NESARA, Światowy Program Obfitości 1/3

Częściowa Historia i Podstawy NESARY – Prawdziwego Narodowego Aktu Reformy i Bezpieczeństwa Ekonomicznego
Rozdział-2- historia NESARY.
James Rink

Z całą posiadaną władzą i swoimi pieniędzmi, bankierzy uważali, że są ponad prawem, ale teraz pojawiły się pęknięcia w fundamentach ich imperium.  Wściekli Amerykanie zaczęli walczyć ponownie.  Zbiorowy Pozew Sądowy nie zwiastował niczego dobrego, wręcz przeciwnie, zagrażał zmianie równowagi sił.

Zmiany te rozpoczęły się w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy Federalny Land Bank nielegalnie przejął kredyty hipoteczne (farmy, sprzęt i ziemię uprawną) farmerów na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych, jako niewypłacalne zadłużenia.  W każdym z tych przypadków, farmerzy zostali oszukani przez banki, które udzielały kredytów, za zgodą Federalnego Systemu Rezerwy.  Te właśnie przypadki sądowe zostały nazwane jako Program Roszczeń Farmerów.

W 1978 roku starszy farmer kupił ranczo w Kolorado z pożyczki Federalnego Land Banku.  Po jego śmierci majątek przeszedł na syna – Roya Schwasingera Jr, który był emerytowanym Generałem Armi.  W bardzo krótkim czasie, pojawił się na jego nieruchomości oficer z Federalnego Banku, wraz z Federalnym Marszałkiem, którzy poinformowali go, że bank przejmuje jego farmę, którą on musi opuścić w ciągu 30 dni.  Okazało się, że jego zmarły ojciec podpisał bez jego wiedzy klauzulę, która w przypadku śmierci kredytobiorcy, zwracała nieruchomość z powrotem do rąk Federalnego Land Banku.

Oburzony Roy Schwasinger wniósł zbiorowy pozew sądowy do Trybunału Federalnego w Denver. Ale sprawa nie posunęła się daleko, ponieważ, całkowicie błędnie sprawa została wydalona.  Od tego momentu Roy Schwasinger rozpoczął dochodzenie na temat wewnętrznego funkcjonowania systemu bankowego.  W 1982 roku, otrzymał on kontrakt z Senatu Amerykańskiego, a później z Najwyższego Sądu, na ujawnienie oszustw i nadużyć bankowych.  Ale ponieważ był on pod ścisłym zakazem ujawniania rezultatów swojego dochodzenia, nie wolno mu było mówić o tym co odkrył.  Pod koniec lat 80-tych zaczął dzielić się swoją wiedzą z innymi osobami, wśród których znaleźli się wysocy rangą oficerowie wojska i ci pomogli mu ponownie wnieść pozew sądowy przeciwko Rządowi Federalnemu Stanów Zjednoczonych.

Pierwsza seria tych pozwów sądowych rozpoczęła się w połowie 1980 roku, kiedy William i Shirley Baskerville z Fort Collins w Stanie Kolorado zaangażowali się w sprawie o upadłość z First Interstate Bank w Fort Collins, który próbował przejąć ich farmę.
Gdy byli w restauracji, ich prawnik poinformował ich, że nie będzie on już w stanie im pomóc i wyszedł.
Będąc w tej samej restauracji, Roy Schwasinger przypadkowo usłyszał ich konwersację z prawnikiem i zaoferował swoją poradę w jaki sposób złożyć odwołanie w sądzie upadłościowym. Tak więc w 1987 r. wnieśli oni sprawę o odwołanie w Sądzie Rejonowym w Kolorado. (Sprawa nr. 87-C-716)

W dniu 3 listopada 1988 roku, Trybunał Federalny w Denver orzekł, że rzeczywiście banki oszukały Baskerville’ów i rozpoczął procedurę do zmiany swojej decyzji o upadłości.  Ale, gdy ich nieruchomość nie została zwrócona, złożyli oni nowy pozew.  Ostatecznie, 23 innych farmerów i Indian oszukanych przez banki w taki sam sposób przyłączyło się do tej samej sprawy.

W tych przypadkach banki przejmowały nieruchomości używając oszukańczych metod, takich jak pobieranie wygórowanych odsetek, nielegalne zmuszanie do bankructwa, lub nie dokonywanie płatności hipotecznych na konto, tak jak procedura finansowa wymaga.  Zamiast płatności, dokonywano kradzieży funduszów płatnościowych, powodując bankructwo na nieruchomości.
Po wyczerpaniu pieniędzy, grupa ta kontynuowała walkę prawną bez pomocy prawników.  Z asystą Unii Farmerów, nowy pozew został wniesiony przeciwko Federalnemu Land Bankowi i Systemu Kredytu Farmerów.

(1) Sprawa nr 92-C-1781

Sąd Rejonowy orzekł na ich rzecz i nakazał bankom zwrócić skradzione nieruchomości, używając do pomocy albo Federalnych Marszałków albo Gwardii Narodowej.  Ale gdy nie dokonano płatności, farmerzy zadeklarowali Mimowolny Rozdział Siódmy upadłości wobec Federalnego Land Bank i Systemowi Kredytu Farmerów.  Banki złożyły odwołanie podkreślając, że w ich przypadku nie są one jednostkami o charakterze działalności komercyjnej, lecz jedynie agencjami federalnymi i w związku z tym nie są zobowiązane do zapłaty odszkodowania.  Tak wiec, zespół prawny przyjął nową strategię.  Zgodnie z Kartą Federalnego Land Banku z 1933 roku, nie może on udzielać pożyczek bezpośrednio dla wnioskodawcy, lecz może on jedynie gwarantować spłatę pożyczek jako gwarant w przypadku niedotrzymania warunków.  Ponieważ Federalny Land Bank naruszył ten przepis prawny, zespół prawników był w stanie skutecznie pozwać bank o odszkodowanie.  Gdy wiadomość o procesie sądowym rozniosła się, zespół prawny rozpoczął doradzać innym jak walczyć z przejęciem nieruchomości, i rozpoczął udzielać pomocy w składaniu pliku pozwów sądowych (Sprawa nr 93-1308-M).

Gwiazdy takie jak Willie Nelson dołączyły się do celu i pomogły zebrać fundusze podczas koncertów „Farm Aid”. Oto krótki cytat Willie Nelsona opisujący jego własnymi słowami serię zdarzeń, które doprowadziły do sprawy roszczeń prawnych farmerów:

… Przypadek Baskerville stał się teraz masowym pozwem roszczeń Farmerów.  Martwiąc się o konsekwencje prawne, rząd zemścił się na farmerach poprzez narzucenie na nich skandalicznie wysokich podatków z IRS, lub przez uwięzienie zespołu prawnego za błahe, z niczym nie związane zarzuty prawne.  Gdy farmerzy zdali sobie sprawę, że są traktowani niesprawiedliwie, wykorzystali oni wojskowych generałów takich jak General Roy Schwasinger aby zasiadywali na salach rozpraw sadowych, zapewniając swoją obecnością, że przekupieni sędziowie będą głosować zgodnie z prawem konstytucyjnym …

Farmerzy, posiadając teraz za sobą duży zespół doświadczonych ludzi prawa założyli nową sprawę sądową, aby domagać się odszkodowania za nieuczciwe praktyki w operacji Systemu Kredytowego Farmerów.

Rząd starał się rozstrzygnąć sprawę poprzez negocjacje poza sądem ale stracił już w wielu przypadkach prawnych, a teraz stracił również prawo odwoływania się.  Zbierano coraz więcej dowodów.  Według Narodowego Aktu Bankowego, wszystkie banki zobowiązane są do rejestracji swoich Kart w Archiwach Federalnych i Stanowych, ale żaden z tych banków nie przestrzegał wymagań, dzięki czemu zespół prawny mógł zaskarżyć System Kredytowy Farmerów.  Nie tylko System Kredytowy Farmerów nie był upoważniony do prowadzenia działalności gospodarczej z American Banking Association.  Inne organizacje quasi rządowe takie jak Federal Housing Administration, Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a nawet Bank Rezerwy Federalnej również nie posiadały takiego upoważnienia.

Pozew Roszczeń Farmerów zostawał wyrzucany z sądów na każdym poziomie a dokumentacja celowo niszczona za każdym razem.  Więc na początku lat 1990-tych Roy Schwasinger skierował sprawę do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.  Część zawartości tego przypadku jest zamknięta przed oczami publiczności, ale większość sprawy jest już dzisiaj dostępna do wglądu.
Prawie jednogłośnie Sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych orzekli, że roszczenia Unii Farmerów miały rzeczywiście podstawy prawe.  W związku z tym wszystkie przejęcia nieruchomości farmerów dokonane przez System Kredytowy Farmerów były aktami nielegalnymi, i wszyscy ci, którzy zostali poszkodowani muszą otrzymać odszkodowanie. Ponadto sąd orzekł, że rząd federalny łącznie z bankami oszukali farmerów, a także wszystkich obywateli USA na ogromne sumy pieniężne i posiadłości majątkowe.

I jeszcze ponadto, sąd wydał szokujące opinie:

  • IRS (urząd podatkowy)  było jedynie Trust’em w Puerto Rico,
  • Rezerwa Federalna jest niezgodna z prawem,
  • zmianę podatku dochodowego ratyfikowano jedynie w czterech Stanach i w związku z tym nowelizacja jest nielegalna,
  • kod podatkowy IRS nigdy nie został prawnie wprowadzony do „prawa pozytywnego*”  w kodzie Regulacji Federalnych,
  • i opisał w jaki sposób rząd USA nielegalnie przejął nieruchomości farmerów z pomocą agencji federalnych.* Prawo pozytywne:Prawa, które zostały uchwalone przez właściwie ustanowiony i uznany oddział rządu.Niezbity dowód został przedstawiony przez emerytowanego agenta CIA.  Złożył on zeznanie i przedstawił dowody nielegalnych działalności banków, które doprowadziły do niepodważalnych konkluzji potwierdzających rzeczywiście uzasadnione roszczenia Unii Farmerów. Skutki takiej decyzji były daleko sięgające.  Wszystkie złoto, srebro, i tytuły własności, przywłaszczone przez Rezerwę Federalną i IRS muszą być zwrócone ludziom.Zespół prawny poszukiwał wsparcia wśród małej grupy dobroczynnych wizjonerów, składających się z polityków, generałów wojska i ludzi biznesu, którzy potajemnie pracowali nad przywróceniem Konstytucji od połowy lat 1950-tych.  Jakimś sposobem, wśród ich szeregów znalazł się czterogwiazdkowy generał armii Stanów Zjednoczonych, który posiadał oryginalny dokument „tytułu likwidatora” upadłości Stanów Zjednoczonych wystawiony w 1933 roku.Gdy sprawa została wniesiona do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, sąd orzekł na jego korzyść, dając Generałowi Wojska tytuł likwidatora Korporacji Stany Zjednoczone, Inc.  Następnie, proces sądowy został przekazany Komisji Finansów Senatu oraz senatorowi Sam’owi Nunn, który pracował z Roy’em Schwasinger’em.  Przy pomocy ukrytych presji politycznych i Kongresowych, w dniu 23 października 1991 roku, Prezydent George H.W. Bush wydał Dekret Wykonawczy (a), który przewidywał przepis pozwalający każdemu, kto posiada roszczenia wobec rządu federalnego na otrzymanie płatności o ile sprawa jest w terminie przepisów oryginalnego formatu.
    (a) Dekret Wykonawczy nr. 12778 Zasady Etycznego Postępowania Urzędników i Pracowników Administracji Rządowej, 23 października 1991

Według Aktu Rezerwy Federalnej z 1913 roku, wszystkie należności płatnicze ze Skarbu USA, zarówno obecne jak również przyszłościowe zobowiązania muszą zostać pokryte przez Rezerwę Federalną.   W ten sposób, zespół prawny reprezentujący Farmerów i ich roszczenia był w stanie, wykorzystując ten Dekret, nie tylko zmusić Rezerwę Federalną do wypłacenia odszkodowania w dolarze, który miał pokrycie w złocie, ale również w otrzymaniu prawa własności do Aktu Bankructwa USA, Inc.

Aby zebrać odszkodowania, zespół prawny farmerów posłużył się niejasną poprawką przywiązaną do 14 załącznika w Konstytucji USA, o której większość obywateli nie jest świadoma.

Po wojnie domowej, rząd dozwolił obywatelom na ubieganie się o roszczenia płatnościowe przez każdego, kto poniósł szkody finansowe lub doznał uszkodzeń fizycznych spowodowanych przez obce państwa, jako rezultat braku ochrony obywateli przez rząd federalny.  Prezydent Grant ukrył tę poprawkę przed oczami publicznymi, lecz ktoś z zespołu prawnego farmerów wydostał ją na światło dzienne.

Jeśli zwrócicie uwagę na znaczenie tej poprawki, to wyszczególnia ona odszkodowania od obcego rządu. Tym obcym rządem jest Korporacja rządu federalnego, który maskaraduje przed publicznością  jako rząd konstytucyjny.  Wypada zwrócić uwagę na status tych poprawek, gdzie Akt Organiczny pochodzi z 1871 roku, podczas gdy Akt o Handlu z Przeciwnikiem został uchwalony w 1933 roku, i który określił wszystkich obywateli amerykańskich jako wrogich bojowników w ramach systemu federalnego, który jest znany pod nazwą Stany Zjednoczone. (część 1)

http://sbeckow.wordpress.com/2010/08/30/james-rink-partial-history-of-the-true-national-economic-security-and-reformation-act/

Przełożył Zbig N

Comments are closed.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: