NESARA, Światowy Program Obfitości 2/3

NESARA, Częściowa Historia Prawdziwego Narodowego Aktu Reformy i Bezpieczeństwa Ekonomicznego

James Rink

Część 2

Zarówno sędziowie jak również  grupa  prawna farmerów uznali, że rząd federalny jest tak skorumpowany i diabelski w swoim sednie funkcjonowania,  że aby przeciwdziałać skutkom jego istnienia, postanowili oni dodać kilka warunków prawnych do porozumienia finansowego, w celu przywrócenia kontroli nad rządem.

a. Po pierwsze, wypłata musi być dokonana za pomocą legalnej waluty, która ma pokrycie w złocie i srebrze, jak nakazuje Konstytucja.  To wyeliminowałoby inflację i skoki cyklów gospodarczych wytworzonych przez System Rezerwy Federalnej.

b. Po drugie, rząd musiałby wrócić z powrotem do Prawa Powszechnego spod prawa Admiralicji, które używa złotych frędzli pod flagami.  Prawo Powszechne deklaruje, że jeżeli nie ma wyrządzonych szkód materialnych lub krzywd fizycznych to naruszenie prawa nie istnieje.  Zmiana prawa wyeliminowałaby miliony ustaw, które używane są do kontroli mas i ochrony skorumpowanych polityków.

c. I ostatecznie, IRS musiałoby zostać zlikwidowane i zastąpione  podatkiem  ogólnokrajowym od sprzedaży.
Powyższe warunki prawne stały się później podstawą Prawa NESARA.

Jako rezultat ostatecznego porozumienia wśród grupy prawników, na temat wysokości odszkodowania, każda osoba otrzyma przeciętnie 20 milionów dolarów wypłaty za każde roszczenie prawne. Suma ta, pomnożona przez 336.000 wniosków, które zostały wniesione przeciwko rządowi federalnemu USA, osiąga oszałamiającą końcową wypłatę w wysokości 6.6 tryliona dolarów.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych nałożył gag order (zabronił o tym mówić)  w tej sprawie, wymazał wszystkie informacje z Rejestru Federalnego, i umieścił wszystkie pliki sprawy  w Sądzie Najwyższym .
Do tego momentu, senator Sam Nunn trzymał wszystkie pliki Sprawy Baskerville w swoim biurze.
Rozliczenie finansowe zostało uzgodnione poza jurysdykcją  sądu, i decyzja została przypieczętowana przez Prokuratora Generalnego Janet Reno.  Ponieważ sprawa była rozpatrywana przy zamkniętych drzwiach, oskarżający nie mogli udostępnić dokumentów sądowych dla mediów bez naruszenia ugody, ale mogli mówić  o tym pozwie dla innych osób. To prawdopodobnie  dlatego nikt nigdy nie słyszał o tym pozwie.

W 1991 roku, Roy Schwasinger stawił się przed Senacką Komisją, aby przedstawić dowody działalności przestępczej dokonanej przez banki i rząd.  Poinformował on komisję w jaki sposób Korporacja Stanów  Zjednoczonych była związana z ustanowieniem Nowego Porządku Świata, który miał doprowadzić do jednego faszystowskiego systemu rządu na całym świecie poprzez wpływy międzynarodowych bankierów.

Więc w 1992 r. została uformowana grupa zadaniowa składająca się z ponad 300 emerytowanych i 35 aktywnych amerykańskich oficerów wojska, którzy zdecydowanie popierali Prawo Konstytucyjne.*
Ta grupa robocza wzięła odpowiedzialność za dochodzenie i wykrycie nadużyć spowodowanych przez rządowych urzędników, okręgowych funkcjonariuszy, sędziów i pracowników Rezerwy Federalnej.

  * Szef Operacji Morskich, Admirał Boorda Jeremy
  * General McCloud David
  * Były dyrektor CIA, Colby William

  Odkryli oni powszechną praktykę przekupstwa i wymuszeń popełnianych zarówno przez Senatorów jak i sędziów.  Działalność przestępcza była tak rozpowszechniona, że tylko 2 z 535 członków Kongresu zostało uznanych za uczciwych.  Ale co najważniejsze,  to oni przeprowadzili pierwszą rewizję ksiąg w historii Rezerwy Federalnej.
  Instytucja Rezerwy Federalnej była przyzwyczajona do wydawania rozkazów i poleceń dla polityków i nie miała intencji poddania się kontroli ksiąg finansowych.  Jakkolwiek, po poinformowaniu tej instytucji, że jej biura będą w razie potrzeby oblężone pod groźbą użycia broni,  zgodziła się ona na dochodzenie.  Po zapoznaniu się z plikami finansowymi, oficerowie wojska znaleźli $ 800 trylionów dolarów ukrytych na kontach, które powinne były być użyte do spłaty długu narodowego.
  I w przeciwieństwie do propagandy rządu federalnego, odkryli oni również, że większość narodów na świecie  jest w rzeczywistości  zadłużona w Stanach Zjednoczonych, a nie na odwrót.
  Te ukryte miliardy zostały skonfiskowane i przelane na konta w bankach europejskich, w celu generacji kolosalnych funduszy niezbędnych do uiszczenia należności Pozwu Zbiorowego Farmerów, później, pieniądze te stały się podstawą programu obfitości.

  Pomimo tych śmiertelnych ciosów finansowych, prezydent George H.W. Bush (Sr) i Iluminaci dalej kontynuowali plany globalnego zniewolenia.
  W sierpniu 1992 roku, oficerowie armi skonfrontowali Prezydenta Busha i zażądali podpisania umowy, w której zobowiąże się on do powrócenia Stanów Zjednoczonych na drogę Prawa Konstytucyjnego i nakazali mu, aby nigdy ponownie nie używał terminu „Nowy Porządek Świata’.
  Bush stwarzał pozory współpracy, lecz potajemnie planował doprowadzenie do Nowego Porządku Świata poprzez podpisanie Wykonawczego Rozkazu w dniu 25 grudnia 1992 roku, który mógłby zamknąć wszystkie banki w nieskończoność, dając Bushowi pretekst do ogłoszenia stanu wojennego.
  Używając chaosu stanu wojennego, Bush miał zamiar wprowadzić nową Konstytucję, która pozwoliłaby wszystkim osobom zajmującym stanowiska rządowe w tamtym czasie na zachowanie tych samych pozycji przez następnych 25 lat. Jednocześnie, miał zamiar usunąć wszelkie prawa wyborcze na nowych urzędników. Interwencja wojskowa zapobiegła Bushowi w podpisaniu tego zlecenia.

  W 1993 roku członkowie Sądu Najwyższego, niektórzy członkowie Kongresu i przedstawiciele rządu Clintona spotkali się z wysokimi rangą oficerami amerykańskimi, którzy domagali się powrotu do Prawa Konstytucyjnego, reformy systemu bankowego i finansowego zadośćuczynienia.

  Zgodzili się oni stworzyć proces reklamacyjny Farmerów, który pozwolił zespołowi prawnemu na spotkania w całym kraju na poziomie indywidualnym, aby pomóc innym w roszczeniach i edukowaniu ich o pozwie.

  Deklaracja szkód mogłaby być wniesiona za:

 • każdą pożyczkę wyemitowaną przez instytucje finansowe i wszystkie zapłacone odsetki;
 • przejęte nieruchomości przez instytucje finansowe;
 • opłaty sądowe i adwokackie;
 • podatki z IRS lub zastawy finansowe;
 • podatek od nieruchomości lub własnościowy;
 • stres umysłowy i emocjonalny wywołany utratą mienia;
 • stres związany z utratą mienia, taki jak samobójstwo, rozwód, a nawet nakazy uwięzienia lub wyroki z zawieszeniem również mogły być przedmiotem reklamacji.

  Ale rząd Clintona podważył wysiłki Farmerów.  Aby złożyć podanie o roszczenia, wymagano używania wyłącznie określonej formy prawnej zaprojektowanej przez rząd.  Forma ta narzucała opłatę administracyjną w wysokości $ 300 dolarów za każde roszczenie, i która później została wykorzystana w 1994 roku jako podstawa do aresztowania liderów zespołu prawnego w tym Roya Schwasingera.

  Rząd tak bardzo obawiał się tego, co mogliby oni powiedzieć podczas rozprawy w Michigan, że podjął dodatkowe kroki w celu ukrycia rzeczywistego charakteru sprawy. W trakcie procesu, pracownicy Sądu Powiatowego nie zostali dopuszczeni do pracy od poniedziałku do czwartku. Na zewnątrz sądu, w obwodzie budynku roiło się od agentów FBI, którzy zapobiegali przeciekom informacji do mediów i dla publiczności. Molestowanie i odwet ze strony rządu wzrósł, wiele osób zostało wysłanych do więzienia lub zostało zamordowanych podczas uwiezienia. Pomimo protekcji i ochrony przez personel wojskowy, generał armii, który uzyskał  oryginalny Tytuł Upadłości Stanów Zjednoczonych z 1933 roku, został uwięziony, zabity, i zastąpiony swoim klonem. Klon ten został następnie wykorzystany jako przynęta zapobiegająca  wnoszeniu dalszych roszczeń przeciwko rządowi.

  Podczas pierwszej kadencji administracji Clintona, oficerowie armii opóźnili wiele federalnych mianowań dokonanych przez Clintona, dopóki nie byli pewni, że osoby te pomogą w przywróceniu Prawa Konstytucyjnego.  Jedną z takich osób, które zobowiązały się do wprowadzenia niezbędnych zmian była Prokurator Generalny Janet Reno.

  Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1993 roku, Janet Reno rozkazała jednostkom wojskowym oddziałów specjalnych z Delta Force i Navy Seals na odzyskanie sztab złota wartości trylionów dolarów, które zostały ukradzione przez Rezerwę Federalną ze strategicznych rezerw złota.   Oddziały te zostały wysłane z misją do Szwajcarii, Anglii i Izraela.  Kraje te współpracowały podczas nalotu wojskowego, ponieważ obiecano im, że ich wierzytelności wobec Stanów Zjednoczonych będą anulowane i otrzymają one nazwiska osób zaangażowanych, ponieważ ci sami ludzie, którzy okradali Stany Zjednoczone, okradali również ich własne narody.

  Kruszec ten miał być wykorzystany do pokrycia nowej waluty wspartej przez metale szlachetne.  Jest on teraz bezpiecznie zgromadzony i przechowywany w Kompleksie Noradu w mieście Colorado Springs w Stanie Colorado i czterech innych repozytoriach.  Poczynania Janet Reno tak rozwścieczyły ciemne siły, że doprowadzili oni do jej śmierci.,  a jej osoba została zastąpiona klonem.  To była właśnie ta istota, która była odpowiedzialna za pokrycie wielu różnych skandali Clintona.
  Aby utrzymać Sekretarza Skarbu USA Roberta Rubina pod ścisłą kontrolą, on również został sklonowany.
  Przez okres czasu pozostający do końca ich kadencji na stanowiskach które zajmowali, zarówno Reno jak i Rubin otrzymywali wynagrodzenie od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jako pracownicy zagraniczni, a nie od Departamentu Skarbu USA. Pomimo tych wydarzeń, zespół prawny w dalszym ciągu prowadził  walkę prawną, unikając możliwości rozlewu krwi i poważnej rewolucji.

  Po 1993 roku, sprawa pod nazwą Pozew Farmerów została zmieniona na nazwę Roszczenia  Bankowe.  W latach pomiędzy 1993 i 96, aby odebrać odszkodowania wypłacane przez amerykański Departament Skarbu, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zaczął wymagać od obywateli  składania pliku „Roszczeń Bankowych”.  Proces ten zamknięto w 1996 roku.

  W tym samym czasie, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wyznaczył kilku sędziów, aby monitorowali postęp w wyrokach.
  Sędziowie ci zasięgnęli pomocy ekspertów w dziedzinie ekonomii, systemów pieniężnych, bankowych, konstytucyjnego prawa rządu, oraz w wielu innych pokrewnych dziedzinach.

  Zbudowali oni koalicję wsparcia i pomocy wśród tysięcy ludzi na całym świecie, znanych jako „Biali Rycerze”.  Określenie „Biali Rycerze” zostało zapożyczone ze świata wielkiego biznesu.  Odnosi się ono do korporacji lub indywidualnych zamożnych osób, które ratują inne firmy przed upadkiem, lub wrogim przejęciem.

  Aby wprowadzić niezbędne zmiany, pięciu sędziów spędziło wiele lat w negocjacjach dotyczących metod wprowadzenia  reform w życie.   W końcu, osiągnęli oni porozumienie, znane również jako „Porozumienia”, w których brali udział rząd US, właściciele Banku Rezerwy Federalnej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, a także wiele innych krajów, w tym Wielka Brytania i kraje strefy euro. Ponieważ zamierzane zmiany w reformach bankowych w US miałyby wpływ na cały świat, wiec MFW, Bank Światowy i inne kraje musiały być  zaangażowane w procesie prawnym.  Zamierzane reformy wymagały, aby Rezerwa Federalna została przejęta przez amerykański Departament Skarbu, oszustwa w działalności banków zostały wstrzymane i za wyrządzone krzywdy finansowe zostały wypłacone odszkodowania pieniężne.

Comments are closed.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: