚prawdziwej’ wartości dóbr i do funkcjonowania jako ‚prawdziwy’ środek wymiany. Pamiętajcie, że wasz świat jest tylko pokrótce systemem opartym na fizycznym środku wymiany. Zrobione jest to, ażeby tą świetną obfitość można było naprawdę odzwierciedlić,  która teraz jest ustanowiona aby was zalać falą wolności i luksusu.  Ten dobrobyt wytworzy w efekcie most do bezgotówkowego społeczeństwa.  Stanie się to poprzez zezwolenie na bardzo szybkie rozprzestrzenienie się technologii, która zastąpi potrzebę pieniędzy i przygotuje was do w pełni świadomego królestwa, które bardzo szybko odziedziczycie.  To jest takie królestwo w którym i my rezydujemy.
.
Wasza dobra koniunktura ułatwi nagłe rozprzestrzenienie się nowych technologi na całą waszą planetę.  Niektóre z nich zastąpią sklepy i supermarkety jako podstawowe źródło  waszej żywności i odzieży.  Ponadto, natura tych technologii drastycznie zreformuje sposób w jaki wasza ekonomia operuje, poprzez zwolnienie zbytecznych już ‚od’ i ‚do’ dostaw dóbr i usług na dalekie odległości. Kiedy wylądujemy mamy zamiar rozpocząć waszą edukację wszystkich rzeczy odnoszących się pełnej świadomości.  Zaczniemy od powiązania z innymi żyjącymi istnieniami w waszym środowisku.  Przekażemy wam bezpośrednie doznania natury waszych przyszłych ról jako strażników Gai.  Gaja potrzebuje wielkiego porozumienia w pomocy, by podtrzymywać wiele aspektów i nisz jej globalnego ekosystemu.  I zobowiąże to was, jako jednostki i kolektyw, by uczyć się jak najlepiej asystować jej w tym przedsięwzięciu.  My będziemy waszymi mentorami, zapoznając was z tym, co powinniście wiedzieć i kiedy to wprowadzać w życie.  To wszystko jest po prostu wstępnym krokiem zanim wejdziecie w to królestwo pełnej świadomości.
.
Ujawnienie stanowi następny wielki krok zaraz po tym, jak nowy system finansowy będzie w pełni operatywny i wyjaśniony światu.  Główną funkcją tego nowego systemu finansowego jest wdrożenie uniwersalnego wybaczenia długów, w myśl nowych zasad i przepisów bankowych i razem z nimi uformowanie fundamentów do uwolnienia funduszy dla wspaniałego dobrobytu.  Przejrzystość tego nowego systemu bankowego wraz z nowymi pieniędzmi stworzą dopasowaną strukturę dla waszej wspaniałej koniunktury, sprawiając, że będzie można dodawać Ujawnienie do całości pakietu.  To jest ten nadchodzący rozwój, który rozszerzy to, co wasze społeczeństwo jest w stanie robić.  W tym celu, mamy zamiar przedstawić nowe technologie i połączyć je z urządzeniami ukrywanymi poprzez dekady przez wasze rządy.  Natura tych rozmaitych urządzeń przyniesie waszym osobistym doznaniom całkowicie różne sposoby postrzegania ‚rzeczywistości’, zapoznając was z koncepcjami, które przeprowadzą was bezpiecznie do pełnej świadomości.  Za pomocą tej praktycznej metody zamierzamy was zapoznać z Niebiańską i Gwiezdną Mądrością.
.
Jak zawsze, wasz rozwój do wspaniałego galaktycznego obywatelstwa jest naszą główną sprawą.  Wasi Agarthańscy kuzyni wystosowali program i chcieliby, abyśmy was go nauczyli.   Chcieliby również, abyście nabyli pewnych perspektyw, które są do zademonstrowania poprzez serię udowodnionych przykładów zaraz po tym jak masowe lądowania będą ukończone.  Poprosili, żebyśmy poinstruowali waszych osobistych mentorów, by postępowali zgodnie z tym złożonym programem.  My zgodziliśmy się i zaraz po tym jak wasi mentorowie spędzili czas z Agarthiańskimi odpowiednikami tego programu, ogólnie i jednomyślnie zgodzono się, że te ćwiczenia są w rzeczy samej ważne dla waszego całkowitego programu treningowego.  Wymagają one niezwykle świadomej, subtelnej interakcji z Gają.  Te dzienne wymiany mogą być użyte, by wytłumaczyć prawdziwą naturę działania waszych życiowych pól energii i mogą demonstrować rzeczywistość waszej ciągłej zarządzającej roli dla Gai.  Ten program może być również pomocny, by wytłumaczyć kilka rzeczy o waszej transformacji w pełną świadomość.
————————————————————————————————
.
Błogosławieństwa!  Jesteśmy wzniesionymi Mistrzami!  Wielka rewolucja w duchu, świadomości i wolności właśnie dokonuje się dokoła całego globu.  Ta potrzeba transformacji doprowadziła do upadku rządów na Bliskim Wschodzie, wołania o nowy system ekonomiczny w Ameryce Łacińskiej i płaczu w Afryce o sprawiedliwość i wolność dla wszystkich.  To głośne wołanie jest dowodem wiatrów przemiany, która zamiata jak niepowstrzymana burza piaskowa wzdłuż całego waszego świata.  Ta potrzeba zmiany, jest teraz gotowa, aby manifestować się i rozpocznie się przez lawinę dostaw sponsorowaną przez Fundację St. Germaina.  Tym dostarczanym funduszom będą towarzyszyły zmiany w rządach kilku głównych narodów i serii ogłoszeń prowadzących do globalnego wybaczenia długów.   Te transmisje będą również mówić o nowych walutach opartych na metalach szlachetnych i nowych, bardziej przejrzystych globalnych systemach finansowych i bankowych.
.
Naszym zamiarem jest użycie nowych finansowych systemów do wsparcia programu dobrobytu St. Germaina.  Jest to niezmiernie ważne, aby pieniądze dane Światłu były rozpowszechnione wewnątrz systemu zachęcając do pomysłowości i nietuzinkowego myślenia.  Gaja prosi was, abyście zgłębiali wasze zasoby duchowe i nową świadomość, a jako że rozpoczynacie dzielenie się tym z innymi, będziecie wymagali wsparcia w tych wysiłkach.  Wkrótce, szerokie rozpowszechnianie bogactwa zapewni, że wy i wszyscy sprzymierzeni z wami będą posiadali takowe zasoby.  Te ogromne ilości pieniędzy są na finansowania centrów, uzdrawiania waszych  towarzyszy i sponsorowania wszelkiego rodzaju cudownych wynalazków i pomysłów.  Także mogą sfinansować tych, którzy życzą sobie wspierać Boskość i pomagać tym programom zapoczątkowanym przez dedykację Galaktycznej Federacji Światła.
.
Widzimy już te promieniujące Centra Światła mieniące się i łączące się ze sobą, pokrywające glob,  tworzące fundamenty dla wybudowania waszego globalnego społeczeństwa i  w końcu połączeniu się z galaktycznym społeczeństwem, które już istnieje w Wewnętrznej Ziemi.  Agarthanie czekali poprzez milenia, aby pomóc współtworzyć ten system planetarny nowego gwiezdnego narodu.  To będzie wysoce uhonorowane, kiedy formalnie przyłączycie się do Galaktycznej Federacji, jako w pełni rozwinięci członkowie.  Waszym przeznaczeniem jest, aby być mentorami dla blisko połowy tej galaktyki, gdy ona zbliża się do chwili zaakceptowania pełnej świadomości.  Dawno temu, Niebo powiedziało nam, że ten świat ma bardzo szczególne miejsce w ewolucji świadomości w Galaktyce Drogi Mlecznej.  Częścią naszego duchowego zadania było przewodzenie ludzkości w kierunku najbardziej okazałej przyszłości. Czas teraz nadszedł, aby wyjawić i wspólnie doświadczyć manifestację tej przepowiedni.
.
Dzisiaj, rozmawialiśmy o tym co się dzieje w was i w waszej rzeczywistości.  Wszędzie, świetlana przyszłość podnosi się z pomiędzy parzących pokrzyw, które były zasadzone przez ciemnego cabala.  Ponury mrok ciemnego świata teraz jest wypierany przez oświecenie i rozradowanie Światła!  Razem My jesteśmy, w rzeczy samej Zwycięscy!   Wiedzcie, Kochani, że te niezliczone zapasy i nigdy nie kończący się Dobrobyt Nieba jest rzeczywiście wasz!  Niech tak się stanie.
Selmat Gajun! Selmat Ja! (Syriańskie: Bądźcie Jednością! Radujcie się!)
.
Galaktyczna Federacja
przekazał Sheldan Nidle,  6 września 2011
.
Przetłumaczyli Sławek i Viola, edycja Krystal

Comments are closed.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: