Mateusz, 12 grudzień, 2010

Anielscy Przewodnicy * Wzniesienie jest na czas * Zmiany przyjdą szybko  *  Związki w wyższych wymiarach * Wzniesienie zwierząt z rodzinami  * Zatrudnienie w Złotym Wieku  * Wikileaks  *  Telepatyczna komunikacja  * Istoty pozaziemskie z incydentu w Roswell  * Skażone szczepionki

.

.

przekazała Suzanne Ward

Tłumaczyli: Tomasz Ługowski i Krystal   (fragment o zatrudnieniu w Złotym Wieku)

.

1.  Z tej strony Mateusz, z serdecznymi pozdrowieniami od wszystkich stacjonujących tu dusz.   Czas, w którym ludzie różnych wyznań zgodnie z własnymi tradycjami świętują i oddają się uroczystościom w gronie swoich rodzin i przyjaciół, jest czasem szczególnie budzącym emocje. Ten rok ma na nie jeszcze większy wpływ.  Poziom wibracji, którą osiągnęła Ziemia w swoim Wzniesieniu zintensyfikował uczucia.  Tak więc dwie skrajności – radość i smutek – w zależności od okoliczności, w których znajduje się dana jednostka, są silniejsze niż kiedykolwiek przedtem.

2.  Chcielibyśmy, aby każda dusza miała powody by odczuwać jedynie radość i w ciągu stosunkowo krótkiego czasu wszyscy, których wypełnia światło to właśnie będą odczuwać.  Bogactwo zasobów waszego świata będzie podzielone sprawiedliwie.  Dusze znajdujące się na ziemi, będą mogły spotykać się ze swymi bliskimi znajdującymi się w Nirvanie i vice versa. Szczęście, zdrowie i życiowe spełnienie będzie w pełni towarzyszyło wszystkim odbywającym swoją fizyczną podróż wraz z ziemią.

3.  Jednak w tej chwili nadal bardzo wiele dusz cierpi.  Otoczcie szczególnie waszą czułością chorych lub bolejących nad stratą ukochanych osób.  Odnoście się ze współczuciem i chęcią pomocy tym, którzy są bezdomni i głodni.  Módlcie się za tych, którzy są nieszczęśliwi na odległych lądach.  Tym, którzy są zatrwożeni o stan do jakiego został doprowadzony świat ofiarujcie zapewnienie, że w niezbyt odległej przyszłości wszyscy ludzie będą żyli w pokoju i harmonii z Matką Naturą.

4.  Obecny czas to również pora podziękowań za wszelkie błogosławieństwa, których doświadczacie w swoim życiu.  Wielu z was będzie słuchać lub śpiewać kolędy, które nawiązują m.in. do aniołów.  I mimo, iż muzyka tych utworów jest w wielu przypadkach istotnie poruszająca, jednak ich przekaz umiejscawia anioły w określonej porze roku i akcji dziejącej się dawno temu, dalece odizolowane od waszego codziennego życia.  Nic nie może być dalsze od prawdy niż takie stwierdzenia!  Wasza wdzięczność powinna być przede wszystkim skierowana do aniołów, o których słusznie myślicie jako o Boskich ramionach nieustannie i z czułością was obejmujących.

5.  Misją tych kolektywnych energii światła jest ochrona, wsparcie i pocieszenie was.  Są one w trybie ciągłego czuwania, więc odpowiadają natychmiastowo na wasze potrzeby.  Anioł stróż lub strażnik został przydzielony każdemu z was jako główny, stały, niewidzialny i cichy protektor, pomocnik i przewodnik.  Jednak większość aniołów operuje jako „wolni agenci”, zawsze gotowi wesprzeć  anioła stróża, jeśli zachodzi taka potrzeba.  Możecie prosić anioły o pomoc w każdym momencie.  Niezależnie jednak od tego czy wierzycie w ich istnienie czy nie, lub nie myślicie, że moglibyście je prosić o pomoc, energia waszej już wcześniej przewidzianej potrzeby dociera do Boga.  W boskim systemie komunikacji Jego emisariusze natychmiast wiedzą jak na nią odpowiedzieć.

6.  Wielu ludzi w sytuacjach zagrożenia życia zostało ocalonych dzięki anielskim interwencjom.   Jednakże, jeżeli konsekwencje tych tragicznych okoliczności zostały określone w planach przedurodzeniowych duszy, anioły nie mogą interweniować.  Aczkolwiek wolno im wówczas łagodzić skrajną mentalną lub emocjonalną udrękę.  Bez tego anielskiego bufora pomiędzy racjonalnym myśleniem a desperacją, między przemyślanym a irracjonalnym zachowaniem lub błędnym oszacowaniem i jego skutkami, wiele fizycznych żyć byłoby o wiele krótszych niż określał to przedurodzeniowy kontrakt duszy.

7.  W przeciwieństwie do obiegowej opinii i przedstawień w sztuce, anioły nie mają skrzydeł. Mają natomiast zdolność do manifestowania ich i czasami to robią.  Jednak w sytuacjach zagrożenia życia emanacja energii jest tak intensywna, że niektórzy są w stanie dostrzec eteryczne ciała aniołów.  Wtedy, jeśli wierzą, że anioły mają skrzydła, widzą je, chociaż tak na prawdę one nie istnieją.  Oto z jaką siłą wasze przekonania są w stanie tworzyć waszą rzeczywistość.

8.  Czasami anioły mogą się wydawać równie cielesne tak jak wy.  Mogą działać poprzez byty w ludzkiej formie jednak przy zachowaniu swych nadnaturalnych zdolności.  Dusze z niższych anielskich królestw mogą spędzać życie w ziemskiej gęstości.  Manifestują wówczas zewnętrznie ludzką formę i z wielką wytrwałością i czułością służą wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba. Jeżeli więc niekiedy myślicie o kimś, że jest „aniołem”, możecie mieć absolutną rację.

9.  Inną niecodzienną formą działań anielskich jest tworzenie muzyki, którą określa się jako „dźwięki sfer” lub „chóry anielskie”.  Wibracje tych majestatycznych tonów docierają aż na poziom duszy i wznoszą znużonego ducha lub koją złamane serca.

10.  Jakkolwiek, anioły nie są jedynymi waszymi niewidzialnymi pomocnikami. Duchowi przewodnicy i inne dusze w fizycznych i nie fizycznych królestwach także są Boskimi emisariuszami gotowymi stanąć na każde wasze wezwanie.  Są oni stawiani wyżej w hierarchii przez inne dusze , co zresztą jest słuszne.  Będący wynikiem współtworzenia archaniołów i Stwórcy są one jedynymi duszami, które nigdy nie oddzieliły się duchowo od najwyższej Jedności.  Ich energia jest tak czysta, że trudno napotkać ją gdziekolwiek poza ich własnymi królestwami, a ich miłość do ludzi jest całkowicie bezwarunkowa.  Tak więc gdy pora dni świątecznych i uroczystości dobiegnie końca i rozpocznie się nowy rok, bądźcie świadomi i wdzięczni za stałą obecność aniołów w waszym życiu.

11.   A teraz omówimy kwestie związane ze Złotym Wiekiem.

12.  Czy wszystkie korzystne zmiany naszego życia dokonają się do czasu osiągnięcia przez Ziemię czwartej gęstości, czy też będzie więcej  zmian  w Złotym Wieku?

Wszystkie zmiany do czasu wejścia ziemi do czwartej gęstości będą w istocie korzystne, jednak można śmiało rzec, że ewolucja duszy i wynikające z niej liczne wcielenia, będą trwały przez wieczność.  Podróż samo-odkrywania duszy będzie się rozwijała przez cały Złoty Wiek i daleko poza niego aż do czasu, kiedy każdy  powróci do Źródła Stwórcy.   Możemy wam obiecać, że ta cudowna przygoda będzie się stawała coraz bardziej ekscytująca!

13.  Dlaczego wszystko to co mówicie jest takie ważne dla Wzniesienia się Ziemi do Złotego Wieku, a mimo że pozostały do tej chwili jedynie dwa lata, wszystko wydaje się poruszać bardzo wolno?  Co się stanie, jeśli nie wszystko zostanie zakończone przed końcem 2012 roku?

Wzniesienie się jest procesem ewolucyjnym a nie rewolucyjnym, a jego poszczególne etapy wymagają drobiazgowych przygotowań tak, aby wszelkie reformy systemów prawodawczych były sprawiedliwe i nigdzie nic nie zostało umniejszone ani przeoczone.  Możecie być pewni, że wszystko to, co jest nieodzowne zostanie zakończone!

14.  Tak, jak wspominaliśmy w poprzednich przekazach, nieustępliwość Illuminatów powodowała ciągłe ukrywanie prawd, które muszą zostać publicznie ujawnione, aby poważne zmiany, dziejące się za kulisami mogły ujrzeć światło dzienne.  Dlatego też, zamiast pierwotnego planu, zakładającego stopniowe wprowadzanie prawd i reform tak, aby ludzie mogli się przystosować do jednych zanim napotkają kolejne, tempo zmian zostało przyspieszone. Ponieważ mentalność bytów w trzeciej gęstości nie łatwo przyswaja nowe przekonania i niechętnie akceptuje wielkie zmiany, nadchodzące miesiące będą  pełne tumultu, jako że nawet wiele „dobrych” ale nieoświeconych ludzi będzie stawiało opór nadchodzącym zmianom.

15.  Dlatego zachęcamy was, którzy wiecie co się dzieje i z jakiego powodu, abyście mówili o tym wszystkim tym, którzy są na to otwarci.  Wasze pewne osadzenie w świetle przeniknie i złagodzi ich lęki.  Jeśli osoby szczególnie wam bliskie nie zechcą zaakceptować tych prawd, uszanujcie ich wolę wolnego wyboru bez żalu czy smutku.  Będą one mieć jeszcze niejedną sposobność przezwyciężenia ograniczeń trzeciej gęstości i pójścia naprzód w rozwoju duszy, zaś więź waszej miłości jest wieczna i zjednoczy was na nowo na poziomie duszy na wszystkich kompatybilnych płaszczyznach energetycznych.

16.  Co się stanie z empiryczną nauką obecnych czasów?

Tak, jak to się działo przez wieki, nauka również będzie nadal ewoluować.  Największą różnicę stanowić będzie jednak fakt, że wasi naukowcy bez wahania i oporu zaakceptują rzeczywistość wszechświata i prawa, które rządzą życiem w jego obrębie.

17.  Pewien czytelnik kwestionował odkrycie potężnych „baniek energii” w centrum Drogi Mlecznej.  Jednak ani wasi naukowcy ani teleskopy nie mają możliwości właściwej identyfikacji większości cudów, które istnieją we wszechświecie, gdzie wszystko jest fluktuacją energii wibrującej z tą czy inną częstotliwością.  A niebiańska materia może w istocie pojawić się w formie „bańki”, choć nie przemieszcza się ona zwyczajnie tak jak bańki mydlane.

18.  Jaka jest różnica pomiędzy małżeństwem w trzecim wymiarze a bratnimi duszami w wyższych wymiarach?

Znacząca!  Małżeństwa na Ziemi nie zawsze są zawierane z miłości, lecz często z pragmatycznych powodów takich jak plany rodziców względem ich dzieci, nieplanowane ciąże, wzmacnianie fortun, zachowywanie królewskiej linii krwi, ucieczka młodych ludzi z nieszczęśliwych rodzin lub czyste pożądanie.  Żadne z tych uwarunkowań nie istnieje w wyżej rozwiniętych cywilizacjach, gdzie jedynie głęboka przyjaźń, dopasowanie, wzajemny szacunek i miłość prowadzą do długoterminowego zaangażowania się w związek, co jest honorowane przez wszystkich tych, którzy znają daną parę.  Kwestie legislacyjne nie grają żadnej roli w tych związkach.

19.  Czy w Złotym Wieku zwierzęta będą mogły pozostać i towarzyszyć rodzinom, które kwalifikują się jako „oświecone” ?

W tym przypadku odpowiedź brzmi tak.  Należy jednak stwierdzić, że światło nie stanowi jedynego warunku, aby przemieścić się wraz Ziemią do złotego wieku.  Wiele wypełnionych światłem osób zdecydowało w kontrakcie swej duszy by zakończyć swoje fizyczne istnienie jeszcze przed nadejściem roku 2012.  To samo tyczy się wyższych zwierząt.  Ich niewinność (nawet tych, uważanych przez was za drapieżniki, które zabijają jedynie, by się żywić lecz po transformacji staną się na powrót wegetarianami, którymi były kiedyś) automatycznie zapewnia im przejście do nowej ery, jeśli kontrakt ich duszy określa pozostanie w ciele w tym czasie.  Tak więc rodziny i ich ukochane zwierzęta, które zdecydowały, że ich życie będzie trwało również w Złotym Wieku wejdą w tę wspaniałą erę razem.

20.  Niektórzy wyrażają obawę, że uczucie ciężaru w sercu z powodu tego co się dzieje na świecie stłumi ich światło do tego stopnia, że nie będą w stanie żyć w wibracjach czwartej gęstości. Jednakże odczuwanie współczucia dla cierpiących ludzi, zwierząt a nawet samej Matki Ziemi jest rzeczą naturalną. I choć ten rodzaj emocji możemy odczuwać jako rodzaj ciężaru na sercu, we współczuciu kryje się światło.  Rozczulanie się nad sobą to jest jednak co innego, nie wpadnijcie więc w tę pułapkę ciemności.  By ulżyć sobie na sercu przesyłajcie uzdrawiające światło dla całego świata.  Pamiętajcie, że miliony ludzi, którzy cierpią dopełniają wybrane przez siebie karmiczne doświadczenia.  Czujcie się wdzięczni a nie winni z powodu wszystkiego, czym zostaliście pobłogosławieni w waszym życiu i wizualizujcie Złoty Wiek na Ziemi, gdzie będzie istnieć jedynie pokój, miłość, współpraca i radość. Ten świat zbliża się coraz bardziej!

21.  Jak bezrobocie i niepełne zatrudnienie będzie administrowane w czwartej gęstości?

Żadne nie jest częścią życia w czwartej gęstości.  Jesteś przyzwyczajony do myślenia, że zatrudnienie jest pracą z wynagrodzeniem lub płacą, gdy to słowo oznacza wykorzystanie czasu, narzędzi lub usług z korzyścią i to jest to, co będziesz robił w czwartej gęstości.

22.  Wiele rodzajów prac, które są powszechne w trzeciej gęstości nie będzie istnieć w czwartej.  Na przykład nie będzie przemysłu związanego z wojną,  produkcji chemicznej, wydobywania ropy naftowej lub gazu ziemnego, logowania, lub młynów lub kopalń takich jak je znacie.  Międzynarodowe korporacje nie istnieją w tych wyższych wibracjach i także choroby, więc nie będzie potrzeby na medyczne operacje, porady psychiatryczne, zakłady farmaceutyczne i  pogrzebowe.  Nie będzie nudnych, monotonnych prac lub tasowania papierów, nie będzie prac od 9:00 do 17:00, wieczornych czy nocnych zmian lub weekendowych dni roboczych.  Nie będzie długich dojazdów do pracy lub korków, nie będzie też obaw o utratę pracy.

23.  Jeżeli twoje dotychczasowe doświadczenie i ekspertyza jest w dziedzinie, która nie jest częścią życia w czwartej gęstości, nie należy się niepokoić!  Istnieje wiele różnych zatrudnień, jak również badań naukowych i szkoleń na wszystkich poziomach.  Możesz zdecydować się na pracę w każdej dziedzinie, która cię interesuje, taką jak komunikacja, edukacja, planowanie podróży, projektowanie odzieży, rozrywka, sport, architektura, budownictwo, architektura zieleni, rolnictwo, usługi gastronomiczne, opieka nad zwierzętami, biblioteka, wszelkich formy artystyczne i kulturalne, planowanie spotkań i imprez, publikacja, handel i administracja.  Działalność rekreacyjna będzie obejmować wszystko to co lubisz obecnie z wyjątkiem zabijania zwierząt dla sportu i zawodów, które powodują uszkodzenie ciała.

24.  Nie będzie ci brakowało takich zatrudnień i rozrywek, lub czegoś co jest szkodliwe dla życia i środowiska, ponieważ czwarta gęstość oferuje dużo więcej!  Wibracje pozwolą na większe wykorzystanie mocy mózgu, dłuższe i zdrowsze życie, bardziej satysfakcjonującą działalność, bardziej znaczące związki i wyższe aspiracje i osiągnięcia niż można sobie to wyobrazić.  Nauczysz się manifestowania czegokolwiek chcesz poprzez wizualizację, co wyeliminuje konieczność napraw lub wymiany aparatów, które się zepsują.  Nie będzie finansowych zobowiązań, nie będzie potrzeby na wszelkiego rodzaju ubezpieczeń, pożyczek na domy lub innych zadłużeń.

25.  Jest wiele pytań jak NESARA pasuje do tego obrazu.  Wiele celowo fałszywych informacji i niewinnych błędnych informacji na temat NESARA stworzyło dużo zamieszania.  Krótko mówiąc, jest to zainicjowany przez Boga wspólny wysiłek pomiędzy członkami waszej cywilizacji i bardziej duchowo rozwiniętymi cywilizacjami, aby doprowadzić do transformacji  i duchowej odnowy na świecie i rezultatem tego będzie Złoty Wiek na Ziemi .  Na poziomie duszy wiesz o tym i pragnąc być częścią tych rewolucyjnych zmian globalnych, ucieleśniłeś się w obecnym czasie.  Matko, dodaj tekst, który dokładnie tłumaczy o NESARA.  [Specjalna Edycja NESARA jest poniżej przekazu z dnia  11 września, 2006.]

26.  Dziękuję.  A teraz odpowiedzi na różne tematy, które chciałbym skomentować.

27.  Jaki wpływ na „za kulisowe” postępy w kierunku światowego pokoju będą miały dokumenty opublikowane przez Wikileaks?   Nie mają one na to najmniejszego wpływu!

28.  Jedni co prawda wyrazili zainteresowanie efektami publikacji Wikileaks. ale wielu innych obawia się, że zamiast wysiłków na rzecz ustanowienia pokojowej stabilizacji między narodami, widzą coś dokładnie przeciwnego, jak choćby ponowna eskalacja przemocy wśród Irlandczyków, którzy chcą się wyzwolić spod wpływów Wielkiej Brytanii, zaczepny napad Korei Północnej na Koreę Południową, wybory utrzymujące bezlitosne reżimy przy władzy, Izrael kontynuujący ucisk Palestyńczyków, trwające lub wciąż większe niepokoje wśród narodów Afryki, wojenne zapędy Iranu i to, czy Pakistan stanowi nuklearne zagrożenie?  Takie sytuacje i wszystkie inne między- wojny, uciski rządów, „ciemne operacje”, uwięzienie protestujących i tajemnicze morderstwa ilustrują ciemną stronę dualności, która rozgrywa się wśród rodzaju ludzkiego.

29.  Inni znów zadają pytania o kontrolę rządu nad internetem, agresywne środki ochrony na lotniskach, wprowadzone przez amerykański Urząd Kontroli Leków i Żywności przepisy dotyczące naturalnych medykamentów i suplementów, procesy otrzymywania naturalnego gazu przez głębokie wiercenia, sprzedaż ogólnodostępnych wód publicznych, stan Zatoki Meksykańskiej, patową sytuację w stronniczej polityce, toksyczność smug chemicznych, wojnę narkotykową w Meksyku, broń biologiczną, dewastację lasów deszczowych, bezmyślne zabijanie morskich i lądowych zwierząt i genetycznie modyfikowaną żywność i nasiona.

Będą zadowalające rozwiązania dla tych planowanych i obecnych sytuacji, które będąc zamysłem ciemnej strony , aby spowodować ujemny wpływ na zdrowie, środowisko i wolność.

30.  Jednakże, gdy widzicie bezsensowną przemoc, legislacyjne uchybienia, wpływ międzynarodowych korporacji na rządy, zatrucie środowiska i ogromne nieszczęście spowodowane wojnami i wyniszczeniem i słyszycie wciąż powtarzane, że „to wszystko się skończy”, rodzi się więc pytanie: KIEDY?!                                                                                                         Co prawda nie jesteśmy w stanie podać konkretnej daty, ponieważ ziemskie pole energii potencjału jest wzburzone.  Możemy mimo to obiecać, że będziecie dostrzegać pozytywne zmiany w miarę jak intensywność światła będzie wzrastała.  Pozostając mocno osadzonymi w świetle wpłyniecie na zrównoważenie waszej energii jednocześnie przyspieszając ten dzień, w którym rządy ciemnych na planecie dobiegną ostatecznie do końca.

31.   Czy wielość języków, którymi się posługujemy nie przyczynia się znacząco do problemów świata?  A jak ta komunikacyjna bariera zostanie przezwyciężona w Złotym Wieku?

Istotnie, duża liczba waszych języków powoduje problemy.  Było to też zamiarem sił ciemności, które manipulowały genetyczną budową ludzi.  Ich przedstawiciele usunęli z waszej świadomości możliwości telepatycznego porozumiewania się, które posiada każda dusza, zasiewając we wzorcach myślowych odbiegające od nich środki wyrazu, które stały się potem waszymi językami.  Był to rezultat w pełnej zgodności z ich założeniami – wadliwy system komunikacji, który w najlepszym razie powodował nieporozumienia a w najgorszym stanowił podatny grunt dla służących samym sobie, zamierzonym błędom w tłumaczeniu.

32.  Co prawda słowo mówione będzie nadal dla was ważne, jednak dzięki poszerzonym zdolnościom wykorzystania mózgu w czwartej gęstości, będziecie mogli z łatwością przyswajać sobie nowe języki, jeśli tylko zechcecie.  Jakkolwiek, będziecie również sobie cenić spontaniczność, przejrzystość i całkowitą uczciwość rozmów pomiędzy duszami i często będziecie korzystać z tego typu komunikacji.  Nieodłącznym aspektem tej formy komunikacji jest automatyczny system tłumaczący symultanicznie dwa języki lub nawet setkę na uniwersalny język, który jest rozumiany przez każdą duszę.  Ta możliwość komunikowana się w wielu językach będzie wykorzystywania przykładowo na międzynarodowych zebraniach, gdzie obecnie potrzebni są tłumacze poszczególnych języków.  Śpieszymy by donieść wam również, że oprócz zwiększonej wydajności, telepatia posiada także właściwość, która zapewnia całkowitą prywatność konwersacji pomiędzy dwojgiem ludzi i podobnie jeżeli chodzi o połączenia konferencyjne, w których uczestniczą przedstawiciele kilku stron.

33.  Musimy tu jednak dodać ostrzeżenie.  Możliwość telepatycznych połączeń właśnie się otwiera i musicie być świadomi, że ciemne byty chcą równie mocno do was dotrzeć jak te po stronie światła.  Proście więc o ochronę światła Chrystusowego i domagajcie się, aby jedynie świetlne istoty mogły z wami rozmawiać.  Nie sądźcie, że posługiwanie się słowem „Chrystusowy” jest dla was niewłaściwe, ponieważ uważacie, że odnosi się ono do religii Chrześcijańskich.  Tak jednak nie jest.  Światło Chrystusowe, które jest równoznaczne z miłością, jest czystą esencją Stwórcy i najpotężniejszą siłą w całym uniwersum.  Wypływa ono z Chrystusowego królestwa, miejsca, w którym Stwórca pierwotnie wyraża siebie samego w każdej duszy.  Z tego znajdującego się najbliżej Stwórcy królestwa pochodzą archanioły.  Kiedy znajdziecie się już w czwartej gęstości, będziecie w stanie komunikować się telepatycznie bez żadnych naruszeń ze strony ciemnych bytów, ponieważ ich gęsta energia niskich wibracji nie będzie w stanie przebywać w obrębie tych wysokich częstotliwości.

34.  Czy istoty pozaziemskie z incydentu w Roswell byli ludźmi, którzy cofnęli się w czasie, żeby próbować naprawić swoją przyszłość?

Nie.  Była to załoga złożona z czterech istot jednej z niosących pomoc Ziemi cywilizacji, podróżująca niewielkim statkiem.  Była to misja rozpoznawcza, którą przeprowadzali w tym rejonie.  Dwóch z członków załogi zginęło w wyniku katastrofy na miejscu, jeden żył jeszcze krótką chwilę, zaś ostatni, który nie miał poważnych obrażeń został zabrany przez generała Sił Powietrznych do szpitala w bazie wojskowej.  Wkrótce potem przewieziono go samolotem do bazy w Midwest, gdzie żył jeszcze przez ponad rok.  Choć nigdy nie pastwiono się nad nim, wiedział, że już nigdy nie zobaczy swoich bliskich ani domu.  Można powiedzieć, że umarł z powodu złamanego serca.

35.  Nawet media głównego nurtu podały, że szczepionka na grypę poprzez nieumyślne działanie zawierała żywe wirusy. Czy zostały one usunięte tak jak podano i czy nowe szczepionki są przez to bezpieczniejsze?

Nie i jeszcze raz nie. Iluminaci mogliby zabronić informowania o fakcie skażenia szczepionek, co było zamierzone, ale w świetle rosnącego oporu przeciwko wszelkim szczepieniom, przyznanie się, że coś takiego miało miejsce o wiele lepiej służyło ich celom.  W ten sposób starają się omamić społeczeństwo, aby uwierzyło, że nowe metody nadzoru spowodowały, że szczepionki są już teraz bezpieczne.  Lecz tak się jakoś składa, że całkowicie wbrew „pozytywnym intencjom” ciemnej strony w tym względzie, te szczepionki zakażają a nie chronią przed zakażeniem.  Co prawda technologia naszych kosmicznych braci unieszkodliwiła żywe wirusy i inne toksyny tak dalece, jak jest to możliwe, jednak nadal stwarzają one zagrożenie dla osób z mocno uszkodzonym systemem odpornościowym organizmu.  W pewnym okresie czasu szczepionki były czyste i stworzone w dobrych zamiarach.  Jednakże tak, jak we wszystkim innym to, co zostało pierwotnie opracowane dla dobra ogółu – wkroczyli  w to „ciemni” i obrócili instrumenty stworzone dla zbożnych celów na instrumenty służące ich złych celom.

36.  Jeżeli istnieje jakiś dom lub miejsce rodzinne, które opuściłem tysiące lat temu, czy ktokolwiek stamtąd nadal mnie pamięta?

„Tysiące lat” to czas linearny, który istnieje tylko na Ziemi.  W rzeczywistości wszechświat jest w ciągłym ruchu w bezczasowym kontinuum, gdzie wasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są serią wydarzeń dziejących się jednocześnie.  Tak więc ktokolwiek „stamtąd” nie musi was „pamiętać”, ponieważ po prostu was zna a wy znacie jego.  Nie jest możliwe, abyście pojęli te wciąż trwające zależności, ponieważ nie macie świadomej pamięci o nich ani też punktu odniesienia w waszym „teraz”, by zrozumieć funkcjonowanie życia w kontinuum.  Lecz w czwartej gęstości wam się to uda.

37.  Wkrótce będziecie świętować ostatnie godziny 2010 roku i przywitacie pierwszy dzień 2011. Będąc świadkami wielkiego ujawnienia tego co nadejdzie w 2011 roku, pamiętajcie o waszym połączeniu ze wszystkimi innymi duszami w Najwyższej Jedności i pozwólcie, aby bezwarunkowa miłość była latarnią dla tych, którzy się załamują, by mogli zobaczy wasze światło i odnaleźć bezpieczeństwo w mocy prawdy i miłości.

38.  Światło wygrało, zwycięstwo jest wasze!   W miarę jak będziecie odkrywać to sami, wszystkie świetlne dusze w tym wszechświecie będą z wami, wiwatując na cześć waszego wspaniałego triumfu.

Miłość i Pokój,

Suzanne Ward

http://galacticchannelings.com/english/matthew05-12-10.html

Alaje z Galaktycznej Federacji 3,4

Przetłumaczył Tomasz Ługowski

Naciśnij na kwadracik „CC” w prawym dolnym rogu podczas odgrywania, jeśli nie widzisz polskiego tekstu.

Poniżej link do transkryptu, kolejne odcinki będą opublikowane wkrótce

https://krystal28.wordpress.com/alaje/

http://www.youtube.com/user/doswiadomosci

Gorący Apel Federacji Światła

20 styczeń, 2011

Tłumaczył: Boogy

Federacja Światła przez Blossom Goodchild

Blossom: Witam z radością moi przyjaciele. Na moim ukochanym świecie, który wydaje się zmagać na tylu poziomach, byłoby wspaniale gdybyście mogli pocieszyć nasze dusze i ofiarować mądrość, która towarzyszyłaby nam w tych wymagających czasach. Dziękuję wam.

Federacja Światła (FŚ):  To najtrafniejsze wprowadzenie, jako że zawsze mamy taką intencję.  Niewłaściwym z naszej strony byłoby postąpić inaczej, gdyż pragniemy jedynie służyć tym z was na ziemskiej płaszczyźnie, którzy zdecydowali się na postęp w przywracaniu wspomnień Prawdziwego duchowego jestestwa, co oczywiście w zamian pozwala każdej duszy służyć dla całości.

Wygląda na to, że istnieje niepokój odnośnie przeróżnych kwestii jakie mają aktualnie miejsce na waszym świecie.  Raz jeszcze prosimy abyście skupili się na tym co wam zaproponowaliśmy.   Koncentrujcie swoje myśli poprzez serce i pozwólcie by Miłość prowadziła was w każdym momencie waszego życia. Jesteśmy świadomi naszego ciągłego wsparcia w tym tonie i wciąż CZUJEMY że jest absolutnie koniecznym, abyście zrozumieli że to właśnie WASZA MIŁOŚĆ zmienia W TEJ CHWILI wibracje waszej planety…i dlatego musicie rozpoznać, że to co dzieje się TERAZ kreuje dla was przyszłe dni.  Czy możemy zwrócić uwagę na kilka kwestii?

Blossom: Oczywiście.

FŚ :  Tak wielu wybiera pozostanie w strachu mimo iż dostają inne opcje.  Jedna z rzeczy jakiej nie możemy zrobić, to podjęcie decyzji za kogoś innego.  Nie ma takiej możliwości.  Możemy jedynie trwać przy tym, o czym wiemy że bardzo pomoże. Właśnie dlatego przybyliśmy, by pomóc wam zrozumieć MIŁOŚĆ.  Jest wiele osób, które pytają co może lub nie może się wydarzyć w przeciągu kilku lat waszego czasu. Czyż nie powiedzieliśmy, że przyszłość waszego świata zależy wyłącznie od was?  A i tak wielu nie przestaje dociekać co się z nimi stanie.  Czy niebo się zawali?  Czy nastąpi koniec świata?  Czy czarne jest czarne?  I czy białe jest żółte?

To co przydarzy się każdej duszy zależy od tego, co zdecyduje się ona osiągnąć w kreacji własnego umysłu.  Widzicie?  To WY, KAŻDY Z WAS poprzez tworzenie myśli pełnych Miłości… poprzez przełożenie ich na działanie… poprzez BYCIE tymi myślami… zatwierdzicie drogę, którą wasz świat będzie podążać.  Właśnie dlatego tak wielu z innych sfer zdecydowało się na udział w tej wspaniałej zmianie.  Aby pokazać wam iż ŚWIATŁO, KTÓRYM JESTEŚCIE będzie SIŁĄ, KTÓRA POKIERUJE waszym NOWYM ŚWIATEM.  Nie możemy i nie stworzymy go za was.  Jednak najczystsza MIŁOŚĆ do naszej rodziny sprawiła, że oddziałujemy na wasze ISTOTY w sposób który służy JESTNOŚCI tego co JEST.

Dajcie sobie spokój ze strachem stworzonym przez ludzi.  Tak wielu z was jest wystarczająco świadomych by dostrzec jego naturę. Jesteście czymś więcej niż kreacją człowieka, czyż nie?  Jesteście czymś znacznie większym niż myślicie. Zdecydowaliście się rozpocząć podróż takich rozmiarów, aby ZAISTNIAŁ świat zmierzający w najjaśniejszą przyszłość.  Wy, którzy znosiliście wiele aby do tego doprowadzić, musicie rozpoznać, że TERAZ, w ciągu waszych ostatnich godzin dostrajacie nową wibrację z jej pomocnikami i zaiste dzięki temu nastaje Nowy Świt. Obietnice składane własnym duszom wypełniają się.  To co osiągacie we własnym wnętrzu na poziomie duszy, zdumiewa sam rdzeń waszej ISTOTY, jako że budzicie się na własną Prawdę.

WIECIE TO, MOŻECIE TO ODCZUĆ.  Jednak właśnie teraz, w tym decydującym czasie musicie zdać sobie sprawę z przebiegłego spisku jaki ma obecnie miejsce, a którego celem jest stawienie oporu temu co wychodzi od Światła.  Wielu jest tego świadomych.  Jednak nie chcielibyśmy kierować w tę stronę naszej energii, gdyż jak już się nauczyliście, najzwyczajniej karmicie przez to egoistyczną energię tych zagubionych dusz.  To przykre, gdyż przetrwali rozprzestrzeniając ciemność oraz strach i każdy z was kto choć na moment wpada w ich pułapkę, psuje tak wiele z tego co zostało już osiągnięte.  Dlatego wciąż powtarzamy jak ważne jest niezachwiane przebywanie we własnym Świetle i Prawdzie przez cały czas.  Wy lepiej wiecie co możecie robić, zamiast skupiać się na rzeczach, które obniżają wasze wibracje. Bądźcie czujni najdrożsi przyjaciele.  Bądźcie uważni. PRZESTAŃCIE…PROSIMY PRZESTAŃCIE podładowywać energie które nikomu nie służą.

Nie potrafimy zrozumieć, ciężko jest nam pojąć czemu to robicie skoro wzrośliście w waszym własnym zrozumieniu.  DLACZEGO?  Dlaczego wciąż mielibyście karmić ciemność, gdy WIECIE że wyłącznie ŚWIATŁO pomoże wam dotrzeć do Nowego Świata.  To z nami nie rezonuje dobrze.  Nie jesteśmy jednak w ludzkiej postaci.   Cenimy to i dlatego co nam wydaje się całkowicie prawdopodobne, dla was może takim nie być gdyż pracujecie w energiach które nie są w stanie nas dosięgnąć. Właśnie z tego powodu przemawiamy teraz w ten sposób.  Tak bardzo pragniemy aby nasze słowa do was dotarły.

KARMCIE WYŁĄCZNIE ŚWIATŁO.  BĄDŹCIE TYLKO ŚWIATŁEM.  Odpuście każdy atom tego co nie promieniuje MIŁOŚCIĄ.  Pragniecie wprowadzić się do świata z najpiękniejszych snów.  Chcecie zakończenia wszystkich wojen.  Modlicie się, by ci którzy opuszczają waszą planetę z braku pożywienia, nigdy więcej nie znaleźli się w takiej sytuacji.  Prosicie, aby tak wiele rzeczy, które wypływają z waszych najgłębszych ran uległo zmianie.   Powiadamy wam… ”Uczyńcie więc tę zmianę. Sprawcie, aby ten świat stał się światem jakiego pragniecie”.

TO WY…WY JESTEŚCIE TYMI KTÓRZY MUSZĄ TEGO DOKONAĆ.  POPRZEZ MYŚL… POPRZEZ KOCHAJĄCĄ MYŚL.

Jeśli chcecie świata wypełnionego śmiechem, śmiejcie się więcej.  Jeśli chcecie kroczyć w pokoju wśród natury, to… bądźcie pełni pokoju gdy kroczycie wśród natury. Jeśli chcecie świata bez broni, to pod żadnym pozorem nie kierujcie energii myśli w kierunku broni.  Nie koncentrujcie się na tym czego NIE CHCECIE.  Ofiarujcie intensywne myśli wyłącznie temu czego pragniecie.  Niech wasze zachowanie odzwierciedla to, co  pasuje do Nowego Świata.

Gdy byliście dziećmi, bawiliście się.  Tworzyliście wyimaginowane światy.  Gdy jakieś wykreowane „miejsce” się wam podobało, wracaliście do niego raz za razem.  Jego historia i otoczenie rozrastało się wraz z czasem który mu poświęcaliście.  To wszystko czego w tej chwili się od was wymaga.  Stańcie się na powrót dziećmi którymi jesteście.  Bądźcie tymi którzy się bawią i pozwólcie by pochłonął was ten świat tworzenia. Uczyńcie go miejscem, w którym będziecie przebywać coraz częściej.   Jeśli czujecie, że to konieczne, piszcie na kartce o tym jakbyście widzieli wasz Nowy Świat.  Napiszcie plan.  Narysujcie scenerię.  I przede wszystkim POCZUJCIE rzeczywistość świata który tworzycie.  Użyjcie wyobraźni.  Wyobraźcie sobie jak byście się CZULI w tym NOWYM ŚWIECIE… i trzymajcie się tego UCZUCIA…CAŁY CZAS.  Przyłapcie siebie gdy skupiacie się na tym co nie służy ani wam, ani nikomu innemu i UPEWNIJCIE SIĘ, że zamienicie to na ODCZUWANIE MIŁOŚCI…PRZEZ CAŁY CZAS.   Jeśli pragniecie świata pełnego KOCHAJĄCYCH ISTOT wówczas musicie taką być… PRZEZ CAŁY CZAS.

Przestańcie ODCZUWAĆ współczucie dla siebie i waszego świata.  Te słowa są dla Ciebie problematyczne, czyż nie jest tak najdroższa Blossom?

Blossom:  Nie, wcale nie…podoba mi się to.  Czuję że potrzebujemy takiego przysłowiowego kopa!! Kontynuujcie proszę…

FŚ:  Jeśli wciąż podczas tych ostatnich dni starego świata będziecie mieć złamane serce przez to co obserwujecie wokół, wówczas przez cały czas będziecie mieli złamane serce przez to co obserwujecie wokół.  Jeśli wasza istota zanurzy się w smutku z powodu pewnej „katastrofy”, STAŃCIE SIĘ świadomi że karmicie ten smutek który nie pomaga wszystkim poszkodowanym.  Odnajdźcie siłę w tej chwili rozpoznania.  Weźcie kilka głębokich wdechów i zmieńcie myśli na pełne radości, śmiechu i wyobraźcie sobie te dusze dotknięte katastrofą raz jeszcze w śmiechu i Miłości.  Przynieście zmiany poprzez myśl.  To jest takie ważne.  Pragniemy abyście przejrzeli przez to, co się dzieje… przez to co obecnie ma miejsce.

BĄDŹCIE TYMI, KTÓRZY PODNOSZĄ NA DUCHU… wszystkich wokół siebie… wszędzie.

PRZYWOŁUJCIE MYŚLI PEŁNE MIŁOŚCI w chwilach, w których łatwiej byłoby wam ronić łzy z powodu tych co cierpią z wielu powodów.

PRZYNOŚCIE ŚWIATŁO tym sytuacjom i okolicznościom.  Wlewajcie WASZE ŚWIATŁO do tych miejsc i ludzi, którzy cierpią.

CZY WIDZICIE… CZY WIDZICIE… WIDZICIE?  Wasze Światło jest tym co przyniesie dla nich zmianę.  Gdy płaczecie razem z nimi, wówczas „wdajecie się” w to co nie nadaje się do użytku.  W to co nie służy.  Nie prosimy, abyście pozbyli się współczucia. Wręcz przeciwnie.  Właśnie poprzez bycie siłą oraz ofiarowanie Światła jesteście współczujący.

Blossom: Wydaje się jakby w tej mądrości zawarte było uczucie pilnej potrzeby.

FŚ:   Najdroższe dusze, które stałyście się dla nas tak bliskie.  Kochamy każdą jedną z was… PRAWDZIWIE I MOCNO.  Wiemy, że w KAŻDEJ sytuacji, najlepsze co możemy zrobić… to co najbardziej wam pomoże to MIŁOŚĆ jaką wam ofiarujemy.  Wszystko o co prosimy to jest to, abyście zrobili to samo w stosunku do siebie.

To co wydaje się was czekać, może powodować zmieszanie i wprowadzać w zakłopotanie wszystkich, którzy decydują się by nie spojrzeć ponad to.   SŁUCHAJCIE rytmu waszego serca.  W rytmie tym przemówi wasza Prawda.  Jeśli wypadnie ono z rytmu to wsłuchajcie się w jego ODCZUCIE… NIE w wasz umysł… NIE w wasz strach… bo czyż nie zdecydowaliście czytając dziś te słowa… że strach nie będzie dłużej częścią waszego ubioru?  Czyż nie ODCZULIŚMY właśnie, że tak wielu… jeśli nie wszyscy… zdecydowało się by ZAWSZE BYĆ W KOCHAJĄCEJ DYSPOZYCJI i koncentrować się całkowicie na budowaniu świata pełnego MIŁOŚCI który przed każdym leży?

Blossom: Tak, myślę że właśnie tego dokonaliście!!

FŚ:  Więc WSZYSTKO JEST DOBRZE i perfekcyjnie, TAK JAK BYĆ POWINNO.  Już tam docieramy…

Blossom: Gdzie konkretnie jest ‘tam’?

FŚ:  W dokładnym miejscu którego osiągnięcie jest wymagane abyście mogli zatopić zęby w marzeniu.  Ślemy do was wszystkich naszą wieczną wdzięczność, za wzięcie pod uwagę tego co mamy do zaoferowania odnośnie „oświecenia”.  Pragniemy ODCZUWAĆ MIŁOŚĆ, którą jest każdy z was, gdy odchodzą wszystkie energie jakie muszą odpaść i tylko ta o Świetlnej naturze może być absorbowana od innych jako rozpoznanie, że każda osoba jest częścią drugiej, wyrażającej się w różnorodnej manifestacji całości.

Blossom:  Trzymajcie się przyjaciele.  Dokładnie to o co chodziło!!  W Miłości i wdzięczności.

http://galacticchannelings.com/english/blossom20-01-11.html

Świetlna Ochrona

.
.
.
Tłumaczył: Paul
.
Przed każdą pracą duchową, należy przeprowadzić Świetlną Ochronę.  Istnieje wiele różnych metod i ćwiczeń.  Chciałbym tu pokazać prostą i bardzo skuteczną metodę, która jest zalecana zwłaszcza w tym okresie przemiany, jako że wiele mrocznych sił stara się skłonić ludzkie istoty do porzucenia swoich ścieżek lub przynajmniej przeszkodzić im w ich pracy duchowej.  Jest to potrójna Świetlna Ochrona – ćwiczenie składające się z trzech części.
.
Zaczynamy zwracając się do naszego anioła stróża oraz przewodnika duchowego i dziękujemy im za pomoc jaką udzielili.  Teraz prosimy naszego anioła stróża o ochronę podczas pracy duchowej, by uczynić ciemne siły bezsilnymi, i wsparcie podczas pracy duchowej.  Prosimy również naszego przewodnika duchowego by prowadził nas i pomagał.
.
Stajemy się świadomi iskry bożego światła w naszych sercach, która jest naszym łącznikiem z Bogiem oraz naszą duszą.  Pozwalamy tej iskrze rosnąć, aż stanie się płomieniem, większym i większym, a w końcu małym słońcem, które wypełnia całe nasze materialne ciało.  Słońce rozszerza się na zewnątrz poprzez aurę, naszą duszę i oświeca ją.  Wypełnieni w ten sposób światłem sprawiamy, że nie ma w nas miejsca na ciemność.  To światło lśni na zewnątrz aż po horyzont i jest znakiem dla innych istot astralnych, że świetlna praca jest wykonywana i śpieszą by stanąć po waszej stronie.
.
Ostatecznie prosimy o promień światła od Boga, który przybywa do nas by utworzyć ochronną i oczyszczającą sferę.  Siadamy w środku tej sfery i we wnętrzu tej sfery nasze myśli stają się czyste i cały mrok oraz nieczystość zostają na zewnątrz.  To jest oczyszczanie waszych myśli i energii, by trzymać ciemność na zewnątrz, ponieważ nie ma miejsca na ciemność wewnątrz harmonii i światła. To nie jest tworzenie ochronnej ściany, przeciwnie, jest to oczyszczanie, harmonizowanie, oświecanie, jak również podnoszenie energii wewnątrz świetlnej sfery.
.
Jest wskazane by nie wyobrażać sobie ochronnej ściany, jako że taka ściana symbolizuje opór.  Opór daje siłę i moc temu czego chcecie uniknąć poprzez stawianie oporu, w ten sposób powodując odwrotny efekt do tego co staracie się robić. Ochronna tarcza jest pokusą dla sił ciemności, by znaleźć słaby punkt w waszej tarczy. Jest ważne, by zdać sobie sprawę z tego, że konieczne jest zaakceptowanie istnienia ciemności i wypełnienie się światłem, jako że jest to jedyny sposób byście mogli się prawdziwie chronić.  Pamiętajcie, gdzie jest światło, nie ma miejsca dla ciemności. Każda ciemność próbująca was dosięgnąć zostanie tylko oświecona, przez to nie będąc dla was ryzykiem, jako że przestaje być ciemna.  Nie obawiajcie się ciemnego – po prostu dawajcie mu światło.
.
Ciemność jest częścią stworzenia tak jak wy, jest to energia na bardzo niskim poziomie, a więc nie walczcie z nią, ale zdajcie sobie sprawę z tego, że bycie w i ze Światła oznacza, że ciemność nie może was skrzywdzić. Tak więc praktykujcie przebywanie w Świetle często. To nie tylko was chroni, ale przynosi bliżej do waszego prawdziwego ja, jako że w istocie wy, wasze dusze, jesteście czystym bożym światłem.
.
Ćwiczenie może być ukończone w ciągu kilku minut lub może być poszerzone jako przygotowujące ćwiczenie dla medytacji.  Jest wskazane by ukończyć to ćwiczenie przed jakąkolwiek pracą duchową, taką jak medytacja, świetlna praca, leczenie i każdą inną o duchowym charakterze.  Dla ogólnej ochrony przed ciemnymi wpływami podczas tego czasu przemiany, zaleca się ukończyć to ćwiczenie przynajmniej raz dziennie o poranku oraz dla optymalnej ochrony wieczorem przed waszym nocnym odpoczynkiem, więc również będzie pod wpływem światła.
.

Ze zbioru przekazów, „The Path of Light” (Ścieżka Światła) od Emmanuela poprzez Jahn Gerrit,

4 marzec, 2006

Następny przekaz wkrótce:  „Zrozumienie Potrójnej Świetlnej Ochrony”

http://www.channeling.net/path-of-light/2006/03/04/41-light-protection

Alaje z Galaktycznej Federacji 1,2

Przetłumaczył Tomasz Ługowski

Naciśnij na kwadracik „CC” w prawym dolnym rogu podczas odgrywania, jeśli nie widzisz polskiego tekstu.

Poniżej link do transkryptu, kolejne odcinki będą opublikowane wkrótce

https://krystal28.wordpress.com/alaje/

http://www.youtube.com/user/doswiadomosci

Previous Older Entries Next Newer Entries

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.