Zmiany Stanów Energetycznych

.

 

.

Saint Germain

Przekazała Natalie Sian Glasson, 3 lipca 2011

Przetłumaczyła Wika

.

Najbardziej znaczącą siłą, rzeczą, obiektem lub mocą w naszej rzeczywistości, czy znajdujemy się na Ziemi, czy na innych poziomach, jest obecność energii. Możemy odnaleźć energię wszędzie wokół nas, jest ona także w nas i stanowi składnik naszych ciał – fizycznych czy też subtelnych; istnieje nawet w postaci fizycznych przedmiotów, których możemy dotknąć i poznawać. Energia istnieje w pogodzie, której doświadczacie na Ziemi, w opiniach i postawach wszystkich ludzi i dusz; może ona być wysyłana i otrzymywana na tak wiele sposobów, może być wyrażana w piękny czy negatywny sposób. Energia składa się na wszystko, czego doświadczamy, istnieje we wszystkim i jako wszystko; jest ona tak złożona w swoich formach wyrazu, jednak jej manifestowanie jest sprawą tak prostą. Energia, o której mówię, stanowi źródło energii, jakie rozciąga się z duszy Stwórcy – jest to energia, która może się wyrażać jako miłość, światło i pokój, i wiele innych; lecz wszyscy rozumiemy, że ta energia miała swój punkt początku, którym jest potężna dusza Stwórcy. Wielu świetlnych pracowników mówi o energii, ale mam przekonanie, że na Ziemi energia nie została jeszcze prawdziwie zrozumiana i doceniona. Energię można przyrównać do kwiatu: istnieje tu proces wzrostu, potem proces bujnego przejawiania się – wtedy, gdy kwiat jest w pełni uformowany – a potem jest proces wycofywania energii czy też więdnięcia kwiatu. Tak jak i kwiaty, energia musi mieć swój punkt źródłowy, potem następuje proces narastania i okres, w którym manifestuje się ona w danej formie w obfity sposób, a potem energia ta może się wyczerpać czy wycofać trochę lub całkowicie. Energia nigdy się naprawdę nie rozprasza, zawsze odciska ona swój ślad, ale jest to tylko odcisk energii na innej energii. Energia nie może tak naprawdę zniknąć, ponieważ nieustannie się przekształca, regeneruje i transformuje. My możemy odczuwać i rozpoznawać energię, możemy nawet mówić i myśleć energią, gdyż energia jest paliwem dla naszego istnienia gdy jesteśmy na Ziemi, a także na poziomach wewnętrznych. Kiedy mówię o energii, opisuję esencję życia, tę energię siły życiowej, która jest wszędzie i we wszystkim. Energia zawsze się zmienia i rozwija, a najlepszym sposobem, by to dostrzec, są nasze doświadczenia i sytuacje, jakie przeżywamy na Ziemi. Jednego dnia możemy usiąść, by porozmawiać z przyjaciółmi: każda osoba wnosi do grupy jakąś energię, a potem ją wyraża, gdy razem z innymi stwarza doświadczenie energetyczne, które można opisać jako zabawa, smutek, świętowanie czy spokój. Gdyby ci sami ludzie usiedli razem następnego dnia, nie byliby w stanie odtworzyć dokładnie tych samych doznań, gdyż energia każdej z tych osób byłaby inna, i energia grupy czy też wspólne doświadczenie uległoby zmianie – zatem widzimy, że energia nigdy nie pozostaje taka sama. W tej sytuacji energia pomiędzy ludźmi w grupie prawdopodobnie się rozwinie i nasili, gdy spotkają się oni następnym razem. Energia po prostu istnieje; nie ma ona negatywnej czy pozytywnej formy, przyjmuje ona po prostu formę, jaką jej nadajecie.

Proszę was, abyście przez chwilę pomyśleli o sobie, swoim charakterze, swoim życiu i osiągnięciach i uznali je po prostu za energię, z jej zmianami i przejawami. Możecie nawet dostrzec, że doświadczyliście całego cyklu energii – od jej wzrostu do zaniku – wiele razy, być może w swoich związkach czy nawet w procesie edukacji, jak również w sprawach zainteresowań i preferencji. A jeśli mielibyście o sobie teraz pomyśleć jako o energii i uświadomić sobie, że stworzyliście siebie poprzez formę, która nadaliście energii? Nadaliście energii formę, kształt, strukturę i substancję, i stworzyliście siebie takimi, jakimi jesteście teraz. Jedynym rzeczywistym narzędziem, jaki posiadacie dla kształtowania energii, jest wasz umysł. Zasadniczo przez całe wasze życie zajmowaliście się formowaniem energii, obserwując jej przejścia i zmiany stanów, uwalniając stare energie i zapraszając nowe. Byliście również świadomi energii innych oraz tego, jaki miało to na was wpływ w każdej sekundzie waszego dnia. Nawet energie pomieszczeń, przedmiotów i ubrań na was wpływają, ponieważ jesteście energią, zatem w naturalny sposób jesteście przyciągani do energii. To istotne, żeby uświadomić sobie również, że wszystko wokół was jest w stanie energetycznej przemiany, zatem będzie wywoływać reakcje w waszej istocie. Kiedy przedmioty i pomieszczenia mają swoją pamięć, energia, która w nich kiedyś była obficie obecna, nie ukończyła jeszcze swego cyklicznego procesu, wciąż pozostaje tam ona jako energia indywidualna. Aby uwolnić tę pamięć, możemy oczyścić dany przedmiot, co pozwoli energii na przejawienie się w innej postaci. Wspomnienia często wywodzą się z umysłu, ale mogą być zakotwiczone w energii, która przybiera bardziej konkretną formę; jest to zatem energia, która została odciśnięta na energii. Zaczynamy w ten sposób dostrzegać, że istnieją liczne poziomy energii Stwórcy, ponieważ my, jako aspekt Stwórcy na Ziemi, nieustannie nadajemy energii formę. To przepiękna idea, którą warto zachować w umyśle: nadajecie energii formę. Dajcie sobie cały dzień na to, by utrzymywać w umyśle tę ideę i pozwolić sobie na obserwowanie, jak nadajecie energii formę. Gdy już raz dostrzeżecie, kiedy nadajecie energii formę, dlaczego nadajecie energii formę i w jaki sposób nadajecie energii formę, na podstawowym poziomie zaczynacie widzieć, jak cała wasza rzeczywistość i nawet świat zostały skonstruowane. Możecie nawet dostrzec cykl energii, której nadajecie formę, substancję czy strukturę, nawet jeśli jest to forma emocjonalna. Zasadniczą sprawa jest obserwowanie cyklu energii; cykl nadawania formy przedmiotowi czy sytuacji mógł się rozpocząć od idei tego przedmiotu, potem w naturalny sposób nastąpił okres energetyzowania tej idei nawet bez uświadamiania sobie tego faktu. Tak naprawdę budujecie małe źródło energii, które sprawia, że idea przejawia się w bardziej ekspansywny sposób. Potem, parę dni później, przedmiot lub sytuacja mogą się zamanifestować – mogło się tak zdarzyć, ponieważ kupiliście ten przedmiot czy też otrzymaliście go, albo doprowadziliście do zaistnienia określonej sytuacji. Manifestacja tej energii pozostanie z wami tak długo, jak długo jest wam potrzebna, ale ponieważ energia ma swój cykl przemiany, w pewnym momencie zacznie się ona wycofywać i przekształcać w nową energię. To samo wydarza się z emocjami, które też są wywodzącymi się z umysłu ideami – przejawiają się one tylko w bardziej osobisty sposób. Kiedy jakaś emocja się przejawia, ma ona swój okres wzrostu, potem nadchodzi czas, kiedy kompletnie was ona pochłania, ale ogólnie rzecz biorąc emocje przemijają. Czasami nie pozwalamy całkowicie odejść jakiejś emocji czy energii i wtedy wchodzi ona w stan zastoju, nie jest zdolna się przekształcić.

Kiedy zaczniecie już obserwować energię, dostaniecie do rąk najpotężniejszy klucz do waszego życia i rzeczywistości na Ziemi – będziecie umieli się uzdrowić, pozostawać w stanie równowagi, uwolnić się od wpływów innych istot, a także zrozumieć, w jaki sposób wszystkie energie, jakich już nie potrzebujecie, doprowadzić do stanu finalizacji. Będzie to niezwykle potężne narzędzie, które pomoże wam żeglować przez waszą rzeczywistość i z łatwością osiągać wasze boskie cele. Tyle zamieszania powstaje na Ziemi z tego powodu, że ludzie wciąż żyją w ignorancji co do procesów energetycznych, i dlatego stwarzają wiele dramatów i zadają sobie wiele bólu z powodu swego braku zrozumienia. Nie osądzam was za to, gdyż rozumienie sposobu funkcjonowania energii należy do naturalnego procesu waszego duchowego wzrostu; po prostu chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na swą ziemską rzeczywistość i na to, jak wasze doświadczenia mogą się rozwijać i rozszerzać. Wiele bólu pojawia się dlatego, że ludzie nie chcą zaakceptować istnienia zmian albo mogli nawet rozwinąć u siebie lęk związany ze zmianą. Lęk przed zmianą często przejawia się dlatego, że dana osoba pragnie się czuć bezpiecznie i stabilnie w swej rzeczywistości, ale doświadczyła kiedyś zmiany, która w poważny sposób zakłóciła jej spokój. Ludzie tacy zaczynają kojarzyć wszelkie przemiany w swym życiu z tym doświadczeniem. Zmiana łączy się z niepewnością, ale gdy zaczynacie rozumieć cykl energii oraz to, w jaki sposób nadajecie tej energii formę, zaopatrujecie się tak naprawdę w najlepsze możliwe zabezpieczenie. Uświadamiacie sobie, że gdy już raz zaakceptujecie jakąś energię w swojej rzeczywistości oraz to, że może ona pozostać lub odejść w pewnym momencie waszego życia, zaczynacie ją postrzegać jako neutralną, gdyż wiecie, że ta energia w sposób naturalny odejdzie wtedy, gdy już jej dłużej nie będziecie potrzebować, i w ten sposób zasygnalizuje proces wzrostu czy rozwoju.

Wiele zmian wydarza się teraz na Ziemi i będzie wydarzać się w waszej rzeczywistości; wszystkie one są częścią procesu uwalniania i oczyszczania w przygotowaniu na Wzniesienie. Aby pozostać w równowadze podczas okresów przemian, ważne jest, by skupić się na energii, ale również zacząć rozumieć energetyczne przejścia w każdym momencie waszego dnia. To energię przejmujecie od innych i ze swego otoczenia, energię stwarzacie za sprawą emocji, energię kształtujecie waszym umysłem oraz sposobem, w jaki tę energię postrzegacie. Tyle jest do zaobserwowania, ale gdy uznacie, że wszystko jest energią i nic nie jest solidne i niezmienne, zaczynacie doznawać zadowolenia w swej istocie i rzeczywistości, która dostarcza wam wszelkiej wiedzy i głębokiego poczucia stabilności nawet w czasach chaosu. Gdy już zaczniecie obserwować i dostrzegać w jaki sposób nadajecie energii formę i jaką formę ona przybiera, jest wam łatwiej ukształtować tę energię waszymi myślami w coś, co wesprze was w waszej rzeczywistości lub pomoże wam w duchowym wzrastaniu. Możecie poprosić waszych aniołów i przewodników, aby pomogli wam zachować uważność w procesie nadawania formy energii. Każdego ranka możecie powiedzieć:

„Ukochani aniołowie i przewodnicy, wzywam was, byście otoczyli mnie swoją miłością, łącząc się z moją energią. Proszę, zwiększcie moją miłość, światło i wibrację energetyczną tak, abym mogła/mógł być naprawdę połączona/y z waszą energią, z energią Stwórcy i mojej duszy. Pozwólcie mi pojąć mądrość i wskazówki, których teraz potrzebuję dla mojego duchowego wzrostu. Jest moim życzeniem, by rozumieć przemiany energii oraz to, jak w naturalny sposób nadaję formę energii w każdej chwili mojego życia. Proszę, zwiększcie przejrzystość i skupienie mojego umysłu, tak, abym mógł/mogła obserwować energie, które wyrażam i przyjmuję oraz to, w jaki sposób wpływają one na moją istotę i rzeczywistość. Obym umiał/a rozpoznawać wszystko we mnie i wokół mnie jako energię, dzięki temu sięgając wzrokiem poza ziemską fizyczność, która jest iluzją. Obym czuł/a wibrację energii, widziała/a obecność energii i wyczuwał/a cel energii, która istnieje i przekształca się. Proszę, pomóżcie mi prawdziwie rozumieć energię w mojej rzeczywistości, tak, abym mogła/mógł nauczyć się zachowywać równowagę, w łatwy sposób radzić sobie ze zmianami, rozumiejąc ich cel, a także nadając energii najwłaściwszą formę, sprzyjającą mojemu duchowemu rozwojowi.

Pomóżcie mi oddzielić się od energii, które powinny się domknąć i sfinalizować w mojej istocie lub rzeczywistości, tak aby mogły one przekształcić się w nową pozytywną i pełną miłości energię wokół mnie. Pomóżcie mi uwolnić niepotrzebne wspomnienia, w ten sposób zezwalając na przemianę energii, która wniesie uzdrowienie i odnowę w moje życie. Wzywam Mahaczohana Saint Germaina, by mi pomógł i prowadził mnie w tym procesie. Dziękuję.”

Jest to niekoniecznie czymś, czego mogę was nauczyć; jest to czymś, nad czym możecie się zastanowić, zdobywając zrozumienie dzięki procesowi skupienia i obserwacji. Jest to istotny element wzniesienia. Wiele błogosławieństw miłości i łaski –

Jam jest Mahaczohan Saint Germain

omna.org

Comments are closed.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: