Kalendarz Majów 2012 cz.1

.

.

AA Metatron: Kalendarz Majów 2012 (wersja skrócona)

Chaneler: James Tyberonn

Przetłumaczyła Wika

.

Pozdrowienia!  Jestem Metatron, Pan Światła!  Obejmuję każde z was w Świetle, w miłości. Znam każde z was o wiele lepiej, niż sobie to uświadamiacie. I radujemy się tymi naszymi wspólnymi chwilami.

Drodzy Ludzie, Wszechświat, Kosmos, jest doskonałością samą w sobie, niezależnie od jakiejkolwiek interpretacji czy wyobrażenia na jego temat. W sensie kwantowym wszystkie rzeczy w krystalicznym zunifikowanym polu działają precyzyjnie, w idealnej zgodności ze swą naturą, z ich architektoniczną integralnością. Jednakże niektórzy są stworzeni na wyższych częstotliwościach, w wyższym rezonansie wibracyjnym niż inni. I tymi właśnie słowami rozpoczynamy tę niezwykle interesującą rozmowę.

Pytanie do AA Metatrona:
Według jednego ze współczesnych interpretatorów Kalendarza Majów, doświadczamy teraz wyjątkowego przyspieszenia świadomości. Badacz ten mówi nawet, że w roku 2011 świadomość przyspieszy dwudziestokrotnie, zatem zmiana poziomu świadomości, na którą od 1999 aż do teraz trzeba było zużyć cały rok, zajmie tylko 20 dni. To 20-krotne przyspieszenie będzie działało w pełni od 9 marca do 28 października 2011. Jeśli tak jest, co dokładnie to oznacza?

Archanioł Metatron:
Możliwość zwiększenia się świadomości rzeczywiście ma teraz miejsce jako ustalone wcześniej przyspieszenie procesu Wzniesienia. Jednakże „wskaźnik tempa” zmian różni się w zależności od danej jednostki, a zatem taki stały wskaźnik przyspieszenia nie może być tak naprawdę określony.

Zanim będziemy kontynuować wypowiedź na temat przyspieszenia świadomości, chcielibyśmy wam powiedzieć, że niezwykły kalendarz, który aktualnie nazywacie „majańskim”, nie był ani wynaleziony, ani pierwotnie zapisany przez Majów w taki sposób, jak się przypuszcza. Poprzedza on Majów o ponad 18 tysięcy lat. Pierwotnie został on stworzony przez oświeconych Atlantów z Posejdii, z pomocą Przymierza Syriańsko-Plejadiańskiego, a przechowywany przy użyciu krystalicznej technologii, określanej mianem „Krystalicznych Czaszek”.

Nawet co bardziej pomysłowi spośród waszych antropologów uważają, że najwcześniejsza społeczność Majów rozwinęła się dopiero około roku 2000 p.n.e. Zapewniamy was, że kalendarz był na swoim miejscu i w użyciu, i to w o wiele większym formacie na długo przed tym, zanim powstała społeczność Majów. To, co teraz określacie terminem „kalendarz Majów”, jest jedynie niewielką pozostałością tego, co istniało przed czasami Majów.

Obszar, zamieszkiwany przez poprzedników Majów na Jukatanie (aktualnie obszar Meksyku i Gwatemali), był połączony przesmykiem z atlantydzką wyspą Posejdią zanim wstrząsy i ostateczne zalanie Atlantydy spowodowały jego zatopienie. Wysoko zaawansowane technicznie kultury z Atlantydy zamieszkiwały Środkową Amerykę i Egipt na długo przed ostatecznym upadkiem Atlantydy. Kolonie i kultury środkowo-amerykańska, południowo-amerykańska (OG) i egipska, wyłoniły się z wysoce duchowej kultury atlantydzkiej „Prawa Jedynego” (the Law of One) i stanowiły z nią jedność przez wiele tysiącleci przed zniszczeniem Atlantydy.

Pośród tych społeczności istniała elita, wysoce zaawansowane grupa, którą można określić mianem „naukowców/kapłanów”. Ci mędrcy z Atla-Ra byli wysokimi adeptami sztuki panowania za pomocą umysłu nad materią. Mistrzowie ci posługiwali się mentalną fizyką i działali w pełnej świadomości w niezliczonych subtelnych poziomach wielowymiarowości.

Zatem podczas gdy niewyszkolone masy ludzkie w erze Atlantydy nie posiadały takich umiejętności i używały przesmyków i innych mniej zaawansowanych form transportu, poruszając się do i z kolonii Atlantydy, Og, Jukatanu i Egiptu, wewnętrzny krąg naukowców/kapłanów znał sposoby eterycznej bilokacji i fizycznego manifestowania się – nie tylko na Ziemi, ale również w galaktyce i wszechświecie. Współpracowali oni z pozaziemskimi rasami z Przymierza Syriańsko-Plejadiańskiego i stanowili pierwotne źródło cyklicznego kalendarza, który nazywacie obecnie „majańskim”.

Niewielkie enklawy tych naukowców/kapłanów świetnie prosperowały przez tysiąclecia po zalaniu Atlantydy i zachowały wiedzę o kalendarzu, jak również nadzorowały budowę rozmaitych piramid przy pomocy wspomnianych już przybyszów spoza Ziemi.

Jednak ci naukowcy/kapłani nie reprezentowali całości majańskiego społeczeństwa. Dlatego właśnie Majowie stanowią dla was dziś zagadkę. Niektóre z przypisywanych im osiągnięć wykazuje wielkie techniczne zaawansowanie, a jednak ich społeczność jako całość miała charakter wiejski i skłonności w kierunku niestosownych ceremonii powiązanych ze składaniem ofiar z ludzi, oraz innych dewiacji, gdy żyli pod panowaniem bezlitosnych tyranii.

Jak z tego wynika, naukowcy/kapłani z OG, Jukatanu, Egiptu i innych „zapomnianych” kultur istniejących wcześniej lub później, znali zasady fizyki mentalnej, a także mieli wiedzę o astronomii i cyklach wymiarów. Wiedzieli o tym tylko ci, którzy należeli do mistrzowskich i surowych tradycji i społeczności inicjacyjnych, chociaż bardzo niewiele istotnych dowodów na ten temat przetrwało do dzisiaj, a to, co przetrwało, nie zostało jeszcze ani rozpoznane, ani zrozumiane.

Zrozumienie fizyki mentalnej i zdolność do używania takiej wiedzy stanowi różnicę pomiędzy tym, co wiedzą dzisiejsi naukowcy/pracownicy naukowi, a tym, co wiedziały zaawansowane społeczeństwa przeszłości. Wpływ precyzyjnej myśli na materię nie jest jeszcze przez ludzkość rozumiany i stanowi naukę zapomnianą.

Naukowcy/kapłani dobrze znali sztukę dematerializacji i ponownej manifestacji. Wielkie piramidy zostały zbudowane za sprawą podróży poprzez bilokację oraz przesunięć fizycznej materii z jednego położenia w inne. Ta technologia do dzisiaj pozostaje dla was zagadką. Atla-Ra i ich spadkobiercy umieli mentalnie przemieszczać materię z 3.wymiaru w pola, które mogą być nazwane antygrawitacyjnymi; mogli ją dematerializować i formować na nowo jak substancję pozbawioną gęstości. W pewnych okolicznościach byli oni nawet zdolni zmienić swą własną rzeczywistość i wymiar.

Oznacza to, że ani Olmekowie, Aztekowie czy Majowie, ani ludy środkowo-amerykańskie nie osiągnęły w skali masowej tego mistrzostwa, które wyrażały pewne aspekty ich kultury. Chcemy tu podkreślić, że to Atla-Ra stworzyli kalendarz, a pewne odłamy Majów tę wiedzę utrzymały i odtworzyły zapisy i teksty, pomagające ją zachować. Ale tak jak na Atlantydzie, choć naukowcy/kapłani byli wielce poważani, jednak nie byli grupą rządzącą ani nie podejmowali decyzji dotyczących społeczeństwa jako całości.

Pytanie:
Czy jest to powód, dla którego zmiany zdają się nie tylko przyspieszać, ale i się wzmagać?

Archanioł Metatron:
To wzrost rezonansu podnosi potencjał każdej jednostki, by wznosić się ku coraz większej świadomości. Wzniesienie jest oparte i w rzeczy samej definiowane przez ekspansję wymiarów Ziemi, włączając w to sfery krystaliczne.

Cechą charakterystyczną Wzniesienia jest „nowy” napływ jednostek świadomości siły życiowej, określanych przez waszych starożytnych mianem „Akasz” albo „Esencja Adamantynowa”, które same w sobie stanowią potężne świetlne cząstki manifestacji rzeczywistości (innymi słowy – Jednostki Świadomości). Sfera krystaliczna zaczyna się na poziomie 5.wymiaru i rozciąga do 15. z perspektywy Omni-Ziemi.

To, co było dostępne dla ludzkości przed Wzniesieniem czyli ekspansją wymiarów, było przeniesioną czy też „obniżoną” wersją Jednostek Świadomości w obrębie tego, co można określić jako jednostki energii elektromagnetycznej, które są zdolne do funkcjonowania w polu fizycznej polaryzacji i linearnych czaso-przestrzennych aspektach trzeciego wymiaru.

Jednostki krystalicznej świadomości działają na częstotliwości o wiele szybszej i są pobudzane do twórczego manifestowania rzeczywistości przez wyższy aspekt umysłu, w sferze, którą określacie mianem „podświadoma”. Zatem intensywność energii zmiany świadomości i przyspieszenie pulsu czasu są wszystkie atrybutami rezonansu.

Wydarzenie, które nazywacie „Wzniesieniem”, jest w rzeczywistości poszerzoną zdolnością ludzkości 3.wymiarowej do wzniesienia się w „wyższy” wymiar, wymiar krystaliczny, który przez wiele tysiącleci był dla was niedostępny. Jednak ekspansja energii, dzięki której Wzniesienie stało się dostępne, sama przez się nie oznacza, że każda jednostka natychmiast wykorzysta sposobność, jaka jest jej znów zaoferowana. Tak naprawdę wybór, aby to uczynić, jest indywidualnym wyborem każdej osoby. Wzniesienie jest zatem opcją osobistą i zależy od gotowości, czystej intencji i w rzeczy samej ilorazu Światła danej jednostki. Wzniesienie odbywa się po jednym sercu i jednym umyśle na raz. I zawsze tak było.

Ziemia została celowo zaprojektowana jako środowisko wolnej woli i wolnego wyboru. „Wzniesienie” nie jest magicznym gwiezdnym pyłem, który natychmiastowo przekształca wszystko, czego dotyka – jest raczej nowo otwartymi drzwiami pewnej częstotliwości, przez które jednostka może zdecydować się przejść, kiedy będzie na to gotowa.

Ważne jest, by mieć świadomość, że kalendarz majański, choć dokładny w wyznaczaniu cyklów czasu, może zostać zanalizowany w odmienny sposób zależnie od perspektywy, stanowiska i ilorazu Światła każdego interpretatora. Zatem bardziej precyzyjne będzie stwierdzenie, że stopień „zmiany” czy wzrostu świadomości jest zdeterminowany świadomością jednostki, a nie żadnym ustalonym czynnikiem liczbowym.

Musimy tu dodać, że pewne teksty „Majów”, które zostały zniszczone przez hiszpańskich księży, dostarczały informacji, które umożliwiały o wiele szerszą perspektywę interpretacji tego kalendarza. Również na wiele stuleci przed Majami inne teksty, które były istotnymi elementami kalendarza, zaginęły, co poważnie ograniczyło możliwość zrozumienia pierwotnie zawartych w nim informacji.

Chcemy podkreślić raz jeszcze, że tempo Wzniesienia danej jednostki zależy od, i jest uruchamiane, jej intencją oraz zdolnością wzniesienia się w stany wyższej energii i jej wchłaniania.

Pytanie:
Czy mógłbyś powiedzieć coś o tym aspekcie przyspieszenia i tym, co daje on ludzkości?

Archanioł Metatron:
Rzeczywistość wymiarów na Ziemi jest zaprogramowana tak, aby przejawiać się w następstwie czasu, jaki postrzegacie w sposób linearny. Jest to – by użyć waszego słownictwa komputerowego – program o ułatwieniach pochodzących z serwera, którym jest w tym przypadku krystaliczna sieć 144. Poprzez tę sieć pod-programy „czasu”  pojawiają się jako wstawki holograficznej rzeczywistości. Istnieją epoki i ery oraz całe cywilizacje, które są wstawione do Serwera Sieci jako programy. To dlatego właśnie pewne cywilizacje, takie jak majańska, mogą pozornie pojawić się znikąd w rozległym „morzu Stworzenia” wraz z przypływem zbiorowej nieświadomości, świadomej sieci, która umożliwia pojawianie się stworzonych rzeczywistości.

Czas linearny jest funkcjonalną, celową iluzją. W rzeczywistości wszystkie te programy działają równocześnie. Dlatego na poziomie nad-duszy doświadczacie istnienia wielu cywilizacji i wszystkich wcieleń w tym samym czasie w Zunifikowanym Polu Krystalicznego Multi-Wszechświata.

Jednym z aspektów Wzniesienia jest ześrodkowanie całego czasu, a mówiąc bardziej szczegółowo, przyspieszenie czasu, doświadczane teraz na Ziemi, wydarza się, ponieważ szczelina w programach holograficznych równoczesności czasowej pozwala wszystkim hologramom dopełnić się w tym cyklu. To, co nazywacie „Światłem” samo w sobie przyspiesza i wpływa na każdy aspekt waszego obecnego doświadczenia.

Pytanie:
Jak to wpływa na czas i czy czas jako taki zniknie?

Archanioł Metatron:
Powiedzieliśmy, że czas, taki jaki znacie, przyspiesza. Czas i przestrzeń są różnymi aspektami tej samej energii. Obydwa są aspektami Światła, zaś prędkość Światła wokół Ziemi się zwiększa. W rzeczy samej wasza planeta się przekształca. Ale pamiętajcie, że to nie tylko puls następstwa czasu narasta – tak naprawdę to sama ludzkość zwiększa swoją wibrację.

Jak już powiedzieliśmy, świat stwarza się teraz na nowo, w miarę jak inercja następstwa czasu pędzi dziś szybciej, niż to miało miejsce wczoraj. Zgodnie z tym w 2011 i 2012 przyspieszenie Światła będzie postępować dalej, a wasza świadomość będzie się rozszerzać.

Wraz z tym przypływem i wasze życie nabierze jeszcze szybszego tempa. Rozumiecie, prędkość Światła wzrosła. Jest to już oczywiste dla wielu z was, że wszystko przyspiesza, że czas przyspiesza, w miarę jak Wzniesienie się zbliża. Wasze chwile, godziny i dni przemykają o wiele szybciej. Więc gdy czas się przekształca, zmieni on również doświadczenie ludzkości, dotyczące widzialnych i niewidzialnych sił Natury oraz oblicza samej Ziemi.

Musicie zrozumieć, że każdy wymiar ponad 3. począwszy od 5. ma swe własne unikalne prawa fizyki i swój własny puls czasu. Na poziomie 5.wymiaru Światło staje się krystalicznym spójnym światłem, i zwiększa swą prędkość i częstotliwość w każdym następnym wyższym wymiarze. A czas jako taki ostatecznie znika.

W czasie Wzniesienia, gdy Ziemia i jej mieszkańcy wejdą w nową Krystaliczną erę, wielkie kryształy mocy nie zostaną wam zabrane i użyte w niewłaściwy sposób, jak to zdarzyło się to dawno temu, co przyspieszyło upadek Atlantydy. Nigdy więcej nie zostaną one użyte w innym celu niż dla najwyższego dobra. Bądźcie tego pewni. Jest to święta przysięga i rzeczywiście zostanie ona dotrzymana.

37 Komentarzy (+add yours?)

 1. Arias248
  Lip 26, 2011 @ 17:12:00

  🙂

  Mało co pisze w komentarzach, ale czytam je z wielką uważnością
  zapytasz czemu 🙂
  wiele razy są one dla mnie wskazówka do poprawy czegoś tam w sobie,
  gdy się przypatrzeć sprawie bliżej to wychodzi że każdy pisze o sobie a z czasem można to skorygować lub zauważa u kogoś DOKŁADNIE to co jeszcze zostało do przetrawienia skorygowania w sobie.

  Kurna kto sie boi krytyki?
  wogóle czego sie bać w komentarzach?

  BRAK MOŻLIWOŚCI PISANIA UWAŻAM za nonsens
  jak i również za BRAK poszanowania WOLNOŚCI wyrażania siebie
  brak prób akceptacji innych pogladów to brak tolerancji.

  Dużo by pisać
  ale ….

  Radosnych dni

 2. mary_celeste
  Lip 26, 2011 @ 09:38:48

  Zwracam się z sercem pełnym miłości i wdzięczności do drogiej Krystal i Was wszystkich kochani i bardzo mi bliscy – dziękuję.
  Renia

 3. mira69
  Lip 26, 2011 @ 06:11:58

  dziękuję ,wiele się tu nauczyłam. będzie mi Was wszystkich tak bardzo brak…

 4. Jacek
  Lip 26, 2011 @ 03:41:56

  Krystal również dziękuję za te wszystkie przekazy pracowicie przetłumaczne. One niosą nadzieję na lepsze jutro – na wzniesienie w wyższy lepszy wymiar i na wyrwanie się z kręgu cierpienia i z tego chaosu, który wciąż narasta ! Dziękuję i przesyłam Tobie i wszystkim odwiedzającym tę stronę wiele miłości i światła. Jacek

 5. Eryk
  Lip 26, 2011 @ 02:42:18

  I ja sie przyłączam do podziękowań za ten blog 🙂 który dużo zmienił dla mnie i innych no to żegnajcie Kochani co prawda blok będzie istniał nadal ale juz sie nie skontaktujemy w komentarzach 🙂 no to pozdraiwam Ciebie Krystal i Was wszystkich moi Drodzy trwajcie w MIŁOŚĆI I ŚWIETLE 🙂

 6. Dajamanti
  Lip 26, 2011 @ 00:52:50

  Wielkie Brawa, Siostro Krystal

  Myślę że żaden blog dyskusyjny, nie jest już potrzebny dla Was Kochani.
  Osiągnęliście bardzo wysoki stan świadomości, aby samemu z czystym sercem wkroczyć do 5D. Dzielą nas tylko różnice wibracyjne, to wszystko. Czystą częstotliwość wibracyjną, można osiągnąć przez szczerą intencje i uczucia nieograniczonej miłości do WSZYSTKIEGO. Gdy uda wam się to osiągnąć, zobaczycie niebo na Ziemi, a resztą nie musicie się martwić.

  Czekamy na Ciebie Krystal i na Was wszystkich w 5D.

  Ja Jestem Dajamanti

 7. Vira
  Lip 26, 2011 @ 00:47:19

  Dziękuję za ogrom wykonywanej pracy wszystkim bijącym sercom tego i sąsiednich blogów.

 8. Pola
  Lip 25, 2011 @ 23:52:35

  I ja chcę się przyłączyć do podziękowań :). Czytałam codziennie, nie komentowałam, bo nie lubię, ale brak strony i komentarzy innych byłby dla mnie bolesnym przeżyciem. To ostatnio jedna z ważniejszych dla mnie stron. Otucha, informacje, poczucie, że nie jestem osamotniona – to tylko drobny ułamek tego co dostałam od ciebie Krystal. Bardzo dziękuję ci za twoją pracę i pozdrawiam z miłością

 9. gabriel 33
  Lip 25, 2011 @ 23:14:50

  Witajcie Kochani!
  Rozumiem Cię, Krystal, że usuwasz komentarze. Czytając komentarze na innych forach(obrzucających się wzajemnie inwektywami tzw.oświeconych), dziwiłem się, że tu jest tak mało jadu. Masz rację, niepotrzebne zaśmiecanie forum, chociaż trochę żal, bo może niektóre jadowite wypowiedzi są wywołane strachem i niezrozumieniem.I tłumaczenia mogłyby coś zmienić.I znowu moje niepoprawne ciągotki do prób (bo każdy ma wolną wolę) do tłumaczenia i pomocy.
  Dziękuję Ci, Krystal i Twojej Wspaniałej Ekipie. Działajcie dalej, pomagając przekazami zrozumieć istotę zmian zachodzących na Planecie Ziemi i Jej Duszy -Gai.
  Zmieniajmy swoją świadomość przez przebaczanie, współczucie, wzajemną akceptację swojej inności na planie fizycznym, bo na planie Energetycznym wszyscy jesteśmy Jednym, w Jedynym naszym Stwórcą.
  Pozdrawiam Wszystkich w Miłości i Świetle.
  JAM JEST Gabriel

  • Ktoś
   Lip 26, 2011 @ 16:05:22

   Poczekaj aż ktoś zorganizuje forum, zapewniam cię, że tyle samo jadu doświadczysz co i w komentarzach bo od tego uciec się nie da… (jeszcze) natomiast, rozumiem, że moderowanie jest męczące i szkoda marnować czas na określanie „bezpieczeństwa” wypowiedzi i jego „wpływu na społeczeństwo”. Z drugiej zaś strony większość forów pozwala na otwartą dyskusje i mieszankę poglądów, natomiast ze względu na to, że to jest blog to nie należy pewnych „poglądów” umieszczać… to również może być bardzo męczące w moderacji bo dodaje to dodatkowej pracy. Natomiast gdyby stworzyć forum mogło by być więcej moderatorów, a ciemne wypowiedzi można by było „ogrzać światłem”, zamiast brutalnie kasować (oczywiście w granicach normy) wtedy ludzie zaczynają „myśleć”.
   Pytanie brzmi: Czy ktoś się podjął stworzenia forum czy mam się tym zająć?

 10. Loczek
  Lip 25, 2011 @ 18:18:36

  Hej jestem nowy i dopiero zaczalem sie zaglebiac w to wszystko Pomysl z oddzielnym forum jest dobrym pomyslem a idiotow mozna by blokowac Chetnie bym pomogl ale sie na tym nie znam niestety Mam nadzieje ze ktos sie znajdzie Pozdrawiam wszystkich serdecznie

 11. Adriano
  Lip 25, 2011 @ 15:59:52

  Dziekuje krystal za ten blog, także go czytam ale nigdy nie komentowałem 🙂 I dziekuje Wedrussie za link do niego, od dawna „samorozwijałem się” mocno, wiecie Hicksy, Murphy, renikarnacja itd ale dopiero ten blog pchnął mnie o lata świetlne do przodu.. i pomyśleć że tak naprawde trafilem tu przez temat Chemtrails ktory zaobserwowalem nad moja glowa i ktory nie dawal mi spokoju, wrecz mnie (wtedy) frustrował :)))) Jak widac kazde zlo moze byc zaczatkie ogromnego dobra i nawet t zlo jest potrzebne bo dzieki niemu ludzie sie budza 🙂 pozdrawiam

 12. Michał
  Lip 25, 2011 @ 15:55:30

  Witam wszystkich
  Muszę Ci powiedzieć Krystal, że ta strona stała się ostatnio moją ulubioną. Zaglądam tu kilkanaście razy dziennie patrząc czy nie ma czegoś nowego. Przyznam się, że trochę będzie mi brakowało komentarzy. Niektóre wiele mi dały. Niestety coraz więcej osób poznaje adres tej strony, a nie wszystkie są na odpowiednim poziomie, tak więc w pełni rozumiem Twoją decyzję.
  Nadal będę tu częstym gościem, bo bardzo czekam, aż zacznie się coś dziać na tej Ziemi zauważalnego dla wszystkich – wyczekuję jakichś zmian na lepsze.
  Serdecznie pozdrawiam 🙂

 13. mira
  Lip 25, 2011 @ 15:44:47

  Kochana Krystal! Korzystam rowniez z okazji podziekowania Ci za ta wspaniala platforme Duchowego Rozwoju. Od pierwszej chwili pobytu na Twoim Blogu mialam wrazenie odnalezienia dawno poszukiwanej Rodziny, uczucie ciepla, zrozumienia, braterskiej przyjazni i mocno odczuwalna chec samorozwoju u wiekszosci Twoich czytelnikow – naszych Siostr i Braci. Ogromne dzieki rowniez dla Wiki i dla Zespolu Tlumaczy za tak wartosciowe przekazy, ktore nadal beda moja codzienna lektura. Zyczac nam wszystkim spokojnych przygotowan do Wzniesienia, pozostaje z Wami w Swietle i Milosci. Kocham Was!

 14. IZISS888
  Lip 25, 2011 @ 15:34:15

  Krystal dziekuje za wszystko co robiłas wraz ze swoim zespołem .
  Spokoju milosci i rownowagi zycze wszystkim.Iza

 15. asia
  Lip 25, 2011 @ 14:57:17

  Asia,
  Dziekuje Ci Krystal i calej ekipie, dzieki ktorej moglam czytac przekazy, chce Ci wyznac, ze wiele mi one daly. Otworzyly me oczy a raczej serce, bo ja je zawsze czytalam sercem. I wtedy gdy moje serce otwieralo sie i bylo radosne wiedzialem, ze przekaz byl od wspanialego czystego brata/ siostry z ‚nieba’ … .Dziekuje jeszcze raz ! Ja rowniez zaczynam sie wyciszac i patrzac co jesze czeka by poswiecic temu moja uwage. Jaka sprawa, jaka sytuacja,komu mam powidziec, ze bardzo go kocham mimo tego calego zgielku. Komu chce z calego serca wybaczyc. Chce z miloscia rozstac sie z tymi, z ktorymi moje drogi sie rozchodza. Chce podziekowac za wszystko co mi oni dali choc nie zawsze bylo to latwe i piekne. Oby czysta milosc byla moim przewodnikiem.
  I tak jak Barbara posylam i ja Wszystkim wielkie swiatlo milosci.
  Namasté

 16. eMKa
  Lip 25, 2011 @ 14:36:44

  Dziękuję Krystal za to ze Jesteś i wykonujesz tak piękną pracę dla nas wszystkich 😀

  Światło i Miłość z Tobą, oraz każdym, kto to czyta 🙂

  Małgosia

 17. Karmel
  Lip 25, 2011 @ 14:21:23

  Bez problemu można postawić jedno z darmowych for które są dość proste w obsłudze, mogę pomóc w podstawowych kwestiach technicznych, to proste lecz musiałby się znaleźć moderator który utrzymywałby porządek, który wykonywałby dotychczasową pracę Krystal, no i zdanie samej Krystal co o tym sądzi też się liczy jak mniemam 😉

 18. as
  Lip 25, 2011 @ 13:28:29

  Wielkie dzięki Krystal!
  Robisz wspaniałą rzecz prowadząc ten blog.
  Bardzo się cieszę, że podjęłaś decyzję w trosce o siebie.
  Dziękuję za wszystkie inspiracje.
  Nie udzielałem się, bo nie czułem potrzeby, ale byłem z Wami od dawna.
  I pozostanę. Tak tu pięknie, mądrze i twórczo….
  Pozwalam sobie czasem przytulić się do Waszych rozświetlonych serc.
  Dbajcie o siebie!
  Ukłony…
  Namaste

 19. Oualander
  Lip 25, 2011 @ 12:57:44

  Również chciałbym podziękować naszej wspaniałej, wyrozumiałej Krystal za czas i włożoną pracę w moderowanie blogowych komentarzy. Przyznam szczerzę iż wiele z przytoczonych tutaj opinii sporo mnie nauczyło i znacząco poszerzyło moją wiedzę, nie ukrywam więc że troszeczkę będzie mi tego naszego wspólnego pisania brakło, jednakże patrząc z innej perspektywy, zdaję sobie doskonalę sprawę z wciąż rosnącej liczby komentarzy wszelkiego rodzaju i coraz większej ilości czasu jaką pochłania moderacja tego wszystkiego.
  Kochamy cię wszyscy, dalej będziemy tutaj zaglądać (przynajmniej ja) w poszukiwaniu pełnych ciepła, miłości i duchowej wiedzy przekazów które opracowujesz wraz ze wspaniałą Wiką i innymi światłymi, pełnymi miłości ludźmi.
  Piotr

 20. megi
  Lip 25, 2011 @ 12:30:07

  Dziekuję Krystal za Twoją pracę i wszystkie przekazy.Czytam je regularnie, niemal „nałogowo”. Nie wszystkie do mnie przemawiają, niektóre są dla mnie za trudne. Ale tak pewnie ma być. Ciekawa jestem jak, jak przygotowujesz się duchowo do Wzniesienia. Chętnie zaczerpnęlabym z Twojego źródła mądrosci (odżywianie, praktyki). Wiem, każdy podąża swoją scieżką, ale też uczymy się przecież od siebie. Czyż nie? Jesli znajdziesz jeszcze trochę sil i chęci napisz trochę o tym. Pozdrawiam Cię mocno i jeszcze raz dziękuję za bloga. megi

 21. Oualander
  Lip 25, 2011 @ 12:24:58

  Witajcie:

  Bardzo trudny, wymagający, ale również ciekawy i dający trochę więcej wiedzy na temat Wzniesienia przekaz. Przypuszczalnie wznoszenie i poszerzanie się świadomości ludzkiej jako kolektywu musi dopełnić tzw masa krytyczna która stanowi sumę jednostek przebudzonych i tych z podwyższoną świadomością aby zaistniały wizualne efekty zarówno w rzeczywistości kolektywu jak również każdej indywidualnej jednostki energetycznej na powierzchni naszej planety.

  Patrząc z mojej perspektywy (obserwując coraz bardziej wzrastające tępo wydarzeń i szybkie nawarstwianie się wszelakich problemów socjologiczno-ekonomiczno-społecznych) uważam iż taka wyraźnie postrzegalna transformacja kolektywnej świadomości będzie miała miejsce w bardzo bliskiej przyszłości (moim zdaniem od kilku miesięcy do max 3 lat) oczywiście w zainteresowanych kręgach jest to fakt ogólnie znany, nowość która łączy się z elementami poznanej wiedzy którą posiadam dotyczy przytoczonego w powyższym tekście zjawiska „rezonansu”.

  Z wykształcenia jestem elektronikiem, jeżeli spojrzeć na proces napływu cząstek z wyższego aspektu umysłu i powodowany tym rezonans (pobudzanie jednostek energetycznych z odpowiednio wyższym potencjałem świadomości) z indywidualnym umysłem świadomym człowieka staje się dla mnie jasne iż w bardzo krótkim czasie częstotliwość ta poruszy świadomy umysł każdego mieszkańca naszej planety. Patrząc na skutki rezonansu z mojego punktu widzenia można wywnioskować iż osoby elastycznie poddające się napływowi wyższej częstotliwości świadomości przejdą cały proces w miarę łagodnie, natomiast większy opór i przywiązywanie się do starych nawyków myślowych będzie powodowało coraz to większe problemy we wszystkich dziedzinach życia danego człowieka.

  Ufffffff znowu namędrkowałem, przepraszam jeśli jest to niezbyt dla niektórych zrozumiałe, ale mój ścisły umysł nie zawsze potrafi klarownie zamienić wszystko wewnątrz na słowo pisane.
  Pozdrawiam serdecznie wszystkich, zarówno ścisłych jak też prostolinijnych czytelników tego wspaniałego bloga.
  Piotr.

 22. allright
  Lip 25, 2011 @ 12:20:20

  Dziękuję Ci Krystal za Twoją obecność i mądrość, którą karmiłaś nas niczym dobra mama swoje dzieci :))) Teraz doskonale czujesz,że nadszedł dla nas i dla Ciebie czas, by rozwinąć skrzydła, bez oglądania się za siebie…widzieć świetlaną przyszłość…czego życzę, Tobie i wszystkim drogim siostrom i braciom,pozostańcie w czystości ducha:))))))) Namaste
  allright, Gabi

 23. Karmel
  Lip 25, 2011 @ 12:04:43

  Będzie mi trochę brakować komentarzy, zawsze tu było coś ciekawego. Może jakaś alternatywa wynikająca z działań czytelników?

 24. Patryk
  Lip 25, 2011 @ 11:49:05

  Dzięki za wszystko Krystal ;*

 25. Artur
  Lip 25, 2011 @ 11:46:14

  Chyba Michał Papierski miał rację że na przekazy channelingowe trzeba uważać a strony im poświęcone są ostro cenzurowane, pomimo tego bardzo wiele dobrego tu czytam i odbieram dużo pozytywnych emocji.

 26. papaver
  Lip 25, 2011 @ 11:44:46

  Witam!
  Bardzo rozsądne posunięcie, uważam iż komentarze na tym blogu są zupełnie zbyteczne. Każdy przyswaja podane wiadomości w zależności od zaawansowania duchowego oraz samorozwoju, tyle opinii ilu czytelników a nie o to tutaj chodzi.
  Naprawdę nie interesują mnie odczucia poszczególnych czytelników.

 27. tera
  Lip 25, 2011 @ 11:40:47

  nAJPIEKNIEJSZE SERDUSZKOWE DZIEKI – DLA KRYSTAL. I WSZYSTKICH TWORCOW.JEZELI KIEDYKOLWIEK,JAKKOLWIEK W CZYM KOLWIEK
  pomoc moge
  sluze

 28. Julek
  Lip 25, 2011 @ 11:30:50

  Teraz tylko trzeba stworzyć oddolny ruch społeczny który obali władzę dyktatorów, którzy cynicznie mienią się demokratycznymi. Do dzieła ludzie, nie lenić się!!!!

 29. ruiz33
  Lip 25, 2011 @ 11:30:42

  Korzystając jeszcze z tej chwili, co prawda ja się nie udzielam w komentarzach praktycznie w ogóle, jednak czytam wszystkie kolejne przekazy prawie codziennie, (komentarze też czytałem przy okazji 😉 ) i dziękuję bardzo za nie i za ten blog 🙂 Pozdrawiam serdecznie 🙂

 30. Alicja2
  Lip 25, 2011 @ 11:28:21

  Kochana Krystal! Oboje z mężem dziękujemy Ci z całego serca za Twój blog i pracę związaną z jego prowadzeniem. Dziękujemy za Twoje tłumaczenia oraz osób wspomagających Cię w tym wysiłku. Jesteś Wspaniałą Istotą i Jasnym Duchem!
  Dzięki Tobie tak wiele osób rozszerzyło swoja świadomość i wzniosło ją na wyższy poziom.
  „Krytycy” zawsze byli i będą. Traktujmy ich jako swoistych pomocników we wzmacnianiu naszego ducha. Życzymy Ci prawdziwego odpoczynku i wielu wzmacniających Cię spotkań z ludźmi dużego serca. Jesteśmy z Tobą, pozdrawiamy serdecznie – Alicja i Wojciech

 31. Dziadzio Jasio
  Lip 25, 2011 @ 11:12:10

  Crystal, brawo !!!!
  czas skończyć z tymi, którzy świadomie lub w celach po prostu zawodowych obniżają wibrację tego bloga !!!
  Dzięki za przekazy , będziemy je dalej czytać !!!
  Już coooooraaaaz bliżej do finału !!!!!

 32. Ktoś
  Lip 25, 2011 @ 10:24:23

  Bardzo mądre posunięcie z usunięciem możliwości komentowania, szkoda czasu na „rozterki” bo jak to zawsze bywa czasami wynikają nieporozumienia i kolizja poglądowa, a potem tworzy się motyw ofiary lub poszkodowanego.
  Rzeczywiście przedstawianie samych przekazów (bez komentarzy) na tej stronie wyciśnie „czystą esencje” tego blogu, czyli odbiór przekazu nie będzie zniekształcony przez interpretacje innych osób. To taka moja myślowa papka. 🙂

  Zanim więc możliwość komentowania zostanie zablokowana chciał bym życzyć wszystkim powodzenia w samorozwoju, dużo zrozumienia, ciepła, miłości i „sprawnych pasów bezpieczeństwa”.
  Pozdrawiam i oprócz czytania przekazów zachęcam również do szukania wewnątrz. Naprawdę warto! 😀

  • zrozumienie
   Lip 25, 2011 @ 11:43:01

   podzielam Twoj poglad Ktosiu, ja rownie przylaczm sie do serdecznych pozdrowien dla wszystkich i zycze pieknego rozwoju duchowego,dziekuje rowniez Tobie Krystal za mozliwosc mego rozwoju duchowego dzieki przekazom na tym blogu, posylam wszystkim wielkie swiatlo milosci, Barbara

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: