Arkturianie: Wielowymiarowość 1/2

 

.

czaneling:  Dr. Suzanne Carroll

12 sierpień, 2010

Przekład:   Zbig N

.

Błogosławieństwa. Nazywamy się Arkturianie, jesteśmy tutaj, aby pokierować was z powrotem do Korytarza Arkturianów. Tak jak istnieją ziemskie portale, które są otwarte przez waszą miłość do Gai, istnieją również portale w przestrzeni kosmicznej, które są otwierane przez miłość do Ducha Świętego.  Wszystkie te portale są zawsze dostępne, tylko teraz są ograniczone jedynie przez waszą percepcję przestrzenną trzeciego wymiaru.  Dlatego też chcemy dalej kształcić was w sprawie opieki i utrzymania nowego ‚Systemu Operacyjnego’, który rozszerzy wasze postrzeganie poza wszelkie ograniczenia fizyczne. W obecnym czasie, wasz Wielowymiarowy System Operacyjny jest już w pełni online.  Ponownie „wystartowaliście wasz mózg/komputer” i jesteście gotowi do przełączenia kanałów na ten nowy system operacyjny w życiu codziennym.  Proces tego przełącznika zapamięta, z minuty na minutę różnice pomiędzy waszym życiem obecnym, i prawdopodobnie, życiem przed upadkiem Atlantydy, ponad 10.000 lat temu.

Będzie bardzo przydatnym pamiętanie swoich przeszłych żyć, w których byleś/byłaś Kapłanem/Kapłanką, Szamanem lub uzdrowicielem, w celu wniesienia tej wiedzy do obecnego wcielenia.  W życiach, w których osiągnęliście wielowymiarową świadomość, mogliście dostrzec pole fizyczne, które jest widoczne z wyższej wymiarowo ekspresji swojej Jaźni.  Dlatego też ważne jest, aby przywrócić te rzeczywistości do swojej obecnej pamięci i aby przeciwdziałać swojemu nawykowi „całego życia” którym jest widzenie życia poprzez punkt widzenia trzeciego wymiaru.  Niektóre z tych żyć duchowych były „poprzednimi wcieleniami”, podczas gdy inne były „równoległymi rzeczywistościami.”

Istnieje wiele równoległych rzeczywistości, które rezonują do niezliczonej ilości częstotliwości i pod-częstotliwości w matrycy wielowymiarowej Ziemi. Aby wyjaśnić to pojęcie, prosimy wyobrazić sobie kamień wrzucony do stawu ze stojącą wodą.  Teraz, wizualizujcie wiele kręgów wodnych wokół punktu wejścia kamienia do wody.  Kręgi najbliższe punktu wejścia kamienia są najbardziej klarowne w wyrażeniu trzeciego wymiaru. Każdy następny rezonujący krąg staje się coraz mniej wyraźny, gdyż oddala się on centralnego punktu. To samo z wieloma częstotliwościami Ziemi. Ziemia jest jak kamień rzucony, nie do wody, ale w przestrzeń.
Echa/kręgi ekspresji Ziemi z wielu rzeczywistości są najgęstsze najbliżej planety, ponieważ posiadają one więcej materii, która obniża rezonans kręgów.  Wersje rzeczywistości oddalone dalej od fizycznej ekspresji Ziemi posiadają coraz mniej materii, co pozwala im na rezonans w coraz wyższych częstotliwościach.  To wzmocnienie rezonansu przenosi się przez całą przestrzeń czwartego wymiaru, do piątego, i potem do szóstego.  Integracja wielowymiarowego światła z bezwarunkową miłością przepływającą z JEDNOŚCI uaktywnia wasz Wielowymiarowy System Operacyjny.  Aktywacja ta daje możliwości postrzegania tych wyższych wymiarowo kręgów rzeczywistości, podczas gdy one rezonują do wyższych wymiarów.
Od momentu kiedy mieszkańcy Ziemi będą w stanie dostrzec ekspresje Ziemi w piątym i szóstym wymiarze, nie będą już oni związani z planetą.  W danym momencie będą już podejmować inter-galaktyczne podróże w między-wymiarowej przestrzeni.  Taki moment jest bliżej niż może się wydawać.  Faktycznie, taka rzeczywistość istnieje już TERAZ tylko jest poza zasięgiem waszej trój-wymiarowej percepcji przestrzennej.  Poprzez ciągłe przyjmowanie i integrację wielowymiarowego światła wraz z bezwarunkową miłością JEDNOŚCI, możesz zakończyć „przełączanie kanałów” z ograniczonego systemu Trzeciego Wymiaru do nieograniczonego Wielowymiarowego Systemu Operacyjnego.

Wyzwaniem jest to, że nawet po zakończeniu przejścia do swojego Wielowymiarowego Systemu Operacyjnego, trzeba będzie uwolnić się od emocjonalnych uzależnień i mechanizmów obronnych, które ochraniały przed niebezpieczeństwami trzeciej rzeczywistości przestrzennej.  Te zachowania i uzależnienia, które kiedyś chroniły was, teraz utrudniają „dokonania skoku” na nową drogę życia.  Nie śmiecie „opuścić tarczy obronnej” z obawy, że zagrożenia z waszej poprzednio polaryzowanej rzeczywistości będą w dalszym ciągu was atakować.  Lęk ten sprawia, że jest niezwykle trudno wam, aby przyjąć czyste, wielowymiarowe światło i bezwarunkową miłość, które podniosą waszą świadomość poza zagrożenia, raz na zawsze.

Patrząc w siebie

Poprzez pamiętanie wielu rzeczywistości, które obejmują bezwarunkowy charakter miłości i która wypływa z piątego wymiaru i poza nią, można wymienić stary mechanizm ochronny na miłość i światło JEDNOŚCI.  Niestety, większość tradycji duchowych, od czasu „Upadku” zawierały pojęcie Raju, Nirvany, zaświatów, itp., które faktycznie znajdowały się w czwartym wymiarze.
Ponieważ czwarty wymiar nadal zawiera polaryzację nawet na najwyższych oktawach, tam również pozostaje uwarunkowanie miłości.  To uwarunkowanie uczy was, że miłość jest czymś, na co należy zapracować lub osiągnąć.  Tylko poprzez rozszerzenie swojej świadomości do piątego wymiaru i poza, będziesz w stanie w pełni ogarnąć i żyć, pojęciem miłości bezwarunkowej.  Kiedy twoja świadomość wypełni się bezwarunkową miłością, będziesz wtedy w stanie uświadomić sobie, że stare nawyki i emocjonalne uzależnienia były podobne do kółek w rowerze dla dziecka.  Te kółka treningowe chroniły was od upadku. Jednak, gdy okazało się, że można utrzymać równowagę na własną rękę, te same kółka treningowe (nawyki i uzależnienia emocjonalne), zwalniają was i ograniczają możliwość „radości szybszej jazdy.”

Z drugiej strony, po uwolnieniu się od ograniczeń trój-wymiarowych, praca tak naprawdę dopiero się zaczyna.  Używamy słowa „praca” jako zaprzestanie wydawania opinii w świecie pełnym strachu, takim jak wasz własny dla przykładu.  Proces ten będzie wymagać wytrwałości i determinacji, które będą sprawiały uczucie pracy.  W celu uwolnienia starego mechanizmu radzenia sobie z rozróżnieniem ciemności/strachu (od którego pragniecie odejść) i światła/ miłości (do którego dążycie), należy w pełni pojąć fakt, że będziecie rezonować poza zasięgiem każdej z tych opcji.  Innymi słowy, trzeba będzie pozbyć się własnego nawyku postrzegania swojego JA jako naczynia ziemskiego i dostrzec SIEBIE samego jako ten, kto używa tego naczynia jako narzędzia w celu bliższego doświadczenia trzeciego wymiaru.

Gdy rezonans twojej świadomości znajdzie się poza polaryzacją, bezwarunkowa miłość może wtedy pokierować każdą twoją myślą, i wówczas będziesz miał pewność, że jesteś chroniony przez cały czas.  Posiadając świadomość takiej ochrony, nie będzie już potrzeby na nieustanny proces oceny każdej osoby i wszystkich rzeczy jako środka samoobrony. Co ważniejsze, gdy świadomość jest wypełniona bezwarunkową miłością, można dostrzec „duży obraz” małego fragmentu swojego SIEBIE, który jest uziemiony w trzecim wymiarze.  Jesteś wspaniałą istotą wypełnioną wielowymiarowym światłem i bezwarunkową miłością.
Dla porównania – w trzecim wymiarze, twoje ciało fizyczne możne leżeć na łóżku i jednocześnie możesz dotykać ręką podłogi; twoje ciało Świetlane może być w piątym wymiarze lecz twój niższy rezonans SIEBIE może być przedłużony niżej, do trzeciego wymiaru.  Aby lepiej zrozumieć:  Wizualizuj, że fizycznie leżysz na łóżku i ręką dotykasz podłogi … W jaki sposób twoja ręka doświadcza dotyk podłogi obok twojego łóżka? … Wyobraź sobie, że jesteś ręką patrzącą na swoje ciało … W jaki sposób twoja ręka postrzega twoje ciało? …
TERAZ:
Wizualizuj, że twoje wielowymiarowe JA jest w piątym wymiarze, podczas gdy twoja trój-wymiarowa ekspresja dotyka świata fizycznego … W jaki sposób twoje fizyczne JA dostrzega trój-wymiarowe życie? … Wyobraź sobie, że jesteś tym uziemionym, który patrzy do góry na swoje ciało Świetlane … W jaki sposób twoje ciało fizyczne postrzega swoje ciało Świetlane? … Z perspektywy trzeciego wymiaru, można zobaczyć wiele wpływowych osób, które celowo szkodzą ludziom i Ziemi w ich niekończącej się żądzy władzy i posiadania.  Z drugiej strony, z perspektywy piątego wymiaru SIEBIE, jesteście zjednoczeni z wyższą ekspresją tych samych marnych ludzi.  Z wyższej perspektywy zauważycie, że tylko „JA uziemiony” może dostrzec najniższe rezonanse tych piecio-wymiarowców, którzy są jeszcze w dalszym ciągu „zalogowani” we „władzy nad innymi”, w rozdziale 3W, Gry Rozdzielenia i Ograniczenia.
Można nawet zapytać piecio-wymiarowców, dlaczego ich niższe rezonansy są w dalszym ciągu zalogowane w Przewadze nad Grą.  Ponieważ wy już posiadacie pewne zrozumienie postrzegania piątego wymiaru, w jak najbardziej neutralny sposób należałoby zadać to pytanie pewnym osobom, które odnoszą szczególną przyjemność oglądania obecnego Szołu Rzeczywistości.
Czy zauważyliście jak popularny stał się Reality TV?  Ten apetyt na inną rzeczywistość, lub wiele innych różnych rzeczywistości, to faktycznie początek wielowymiarowej świadomości.  Planeta Ziemia, Gaja, jest ekspresją wielkiej wielowymiarowej istoty, której świadomość jest tak ogromna, że musi być zawarta w ciele fizycznym planety.  Świadomość Gai rozszerza się teraz poza jej objętość, która kiedyś mogła pomieścić się na planecie, i teraz pragnie, aby rozszerzyć swoje wyrażenie SIEBIE jako Gwiazda.  Podczas gdy Gaja staje się gwiazdą, jego mieszkańcy rozszerzają swoje horyzonty życia na planecie.  Na szczęście dla tych jeszcze zalogowanych w grze 3W, proces ten już zapoczątkował się.  Z drugiej strony, ci, których świadomość jest jeszcze ograniczona do trzeciego i czwartego wymiaru, będą odczuwać coraz większą niewygodę.  Osoba, której świadomość rezonuje przede wszystkim w trzecim/czwartym wymiarze będzie miała duże trudności w natychmiastowym przejawieniu KAŻDEJ myśli i emocji.  Natychmiastowe przejawienie strachu nie będzie przyjemne, ani też nie będą osoby te zadowolone z możliwości czytania ich myśli i emocji przez innych. Wiele tajemnic z niższych światów nie istnieje w piątym wymiarze.  Dlatego też ci, którzy nadal chcieliby żyć w separacji od innych nie będą czuć się dobrze w takiej częstotliwości Ziemi.

Wraz z rozszerzeniem wielowymiarowego postrzegania intencje innych osób będą coraz bardziej przejrzyste.  Kiedy staniesz się zdolny do odbioru takich intencji we własnej postaci, będziesz telepatycznie słyszeć w swoim umyśle i odczuwać całym swoim organizmem.  Wyższe postrzegania działają jako jedność.  Nie będziesz już doświadczał życia jako procesu, który odbywa się wokół ciebie na zewnątrz.  Zamiast tego, będziesz wiedział, że całe życie jest wewnątrz.  Na szczęście, twoja wielowymiarowa świadomość pomoże ci w zrozumieniu tego pojęcia „Całe życie jest wewnątrz JEDNOŚCI, w środku którego, ty się znajdujesz.”   Ponadto, twój wielowymiarowy system operacyjny pozwoli ci na bezwarunkową miłość całego życia.  Właśnie ta bezwarunkowa miłość oferuje ochronę o wiele skuteczniejszą i przewyższającą skuteczność jakichkolwiek uzależnień emocjonalnych lub mechanizmów obronnych samozachowawczych.

Comments are closed.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: