Duchowa Rewolucja i Konwergencja

.

Mistrz Sananda

Spisał Ramaathis-Mam

Tłumaczyła: Anna Burakowska

Lipiec 2010

.

Z wielkiej oktawy nieśmiertelnego światła przesyłam całą miłość i boską energię wszystkim, którzy kochają i bezwarunkowo służą Kosmicznemu Ojcu rezydującemu w sanktuarium waszego serca.
Drodzy bracia kosmicznego światła, nadszedł moment, by zaangażować się w pełni wywołując duchową rewolucję.  Wykreuje ona konwergencję planetarnych sił światła, które wy reprezentujecie oraz wyższych sfer światła kosmicznego.  Tak jak siły cienia są teraz w trakcie uruchamiania wszystkich swoich pracowników i strategii, by uniemożliwić duchowe wzniesienie na Ziemi, tak ja, jako rzecznik, strażnik i członek duchowej hierarchii Galaktyki, pełen zaufania i przekonania, z mocą, w którą wyposażył mnie Ojciec Kosmiczny, wzywam was do tego, byście w pełni uaktywnili swoje ciała światła uwalniając się od nieharmonijnych wpływów psychiczno-emocjonalnych rzutowanych przez siły cienia na planetę i ludzkość.  Proszę was o to.  Duchowa rewolucja to fakt, który trzeba wam uznać i przyjąć wynikającą z niego odpowiedzialność, ponieważ moc światła wymaga, aby teraz dostosować się do paradygmatów zachęcających do współpracy, koordynacji i konwergencji pomiędzy wszystkimi operatorami światła.  Jesteście ewolucyjnym wsparciem wybranym przez hierarchię Galaktyki i wszechświata, by rozpowszechniać moc powodującą waszą odmowę współpracy z paradygmatami społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi, którymi posługują się siły cienia.  Nie jesteście niewolnikami pieniądza, ani liderów politycznych będących emisariuszami tych sił.  Pieniądz i polityka to narzędzia, których te siły używają, by wami manipulować, wykorzystywać was i zniewalać.
Konwergencja operatorów światła powinna zamanifestować się na całej planecie, a to wymaga wspólnego stworzenia pasa światła łączącego was z portalem 12/12, który jest w trakcie otwierania się i zakotwiczania na waszej planecie, co zresztą zapowiedziane zostało przez Majów, jak również inne starożytne cywilizacje.  Portal ten uaktywni i połączy was z energiami emanującymi z centrum plazmatycznego waszej Galaktyki; energiami, które jako stymulujące i katalizujące zaczną napływać na Ziemię od października roku 2010.  Powrót pierzastego węża, przepowiedziany przez Majów, oznacza zrównanie się waszego Systemu Słonecznego z koroną pasa antymagnetycznego Galaktyki; zrównanie, które uwolni morze plazmowych energii galaktycznych, które z kolei uaktywnią wasze wyższe ciała i kosmiczną genetykę dwunastu helis w ciałach fizycznych.  Wszystkie zmiany geofizyczne i magnetyczne, które odkrywają i będą odkrywać wasi naukowcy, stanowią ewolucyjne wsparcie dla wzniesienia stosowane przez wyższe sfery światła, by wywołać przebudzenie świadomości międzywymiarowej i kosmicznej konwergencji waszej ludzkości.
Rewolucja i duchowa konwergencja nie są utopią.  To przejawiająca się rzeczywistość, a wy jesteście katalizatorami i wyzwalaczami tego procesu wyłaniania się, ponieważ posiadacie niezbędne do tego umiejętności.  Oto główne narzędzie, dzięki któremu wywołacie duchową rewolucję: powiedzenie stanowczego nie środkom rozpraszania, którymi posługują się siły cienia, by wami manipulować i zachęcać was do negatywnych emocji, umacniających te siły, a was osłabiających.  Rewolucja duchowa pociąga za sobą całkowite odrzucenie nadmiernej konsumpcji i dynamik przyczyniających się do irracjonalnej eksploatacji zasobów energetycznych.  Chodzi o to, by nie współpracować już z paradygmatami kulturowymi i edukacyjnymi stworzonymi po to, by was uzależniać od określonych technologii i środków przetrwania.  Rewolucja przejawia się i ukazuje swoją siłę, gdy pojmujecie, że Ziemia jest żyjącym organizmem kosmicznym i pragnie, byście na nowo połączyli się z nią dzięki określonemu stylowi życia respektującemu ekosystem i stosującemu proste środki przetrwania, które nie niszczą ani nie zanieczyszczają środowiska.
Rewolucja i duchowa konwergencja nie są dogmatami wiary ani duchową demagogią służącą manipulowaniu wami psychologicznie i emocjonalnie.  Zrozumcie, że „jesteście wolni i nie zależycie od polityków, ekonomistów, ani naukowców pracujących na rzecz zniewalania, kontroli i wyzyskiwania ludzkości”.  Jesteście wolni, bo jest to boski przywilej dany wam od Boga, byście żyli w harmonii i synergii z Ziemią, wszechświatem i Najwyższym Stwórcą.  Technologia, która rzekomo przyczyniła się do postępu społecznego ludzkości, uczyniła człowieka uzależnionym i zniewolonym.  Nie jesteście prawdziwie wolni, ponieważ uzależnia się was od destrukcyjnych technologii ograniczających waszą wolność, wyrażanie się świadomości i zdolność wyboru.  Ci, którzy rządzą światem na poziomie politycznym i ekonomicznym kupują waszą wolność i oferują wam świat namiętności i często trywialnych, samolubnych przyjemności zaćmiewając w ten sposób waszą wrażliwość, inteligencję i pojmowanie.  Staliście się niewolnikami swych namiętności, niewłaściwych przyzwyczajeń, kultury i edukacji występujących przeciwko życiu i ewolucji.  Monstrum skrywające się za maską ekonomicznego postępu i komfortu społecznego oszukuje was i manipuluje wami poprzez swe wzorce kulturalne i edukacyjne, informację i plemienne ideologie polityczne podsycające niezgodę, strach, oddzielenie i silną agresywność pomiędzy ludźmi.
W konsekwencji, duchowa hierarchia waszej Galaktyki zachęca was do zerwania łańcuchów lęku i walki o przetrwanie, byście mogli prawdziwie poczuć się wolni, byście mogli odczuć ochronę Gai,  pomoc waszych braci kosmosu i pełną wsparcia boską miłość, gdy wibrujecie w harmonii i synergii z wszechświatem. Jesteście dziećmi wszechświata, naszymi braćmi i nie potrzebujecie kontynuować znieważania swej Istoty Esencjonalnej ani swej duchowej godności współpracując z reakcyjnymi systemami politycznymi i ekonomicznymi.  Kosmiczny Ojciec nie począł was, abyście adorowali fałszywych bogów ekonomii oraz reakcyjnych ideologii politycznych i duchowych negując istnienie duszy i Boga, znieważając swoją Istotę Esencjonalną jak też swoje niższe ciała poprzez inwolucyjne paradygmaty.  Chaos, wojna, głód, przemoc, segregacja rasowa, psychiczna manipulacja, wyzysk emocjonalny, separatyzm społeczny i duchowy są narzędziami, którymi posługuje się niewidzialne imperium, by was kontrolować.  Nadszedł dla was moment duchowego powstania, moment użycia waszej mocy i duchowej wiedzy i „odmowy współpracy z reakcyjną i dekadencką dynamiką waszych rządów i instytucji społecznych”.  Kiedy byłem obecny na waszej planecie, odmawiałem kategorycznie współpracy z władzami rządzącymi ludźmi i występowałem przeciwko ich paradygmatom kontroli, manipulacji i wyzysku.  Ta władza sprawuje swoje rządy również w dzisiejszych czasach, ale teraz ma wsparcie technologiczne i naukowe oraz nieco odmienne paradygmaty.  Reprezentuje ona bestię, która przeniknęła do społeczeństwa zaćmiewając jego wartości etyczne i moralne jak również obecność Boga na Ziemi poprzez chciwość, gniew, nieświadomość, korupcję i przewrotność.  Te cechy zadomowiły się w was i powinniście je usunąć poprzez bezinteresowną służbę, braterską i solidarną współpracę pomiędzy wami i wszystkimi istotami ludzkimi.
Każdy z was ma moc przywoływania wielkiej oktawy światła, by spływało na niego i kreowało spiralę kosmicznego światła rozświetlającego ciemność i nieświadomość ludzkości na planecie.  Wystarczy w tym celu wołać, przywoływać i wzywać Nieskończonego Stwórcę i Moc Chrystusową manifestującą się w tych, których serca są czyste, by królestwo Boga, czy Wodnika, wyłoniło się w was i abyście wy, jako nasiona światła, rozprzestrzeniali je wszędzie.  Tak samo jak poprosiłem moich uczniów, aby wszędzie rozprzestrzeniali przesłanie o Królestwie Bożym i moje nauki, proszę was dziś usilnie, jako emisariuszy hierarchii Galaktyki, o propagowanie paradygmatów wolności, wzniesienia i duchowej konwergencji na planecie.  W imieniu Kosmicznego Ojca i duchowej hierarchii daję każdemu z operatorów światła na Ziemi moc rozprzestrzeniania Światła, Miłości, Zgody i Duchowej Konwergencji na planecie.  Jesteście dziećmi Boga i wasze światło jest tak pełne mocy, że może zaćmić moc Słońca waszego Systemu Słonecznego.  Nadeszła godzina, by uwolnić to światło, by rewolucja i duchowa konwergencja Wodnika stały się nową rzeczywistością, nową cywilizacją na Waszej planecie.  W jaki sposób uaktywnić tę rewolucję i duchową konwergencję?  Jak sprawić, by stało się to możliwe?
Spotykajcie się codziennie w grupie, do której należycie i co tydzień z innymi grupami kreując więzi duchowej konwergencji, którą wybierzecie i która stanie się metodą uaktywnienia i wzniesienia praktyk, które zazwyczaj stosowaliście w swojej grupie.  Te praktyki będą syntezą waszej osobistej pracy i pracy grupy.  Dodacie im nowego ducha, dzięki waszym cotygodniowym spotkaniom z innymi grupami w celu kreowania obszaru świetlistej zbieżności na planecie umożliwiającej rozpuszczanie zaburzonych ładunków, całej negatywności zgromadzonej w zjednoczonych polach planety, jak również zbiorowej podświadomości ludzkości.  Drodzy planetarni operatorzy światła, nadszedł moment, by powstać i przejawić w pełni swą moc i honor, w które wyposażyły was Boskość i mistrzowie kosmicznego światła, by rewolucja i duchowa konwergencja skonkretyzowały się na waszej planecie otwierając drzwi nowej ludzkości i nowej cywilizacji Wodnika.  Na zakończenie, proponuję wam metodę, dzięki której będziecie przywoływać, uaktywniać i zakotwiczać Portal 12/12, „Płomień pięciowymiarowy”.

Otwarcie Portalu 12/12, Płomień Pięciowymiarowy

SEPHALÈ GEROÀH ÙMONS ENELÈ

ÙSUAH KEBAYÒH NEKRÀM TAMS

SAÙR GEÒMS TUAM KEMS

SARASÙMS KROMS ALAYÒS

ÒMENS ÈMSIMS SALÈMS ÈMKS

TAKEMS TROMS TREMS

Z głębi mojej Istoty Esencjonalnej przywołuję moc Boga, jak również boskie światło znajdujące się w moim wnętrzu oraz moc mistrzów światła.  Moja Istota Esencjonalna i ja jesteśmy jednym.  Czuję i przywołuję boską obecność Ziemi.   Jestem przejawem Mocy Ojca w każdej mojej myśli, w każdym moim działaniu.   Otwieram się i przywołuję kosmiczne Elohimy, by zamanifestowały swoją moc przeze mnie i we mnie.  Jestem narzędziem światła, by wzniesieni mistrzowie i strażnicy Ziemi rzutowali swoją miłość, swoje światło, swoją moc na Ziemię i we mnie.  Niech Energia Chrystusowa przemieni chaos, ciemność i zamieszanie na Ziemi i przepełni światłem, miłością i współodczuwaniem mój umysł i moje serce.  Przywołuję obecność archaniołów Metatrona, Michała, Gabriela i Uriela, by ich promienie mocy, miłości i światła rozświetliły ciemność planety i ludzkości.   Przywołuję w sobie i na Ziemi obecność mocy i światła Kosmicznego Ojca, by pokonała ciemność i wpływ cienia.  Z mocą Chrystusa i Nieskończonego Stwórcy przywołuję Otwarcie Portalu Pięciowymiarowego Płomienia, by siły cienia zostały rozproszone już na zawsze.  Z mocą, światłem i miłością, w które zostałem wyposażony, rozpraszam wszelkie ekspresje cienia w każdej czasoprzestrzeni Ziemi. Niech tak będzie.

Najpierw powtórzcie siedem razy inwokację w formie kodów, później jej tłumaczenie powoli i w pełni świadomie.  Będzie ona zwieńczeniem waszych wszystkich prac osobistych i tych w grupach.  W czasie powtarzania wizualizujcie w tym samym czasie Ziemię i ludzkość w spirali wznoszącego, kryształowo-białego światła.

http://www.nameya.net/texts/Przekazy/prz_lista.htm

Comments are closed.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: