Uzupełnienie do Medycyny Światła

.

Otrzymałam wczoraj od Toma Kenyona więcej wyjaśnień na temat  tworzenia Medycyny Światła:

Co uważamy za czystą (nieskalaną) wodę …
Zasugerowaliśmy używanie wody do tworzenia Medycyny Światła, ponieważ woda utrzymuje tego typu informacje bardzo dobrze.  Przez „czystą (nieskalaną) wodę” mamy na myśli czystą wodę.  Nie ma znaczenia, jaki to jest rodzaj wody.  Można nawet używać wody z kranu.

Jeśli nie ma czystej wody dostępnej …
W tych rzadkich przypadkach, kiedy nie masz dostępu do wody pitnej, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną wcześniej, ale zamiast wysyłać energię ochrony i / lub uzdrawiania z czakry serca przez ramiona do rąk i do wody, wysyłasz  energię ochrony i / lub uzdrawiania z czakry serca bezpośrednio do wody, która zawarta jest w twoim ciele.  Innymi słowy, nie potrzebujesz w ogóle żadnej zewnętrznej wody.  Ponieważ twój organizm składa się głównie z wody, będzie otrzymywać Medycynę Światła i pracować z nią w podobny sposób, tak jak gdybyś wypił naładowaną wodę.

Sugerujemy jednak, w miarę możliwości naładowanie wody, poniewaz ten zewnętrzny rytuał intencji jest najbardziej skutecznym sposobem tworzenia Medycyny Światła dla większości osób.  Ponieważ większość ludzi jest zaznajomiona z braniem leków w formie tabletek lub płynu, ten rytuał picia naładowanej wody wywiera wrażenie na podświadomości i uaktywnia głębsze poziomy twoich zdolności samouzdrawiania.

Jeśli twoja jedyna woda pitna jest radioaktywna …
Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której jedynym źródłem wody dostępnej do picia została zakażona radioaktywnością, a jesteś zmuszony pić, aby przeżyć, sugerujemy następujące dwa proste kroki.

Pierwszy krok: Naładuj wodę ochroną i uzdrowieniem z zatrucia promieniowaniem (przed spożyciem), podobnie jakbyś to robił w tworzeniu Medycyny Światła. Napij się tej wody dla przetrwania, w tak małych ilościach, jak to tylko możliwe, wiedząc, że została naładowana protekcją i uzdrowieniem od napromieniowania poprzez twoją własną intencję.

Drugi krok: Teraz stwórz Medycynę Światła bez wody (jak opisano powyżej) dla ochrony i / lub uzdrowienia z zatrucia napromieniowaniem.  W tym drugim kroku  naładowujesz wodę bezpośrednio w organizmie.  Pomyśl o tym drugim etapie jako o formie ubezpieczenia energetycznego.

W tym kroku używasz wodę w organizmie, jak wodę, która jest naładowana.  Więc, aby to było jasne:  po przygotowaniu wody, którą potrzebujesz na przetrwanie i wypicie jej, przesyłasz energię ochrony i / lub uzdrawiania z czakry serca bezpośrednio do wody zawartej w ciele.  Nie używasz żadnej zewnętrznej wody w tym kroku.  Ponieważ organizm jest głównie złożony z wody, więc otrzyma Medycynę Światła i użyje ją w podobny sposób, jak gdybyś napił się naładowanej wody.

W ciągu dnia, kiedy pijesz wodę, wykonuj dwa powyższe kroki, aż do momentu, gdy nie ma podejrzenia skażenia radioaktywnego.

Zdajemy sobie sprawę, że w tak skrajnej sytuacji może być bardzo trudne, aby przemienić emocje paranoi i strachu, ale musisz to zrobić przez ten krótki czas, gdy ładujesz wodę.  Pamiętaj, bez względu na to jaka jest twoja zewnętrzna sytuacja może być, twoja Niebiańska Dusza (Wyższe Ja) znajduje się w świetlanych światach i zawsze niesie ze sobą pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie.  Na tej wyspie pokoju, nawet pośród wielkich trudności możesz znaleźć przejście do stanów emocjonalnych docenienia i / lub wdzięczności (które aktywują Niebiańską Duszę). Jest to królestwo wibracyjne, z którego wszystkie Medycyny Światła są tworzone -niezależnie od ich formy.

Tłumaczyła: Krystal

15 Komentarzy (+add yours?)

 1. krystal28
  Mar 24, 2011 @ 21:55:30

  Bagietko, wzbogaciłaś nasz blog wzruszającym, prosto z serca wierszem, dziękuję!

  Sabrinko, dziękuję Ci za piękną słowiczą muzykę Yanni’ego, bardzo lubię jego utwory.

  Dajamanti, jestem wdzięczna Ci za Twoje słowa. Tłumaczę kierując się przewodnictwem mojej wyższej Jaźni, okazało się, ze to takie naturalne i oczywiste 🙂

 2. wedrussa
  Mar 24, 2011 @ 15:43:24

  Namaste

 3. mary_celeste
  Mar 24, 2011 @ 13:16:33

  PERSPEKTYWA PONADLUDZKA

  Hermes Trismegistos

  Spisał Ramaathis-Mam

  Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka

  Marzec 2011

  Niech miłość i boskie współodczuwanie przepełni wasze życie, abyście w każdej chwili przekazywali je innym tworząc więzi harmonii i duchowego braterstwa.

  Dziś poruszę temat perspektywy ponadludzkiej – egzystencjalnego stanu, niezbędnego, aby móc zsynchronizować się z nową morfogenetyką wprowadzaną w wasze ciało energetyczne. Ta perspektywa pociąga za sobą wyższe i głębsze spojrzenie na rzeczywistość społeczną, w której żyjecie. Tajny Rząd wprowadza w tkankę społeczną dysfunkcyjne wzorce postępowania, wartości, koncepcje i nawyki wywierając na was silną presję i manipulując wami. Mechanizmy, których używa w tym celu to oficjalne media, wychowanie, kultura, ideologie polityczne i systemy ekonomiczne. Kryzys, którego doświadczacie jest wynikiem spisku sił inwolucyjnych, które przez polityków i systemy finansowe generują w społeczeństwie strach, niepewność i ucisk.

  Bardzo ważne jest, abyście rozumieli, że jako ludzie, posiadacie moc wyboru, co pociąga za sobą zestrajanie się z wzorcami egzystencjalno-duchowymi i przyczynianie się w ten sposób do tworzenia dynamiki harmonii oraz braterskiej i solidarnej współpracy wpływającej korzystnie na całą zbiorowość ludzką, a nie tylko na mniejszość, jak to działo się dotychczas. Wpajano wam, że wasze życie zależy od zasad konstytucyjnych, politycznych i ekonomicznych, które w rzeczywistości są aparatem ucisku, eksploatacji oraz psychiczno-emocjonalnego i duchowego przymusu. Rządzące wami tajne siły są doskonale zorganizowane. Poprzez technologie, system finansowy i polityczny pragną was zniewalać i traktować jak maszyny produkcyjne służące do wytwarzania większej ilości bogactw. Chcą mieć pełną kontrolę nad ludzkimi oraz energetycznymi zasobami planety. Dążą to tego, abyście wierzyli, że bez nich nie możecie żyć ani też osiągać dobrobytu opartego na nienasyconej konsumpcji i niszczycielskiej eksploatacji środków oraz środowiska planety. Już prawie od wieku opracowywały i organizowały taki sposób rządzenia, który umożliwi wprowadzenie systemu Globalizacji, jako narzędzia pozwalającego zniewalać ludzi oraz usuwać konstytucyjne i duchowe prawa ludzkości. Istoty o wstecznych tendencjach są chronione przez siły bezpieczeństwa państwowego oraz wielu skorumpowanych naukowców pracujących dla nich oraz ich planów.

  Sytuacja waszej planety i systemu społecznego jest bardzo niepewna. Działające potajemnie siły ciemności stosują wszystkie możliwe środki, by ograniczyć wolność słowa oraz wolną wolę człowieka. Pragną zdobyć i zdestabilizować wasz Układ Słoneczny oraz stworzyć rasę humanoidalną, która zaspokoi ich manię wielkości oraz potrzebę nieograniczonej władzy. Posiadają technologie otrzymane od inwolucyjnych istot pozaziemskich, które ściśle współpracują z waszymi rządami w zamian za bogactwa planetarne i eksperymentowanie z genetyką ludzką w celu stworzenia rasy hybryd humanoidalnych. Nie jest to fikcja, lecz rzeczywistość. Zwracamy się do was, abyście nie przejawiali obojętności i apatii myśląc, że sytuacja ulegnie poprawie poprzez ingerencję braci światła kosmicznego, którzy to zmienią.

  My nie możemy wkraczać w wasze procesy ewolucyjne, chyba że zaistnieje wysokie ryzyko masowej planetarnej destrukcji. Prosimy was też, byście nie popadali w panikę i nie dali się paraliżować strachem. Wy, jako operatorzy światła, powinniście aktywnie działać tworząc prąd braterstwa i solidarności, by powstrzymać zalew informacji powodujących w was psychologiczne i emocjonalne szkody. Być operatorem światła znaczy przejawiać postawę duchowego działacza, który nie współpracuje z rządzącym wami systemem inwolucyjnym. Rewolucje, do których dochodzi obecnie na waszej planecie, są właśnie wynikiem rodzenia się nowych wzorców społecznych oraz jednoczenia się kolektywu osób, które z pełnym przekonaniem, nieustraszonością i odwagą przyczyniają się do tego, aby wzorce te stały się realnością. Nowa rewolucja wypływa z duchowej świadomości, które to pojęcie nie jest banalnym frazesem, lecz świadomą rzeczywistością Nadzorującą i Kierującą całą ewolucją we wszechświecie. Źródłem duchowej świadomości nie jest wybór ani dogmat wiary sfrustrowanych osób o słabym charakterze używających go jako sposobu ucieczki od konfrontacji z życiem. Duchowa świadomość to fundamentalna matryca kierująca procesami biochemicznymi, fizycznymi, geometrycznymi i matematycznymi wszechświata.

  Perspektywa ponadludzka to sposób postrzegania, w którym człowiek nie traktuje siebie jako części jakiegokolwiek obszaru geograficznego, społecznego czy politycznego, lecz jako Istotę Kosmiczną, która chociaż posiada ludzką strukturę biologiczną podporządkowaną prawom fizyczno-chemicznym i energetycznym, czuje się częścią wszechświata i planu boskiego. Jest to sposób bycia oparty na postrzeganiu i odczuwaniu życia oraz jego okoliczności z perspektywy nauk ewolucyjnych, a nie jako sekwencję przetrwania i adaptacji do niefunkcjonalnych i archaicznych struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych. Ludzkie wzorce przekazane wam przez przodków, instalowane przez siły inwolucyjne w waszym systemie społecznym od tysiącleci, są nastawione na przetrwanie. Koncepcje egzystencjalne, na których opiera się wasze społeczeństwo są błędne i wsteczne. Wpojono wam, że pochodzicie od hominidów a ewolucja jest procesem przemiany biologiczno-chemicznej gatunków. Adaptacja do środowiska polega zaś na umiejętności dostosowania się do zmian klimatycznych, geofizycznych i kosmologicznych. Takie założenie samo w sobie jest ewolucyjnym wypaczeniem i zamachem przeciwko prawom życia i ewolucji kosmicznej. Celem jest oczywiście psychicznie i emocjonalnie osłabienie was, wykreowanie poczucia niższości ewolucyjnej i uczynienie najważniejszym celem samego przetrwania oraz walki jednostek najbardziej przebiegłych i silnych.

  Perspektywa ponadludzka oznacza zmianę przekazanych wam koncepcji ewolucyjnych i uaktywnienie pojęć duchowych. Przynosi zrozumienie, że człowiek nie żyje tylko po to, aby się rozmnażać oraz być maszyną produkcyjną zasilającą inwolucyjny system mniejszości, która was kontroluje, eksploatuje i manipuluje wami. Perspektywa ta oznacza uznanie, że chociaż wasze ludzkie istoty są biologiczne, to Istota znajdująca się w waszym wnętrzu jest boska, nieśmiertelna i niezniszczalna. Z powodu wymagań ewolucyjnych wcielacie się na Ziemi, lecz nie jesteście ziemscy. Jesteście podróżnikami ewolucji i duchowej przemiany. Jesteście mieszkańcami wszechświata, a wasze źródło pochodzenia jest boskie. Wasz obecny styl życia, kultura, pojęcia, przyzwyczajenia i wartości są dysfunkcyjne, rozwinięte przez siły inwolucyjne, by tworzyć dynamikę podziału, niezgody i przemocy. Chociaż rodzicie się i rozwijacie w specyficznym kontekście społecznym i geograficznym nie znaczy to jednak, że z nimi rezonujecie, gdyż w istocie posiadają one błędną i dysfunkcjonalną strukturę. Główne cele wychowania, kultury i systemu społecznego zaprojektowanego przez siły inwolucyjne to kreowanie zamieszania, niezgody i podziałów między wami. Mniejszość występuje przeciwko większości za pośrednictwem szkodliwych i wstecznych ideologii politycznych, społecznych i ekonomicznych.

  Nastał czas budzenia się z letargu nieświadomości, w którym do tej pory tkwiliście. Teraz zaczynacie uaktywniać swą tożsamość istot światła podróżujących w czasie kosmicznym z celem powrotu do Boskiego Źródła, z którego wszyscy pochodzimy. Kiedy mówimy o przemianie wewnętrznej odnosimy się do przyjęcia odpowiedzialności wynikającej z uświadomienia sobie tego, kim jesteście oraz tego, że przetrwanie fizyczne nie jest celem życia i ewolucji. Nie znajdujecie się na Ziemi, na której panuje walka o przetrwanie tylko po to, aby godnie egzystować w nieprzyjaznym środowisku. Jesteście podróżnikami duchowymi chwilowo przebywającymi na Ziemi w celu ewolucyjnej nauki i waszym obowiązkiem oraz odpowiedzialnością jest zrozumienie tego i działanie zgodne z tym zrozumieniem. W przeciwnym wypadku wasze życie skończy się fiaskiem pomimo wielu stosowanych przez was metod relaksacji, medytacji i innych technik duchowego wzrostu.

  Perspektywa ponadludzka jest Stanem Bycia, Odczuwania i Mądrości pozwalającej wam postępować zgodnie z wrażliwością i duchową świadomością w zrozumieniu, że wszystko i wszyscy to wasi bracia pochodzący z tego samego Boskiego Źródła. Bariery geograficzne, społeczne, polityczne i ekonomiczne rozpływają się w obliczu Jedności, Świadomości i Duchowej Wrażliwości. Okoliczności mogą być niepomyślne, lecz boska wizja zawsze przewyższa i zmienia powierzchowne widzenie sytuacji, gdyż to ona kieruje ewolucją i życiem. Nie ma się czego bać wiedząc, że jesteście boskim nieśmiertelnym światłem, a wasze ciało fizyczne jest tylko narzędziem działającym na specyficznej scenie ewolucyjnej, która pozwoli wam wyzwolić się z braku świadomości i duchowego uśpienia. Pojęcia duchowe należy zintegrować, a nie rozważać intelektualnie. Uzyskuje się to w kontakcie z okolicznościami poprzez uczenie się i otwarcie duchowe. Nastał moment, abyście uwolnili się od duchowej oksydacji powodującej waszą powolną i niezauważalną korozję. Siła pozwalająca zrównoważyć ciemność oraz jej niedorzeczne i wsteczne ekspresje znajduje sie w Odczuwaniu, Byciu i Działaniu z pozycji perspektywy ponadludzkiej. Z tej perspektywy wasza Istota Esencjonalna wyraża się poprzez mądrość i zrozumienie duchowe.

  Tylko w ten sposób rozpuścicie psychiczno-emocjonalną, negatywną i niszczycielską mgłę, która zasnuwa waszą planetę, świadomość i duchowe postrzeganie. Jesteście dziećmi Boga i Światła. Moc waszej przemiany jest w was, gdy synchronizujecie się z wzorcami duchowego rozwoju stale przekazywanymi wam przez istoty światła i Wniebowstąpionych Mistrzów. Nastał czas przebudzenia się z duchowego snu, aby z determinacją i walecznością przyjąć odpowiedzialność za wprowadzanie światła, pokoju i harmonii w życiu waszym i na planecie. Jest to jedyny sposób na przełamanie ograniczeń energetycznych i psychiczno-emocjonalnych, w których tkwicie, a których siły inwolucyjne używają, jako mechanizmu kontrolni i przymusu. Nastał czas duchowego buntu, ustalony przez cykl ewolucyjny i wszechświat. Macie nasze pełne wsparcie. Era społecznego poddaństwa i psychiczno-emocjonalnego niewolnictwa zakończyła się i tylko od was zależy, czy dla was stanie się to rzeczywistością, czy tylko sloganem duchowym. Najważniejsze jest, abyście uaktywnili ponadludzką perspektywę postrzegania i jako istoty światła wykreowali krąg spójności i braterskiej współpracy. Istnieje tylko jedna kosmiczna zasada harmonizująca: bezinteresowna służba dla najwyższego dobra społeczności i ekspansja boskiej świadomości na planecie i we wszechświecie. Z tym zrozumieniem będziecie mogli zdezintegrować niedorzeczne psychiczno-emocjonalne emanacje, które siły ciemności zaszczepiły na waszej planecie.

  Dla Bagietki i Was wszystkich kochani. Pozdrawiam gorąco!

 4. Sabrina
  Mar 24, 2011 @ 13:07:52

  A to:-) w podziękowaniu dla Krystal i wszystkich osób tłumaczących przekazy i filmiki:-)
  Mam nadzieję, że się spodoba:-)

  • Oualander
   Mar 24, 2011 @ 13:44:50

   Bardzo ładne Sabrinko, masz dobre, wrażliwe, serduszko i jest w nim sporo miłości.
   Pozdrawiam
   Piotr

 5. kwiat
  Mar 24, 2011 @ 11:17:32

  Dla Bagietki za piękny wiersz i otwarte serduszko.Pozdrawiam serdecznie.

 6. bagietka
  Mar 24, 2011 @ 10:47:34

  Jestescie wspaniali i … bardzo madrzy. Bardzo mi pomogliscie, bo poco boksowac sie z samym soba,-)) To nie nalezy do moich ulubionych rozrywek.
  Poczulam Wasza milosc i jestem bardzo wzruszona, dla takich chwil warto sie uzdrowic z wszystkiego i warto zyc.
  W podziekowaniu, daje Wam to co mam najlepszego, kawaleczek siebie

  Dziękczynienie
  Dziękuje Ci Boże, że mówisz do mnie
  Dziękuję, że mogę mówić do Ciebie!
  Dziękuję za słońce, za ziemię
  Za urodzaj, za wiatr, za kwiaty
  Za bogactwo słów we mnie, za miłość
  Za słowa miłości i łzy i uśmiech

  Oczy jeszcze pełne łez, a już pełne radości
  Serce jeszcze pełne tęsknoty a już szczęśliwe
  Życie rozbrzmiewa we mnie wzruszeniem
  Spełnione oczekiwaniem na Ciebie
  A Ty niestrudzony jesteś, gdy czekasz
  By prosić Cię o miłość… by móc ją dawać!

  dziekuje, z miloscia

 7. Krest
  Mar 24, 2011 @ 02:47:56

  Widzisz Bagietka świadomość osadzona w ego-osobowości nie zawsze spójna jest z tym co kombinuje nasza istota wielowymiarowa. Dlatego często popychani jesteśmy pod wiatr.
  Drunvalo Melchizedek w którejś książce napisał coś takiego: nie ważne czy umrzemy w tych czasach, czy doznamy wzniesienia, wszyscy spotkamy się w tym samym miejscu. Ha!
  Kiedy już tu jesteśmy, kochajmy życie bo jest doskonałe w swej formie i podchodźmy do wszystkiego na luzie skoro nic, na głębszym poziomie, nie może się nam stać.
  pozdrawiam

  • Oualander
   Mar 24, 2011 @ 12:36:59

   Masz zupełną rację Krest problem ludzki tkwi w tym właśnie poczuciu które rodzi bezpodstawny strach przed czymkolwiek, z tego wynikają same problemy (Boimy się wszystkiego co się da) na dłuższą metę okazuje się to co najmniej wyolbrzymione, moim zdaniem wyrobienie w sobie wewnętrznego poczucia Boskiego Prowadzenia oraz pozbycie się strachu przed śmiercią, jest obecnie dla ludzkości najważniejszą lekcją do przerobienia.
   Pozdrawiam cię serdecznie
   Piotr.

 8. Dajamanti
  Mar 23, 2011 @ 12:44:18

  A ja mam nadzieje, że w naszym wypadku, nie dojdzie do takiego zdarzenia, gdzie naszą jedyną wodą do picia, będzie woda skażona. Ale wiele istot, może poczuć strach, w związku z nadchodzącymi wydarzeniami i przyciągnąć taką sytuacje do swojego życia. Dlatego dla Nich, ta metoda może okazać się niezastąpiona. Dziękuje Krystal, za Twój udział, jako Pracownik Światła i za Twoje zaangażowanie. Dzięki takim ludziom jak Ty, ta planeta osiąga coraz większe i większe wibracje miłości, wyczuwalne już na każdym kroku. Ponieważ każdy który tutaj zagląda, może otrzymać pomoc, miłość i zrozumienie, że jesteśmy kimś więcej, niż tylko człowiekiem z krwi i kości. Razem Tworzymy Wspaniałego Boga, który jest zawsze w nas obecny. Nie ma pojedynczych jednostek, istnieje tylko Jedność. I pamiętajmy drodzy Przyjaciele, razem możemy wiele zdziałać. Razem tworzymy tak potężną moc, że żadna ciemność nie jest nam straszna. Jesteśmy potężni w swej miłości i wszyscy któregoś cudownego dnia doznamy Podniesienia.

  Bądźmy Światłem, Trwajmy w Miłości.
  Dajamanti

 9. bagietka
  Mar 23, 2011 @ 12:41:04

  rozumiem podane tu procedury, ale mam pytanie, dlaczego mamy sie tak kurczowo trzymac zycia a wlasciwie tej tozsamosci, albo jazni? Czy nie bedzie wlasciwsze poprostu spokojnie odejsc. Zastanawiam sie czy jest miejsce albo sytuacja, w ktorej moglibysmy sie znalesc przypadkowo. Czy w Boskim planie sa przypadki?
  Troche zagubiona…

  • Dajamanti
   Mar 23, 2011 @ 13:18:47

   Witaj Bagietka.

   W Boskim planie nie ma przypadków, jak to określasz. Ponieważ tak naprawdę Bóg, niczego nie planuje. We wszechświecie istnieje Prawo energii, które mówi: „podobne przyciąga podobne”, a to oznacza, że tylko Ty jesteś odpowiedzialna za swoje życie, nikt inny. Tylko Ty poprzez swoją myśl, słowo, czyn, tworzysz własne doświadczenie życiowe. Bóg nie planował katastrof, które teraz się pojawiają. Ta przemiana, lub transformacja, która obecnie ma miejsce na Ziemi, jest wynikiem próśb i pragnień ludzi, którzy mają „dość” niewoli przez Istoty ciemności. Dlatego to co widzisz, na ekranie telewizora, lub słuchasz przez radio, może wywołać strach i pytanie: „Dlaczego Bóg na to wszystko pozwala”? A odpowiedź jest najzupełniej prosta. Bóg nie wyrządza krzywdy, On patrzy, obserwuje i pomaga. To ludzie tak bardzo chcieli tej przemiany i wyzwolenia spod niewolnictwa przez ciemnych, że Bóg zareagował na te prośby, zjednoczył wszystkie istoty Światła i nakazał pomoc, gdzie tylko będzie potrzebna. Więc to jest przemiana, na którą tak długo czekała ludzkość, która tak bardzo jest nam potrzebna, aby wyzwolić każdą istotę, która pragnie być wyzwolona. Rezultatem tej transformacji jest, podnoszenie się wibracji na planecie i wejście do 5D (4-tej gęstości). Na której już zawsze będzie panowała harmonia, miłość i pokój. Istoty ciemności, znikną z powierzchni ziemi do wymiarów wcześniej dla nich przygotowanych, o niskich wibracjach. Tam będą przechodziły kolejne reinkarnacje, aż w końcu po pewnym czasie, dojdą tam, gdzie my wcześniej doszliśmy na tej planecie. A teraz odpowiedz sobie tak w głębi duszy: Czy nie chciałabyś, dojść razem z innym Istotami Światła do lepszego życia, do lepszego nieba w 5D i spojrzeć w górę uśmiechnąć się do wszystkich Mistrzów Świetlnych i powiedzieć z radością: „Spójrzcie, oto Jestem, Mistrzynią taką jak Wy, przeszłam przez te wszystkie życia, w zgodzie z moją prawdą, jestem cudownym Światłem, żyje na pięknej planecie, otoczonej wspaniałymi istotami które bardzo kocham, i mogę teraz powiedzieć że to wszystko co nastąpiło na Ziemi, było warte zachodu”.
   Zastanów się nad tym, bardzo głęboko i zdecyduj.

   Wysyłam do Ciebie, moją Ogromną Miłość.
   Dajamanti

  • Oualander
   Mar 23, 2011 @ 13:31:08

   Witaj Bagietka:

   Nasz wybór jest tożsamy z wyborem Boga, tzn co byś w danym momencie nie wybrała to jest również wyborem Boskim (Boskim Planem), dlatego nie ma w naszym życiu przypadków a jednocześnie posiadamy wolną wolę, zauważ że jedno z drugim wcale nie koliduje, Twój Wybór (Przejaw wolnej woli ludzkiej) = Wybór Boski (Wszystko co istnieje we wszechświecie, również twoje wszystkie możliwe wybory).
   Niektóre osoby wybierając walkę z chorobą popromienną mogą dzięki temu przełamać granicę własnych możliwości, i pokazać innym na własnym przykładzie jak wielki potencjał posiada każda istota ludzka, inni w takiej samej sytuacji wolą odejść z tego świata nie walcząc, to również należy do Boskiego Planu, to również jest wolny wybór człowieka który woli umrzeć.
   Pozdrawiam cię serdecznie, przesyłam moc miłości, radości, nadziei i wiary.
   Piotr.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: