Sztuka Przeskakiwania Linii Czasowych 2/2

Jest to druga część tego czanelingowego „dzieła sztuki”.  Hathorowie mieli związek z historią Egiptu, stąd odniesienie do egipskiej bogini Maat. Ostatnią częścią będzie omówienie przekazu przez Toma Kenyona.

,

Hathorowie, część II

Przekazał Tom Kenyon

Tłumaczyła Dominika Daria Dudek

Edytowały Marzena Nowak i Krystal

.

Przygotowanie i Trening

Pierwszym krokiem jest ustalenie linii czasowej, którą chcecie stworzyć, aby w niej żyć.  W tym przypadku jest to linia czasowa miłosnej życzliwości.  Drugim krokiem jest osiągnięcie stanu wibracyjnego pasującego do tej linii czasowej.  W tym przypadku jest to odczuwanie stanu miłosnej życzliwości, abyście mogli osadzić siebie w tym stanie, tak bardzo jak tylko możecie.  Rozumiemy przez to okazywanie miłosnej życzliwości innym oraz sobie.

Trzecim krokiem jest utwierdzenie się w tym wibracyjnym stanie, tak by to się nie wahało.  Jest to ważny aspekt przeskakiwania linii czasowych, ponieważ stary stan wibracyjny żyje własnym życiem.  Tylko dlatego, że wybraliście stworzenie nowej linii czasowej i wkroczyliście w nowy stan wibracyjny pasujący do tej linii czasowej, nie ma gwarancji, że zamanifestuje się ona lub będzie kontynuowana.  Musicie utwierdzić pole wibracyjne w jednym miejscu, ponieważ to jest to co utrzymuje wasz dostęp do nowej linii czasowej.

Pierwsze dwa kroki wiążą się z waszą suwerenną wolą.  Wybieracie linię czasową, którą chcecie doświadczyć.  Wybieracie stan wibracyjny pasujący do niej.  A w trzecim kroku – utwierdzeniu stanu wibracyjnego – używacie drugiego skarbu swojej natury: zdolności do odczuwania.  Poprzez odczuwanie wibracyjnego stanu, w którym życzycie sobie być, wzmacniacie i utrwalacie go.  I jeśli także włączycie do tego zgodny stan emocjonalny taki, jak wdzięczność lub docenienie dla wibracyjnej rzeczywistości przyspieszycie jej narodziny.

Ten prosty akt doceniania lub wdzięczności dla nowej linii czasu, katalizuje jej rzeczywistość w sposób wielce zdumiewający.  Więc  dwa skarby waszej natury są połączone razem w tych trzech krokach.  Następny krok znowu wymaga waszej suwerennej woli.  Musicie wytrwać w utrzymaniu wizji nowej linii czasowej i stanu wibracyjnego bez względu na to, co mówią wam wasze zmysły.  Jest to pasaż, który wielu nie przechodzi.

Manifestowanie nowej linii czasu w waszej trójwymiarowej rzeczywistości wymaga zakumulowanej energii.  Jeśli wytrwasz w utrzymaniu wizji nowej linii czasowej z polem wibracyjnym (lub jego odczuciem), wraz z wdzięcznością za jej istnienie już teraz, zakumulujesz tę energię.  Zadaniem tutaj jest być wiernym swojej wizji i w tym samym czasie zwracać uwagę na to, co pokazuje wam obecna rzeczywistość.  Nie chodzi o udawanie.  Chodzi o stawianie czoła rzeczywistości takiej jaka się wam prezentuje i jednocześnie podtrzymywanie wyższej wizji.  Innymi słowami, radzicie sobie z rzeczywistością waszego życia, równocześnie utrzymując wizję innego życia.  To jest sztuka.  Używając naszego przykładu, jeśli pragniecie stworzyć życie z większą miłosną życzliwością, wkroczylibyście do tego stanu wibracyjnego poprzez okazywanie miłosnej życzliwości innym.  Jeśli bylibyście również zdolni do odczuwania wdzięczności dla tego stanu wibracyjnego, przyspieszyłoby to stworzenie nowej linii czasowej.  W rzeczywistości będzie okres, w którym rozpoznacie, że nie wszyscy są zdolni do dawania miłosnej życzliwości ani też do jej otrzymywania.  Wasza wizja będzie wtedy doskonalona przez życiowe realia i to dojrzewanie waszej świadomości będzie miało miejsce naturalnie, gdy będziecie radzić sobie z realiami waszej aktualnej linii czasu z jednocześnie pojawiającą się nową linią czasową.

W rezultacie tego postępowania zostaniecie mistrzami miłosnej życzliwości oraz mistrzami w radzeniu sobie się z tymi, którzy nie mogą wyrazić takich stanów wibracyjnych.  Ewentualnie doświadczycie życia z większą miłosną życzliwością, gdzie więcej ludzi będzie wyrażać tę wartość wobec was, a wy wobec nich.  A kiedy spotkacie kogoś niezdolnego do wyrażenia jej wobec was, będziecie bardziej zdolni do porozumiewania się z nim albo z nią bez utraty tej wartości w sobie.  W ten sposób zasiewacie nową linię czasu i nową rzeczywistość dla siebie.

Pozwólcie nam teraz powrócić do kolektywnej linii czasowej.  Jak powiedzieliśmy wcześniej, węzły czasu są punktami złączenia, gdzie wiele linii czasowych się zbiega i możecie przeskakiwać z jednej linii  na drugą, jeśli rozumiecie jak to robić.  Właśnie wyjaśniliśmy podstawowe zasady ich zastosowania do indywidualnych linii czasowych. Teraz przedyskutujmy jak możecie przeskakiwać do innej linii czasowej, niż ta którą bierze pod uwagę kolektyw.  Choć może to brzmieć paradoksalnie, jest całkowicie możliwe, aby żyć odrębną linią czasową, mając inne doświadczenia życiowe, niż ci naokoło was.  Pozwólcie nam to powiedzieć ponownie w inny sposób.  Jest możliwe, aby żyć w niebie, gdy inni żyją w cierpieniu.  Na najgłębszych poziomach świadomości, jest to poprostu kwestia wyboru.

Rozpoznajemy, że byliście i jesteście dalej manipulowani przez siły pragnące utrzymać was w zniewoleniu.  Lecz naszym wyborem w tym przekazie jest dać wam klucze do wyskoczenia z tego uwięzienia, nie rozwodząc się nad historią tego, lub nad tożsamością zaangażowanych.  Tak naprawdę prawdziwi Kontrolerzy są dla was niewidzialni.  Są oni Władcami Marionetek.  Wraz ze wzrostem chaotycznych wydarzeń będziecie mieli wiele okazji do przeskakiwania linii czasowych.  Naszą sugestią jest by pamiętać kroki omawiane przez nas wcześniej.  Możecie eksperymentować z tą metodą wybierając przeprowadzanie eksperymentu.  Wybierzcie coś, co chcielibyście, aby się rozwinęło jako realność w waszym życiu i używając kroków omówionych przez nas zobaczcie co możecie stworzyć.

Fizyczne i Duchowe Przetrwanie
Naszym zasadniczym powodem, dla którego przekazujemy tę wiadomość jest coś o większej konsekwencji, niż tworzenie osobistych pragnień.  To „coś” dosłownie wiąże się z twoim przetrwaniem. zarówno fizycznym jak i duchowym.  Kiedy chaotyczne wydarzenia eskalują, moc twojej intuicji będzie dla ciebie ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.  Niektórzy ludzie nazywają to „przeczuciami”.  Nie wiedząc jak, nagle wiesz co zrobić w danej sytuacji.  To jest działanie intuicji.  W tych chwilach intuicji jesteś w  punkcie połączenia – węźle czasu – gdzie możesz przeskoczyć do innej linii czasowej i innego rezultatu.  Ten wzrost wrażliwości intuicyjnej jest jedną z oznak osobistego Wzniesienia albo momentem ku wyższej świadomości.  Bardziej rozwinięta intuicja ma oczywiście korzyści dla fizycznego przetrwania.

Chwilę temu powiedzieliśmy coś, co mogło zabrzmieć paradoksalnie dla niektórych osób.  Powiedzieliśmy, że zdolność do przeskakiwania linii czasowych ma zarówno fizyczne jak i duchowe korzyści. Chodzi nam o to, że zdolność do przeskakiwania linii czasowych do innego rezultatu może pozwolić na fizyczne przetrwanie w pewnych sytuacjach.  Przez duchowe przetrwanie rozumiemy niebezpieczeństwa dla twojego duchowego przebudzenia.  Jeśli zgubisz ścieżkę swojej własnej prawdy, jeśli stracisz dwa skarby zawarte w twojej naturze – twoją suwerenną wolę oraz zdolność do odczuwania – będziesz w duchowym niebezpieczeństwie.  Nie przestawaj dostrzegać tych skarbów w sobie.  Kiedy chaotyczne wydarzenia nasilą się, a tak się stanie – ponieważ to są narodziny nowego świata – Kontrolerzy wzmocnią swoje wysiłki. Bądź uważny na kontrolę umysłów oraz jakiekolwiek formy myślowe, które ograniczają twoją suwerenną wolę i zdolność do odczuwania, niezależnie od ich pochodzenia – nawet, jeśli pochodzą one od waszych „świętych” religii.  Każdy myślokształt, bez względu jak ładnie ubrany jest w płaszczyk świętej religijności, lub politycznie poprawny, który mógłby ograniczyć twoją suwerenną wolę lub zdolność odczuwania, powinien być z daleka omijany.  Jest to zasadnicza konieczność dla tych z was, którzy chcą przeżyć tę duchową przeprawę bez uszczerbku.

Konwergencja Linii Czasowych i Modyfikacja Możliwości
Pozwól nam teraz zwrócić uwagę na główny powód tego przekazu.  Wszystko co powiedzieliśmy do tej pory jest tłem oraz sugestiami do trenowania twojej własnej świadomości by przeskakiwać linie czasowe.  Jednak teraz zwrócimy twoją uwagę na bardzo znaczące dwie linie czasowe, które istnieją niezależnie od waszych kreacji.  Są one w innym porządku istnienia.  Nie są one tworzone przez twoje osobiste wybory.  I istnieją w diametralnej opozycji do siebie samych.  Istniejesz, jak już mówiliśmy przy wielu okazjach, w licznych liniach czasowych i możliwościach jednocześnie.  Jedna z tych linii czasowych, na której ty i ludzkość istnieje w tym momencie spełnia proroctwa zagłady i planetarnej destrukcji.  Jest to bardzo realna linia czasowa.  Ale to jest tylko jedna możliwa linia.  Jesteście w punkcie konwergencji, w węźle czasowym, gdzie możliwe jest odskoczenie od możliwości zagłady ku nowemu typowi Ziemi i nowemu porządkowi istnienia.

Ta linia czasu, którą nazywamy Nową Ziemią, jest bardzo różnym wymiarem niż twoja  aktualna rzeczywistość.  W tej linii czasowej Ziemia jest głęboko szanowana i traktowana z wdzięcznością przez rzeszę ludzkości, która rozumie i docenia prawdę, że całe życie jest nierozłączne.  Tutaj Ziemia nie jest pustoszona i eksploatowana ze względu na dochody – ze szkodą dla jej ekosystemu.  Technologie zostały przemienione poprzez elewację ludzkiej świadomości.  Zniknęły wszystkie groźne dla życia technologie oraz szkodzący sposób myślenia waszej aktualnej ery.  Wojny należą do przeszłości.  Kontrolerzy, roztaczający negatywne siły nad waszym przeznaczeniem przez manipulację religii, ekonomii oraz wydarzeń międzynarodowych  zrzekli się swojej władzy.  Życie samo w sobie jest uważane za święte i nowe zrozumienie świętości materii jest przyjmowane teraz przez ludzi.  Nie ma wojny pomiędzy Niebem a Ziemią w tym nowym świecie.

Moglibyśmy wiele więcej powiedzieć o tej linii czasowej, ale mamy nadzieję, że macie wyczucie różnic pomiędzy tą linią czasową a tymi, które ostatecznie prowadzą do zagłady i destrukcji.  Jest to atrybut, który szczególnie doceniamy.  W tej nowej linii czasowej, welony pomiędzy światami są cienkie i większe są interakcje między ludźmi a inter-galaktycznymi istotami – takimi jak my – i z tym, co możecie nazwać dewicznymi i duchowymi światami.

Musimy tutaj powiedzieć, że nie jest naszą intencją kierować wami, ponieważ wierzymy w nieinterweniowanie.  Nie będziemy ingerować w waszą wolną wolę.  Jednakże wolno nam zwrócić waszą uwagę na to, co widzimy.

W starożytnym Egipcie była bogini nazywana Maat, która trzymała szale wagi i po śmierci serce Inicjata było umieszczane na jednej szali, a piórko po drugiej stronie.  Jeśli serce było lekkie jak pióro, Inicjat mógł zostać wprowadzony do niebiańskich światów – oznaczających wyższe stany świadomości, ale jeśli serce było obciążone negatywnością, żalem i zmartwieniami, Inicjat musiał wrócić do niższych światów.  W bardzo wyraźny sposób obecnie ludzkość jest w punkcie spotkania z Maat.  Każda osoba, która wierzy w linię czasu zagłady, destrukcji i horroru – zostanie dodane to do jego rzeczywistości.   Każdy, kto utrzymuje jako realną linię czasu Nowej Ziemi doda to do swojej rzeczywistości.

Nie jesteście bezsilni w tej sytuacji.  Macie w swojej naturze moc radykalnych zmian dla siebie i swojej planety – szczególnie dla ludzkości.  Jeśli czujecie rezonans z linią czasową Nowej Ziemi i jeśli postanowicie żyć w nowym porządku istnienia, dodacie swoją wagę, jakby to powiedzieć, pomagając szali się przechylić.  Chcielibyśmy powiedzieć coś, co wspomnieliśmy wcześniej, ze względu na  ważne znaczenie. Jest możliwe żyć w niebie, kiedy pozostali wokół was żyją w cierpieniach.  Ma to niewiele wspólnego z waszą lokacją w czasie i przestrzeni, lecz bardziej z waszym stanem wibracyjnym.

Jeśli czujecie prawdę tego, co mówimy i postanowiliście się dołączyć do tej Nowej Ziemi, witamy was w nowej linii czasowej i w nowym przeznaczeniu.  Naszą sugestią jest, abyście przeszli przez kroki przeskakiwania linii czasowych, które przekazaliśmy wam wcześniej i rozpoczęli ten wielki eksperyment.  Wkroczcie w linię czasową Nowej Ziemi i przygotujcie się na cuda.  Ostatecznie – pozwólcie Ziemi mówić do was. Pozwólcie na jej pieszczoty oraz na przekazanie wam jej najgłębszej wiedzy i mądrości.  Będzie ona wielkim sprzymierzeńcem w nadchodzących czasach.  Damy wam dalsze informacje do przeskakiwania linii czasowych oraz Nowej Ziemi w przyszłych komunikatach.  Ale na teraz, mamy nadzieję, że macie podstawowe zrozumienie tego jak postępować.

Jak zawsze, nawet w centrum tych wielkich trudności, jakim teraz stawiacie czoła, utrzymujemy większą wizję dla was, ludzka rodzino.  Widzimy waszą ukrytą wielkość, nawet wtedy, jeśli wy jej może nie widzicie w sobie.  Trzymamy światło w tej godzinie ciemności.  Jest to przypomnienie wielkiego światła jakie macie w sobie.  Nadszedł czas uwolnienia tego światła w was.  Przyszłe pokolenia będą błogosławione przez wasze Wzniesienie. I niech tak będzie.

Hathorowie, 3 sierpień, 2010

Tom Kenyon  http://tomkenyon.com/

19 Komentarzy (+add yours?)

 1. Mastin
  Kwi 07, 2011 @ 08:52:05

  • majka
   Kwi 07, 2011 @ 11:04:40

   Ja czytałam inną interpretację Apokalipsy podaną przez Jezusa podczas channelingu – była bardziej sensowna 😉

 2. Sabrina
  Kwi 06, 2011 @ 14:47:26

  Przekaz jest świetny, ale z tego co widzę, to kłania się nam opanowanie prawa przyciągania do perfekcji 🙂

 3. krystal28
  Kwi 06, 2011 @ 13:37:19

  Droga Kasiu, probowalam się wtedy z Tobą skontaktować przez Twój email, ale nie działa. Jesteś tak pozytywną i duchowo rozwiniętą osobą, ze nawet tę drobną sytuację potraktowałaś jako sposobność na wzrost. Ciągle jestem pod wrażeniem jak cudowni są Czytelnicy tego blogu 🙂

  Witaj Latarniku, wysłałam Ci zaproszenie na współautorstwo blogu medytacyjnego.

  Chciałabym Was poinformować, ze niektóre komentarze wpadają do spamu bez powodu i ja nie mam na to wpływu. Jedno jest pewne, ze każdy komentarz, który jest w duchu 4-tej gęstości będzie ze spamu opublikowany, gdy tylko będę przy komputerze. Życzę wszystkim miłego wieczoru — K

 4. wedrussa
  Kwi 06, 2011 @ 13:14:39

  Podzielę się z Wami moim snem:

  ..Idę po ścieżce usłanej piaskiem i popiołem, przechodzę obok domu i wiem, że jest to mój dom ale wcale go nie poznaję, jest jakby z szarych cegieł ni to z pustaków, rozglądam się dookoła i nigdzie nie ma ani źdźbła zielonej trawki! Patrzę już tylko na swoje stopy brodzące w tym szarym piachu i nagle widzę,że pod stopami mam jakieś liany, po których idę i widzę buchającą zieleń z wnętrza Ziemi! Staram się utrzymać równowagę bo coraz częściej chodzę po czymś co nie przypomina solidnej znanej mi ziemi, teraz to po czym chodzę kołysze się a ja nie mogę oderwać oczu od tej zieleni i doszukuję się w szczelinach czegoś…tak patrzę i patrzę i nagle widzę,że jestem jakieś 30 metrów nad piękną, zieloną dżunglą, pełną barwnych latających papug pod moimi stopami, dźwięki dochodzące do moich uszu koją zmysły…och jak bardzo chciałabym tam być…a nie tu…nagle dochodzi do mnie myśl, że tyle lat żyłam w tym szarym świecie a pod stopami miałam takie bogactwo pieszczące każdy mój zmysł…Nigdy nie zapomnę tego snu…był przepiękny…

  Namaste

  • Sabrina
   Kwi 06, 2011 @ 14:45:56

   hmm… Wedrussa mi Twój sen kojarzy się ze „starą” Ziemią, z której „wyrasta” ta Nowa 🙂

 5. Soren
  Kwi 06, 2011 @ 11:35:39

  Przypominam o dzisiejszej sesji energetycznej naszej grupy o 21. 🙂

 6. latarnik
  Kwi 06, 2011 @ 11:05:54

  Witajcie… Krystal proszę o uprawnienia do współtworzenia bloga – Transformacja -Namaste…

 7. wedrussa
  Kwi 06, 2011 @ 03:50:41

  Ja czekam na ten moment z utęsknieniem…

 8. mary_celeste
  Kwi 06, 2011 @ 03:42:22

  Pokochać siebie…

 9. niebieskooka
  Kwi 06, 2011 @ 02:20:47

  Powtórzenie idei prawa przyciągania tylko nieco innej formie – tak ja to widzę

 10. Horhe
  Kwi 06, 2011 @ 02:06:55

  Dziękuję Krystal za Jej blog i Wszystkim za komentarze.
  Jak sądzicie, czy „Transerfing rzeczywistości” napisany przez Zelanda,
  podyktowany był przez Hathorów?

 11. anerlam
  Kwi 06, 2011 @ 02:03:33

  A mi to, już któryś raz z kolei przypomina- ” trzymaj się tylko słonecznej strony życia”…

  • Maxea
   Kwi 06, 2011 @ 11:47:09

   Jak czytałam Przeskakiwanie…. też od razu nasunęła mi się myśl o Transferingu Rzeczywistości Zelada….

 12. Dajamanti
  Kwi 06, 2011 @ 01:03:39

  Bardzo ale to bardzo dziękuje Ci Krystal za ten przekaz 😀

 13. Tamar102
  Kwi 06, 2011 @ 00:16:59

  Przypomina to scenę z filmu i książki Tolkena jak bohaterowie znajdują się przed przepaścią uciekając przed potworami i dopiero kiedy jeden z nich intuicyjnie daje krok do przodu, pod jego stopami pokazuje się niewidzialny dla reszty i początkowo dla niego most linii czasu….

 14. Karmel
  Kwi 06, 2011 @ 00:00:33

  Fajny przekaz, dzięki dzięki 🙂

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: